Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promoveren aan de VU

De Vrije Universiteit Amsterdam is een internationaal gerenommeerde onderzoeksuniversiteit met meer dan 23.000 studenten in de bruisende stad Amsterdam. De VU bewijst haar hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs door haar uitstekende prestaties in internationale rankings.

Aan de VU verzorgen we drie- of vierjarige promotietrajecten, of parttime promotietrajecten met een langere duur. Deze zijn georganiseerd binnen Graduate Schools, die zijn gelieerd aan de negen faculteiten van de VU.

We bieden trainingen (in het Engels) en supervisie op maat, met een sterke nadruk op de ontwikkeling van onderzoeks- en professionele vaardigheden, zoals het vermogen om in teams samen te werken. We willen betrokken en verantwoordelijke academici en toekomstige professionals opleiden die voortdurend de grenzen van bestaande kennis verkennen en verleggen. Onze promovendi zijn internationaal georiënteerd, multi- en interdisciplinair, nieuwsgierig en resultaatgericht, en creëren impact in wetenschap, maatschappij en economie.

Promoveren aan de VU Amsterdam leidt vaak tot een carrière als wetenschapper of onderzoeker aan universiteiten of hogescholen, maar ook bij non-profits, denktanks, adviesbureaus en het bedrijfsleven zijn onze promovendi te vinden.

Aan de VU hebben we twee soorten doctoraatskandidaten: interne en externe.
Interne promovendi zijn betaalde medewerkers die met de VU een arbeidsovereenkomst aangaan. Externe promovendi promoveren bij de VU met een buitenlandse financiering of beurzenregeling, of zijn zelfgefinancierde professionals of studenten.

Meer over promoveren aan de VU