Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Centrum voor Religie en Recht

Het Centrum voor Religie en Recht is een samenwerkingsverband van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Dr. Leon van den Broeke initieerde het Centrum in 2001. Het heeft als doel de verdieping en de verbreding van de wetenschappelijke aandacht voor: 

  • het interne recht van de diverse kerkgemeenschappen;  
  • punten waarop het kerkelijk recht en het wereldlijk recht elkaar raken;  
  • de juridische positie van de kerk ten opzichte van de staat en in de maatschappij;  
  • de juridische aspecten van het optreden en functioneren van niet-christelijke godsdiensten in Nederland.  

Het Centrum zet zich voor de realisering daarvan in door:  

  • wetenschappelijk bestuderen van en geven van onderwijs in de vakken kerkrecht en kerk en recht;  
  • adviseren op het gebied van uitleg en toepassing van diverse kerkordes en vraagstukken op het terrein van religie en recht;  
  • verzorgen van lezingen;  
  • verzorgen van publicaties op kerkrechtelijk en kerkordelijk vakgebied;  
  • initiĆ«ren van een tijdschrift voor kerkrecht en kerkorde (zie www.ntkr.nl); 
  • organiseren van symposia.

Meer informatie

Website: https://www.religie-recht.nl/