Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Plagiaatcontrole voor promovendi

Sinds 1 september 2022 kunnen alle promovendi van de Vrije Universiteit Amsterdam hun onderzoek controleren op plagiaat met behulp van de tool iThenticate.

De VU onderstreept hiermee het belang van wetenschappelijke integriteit in lijn met de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI), wil het bewustzijn ervan in een vroeg stadium van het promotietraject stimuleren en legt dan ook de nadruk op het preventieve karakter van de plagiaatcontrole. 

Eerste fase van het promotietraject
In het promotiereglement is opgenomen dat alle promovendi startend vanaf 1 september 2022 verplicht zijn om één daartoe geschikt product in de eerste fase van het promotietraject aan een plagiaatcontrole te onderwerpen. Alle promovendi, ook die vóór 1 september 2022 begonnen zijn, kunnen daarnaast maximaal één keer per jaar vrijwillig gebruik maken van de tool.

De plagiaatcontrole bestaat uit een preventieve plagiaatscan van een geproduceerde tekst vóór het eind van het tweede jaar van het promotietraject. De promovendus bespreekt het resultaat van de plagiaatscan met de promotor of co-promotor, op basis waarvan een verslag wordt opgesteld. 

Ondersteuning
Facultaire ondersteuning bij het uitvoeren van de scan wordt geleverd door de key user(s) iThenticate van de betreffende faculteit. Technische ondersteuning bij het gebruik van de tool wordt geleverd door de Universiteitsbibliotheek. In de LibGuide van de Universiteitsbibliotheek vind je een Quick Starting Guide en FAQ.