Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hulp, steun en advies voor promovendi

De VU wil graag dat jij je weg vindt naar de juiste persoon of het juiste loket als je aanloopt tegen een probleem in je werksituatie. Zit je met vragen of zorgen over je promotietraject of heb je hulp of advies nodig bij een conflict? Zit je niet goed in je vel of loop je aan tegen praktische problemen? Dan kun je terecht op meerdere plekken op de VU.

Jouw klankbord bij de faculteit: de PhD candidate advisor

Als je er met je eigen supervisor of de mensen uit je team niet uit komt, kun altijd terecht bij de PhD candidate advisor van jouw faculteit. Met hem of haar kun je van gedachten wisselen over (de voortgang van) je promotietraject, je werkomgeving, en allerlei zaken die je tegenkomt.

De PhD candidate advisor is onafhankelijk, kent de faculteit goed en weet wat het betekent om een promotietraject aan te gaan. Hij/zij kan je ook doorverwijzen naar andere mensen of loketten op de VU of de faculteit. Vanaf 1 januari 2023 heeft iedere faculteit een PhD candidate advisor, maar nu al hebben de meeste faculteiten er een.

Je gaat de PhD candidate advisor op verschillende momenten treffen, te beginnen in een welkomstgesprek.
Zoek jouw PhD candidate advisor

Waar moet je zijn?

 • Ongewenst gedrag

  Ongewenst gedrag kan gaan om (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, mobbing, (be)dreigen, stalking en discriminatie. Als je er met de persoon in kwestie niet uitkomt, leg het probleem dan voor aan je supervisor of aan iemand anders uit je team. Kan/wil je dat niet of helpt dat ook niet, dan kun je terecht bij een aantal personen.

  PhD candidate advisor 

  Je kunt het probleem met de PhD candidate advisor bespreken. Hij/zij kan je doorverwijzen naar andere mensen of loketten op de VU of de faculteit.

  Vertrouwenspersonen medewerkers en promovendi of studenten

  Voor een luisterend oor of als je advies wilt over de eventueel te nemen stappen kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.

  Regiehouders sociale veiligheid 

  De regiehouders sociale veiligheid kunnen een onveilige situatie herstellen. Ervaar je ongewenst gedrag of voel je je onveilig op de campus, erbuiten of online, meld het dan via sociale-veiligheid@vu.nl.

  Ombudsman medewerkers en promovendi of studenten

  Naar de ombudsman ga je als de procedures niet op de juiste manier worden opgevolgd, nadat je bijvoorbeeld melding hebt gedaan bij je supervisor van een onveilige situatie.

  Bedrijfsmaatschappelijk werk

  De bedrijfsmaatschappelijk werker kan met jou de situatie vanuit verschillende perspectieven analyseren en zoeken naar een oplossingsrichting. Hij/zij kan eventueel bemiddelen.

 • Psychosociale klachten of gezondheidsproblemen

  Bedrijfsmaatschappelijk werk

  Met psychische problemen en/of problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties kun je terecht bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Je kunt zelf een afspraak maken maar ook verwezen worden door de PhD candidate advisor, de bedrijfsarts, de HR-medewerker of je supervisor.

  Promovendipsycholoog 

  De promovendipsycholoog is er voor alle promovendi aan de VU die psychische klachten ervaren tijdens het promotietraject. Dit kan gaan om overspanningsklachten, gevoelens van somberheid of angst, onzekerheid, gebrek aan assertiviteit of negatieve ideeën over jezelf. De promovendipsycholoog biedt kortdurende behandeling aan.

  Arts 

  Ervaar je gezondheidsproblemen die je werk (kunnen gaan) beïnvloeden? Maak je je zorgen over aspecten in je werk en je gezondheid?

  • Promovendi in dienst van de VU: de bedrijfsarts
   Je kunt zelf een afspraak maken voor een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts. Een preventief spreekuur is vertrouwelijk; de bedrijfsarts mag er niet over rapporteren aan je leidinggevende.
  • Promovendi niet in dienst van de VU: de universitaire huisartsenpraktijk (UHP)
   Als internationale beursstudent kun je een afspraak maken bij je eigen huisarts. Heb je die niet, dan kun je terecht bij de universitaire huisartsenpraktijk (UHP). Lees meer op: International students - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) > Health care for internationals.
 • Werkdruk of werkstress

  De term werkdruk wordt gebruikt om aan te geven dat wat het werk van iemand vraagt structureel uit balans raakt met wat de persoon aan kan. Ervaar je langdurige werkdruk en leidt dat ook tot werkstress, maar kom je er met je supervisor niet uit?

  PhD candidate advisor 

  Met de PhD candidate advisor kun je van gedachten wisselen over je promotietraject en de werkdruk die je daarbij ervaart. De PhD candidate advisor is onafhankelijk en kan je ook doorverwijzen naar andere mensen of loketten op de VU of de faculteit.

  Kijk ook op Werkdruk en werkstress - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

 • Arbeidsconflict

  Als je een conflict hebt met een collega en je komt er onderling niet uit, dan zijn dit de mensen met wie je kunt praten voor hulp en advies. 

  Supervisor

  Je supervisor kan een prima sparringpartner zijn om je te steunen, adviseren en mee te denken. Als je een conflict met je supervisor hebt, kun je je wenden tot de leidinggevende van je supervisor.

  PhD candidate advisor 

  Als de hiërarchische weg niet werkt, kun je contact opnemen met de PhD candidate advisor. Die kan je eventueel doorverwijzen naar een van de andere loketten.

  HR-adviseur

  De HR-adviseur kan jou als medewerker in algemene zin adviseren hoe je het beste met de conflictsituatie kunt omgaan.

  Bedrijfsmaatschappelijk werk 

  De bedrijfsmaatschappelijk werker kan je helpen de conflictsituatie vanuit verschillende perspectieven te analyseren om te kijken welke oplossingsrichting daar het best bij past en wat jij nodig hebt om ermee aan de slag te gaan. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een geheimhoudingsplicht. Je kunt doorverwezen worden of zelf contact opnemen. 

  Ombudsman

  Ook bij de ombudsman kun je strikt vertrouwelijk terecht. De ombudsman helpt en adviseert bij het analyseren, oplossen en beoordelen van problemen of klachten die bijvoorbeeld voortkomen uit het onjuist toepassen van regels, zoals niet nagekomen beloftes over scholing of promotie, arbeidsomstandigheden of andere personeelszaken. De ombudsman zal altijd proberen om in overleg met jou als promovendus een klacht opgelost te krijgen.

  Ook kun je de ombudsman vragen om een formeel onderzoek in te stellen. Dan volgt een klachtonderzoek en beoordeling van de klacht door de ombudsman. 

  Interne mediation

  Je kunt ook samen met de ander tot een oplossing proberen te komen onder begeleiding van een interne mediator

  Vakbond

  Heb je vragen over je rechtspositie, maak je je zorgen over je werkgelegenheid, wil je externe hulp bij een arbeidsconflict of een beroepsziekte of wil je persoonlijk extern advies over werk en loopbaan, dan kun je contact opnemen met je vakbond.

  Geschillencommissie 

  Ben je in dienst van de VU, dan kun je een geschil met je leidinggevende voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie als het gaat over:

  • een beoordeling 
  • het wijzigen van de functie zonder toestemming van de werknemer
  • het weigeren van een bevordering naar de functionele schaal 
 • Privéproblemen

  Privéproblemen kunnen gaan over je psychische welzijn, relaties, over problemen in je gezin, de zorg voor een naaste en de werk/privé-balans. Je kunt ook advies nodig hebben over materiële zaken als regelingen, huisvesting, financiële zorgen en juridische onderwerpen. Al deze zaken kunnen je werk behoorlijk beïnvloeden.

  PhD candidate advisor 

  Neem contact op met de PhD candidate advisor. Die kan je eventueel doorverwijzen naar een van de andere loketten.

  Bedrijfsmaatschappelijk werk

  Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het bedrijfsmaatschappelijk werk, gericht op hulpverlening bij psychosociale problemen, dus ook privéproblemen. De bedrijfsmaatschappelijk werker kijkt samen met jou wat er aan de hand is, wat de oplossing daarvoor kan zijn en kan eventueel verwijzen naar anderen binnen of buiten de VU.
  De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ook helpen bij het inventariseren en analyseren van je financiële situatie en meedenken over een oplossing als je financiële problemen hebt. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim.

  Supervisor

  Met je supervisor kun je bespreken of, en zo ja hoe, de organisatie van het werk kan bijdragen aan een oplossing. Bijvoorbeeld door een (tijdelijke) aanpassing van je taken of werktijden.

  HR-adviseur

  De HR-adviseur kan promovendi in dienst van de VU adviseren over arbeidsvoorwaarden en voorzieningen waar je gebruik van zou kunnen maken (bijvoorbeeld over mantelzorg, bijzonder verlof en andere arbeidsvoorwaarden).
  Bij financiële problemen kan de HR-adviseur met jou nagaan of je gebruik maakt van alle financiële regelingen die de VU kent. Daarnaast kan de HR-adviseur adviseren waar en bij wie je terecht kunt voor de nodige ondersteuning.

  Personeelsfonds VU

  Bij financiële problemen kan het Personeelsfonds VU promovendi in dienst van de VU mogelijk helpen met een renteloze lening en soms een gift. Het fonds kan ook adviseren bij schuldsanering. Hulp aanvragen gaat via een aanvraagformulier.

 • Wetenschappelijke integriteit

  Ga naar de pagina Wetenschappelijke integriteit

 • Misstanden melden

  Vermoed je ernstige illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de VU en waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang, of het belang van de VU in het geding is? Dan kun je dit op een veilige manier melden via de Klokkenluidersregeling. Je kunt in eerste instantie contact opnemen met je supervisor, maar je kunt je ook wenden tot de volgende personen.

  PhD candidate advisor 

  Bespreek je vermoeden met de PhD candidate advisor. Die kan je eventueel doorverwijzen naar een van de andere loketten.

  Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling

  De Vertrouwenspersonen Klokkenluidersregeling kunnen je informeren over de mogelijkheid om een misstand op een veilige manier te melden via de Klokkenluidersregeling. In de regeling kun je lezen wat onder een misstand wordt verstaan. De vertrouwenspersoon kan je adviseren en ondersteunen. Hij/zij kan ook namens jou een melding doen waarbij jij anoniem blijft.

  Alles over de Klokkenluidersregeling en de Vertrouwenspersonen

  Ombudsman of bedrijfsmaatschappelijk werk

  Heb je zelf last van de situatie? Twijfel je of het wel om het een misstand gaat die een klacht rechtvaardigt? Of maak je je zorgen om de gevolgen van een eventuele melding? Dan kun je dat vertrouwelijk bespreken met de ombudsman of het bedrijfsmaatschappelijk werk.

 • Bedrijfsongeval of gevaarlijke situatie melden

  Ga naar de pagina Calamiteiten

 • Loopbaanvragen

 • Problemen met visa, huisvesting en oriëntatie

 • De informatie in een schema

  In de Helpmatrix voor medewerkers van de VU is de informatie over hulp, steun en advies schematisch weergegeven. Echter: de bovenstaande informatie is aangevuld en toegespitst op promovendi.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?