Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klokkenluidersregeling

Laatst gewijzigd op 28 maart 2023
De VU vindt het belangrijk dat eventuele misstanden binnen de organisatie veilig aan de orde kunnen worden gesteld. Daarom is de Klokkenluidersregeling opgesteld.

Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een werknemer of student van de VU bekendmaken van vermoedens van ernstige illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de VU en waarbij een groot algemeen maatschappelijk belang, of instellingsbelang in het geding is.

Heb je het vermoeden van een misstand of niet integer handelen binnen de VU? Dan voorziet de Klokkenluidersregeling in de mogelijkheid om dit op een veilige manier te melden.

Vertrouwenspersonen Klokkenluidersregeling

Overeenkomstig de Klokkenluidersregeling heeft de VU twee Vertrouwenspersonen Klokkenluidersregeling benoemd:

Zij staan medewerkers of studenten die een vermoeden van een misstand hebben bij met informatie, advies en ondersteuning. Je kunt het vermoeden van een misstand ook via hen melden.

Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders kan de werknemer doorverwijzen naar de juiste instantie en doet soms ook zelf onderzoek. Het Huis voor klokkenluiders heeft naast de onderzoeksafdeling ook een adviesafdeling, die werknemers adviseert over omgaan met misstanden. Beide afdelingen zijn strikt van elkaar gescheiden.