Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ombudsman studenten en personeel

De ombudsman voor zowel studenten als personeel is mevrouw drs. E.J. (Lies) Poesiat. Zij heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. De ombudsman streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen.

De Vrije Universiteit Amsterdam is een grote, complexe organisatie waar medewerkers zich dagelijks voor inzetten maar desondanks kan er iets misgaan waardoor je je als student of als medewerker gedupeerd voelt en je beklag wil doen. Het is in het belang van studenten/medewerkers en van de VU dat er serieus met die klachten wordt omgegaan. De instelling van de ombudsman heeft tot doel ertoe bij te dragen dat medewerkers van de VU de studenten en het personeel optimaal bejegenen en dat klachten vertaald worden in verbeterpunten.

Studenten

De studentenombudsman heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. Ze streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen. Hieronder lees je in welke situaties je contact kunt opnemen met de ombudsman en hoe zij werkt.

Meer informatie
Regeling Studentenombudsman VU
Jaarverslag studenten 2019-2020
Jaarverslag 2018

Personeel

VU-medewerkers kunnen bij haar terecht voor hulp bij het analyseren, oplossen en beoordelen van problemen of klachten, bijvoorbeeld over niet nagekomen beloftes ten aanzien van scholing of promotie, over arbeidsomstandigheden of over reorganisaties.

Ook leidinggevenden kunnen bij de ombudsman personeel terecht. De ombudsman heeft een geheimhoudingsplicht en klachten worden vertrouwelijk behandeld. 

Meer informatie
Regeling Ombudsman personeel VU 2021
Jaarverslag personeel 2019-2021
Ombudsman personeel VU - Jaarverslag 2018

Over de Ombudsman

 • Voor wie is de ombudsman?

  De ombudsman voor studenten en personeel is mevrouw drs. E.J. (Lies) Poesiat. Zij heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk. De ombudsman streeft ernaar problemen op een informele manier op te lossen.

  Iedere student of medewerker aan de VU kan de ombudsman inschakelen. Dat geldt ook voor promovendi. Ook als je studie is beëindigd kan een klacht worden voorgelegd. Voorwaarde is dan wel dat het voorval heeft plaatsgevonden in de tijd dat je aan de VU studeerde.

 • Waarmee kan ik bij de ombudsman terecht?

  Je kunt bij de ombudsman terecht met klachten over het niet goed toepassen van de wet- en regelgeving, over de organisatie, het onderwijs of over de gedraging van een medewerker. Maar je klacht kan ook gaan over de organisatie of toegankelijkheid van de universitaire voorzieningen. Als je vindt dat je als medewerker of student onredelijk bent behandeld dan kun je dat met de ombudsman bespreken.

  De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving en procedures en vertelt je wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn om je probleem op te lossen. Bijvoorbeeld: je vindt dat je onredelijk bent behandeld door de faculteit of tekortgedaan in je rechten als student (studentenstatuut), een van je docenten is onbereikbaar of een scriptiebegeleider is niet beschikbaar.

  Je klacht moet betrekking hebben op gebeurtenissen die minder dan één jaar geleden hebben plaatsgevonden, maar in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

 • Wat moet de ombudsman weten?

  De ombudsman moet weten: 

  • Wat is het probleem; 
  • Tegen wie of welke instantie is de klacht gericht; 
  • Wat is de reden van de klacht; 
  • Met welk doel wordt het probleem voorgelegd: informatie of advies vragen, bemiddeling, indienen van een officiële klacht; 
  • Welke feiten en omstandigheden hebben met het probleem te maken (breng eventuele correspondentie over je zaak mee); 
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

 • Hoe gaat de ombudsman te werk?

  De ombudsman bespreekt samen met de student hoe het probleem kan worden opgelost. Dat kan zijn door:

  • informeren 
  • verwijzen 
  • adviseren 
  • bemiddelen 
  • formeel onderzoek
  • formeel rapport

  De ombudsman geeft informatie over relevante regelgeving, procedures en wat je rechten, plichten en mogelijkheden zijn. Als een andere instantie het probleem kan oplossen verwijst de ombudsman door. Problemen over tentamens en examens kunnen veelal opgelost worden door de examencommissie.

  De ombudsman kan contact opnemen met de betrokken persoon of instantie. Alleen de direct betrokkenen worden geïnformeerd over de aard van het probleem of de klacht. De meeste klachten/problemen worden opgelost door bemiddeling.

  Formeel onderzoek
  In het geval dat bemiddeling niet (meer) mogelijk is, of de bemiddelende interventie van de ombudsman geen resultaat heeft opgeleverd, kan overgegaan worden tot een formeel onderzoek. Een student kan de ombudsman hier om verzoeken. De klacht wordt in dat geval altijd op schrift gesteld. De ombudsman heeft tijdens het onderzoek een aantal bevoegdheden. Zo kan zij inlichtingen opvragen bij derden, deskundigen inschakelen en de situatie ter plekke gaan bekijken. De ombudsman stelt de instantie of de persoon waarop de klacht betrekking heeft, op de hoogte van de klacht. In alle gevallen hoort de ombudsman de betrokken partijen. Feiten en omstandigheden worden daarna zo nauwkeurig mogelijk verwoord. De klacht wordt door de ombudsman gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaard. Deze uitspraak kan vergezeld gaan met een advies aan de betrokkene, het faculteitsbestuur of het College van Bestuur. Uitspraken worden opgenomen in het jaarverslag, de identiteit van de personen wordt niet vermeld.

  Zie verder: Regeling studentenombudsman

 • Hoe bereik ik de ombudsman

  Mw. drs. E.J. Poesiat
  Studentenombudsman Vrije Universiteit

  T (020) 598 5313
  studentenombudsman@vu.nl (studenten)
  E ombudsmanpersoneel@vu.nl (personeel)
  Whatsapp: 06 2762 5636

  Bezoekadres
  WN-gebouw, kamer S-246
  De Boelelaan 1081
  1081 HV Amsterdam

  Postadres
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam

  Vermeld in het e-mailbericht je telefoonnummer. Een uitnodiging voor een gesprek volgt dan zo spoedig mogelijk.

 • Regelingen en jaarverslagen

Ombudsman Vrije Universiteit

Neem gerust contact op met de Ombudsman: drs. E.J. (Lies) Poesiat

(020) 598 5313

06 27 62 56 36

Contactpersoon

 • drs. E.J. (Lies) Poesiat
 • Ombudsman studenten en personeel