Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Eep Talstra Centre for Bible and Computer

Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) ontwikkelt en onderhoudt een geavanceerde syntactische database van de Hebreeuwse Bijbel.

De methodologie van het ETCBC geeft voorrang aan de syntactische analyse, boven semantische, literaire en retorische analyse. De database richt zich primair op formele tekstkenmerken, verschijnselen die zichtbaar zijn in de tekst, en pas in de tweede plaats op functies en betekenissen die daarvan afgeleid kunnen worden. De database bevat informatie op de taalkundige niveaus van woorden, woordgroepen, zinnen en zinsrelaties en is hierarchisch opgebouwd vanaf de lagere niveaus, te beginnen bij het woordniveau tot aan het niveau van tekst-syntactische structuren.

De activiteiten van het ETCBC betreffen het coderen dan nieuwe teksten (data-creatie) en het gebruik van de reeds gecodeerde teksten voor taalkundig en exegetisch onderzoek. Nadat de focus jarenlang op de Hebreeuwse Bijbel heeft gelegen, heeft het ETCBC zich in de laatste jaren uitgebreid naar andere Hebreeuwse en Semitische bijbelse en niet-bijbelse teksten, waaronder de Dode-Zeerollen, de Targums en de Peshitta. Computer tools zoals Text-Fabric stellen onderzoekers in staat om computertaalkunde met de programmeertalen Python en R toe te passen op de database.

Meer informatie over de activiteiten de staf, onderwijs, data en software-ontwikkeling is te vinden op de website van het ETCBC.

Het centrum is nauw verbonden met het onderzoeksteam Digital Approaches to Sacred Texts (DAST) van de Faculteit Religie en Theologie. Voor activiteiten van deze onderzoeksgroep, lopende projecten en de mogelijkheden voor MA-scripties en dissertatie-projecten, zie de website van DAST.