Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism

Het Amsterdam Centre for History and Heritage of Protestantism (ACHHP) biedt vanaf 1 maart 2016 een stimulerende en uitnodigende omgeving aan onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines die onderzoek verrichten naar de geschiedenis van de verschillende tradities en stromingen van het protestantisme tot rond 1800.

In belangrijke mate centreert dat onderzoek zich rond het materieel en immaterieel erfgoed dat vanuit de verschillende protestantse tradities vanaf de Reformatie is overgeleverd. Het ACHHP wil een bijdrage leveren aan de ontsluiting en de valorisatie van dat erfgoed. Daarbij gaat het om de vraag naar de kontekstualisering van het erfgoed, maar ook om de doorwerking van en de actuele omgang met de verschillende tradities in de huidige samenleving. Op dit moment bestaat er geen instituut dat zich nadrukkelijk richt op de volle breedte van het protestantisme vanaf de Reformatie.

Het ACHHP wil de samenwerking tussen wetenschappers onderling, maar ook met erfgoedcentra en andere maatschappelijke instellingen bevorderen. Het ACHHP zal zelf actief onderzoekers naar (en uit) de verschillende tradities uitnodigen voor haar activiteiten, onder meer op basis van fellowships. Door het bieden van een uitstekende onderzoeksinfrastructuur wil het ACHHP een platform bieden aan (buiten-) promovendi en tevens als vliegwiel functioneren voor het doen van nieuwe onderzoeksaanvragen bij financiers.

Onderzoek en lezingen

Onderzoekszwaartepunten in de periode 2016-2020 van het ACHHP zijn: religieuze migratie en religieuze co-existentie. Het centrum organiseert jaarlijks publieks- en wetenschappelijke lezingen. Eens in de drie jaar organiseert het ACHHP een internationale wetenschappelijke bijeenkomst op haar onderzoeksterrein.

App langs vluchtelingenkerken in het Rijnland

De toeristische fietsroute langs vluchtelingengemeentes in het Duitse Rijnland is beschikbaar gekomen. De rustieke route begint in Nijmegen en eindigt in Duisburg. Onderweg doet de app plaatsen aan als Gennep, Rees, Kevelaer, Kalkar en Xanten. De app maakt het unieke historische erfgoed toegankelijk en vertelt het verhaal van de duizenden vluchtelingen die tijdens de tachtigjarige oorlog een heenkomen zochten in het Rijnland. 

De app Rijn Religies is (voor iphone-gebruikers) gratis beschikbaar.

Contact

Voor meer informatie neem contact op via:

Of met de coördinatoren van het centrum:

Het ACHHP wordt financieel ondersteund door de VUvereniging.