Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Arminius Instituut

Remonstants expertisecentrum voor theologie, kerk en samenleving

Het Arminius Instituut is een activiteit van het Remonstrants Seminarium en als zodanig verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Het is een wetenschappelijke instelling voor remonstrants theologiseren, met aandacht voor vragen uit de academische theologie, de kerk en de samenleving.

Het treedt naar buiten met een programma met activiteiten als studiedagen, seminars en trainingen. Vaak wordt samengewerkt met personen en instellingen verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie of andere faculteiten, en met organisaties in de wereld van kerk en samenleving.

De staf van het Arminius Instituut bestaat uit prof. dr. Christa Anbeek, dr. Bert Dicou, beiden docent aan het Remonstrants Seminarium, en drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator.

Op de website van het Instituut, www.arminiusinstituut.nl, is een overzicht te vinden van de expertise van remonstrantse theologen in den lande, en van andere onderzoekers uit binnen- en buitenland die zich met de geschiedenis en de theologie van de remonstranten bezighouden.

De ambitie van het Instituut is discussies te entameren over ontwikkelingen in de theologie die relevant zijn voor de Remonstrantse Broederschap en sowieso voor de kerken aan de vrijzinnige kant van het kerkelijk landschap.

Bezoek voor meer informatie de website van het Arminius Instituut: www.arminiusinstituut.nl.

Contact: drs. Elza Kuyk, e.kuijk@vu.nl