Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Promoveren bij de Faculteit der Bètawetenschappen

De Faculteit der Bètawetenschappen (BETA) van de VU heeft een breed scala aan onderzoek. Een van de bindende factoren tussen de 10 wetenschappelijke afdelingen / graduate schools van de faculteit is de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Ongeveer 700 promovendi werken en studeren aan de faculteit en dragen bij aan het hoogwaardige onderzoek van de faculteit.

Algemene informatie over promoveren bij de VU vind je hier.

Tips over de ontwikkeling van de loopbaan van promovendi en post-docs vind je hier.

Meer informatie over promoveren

 • Promotietraject

  Aanstelling/duur
  PhD-programma's aan de VU Amsterdam duren doorgaans drie tot vier jaar, afhankelijk van de wetenschappelijke discipline, het type aanstelling en financiering. Het VU Promotiereglement en de toelatingsprocedure zijn van toepassing op alle promovendi, ongeacht hun soort aanstelling. Het promotiereglement regelt zaken als toelating tot het promotietraject en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij het programma.

  Het toelatingsproces start wanneer een medewerker is aangenomen als interne promovendus, of, in het geval van beurs/extern gefinancierde of externe promovendi, wanneer de promotor ermee instemt om de promovendus te begeleiden. Over het algemeen zijn de graduate schools / afdelingen verantwoordelijk voor het toelatingsproces. Het toelatingsproces start nadat de aanvraag voor het doctoraat succesvol is verlopen.

  Registratie
  De promovendus en het begeleidingsteam worden geregistreerd in het registratie- en volgsysteem Hora Finita. Ook vervolgstappen in het promotietraject worden hierin geregistreerd.

  Training and supervision plan (TSP)
  Zo snel mogelijk na de inschrijving worden afspraken over de begeleiding, het onderzoek, en het te volgen onderwijs vastgelegd in het training and supervision plan (TSP) (in Nederlands: Opleidings- en begeleidingsplan, OBP).

  Onderwijs
  Het onderwijsprogramma voor promovendi voorziet in een verscheidenheid aan activiteiten die de academische, professionele en algemene vaardigheden van promovendi versterken. Tijdens de promotieperiode moet elke promovendus 30 EC behalen. Richtlijnen voor het volgen van onderwijs door promovendi vind je hier.

  Begeleiding
  Een goede begeleiding van promovendi is cruciaal; het draagt bij aan het welzijn van promovendi en een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur, hoge onderzoekskwaliteit en het voorkomt vertraging en uitval van promotietrajecten. Om goede begeleiding te faciliteren voor promovendi en begeleiders zijn er Golden rules for supervision opgesteld. Ook zijn er suggesties voor een go/no go procedure aan het einde van het eerste jaar.

  Voor begeleiders van promovendi is een PhD supervisors starting page opgesteld met acht relevante links. Een training over begeleiden van promovendi is beschikbaar voor supervisoren. Junior begeleiders met minder dan vijf jaar begeleiderservaring zijn verplicht om de training te volgen. Voor begeleiders met minimaal vijf jaar ervaring in het begeleiden van promovendi is er een cursus Inspired Supervision.

  Proefschrift en Plagiaatscan
  Richtlijnen en suggesties voor de samenstelling en omvang van het proefschrift vind je hier. Het auteurschap van wetenschappelijke artikelen dient goed afgesproken te zijn tussen promovendus en begeleiders. Een presentatie over auteurschap vind je hier.

  Alle promovendi startend vanaf 1 september 2022 zijn verplicht om één geschreven product in de eerste fase van het promotietraject aan een plagiaatcontrole te onderwerpen. Alle promovendi, die voor 1 september 2022 begonnen zijn, kunnen daarnaast maximaal één keer per jaar vrijwillig gebruik maken van de tool.

 • Training and Supervision Plan (TSP)

  Achtergrond
  Elke promovendus stelt een individueel Training and Supervision Plan (TSP) (in Nederlands: Opleidings- en Begeleidingsplan, OBP) op dat geüpload wordt naar de VU Hora Finita. Dit plan is op maat gemaakt voor de promovendus met als doel om een goed gekwalificeerd en onafhankelijk onderzoeker te worden.

  Inhoud
  In het TSP staan de afspraken tussen de promovendus en de begeleiders over verschillende zaken, waaronder:

  1. Begeleiding. Er wordt vastgelegd wie optreedt als begeleider(s) (onder wiens dagelijks toezicht de promovendus werkzaam is en wie de promotor is). Ook bevat het afspraken over de vorm en frequentie van de begeleiding door de beoogde promotor en dagelijkse begeleider(s). Indien de begeleider niet tevens de promotor is, wordt bovendien vastgelegd dat de promovendus bij de aanvang van het promotieonderzoek, alsmede die momenten die beslissend zijn voor de voortgang van het onderzoek,  een gesprek heeft over het promotieonderzoek met de promotor. De promotor en promovendus hebben minimaal eenmaal per jaar een gesprek.
  2. Onderzoek. Dit betreft het onderwerp en de globale aanpak van het onderzoek.
  3. Opleiding. Dit betreft het opleidingsplan dat uit vier delen bestaat:

  A. Verplichte componenten (minimaal 4 EC)

  • Het vak Wetenschappelijke Integriteit, dat bij voorkeur in het eerste en niet later dan in het tweede jaar wordt gevolgd. Het faculteitsbestuur laat studenten pas tot dit vak toe na volledige inschrijving in Hora Finita.
  • Een bezoek aan minimaal één internationaal congres

  B. Algemene vaardigheden (samen met C: minimaal 8, maximaal 20 EC)

  C. Wetenschappelijke specialisatie (samen met B: minimaal 8, maximaal 20 EC)

  D. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (minimaal 8, maximaal 20 EC)

  Procedure
  De eerste versie van het TSP wordt samen met Formulier I binnen de eerste maand na toelating van de promovendus ter goedkeuring ingediend bij de afdeling (PhD-coördinator en vice-decaan). Het TSP wordt beoordeeld tijdens elk jaargesprek van de promovendus met de begeleider(s).

  Meer informatie
  Meer informatie is te vinden op de website van de graduate school /afdeling waar het onderzoek wordt uitgevoerd en bij de Hora Finita key user(s) of de PhD-coördinator(en) van de graduate school. 

  Afdeling /

  Graduate school

  Key user(s)PhD coördinator(en)
  A-LifeTanja Elzer / Caroline de Graaf / Renate Mooij /Jeannet Wijker / Jacqueline Cransberg

  secr.all.a-life.beta@vu.nl
  Jurgen Haanstra
  phdcoordinator.a-life@vu.nl
  Athena InstituutJustine Hazenkamp-Browne / Lotte Snellenburg / Evelyne Griffioen / Vanessa Borgart

  secretariaat.athena.beta@vu.nl
  Barbara Regeer
  b.j.regeer@vu.nl 
  Scheikunde & Farmaceutische WetenschappenBrigitte Horsten-Niehe / Edsie Engelgeer / Yvette Schipper

  secretariaat.sf.beta@vu.nl
  Daan Geerke
  phdcoordination.sf@vu.nl
  InformaticaMojca Lovrencak / Hellen Drooger / Cynthia Bijl de Vroe

  informatica.secretariaat.beta@vu.nl
  Fabio Massacci director.graduateschool.informatica@vu.nl
  Aardwetenschappen

  Fenny Bosse / Anna du Pree

  hf-aardwetenschappen.beta@vu.nl

  Monica Sanchez Roman
  m.sanchezroman@vu.nl
  Gezondheids-wetenschappenJozien Vedder / Diana de Rooy
  secretariaat.agw.beta@vu.nl
  Hanneke van Dongen
  j.m.van.dongen@vu.nl
  Instituut voor Milieuvraagstukken Marjolijn Staarink
  marjolijn.staarink@vu.nl
  Paolo Scussolini
  paolo.scussolini@vu.nl
  WiskundeMariëlle van der Aa
  m.vander.aa@vu.nl
  Christian Bick
  c.bick@vu.nl
  NeurowetenschappenBrigitte Borgman / Eline van Zon / Gerda Berkhout / Ramya Balbon / Kim Hubregtse
  hf-neurowetenschappen.beta@vu.nl
  Matthijs Verhage / Kim Hubregtse
  m.verhage@vu.nl
  k.hubregtse@vu.nl
  Natuur- en SterrenkundeMarja Herronen / Brigit Derks
  natsecr.beta@vu.nl
  Rick Bethlem
  h.l.bethlem@vu.nl
 • PhD vakken

  Een overzicht van PhD cursussen vind je hier. Hierin kan o.a. geselecteerd worden op het onderwijsaanbod per afdeling (Graduate school) van de Faculteit der Bètawetenschappen.

  Voor algemene vragen over onderwijs kunnen promovendi contact opnemen met de PhD-coördinator van de afdeling (zie tabel onder Training and Supervision Plan (TSP).

  Hieronder vind je een beschrijving van de Cursus Wetenschappelijke Integriteit aangeboden door de Faculteit der Bètawetenschappen.

  Cursus Wetenschappelijke Integriteit (Research Integrity)
  Alle promovendi die na 1 april 2015 zijn gestart, moeten een cursus Wetenschappelijke Integriteit volgen. Bij voorkeur wordt de cursus in het eerste jaar gevolgd en niet later dan het tweede jaar.

  Deze cursus is alleen voor promovendi van de Faculteit der Bètawetenschappen.


  Het doel van de cursus is:

  1.  je kennis te laten maken met het onderwerp wetenschappelijke integriteit;
  2. je te helpen bij het identificeren van mogelijke grijze gebieden in jouw onderzoeksveld;
  3. een open discussie over wetenschappelijke integriteitskwesties op de werkvloer te stimuleren.
  Deel I 2024
  13.00 uur tot 17.15 uur
  Deel II 2024
  13.00 uur tot 16.30 uur
  30 januari 2024      
  18 maart 2024        
  23 april 2024           
  24 juni 2024               
  16 september 2024       
  05 november 2024 
  17 december 2024 

  13 februari 2024      
  08 april 2024              
  14 mei 2024              
  08 juli 2024  (Online)
  07 oktober 2024    
  26 november 2024   

  Je kunt je inschrijven voor de cursus Research Integrity nadat je bent geregistreerd in Hora Finita en een promotiebesluit hebt ontvangen.

  Voor het inschrijven in Hora Finita kun je contact opnemen met jouw eigen afdelingssecretariaat.

  Na het ontvangen van het promotiebesluit, zal je worden uitgenodigd voor de cursus Research Integrity door het bestuurssecretariaat, Maaike Croes.

  Wanneer je bent geregistreerd voor deze cursus, ontvang je een email van Techincal@Epigeum.com met de login gegevens voor de online cursus Epigeum, die je moet volgen voordat je aan deel I van de cursus Research Integrity kunt deelnemen.

  Stuur het certificaat dat je ontvangt na het voltooien van de online cursus Epigeum uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Research Integrity cursus deel I naar Maaike Croes (m.a.croes@vu.nl of bestuurssecretariaat.beta@vu.nl).


  Hierbij informatie over de cursus: Brochure Wetenschappelijke Integriteit cursus.

  Neem voor meer informatie contact op met Maaike Croes, m.a.croes@vu.nl.

  Verdere informatie wordt toegestuurd na inschrijving voor de cursus.

 • Hora Finita

  Registratie van het promotietraject
  Het promotietraject dient geregistreerd te worden in het registratie- en volgsysteem Hora Finita.

  Hora Finita ondersteunt de processen vanaf de inschrijving van de promovendus tot aan de verdediging en maakt de voortgang van de promovendus inzichtelijk.

  De inschrijving in Hora Finita dient gestart te worden door de Hora Finita key user(s) van de afdeling / graduate school (zie schema hieronder) vanuit het secretariaat. Nadat dit is gestart, ontvangt de promovendus een e-mail met het verzoek alle benodigde informatie in te vullen en de benodigde documenten te uploaden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de afdeling, zie hieronder.

  Hora Finita Login
  Ga naar horafinita.vu.nl en klik op knop 'login with VU ID'.

  Meer informatie
  Meer informatie kan hier gevonden worden.

  Afdelingen / Graduate schools en Hora Finita key users

  Afdeling/Graduate schoolHora Finita key users
  A-LifeTanja Elzer / Caroline de Graaf / Renate Mooij / Jeannet Wijker / Jacqueline Cransberg
  secr.all.a-life.beta@vu.nl
  Athena InstituutJustine Hazenkamp-Browne / Lotte Snellenburg / Evelyne Griffioen / Vanessa Borgart
  secretariaat.athena.beta@vu.nl
  Scheikunde & Farmaceutische WetenschappenBrigitte Horsten-Niehe / Edsie Engelgeer / Yvette Schipper
  secretariaat.sf.beta@vu.nl
  InformaticaMojca Lovrencak / Hellen Drooger / Cynthia Bijl de Vroe
  informatica.secretariaat.beta@vu.nl
  AardwetenschappenFenny Bosse / Anna du Pree
  hf-aardwetenschappen.beta@vu.nl
  GezondheidswetenschappenJozien Vedder / Diana de Rooy
  secretariaat.agw.beta@vu.nl
  Instituut voor Milieuvraagstukken Marjolijn Staarink
  marjolijn.staarink@vu.nl
  WiskundeMariëlle van der Aa
  m.vander.aa@vu.nl
  NeurowetenschappenBrigitte Borgman / Eline van Zon / Gerda Berkhout / Ramya Balbon / Kim Hubregtse
  hf-neurowetenschappen.beta@vu.nl
  Natuur- en SterrenkundeMarja Herronen / Brigit Derks
  natsecr.beta@vu.nl
 • PhD ondersteuning

  Algemene cursussen
  Naast vakgerichte cursussen biedt de Vrije Universiteit Amsterdam de promovendi een gevarieerd aanbod aan algemeen vormende cursussen. Het complete pakket aan cursussen is te vinden in het Learning Management System (LMS). Via de ‘Quick Reference Card’ (QRC) ‘Search and register for courses and update your learning plan’ wordt uitleg gegeven over LMS. Deze QRC is te vinden via de link naar LMS.

  Algemene VU cursussen voor promovendi zijn:

  • Career orientation for PhD candidates and postdocs 
  • Peer coaching for PhD’s and postdocs 
  • PhD success and personal efficacy
  • Advanced academic writing for PhD researchers 
  • Concise formulation 

  Hulp, steun en advies
  Voor hulp, steun en advies kunnen promovendi terecht op verschillende plekken bij de VU, raadpleeg daarvoor Hulp, steun en advies voor promovendi.

  Gezonde werkomstandigheden voor promovendi zijn omschreven in het UNL (voorheen: VSNU) document: Healthy working conditions in the Dutch PhD system.

  In 2023 zullen in de Faculteit der Bètawetenschappen PhD candidate advisors aangesteld worden. De PhD candidate advisor is een onafhankelijk aanspreekpunt voor promovendi. Met de PhD candidate advisor kan de promovendus van gedachten wisselen over het promotietraject, de werkomgeving, welzijn, en andere zaken. De PhD candidate advisor kan de promovendus doorverwijzen naar andere mensen of loketten op de VU.

 • PhD council

  De Science Faculty PhD Council bestaat uit promovendi van verschillende afdelingen binnen de Faculteit der Bètawetenschappen. De PhD Council beoogt de sociale en professionele belangen van de promovendi van de faculteit te ondersteunen. Bezoek de website van de PhD council voor meer informatie.

 • Voorbereiding op loopbaan na promotie

  Wanneer een promotietraject de eindfase ingaat, wordt de vraag wat er na de promotie moet gebeuren steeds urgenter. De PhD-programma's van de Vrije Universiteit zijn een uitstekende opstap voor een loopbaan binnen en buiten de academische wereld. De promovendi hebben de mogelijkheid om tijdens de duur van het PhD-programma verschillende loopbaanperspectieven te bespreken.

  De VU biedt promovendi loopbaanoriëntatiecursussen aan in de vroege stadia van hun promotietraject, en moedigt hen aan om strategisch te werken aan hun professionele doelen.


  Een carrière buiten de wetenschap
  Het overgrote deel van de promovendi zal zijn/haar loopbaan buiten de universiteiten moeten voortzetten. Het is daarom essentieel dat beginnende onderzoekers zich tijdig oriënteren op passende functies in het bedrijfsleven of een maatschappelijke context, voordat hun contract afloopt.
   

  Een carrière in de wetenschap
  De meeste wetenschappelijke functies aan Nederlandse universiteiten worden gefinancierd door externe onderzoeksfondsen. Het kunnen verwerven van onderzoeksbeurzen is cruciaal voor een loopbaan in de wetenschap. De VU Subsidiedesk biedt professioneel advies en toegewijde ondersteuning aan de onderzoekers bij het verwerven van externe financiering.

  Het biedt ook een speciaal ondersteuningsprogramma voor promovendi die een Veni-beurs willen aanvragen, de meest toegekende beurs voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek na het behalen van een doctoraat. Ook vragen veel onderzoekers de NWO Rubiconsubsidie aan, waarmee ze ervaring kunnen opdoen bij vooraanstaande onderzoeksinstituten in het buitenland.

  Daarnaast kan gesolliciteerd worden op een postdoc-functie. Dit is een tijdelijke onderzoeksfunctie van 2-4 jaar. Voor een overzicht van alle postdoc-functies (en andere mogelijke functies voor een gepromoveerde, zoals junior docent of onderzoeker) verwijzen we je naar de wetenschappelijke vacaturesite www.academictransfer.nl.

  Relatie met de VU na promotie
  Onafhankelijk van het carrièrepad dat ingeslagen wordt na het behalen van het doctoraat aan de Vrije Universiteit, wordt alle promovendi een levenslange relatie van wederzijds voordeel aangeboden door hen uit te nodigen om deel uit te maken van het alumninetwerk en deel uit te blijven maken van de VU-gemeenschap.