Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Promoveren bij de Faculteit der Bètawetenschappen

De faculteit Bètawetenschappen van de VU heeft een breed scala aan onderzoek. Een van de bindende factoren tussen de 12 afdelingen van de faculteit is de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Ongeveer 700 promovendi werken en studeren aan de faculteit en dragen bij aan het hoogwaardige onderzoek van de faculteit. Er zijn 10 graduate schools in de faculteit die vaak nauw samenwerken met landelijke graduate schools.

Meer informatie over promoveren

 • PhD Onderwijsprogramma

  Voor elke promovendus is het van belang om de kennis en vaardigheden te verdiepen, zodat ze volwaardige wetenschappers kunnen worden met een uitstekend perspectief op een carrière naar keuze. Het onderwijsprogramma voor promovendi van de faculteit Bètawetenschappen voorziet in een verscheidenheid aan activiteiten die de academische, professionele en algemene vaardigheden van promovendi versterken. Tijdens de promotieperiode moet elke promovendus 30 EC behalen. De details van de eisen die worden gesteld aan het onderwijsprogramma voor promovendi zijn te vinden in de PhD Education Guidelines.

  Promotiereglement VU Amsterdam
  PhD-programma's aan de VU Amsterdam duren doorgaans drie tot vier jaar, afhankelijk van de wetenschappelijke discipline en het type aanstelling en financiering in kwestie. Het VU Promotiereglement en de toelatingsprocedure zijn van toepassing op alle promovendi, ongeacht hun soort aanstelling. Het promotiereglement regelt zaken als toelating tot het promotietraject en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij het programma.

 • Training and Supervision Plan (TSP)

  Het toelatingsproces start wanneer een medewerker is aangenomen als interne promovendus, of in het geval van buitenpromovendi, wanneer de promotor ermee instemt de promovendus te begeleiden. Over het algemeen zijn de graduate schools verantwoordelijk voor het toelatingsproces. Het toelatingsproces start nadat de aanvraag voor het doctoraat succesvol is verlopen.

  Elke promovendus stelt een individueel Opleidings- en Begeleidingsplan (TSP) op. Dit plan is op maat gemaakt voor jouw persoonlijke ontwikkeling met als doel een goed gekwalificeerd onafhankelijk onderzoeker en professional in jouw vakgebied te worden. Als je aan het einde van je doctoraat aan alle eisen voor de TSP hebt voldaan, behaal je je doctoraatsdiploma.

  In het begeleidingsplan vermeld je de afspraken die je met je leidinggevenden hebt gemaakt over het toezicht. Het is belangrijk om dezelfde verwachtingen van de begeleiding te hebben als je begeleiders. Zoals: hoeveelheid tijd die begeleiders besteden aan uw promotietraject, wie bij welk hoofdstuk of bij welke publicatie betrokken is, aantal bijeenkomsten om de voortgang van het promotietraject te evalueren. Het begeleidingsplan is een overeenkomst tussen de promovendus en de begeleiders, beide partijen moeten het dus eens zijn met de inhoud en met de gemaakte afspraken.

  In het opleidingsplan staat beschreven hoe je gaat voldoen aan de eisen van het PhD Education Program, die staan ​​vermeld in de PhD Education Guidelines. Het opleidingsplan is opgedeeld in vier delen:

  1. Verplicht (minimaal 4 EC)
  1. Voor het vak Wetenschappelijke Integriteit: Faculteitsbestuur (FB) laat studenten pas toe tot dit vak na volledige inschrijving in Hora Finita.
  2. Een bezoek aan minimaal één internationale conferentie is verplicht.
  2. Algemene vaardigheden (samen met C: minimaal 8, maximaal 20 EC)
  3. Wetenschappelijke specialisatie (samen met B: minimaal 8, maximaal 20 EC)
  4. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (minimaal 8, maximaal 20 EC)

  De eerste versie van het Opleidings- en Begeleidingsplan wordt samen met Formulier I binnen de eerste maand na toelating van de promovendus ingediend bij de afdeling (is promovenduscoördinator en vicedecaan). Het Opleidings- en Begeleidingsplan wordt beoordeeld tijdens het jaargesprek van de promovendus met zijn/haar begeleider(s).

  Kijk voor meer specifieke informatie op de website van je graduate school of vraag ernaar bij je PhD-coördinator.

  DepartmentNameEmail address
  Chemistry & Pharmaceutical Sciences (AIMMS)Sarai Sellamsecretariaat.sf.beta@vu.nl
  Computer Science

  Mojca Lovrencak / Caroline Waij /

  Hellen Drooger

  informatica.secretariaat.beta@vu.nl
  Earth Sciences

  Fenny Bosse /

  Lesley Wuite

  f.bosse@vu.nl

  l.d.wuite@vu.nl

  Ecological SciencesTanja Elzerecologie.secretariaat.beta@vu.nl
  Environment & Health (AIMMS)Caroline de Graaf / Renate Mooijsecretariaat.eh.beta@vu.nl
  Health SciencesJozien Veddersecretariaat.agw.beta@vu.nl
  Institute for Environmental Studies (IVM)Marjolijn Staarinkmarjolijn.staarink@vu.nl
  MathematicsMariëlle van der Aam.vander.aa@vu.nl
  Molecular Cell Biology (AIMMS)Jeannet Wijker / Jacqueline Cransbergsecretariaat.mcb.beta@vu.nl
  Neurosciences

  Anna du Pree /

  Brigitte Borgman / Eline van Zon

  hf-neurowetenschappen.beta@vu.nl
  Physics & Astronomy

  Marja Herronen /

  Chandra Westmaas-Doest

  natsecr.beta@vu.nl
  Athena

  Justine Hazenkamp-Browne /

  Lotte Snellenburg

  secretariaat.athena.beta@vu.nl

                                                   

 • PhD vakken

  Een overzicht van PhD cursussen vind je hier. Hierin kan o.a. geselecteerd worden op het onderwijsaanbod per afdeling (Graduate school) van de faculteit Bètawetenschappen.

  Voor algemene vragen over onderwijs kunnen promovendi contact opnemen met de PhD-coördinator van de afdeling (zie tabel onder Training and Supervision Plan (TSP)).

  Hieronder vind je een beschrijving van de Cursus Wetenschappelijke Integriteit aangeboden door de faculteit Bètawetenschappen.

  Cursus Wetenschappelijke Integriteit (Research Integrity)
  Alle promovendi die na 1 april 2015 zijn gestart, moeten een cursus Wetenschappelijke Integriteit volgen.

  Deze cursus is alleen voor promovendi van de faculteit Bètawetenschappen.

  Het doel van de cursus is:

  1. je kennis te laten maken met het onderwerp wetenschappelijke integriteit;
  2. je te helpen bij het identificeren van mogelijke grijze gebieden in jouw onderzoeksveld;
  3. een open discussie over wetenschappelijke integriteitskwesties op de werkvloer te stimuleren.

  Deel I 2022
  13.00 uur tot 17.15 uur
  Deel II 2022
  13.00 uur tot 16.30 uur
  1 november 2022 (Online, vol)
  13 december 2022 (Fysiek, enkele plekken beschikbaar
  31 oktober (Online, enkele plekken beschikbaar)
  15 november (Online, vol)
  Deel I 2023
  13.00 uur tot 17.15 uur
  Deel II 2023
  13.00 uur tot 16.30 uur
  31 januari 2023       (Fysiek)
  28 maart 2023         (Online)
  15 mei 2023            (Fysiek)
  4 juli 2023               (Online)
  3 oktober 2023        (Fysiek)
  14 november 2023  (Fysiek)
  12 december 2023  (Online)

  13 februari 2023       (Fysiek)
  3 april 2023               (Fysiek)
  6 juni 2023                (Online)
  18 september 2023  (Fysiek)
  6 november 2023     (Fysiek)
  18 december 2023   (Online)

  Je kunt je inschrijven voor de cursus Research Integrity nadat je bent geregistreerd in Hora Finita en een promotiebesluit hebt ontvangen.

  Voor het inschrijven in Hora Finita kun je contact opnemen met jouw eigen afdelingssecretariaat.

  Na het ontvangen van het promotiebesluit, zal je worden uitgenodigd voor de cursus Research Integrity door het bestuurssecretariaat, Maaike Croes.

  Wanneer je bent geregistreerd voor deze cursus, ontvang je een email van Techincal@Epigeum.com met de login gegevens voor de online cursus Epigeum, die je moet volgen, voordat je aan deel I van de cursus Research Integrity kunt deelnemen.

  Stuur het certificaat dat je ontvangt na het voltooien van de online cursus Epigeum uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Research Integrity cursus deel I naar Maaike Croes (m.a.croes@vu.nl of bestuurssecretariaat.beta@vu.nl).


  Hierbij informatie over de cursus: Brochure Wetenschappelijke Integriteit cursus.

  Neem voor meer informatie contact op met Maaike Croes, m.a.croes@vu.nl.

  Verdere informatie wordt ook toegestuurd na inschrijving voor de cursus.

 • Hora finita

  Registratie van het promotietraject
  Het promotietraject dient geregistreerd te worden in het volgsysteem Hora Finita. Dit traject dient gestart te worden door de secretaris van uw afdeling (zie schema hieronder). Wanneer dit is gestart ontvang je een e-mail met het verzoek alle benodigde informatie in te vullen en de benodigde documenten te uploaden. Het hele proces van het begin tot uw verdediging wordt geregistreerd in Hora Finita. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van uw afdeling.

  Hora Finita Login 
  Go to horafinita.vu.nl and then click the button 'login with VU ID'. 

 • PhD ondersteuning

  Vrije Universiteit Amsterdam offers its employees a varied range of training programmes, courses and workshops. You will find the complete range in the Learning Management System (LMS). The Quick Reference Card (QRC) ‘Search and register for courses and update your learning plan’ explains how the LMS works. You can find this QRC via the link to the LMS.

  VU courses, especially for PhD’s, are:

 • PhD raad

  Deze informatie is alleen op de Engelstalige pagina beschikbaar. Ga naar de Engelstalige informatie

 • Na je promotie

  Nu een promotietraject de eindfase ingaat, wordt de vraag wat er nu moet gebeuren steeds urgenter. De PhD-programma's van de Vrije Universiteit zijn een uitstekende opstap voor een loopbaan binnen en buiten de academische wereld. Promovendi aan de VU Amsterdam hebben de mogelijkheid om tijdens de duur van het PhD-programma verschillende loopbaanperspectieven te bespreken.

  We bieden promovendi loopbaanoriëntatiecursussen aan in de vroege stadia van hun traject en moedigen hen aan om strategisch te werken aan hun professionele doelen tijdens hun verblijf aan de VU Amsterdam.

  Een carrière in de wetenschap
  De meeste wetenschappelijke functies aan Nederlandse universiteiten worden gefinancierd door externe onderzoeksfondsen. Het kunnen verwerven van onderzoeksbeurzen is cruciaal voor een loopbaan in de wetenschap. Onze Grants Desk biedt professioneel advies en toegewijde ondersteuning aan al onze onderzoekers bij het verwerven van externe financiering.

  Het biedt ook een speciaal ondersteuningsprogramma voor promovendi die een Veni-beurs willen aanvragen, de meest toegekende beurs voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek na het behalen van een doctoraat. Ook vragen veel onderzoekers de NWO Rubiconsubsidie ​​aan, waarmee ze ervaring kunnen opdoen bij vooraanstaande onderzoeksinstituten in het buitenland.

  Kijk ook eens bij de academische vacatures op VU.nl om te zien welke plaatsen beschikbaar zijn. Wetenschappelijke vacatures worden ook geplaatst op www.academictransfer.nl

  Een carrière elders
  Het overgrote deel van de promovendi zal zijn loopbaan buiten de wetenschap moeten voortzetten. Het is daarom essentieel dat beginnende onderzoekers zich tijdig oriënteren op passende functies in de industrie, of een maatschappelijke context, voordat hun contract afloopt.

  Welk carrièrepad je ook kiest na het behalen van je doctoraat aan de Vrije Universiteit, we bieden al onze kandidaten een levenslange relatie van wederzijds voordeel door hen uit te nodigen om deel uit te maken van ons alumninetwerk en deel uit te blijven maken van de VU-gemeenschap.