Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Centrum voor Islamitische Theologie (CIT)

Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) is sinds haar oprichting in 2005 volop in ontwikkeling.

Het CIT richt zich op de studie van de islamitische theologie als wetenschappelijke academische discipline en praxis in de Nederlandse context. Het Centrum is pionier in Nederland en Europa in de studie van de islam in de Nederlandse en Westerse/Europese context. Daarbij is er bijzondere aandacht gegeven voor de plaats en functie van de islam in Nederland en Europa. Het CIT leidt in principe toekomstige moslim theologen, intellectuelen, geestelijke verzorgers en religieuze leiders op, en draagt bij aan de interdisciplinaire- interreligieuze academische vorming en interculturele ontmoeting van studenten van binnen en buiten de VU. Het CIT staat open voor studenten van alle gezindten en achtergronden.                                                       

Er staan drie thema's centraal in het werk van het centrum:

  • de verdieping in de islam;
  • bezinning op de islam in de moderne tijd;
  • de context waarin moslims in Nederland leven.

Directeur-rector:

Yaser Ellethy
E-mail: y.ellethy@vu.nl

Onderwijs

Het CIT biedt studenten de mogelijkheid om op academisch niveau opgeleid te worden in de islamitische theologie.

Bacheloropleiding en minoren
Het CIT biedt een traject aan binnen de bacheloropleiding Theology and Religious Studies: Islam. De bachelor Islamitische Theologie is de eerste officieel erkende en de enige universitaire opleiding voor islamitische theologie in Nederland. Het programma bestaat uit 4 delen:

  1. de Arabische taal;
  2. islam en islamitische theologie;
  3. godsdienstwetenschappen en kennis van andere religieuze en seculiere levensbeschouwingen;
  4. voorbereiding op scriptie en scriptie schrijven.

De bachelor Islam (3 jaar, 180 ECs) leidt studenten op op het gebied van Islamitische Theologie in de Europese/Nederlandse context. De bachelor is de enige universitaire islamitische-theologische BA-opleiding in Nederland. De opleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. Aan bachelorstudenten biedt het centrum ook een minor Islam en een minor Arabisch en Bronnen van de Islam aan. 

Kijk onze BA-Voorlichting video 

Masteropleidingen
Het CIT biedt ook het eenjarig masterprogramma Islamitische Geestelijke Zorg aan binnen de masteropleiding Theology & Religious Studies: Spiritual Care. Dit programma leidt studenten specifiek op tot islamitisch geestelijk verzorger. Niet alleen de benodigde academische beroepsvaardigheden komen aan bod, maar ook een verdieping in de theologische vakken en het lopen van een stage in een moskee, gevangenis of zorginstelling. Na het afronden van het bachelor- en masterprogramma kunnen studenten aan de slag als moslim theologen en geestelijke leiders binnen het publieke domein.

Bovendien is het mogelijk om de onderzoeksmaster Theology & Religious Studies: Research bij het CIT te volgen. De masteropleiding en -specialisaties kunnen zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Postacademische Ambtsopleiding
Studenten die het masterprogramma Theology & Religious Studies: Spiritual Care (accent Islamitische Geestelijke Zorg) hebben gedaan, volgen de eenjarige Postacademische Islamitische Ambtsopleiding. In dit programma (60 EC) werken de studenten aan de verdere ontwikkeling van de kennis en vaardigheden die aansluiten op de rol van de moslim geestelijke leider/imam waaraan in Nederland behoefte is. De islamitische ambtsopleiding is erkend door De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Dit betekent dat alumni die zich met deze opleiding bij SKGV melden zonder verdere toetsing worden toegelaten tot het register, mits zij uiteraard aan de andere vereisten voldoen (zoals bevoegdheid). Omdat de SKGV deze opleiding erkent, kan iemand zich ook als regulier lid inschrijven bij de beroepsvereniging VGVZ

Docenten

Onderzoek

Het onderzoek van het CIT heeft betrekking op het interdisciplinair bestuderen van islamitische bronnen en tradities in hun premoderne en moderne context; exegese en hermeneutiek, geschiedenis, jurisprudentie, systematische theologie, filosofie, ethiek, spirituele zorg, en moslims in het kader van de liberale democratie en een seculiere rechtsstaat. Het project richt zich op de ontwikkeling van academische islamitische theologie en bevordert systematische (hermeneutische, contextuele en dialogische) reflectie op de islamitische discursieve traditie in een westerse context.. Dit onderzoek is academisch uitdagend, vernieuwend en maatschappelijk urgent. Het Research Team Islamic Theology richt zich op de studie van de islamitische theologie als wetenschappelijke academische discipline en praktijk in de Nederlandse en Europees/Westerse context. 

Samenwerking

Het CIT heeft intensieve contacten opgebouwd met instellingen in Egypte, Marokko, Turkije, Indonesiƫ en andere internationale instellingen binnen en buiten de islamitische wereld, waardoor het ook mogelijk is om verdere studie in het buitenland te volgen.

CIT-Podcast 

De CIT podcast is een platform waar leden, alumni en studenten vertellen over hun onderzoek, onderwijs, ervaringen en studie naar de islam in het algemeen.