Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Centrum voor boeddhisme en dialoog

Het Centrum voor boeddhisme en dialoog richt zich op de studie van het boeddhisme als praxis en wetenschappelijke discipline.

Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van de verschillende tradities en stromingen van het boeddhisme in hun maatschappelijke context, en de dialoog die zij aangaan met o.a. christendom, secularisme, geestelijke verzorging, psychologie en medische wetenschappen. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de plaats en functie van het boeddhisme in Nederland en Europa.

Onderzoek

Het onderzoek van het CBD heeft betrekking op de ontmoeting van het Aziatisch boeddhisme met de westerse moderniteit, en heeft tot doel om de maatschappelijke integratie van het boeddhisme in de Nederlandse samenleving verder te ontwikkelen. Dit onderzoek is academisch uitdagend, vernieuwend en maatschappelijk urgent.
De onderzoekers van het CBD zijn betrokken bij de volgende onderzoeksprojecten:

  • The meeting of Asian Buddhism with Western modernity. Dit project bestaat uit de subprojecten van André van der Braak (Reimagining Zen in a Secular Age: Zen Buddhism in Charles Taylor’s Immanent Frame) en Henk Blezer & André van der Braak (Polderboeddhisme or Tulpenboeddhisme: The Emergence of Buddhism in the Netherlands).
  • Multiple Religious Belonging. Dit NWO project loopt van 1 december 2013 tot 1 december 2018, en bestaat uit de subprojecten van Joantine Berghuijs (Empirical Explorations of MRB in the Netherlands) and Daan Oostveen (Hermeneutical Explorations of Religious Hybridity). 

Samenwerkingspartners

Het CBD heeft intensieve contacten opgebouwd met instellingen binnen en buiten de boeddhistische wereld in China, Japan, VS, Canada, en Duitsland,  waardoor het onder andere mogelijk is voor studenten om stages en minors in het buitenland te doen.

Prominente academische samenwerkingspartners zijn Renmin UniversityRadboud Universiteit, Universiteit Leiden, McGill University.

Prominente boeddhistische samenwerkingspartners zijn de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), de Boeddhistische Zendende Instantie (BZI), Longquan Temple (Beijing en Utrecht).

Contact

André van der Braak, a.vander.braak@vu.nl; tel. 020-5983066