Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Eénjarige master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

VU Lerarenopleiding | naast algemene voorwaarden gelden specifieke toelatingseisen per schoolvak

Wil jij een goede leraar biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of informatica worden? Dan ben je bij ons van harte welkom! Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet je voldoen aan de volgende criteria:

 • Je bent in het bezit van een WO-masterdiploma (of doctoraaldiploma).
 • Binnen het totale opleidingstraject (inclusief bachelor) is aantoonbaar voldoende vakinhoudelijke kennis opgedaan conform de landelijke vakinhoudelijke toelatingscriteria. De toelatingscommissie beoordeelt of aan deze criteria is voldaan. 
 • Per schoolvak gelden specifieke toelatingseisen. Check deze eisen hieronder bij 'Specifiek toelatingseisen per schoolvak'.

Toelaatbaar?
Heb jij de juiste kwaliteiten en vaardigheden om deel te kunnen nemen aan deze opleiding of twijfel je nog over je toelaatbaarheid? Neem contact met ons op voor overleg of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst.

Overal een vinkje? Schrijf je in!
Wil jij je graag voor de master Leraar in het VHO inschrijven? Loop de voorwaarden in het overzicht hieronder zorgvuldig na. Voldoe je aan de voorwaarden? Klik op de blauwe aanmeldbutton hierboven of volg deze link. We raden je aan de inschrijfprocedure eerst aandachtig door te lezen.

De master Leraar VHO start tweemaal per jaar: in september en februari. Om in september te starten dien je je aan te melden vóór 1 mei, voor de februaristart is de aanmelddeadline 1 november.

Inschrijving na aanmelddeadline
Als je je binnen een maand na de aanmelddeadline van 1 mei/1 november alsnog aanmeldt, dan kun je mogelijk nog geplaatst worden. Er wordt dan na aanmelding contact met je opgenomen door de toelatingscommissie. Als er een goede reden is voor de late aanmelding én er nog een stageplaats op een opleidingsschool bemiddeld kan worden (of als je een baan hebt als leraar die voldoet aan onze criteria), word je alsnog toegelaten.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Specifieke toelatingseisen per schoolvak

  Biologie
  Alleen studenten met een afgeronde universitaire master kunnen worden toegelaten.
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Biologie én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt verdeeld over de kerndomeinen: Evolutiebiologie, Moleculaire en cellulaire biologie, Genetica en voortplanting, Organismale biologie, Gedrag, Ecologie, Biodiversiteit en Planten. 

  Daarnaast gelden twee additionele eisen: 

  • afgerond bachelor- of masteronderzoek in een van de domeinen van de biologie en/of toepassingen van de biologie (waaronder de didactiek) 
  • binnen het totale pakket is tenminste 12 EC aanwijsbaar besteed aan praktisch/experimenteel werk. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid biologie, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan kun je kiezen voor de Educatievariant van de tweejarige Master Biomedical Sciences. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én eerstegraads leraar Scheikunde. Hier gaat nog een pre-mastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 2 jaar (voltijds)studie.

  Natuurkunde
  Alleen studenten met een afgeronde universitaire master kunnen worden toegelaten.
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Natuurkunde én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan natuurkundevakken waarvan minimaal 60 EC verdeeld over de kerndomeinen: Mechanica & Thermodynamica, Optica & Electromagnetisme, Kwantumfysica & Structuur der materie, Wiskunde & numerieke methoden. 

  Daarnaast gelden twee additionele eisen: 

  • afgerond bachelor- of masteronderzoek in een van de domeinen van de natuurkunde en/of toepassingen van de natuurkunde (waaronder de didactiek) 
  • binnen het totale pakket is tenminste 12 EC aanwijsbaar besteed aan praktisch/experimenteel werk.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  E-variant
  Na een academische bacheloropleiding medische natuurwetenschappen of natuurkunde kun je er ook voor kiezen de universitaire lerarenopleiding te volgen als onderdeel van een tweejarige educatieve masteropleiding. Dit is de educatievariant, ofwel E-variant, van de tweejarige Master Physics and Astronomy

  Je volgt in dit geval één jaar binnen de faculteit mastervakken en doet aansluitend één jaar de eerstegraads lerarenopleiding. Voor medische natuurwetenschappen geldt dan wel dat je keuzevakken moet kiezen gericht op natuurkunde (anders heb je vakdeficiënties). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen, Dr. Aniel Bhulai. 

  Tweedegraads bevoegdheid
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Natuurkunde, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan kun je kiezen voor de Educatievariant van de tweejarige Master Physics and Astronomy. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én eerstegraads leraar Natuurkunde. Hier gaat nog een pre-mastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 2 jaar (voltijds)studie.

  Informatica
  Alleen studenten met een afgeronde universitaire master kunnen worden toegelaten.
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Informatica, Computer Science, Technische informatica, Lifestyle Informatics en Informatie, Multimedia en Management, Artificiële Intelligentie én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt verdeeld over de kerndomeinen: (Discrete) wiskunde, Programmatuur en algoritmiek, Informatiesystemen, Hardware en computernetwerken en Grondslagen. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is

  Tweedegraads bevoegdheid  
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid informatica, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan moet je eerst een WO-master in een verwant vak volgen. Hier gaat nog een pre-mastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding.

  Scheikunde
  Alleen studenten met een afgeronde universitaire master kunnen worden toegelaten.
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Scheikunde én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan scheikundevakken waarvan minimaal 60 EC verdeeld over de kerndomeinen: Analytische chemie, Anorganische chemie, Organische chemie, Fysische chemie, Biologische chemie, Natuurkunde, Wiskunde. 

  Daarnaast gelden twee additionele eisen: 

  • afgerond bachelor- of masteronderzoek in een van de domeinen van de scheikunde en/of toepassingen van de scheikunde (waaronder de didactiek) 
  • binnen het totale pakket is tenminste 12 EC aanwijsbaar besteed aan praktisch/experimenteel werk. 

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  E-variant 
  Na een academische bacheloropleiding medische natuurwetenschappen, farmaceutische wetenschappen en scheikunde kun je er ook voor kiezen de universitaire lerarenopleiding te volgen als onderdeel van een tweejarige educatieve masteropleiding. Dit is de educatievariant, ofwel E-variant, van de tweejarige Master Chemistry. Je volgt in dit geval één jaar binnen de faculteit mastervakken en doet aansluitend één jaar de eerstegraads lerarenopleiding. Voor medische natuurwetenschappen geldt dan wel dat je keuzevakken moet kiezen gericht op scheikunde/farmaceutische wetenschappen (anders heb je vakdeficiënties). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen, Dr. Stefan Dekker.

  Tweedegraads bevoegdheid 
  Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Scheikunde, en wil je nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen, dan kun je kiezen voor de Educatievariant van de tweejarige Master Chemistry. Deze master leidt je in twee jaar op tot én vakspecialist én eerstegraads leraar Scheikunde. Hier gaat nog een pre-mastertraject aan vooraf. Hoe lang je totaal aan dit traject bezig bent hangt vooral af van de vakinhoud van de gevolgde hbo-opleiding. Reken op een programma van minimaal 2 jaar (voltijds)studie.

  Wiskunde
  Alleen studenten met een afgeronde universitaire master kunnen worden toegelaten.
  Je bent direct toelaatbaar met een universitaire bachelor Wiskunde én een universitaire master. 

  Heb je een andere combinatie van bachelor en universitaire master?
  Je bent direct toelaatbaar als je binnen je bachelor- en masteropleiding minimaal 120 EC behaald hebt aan relevante vakken waarvan minimaal 54 EC verdeeld over de kerndomeinen: calculus, lineaire algebra, analyse, algebra, discrete wiskunde, meetkunde, stochastiek en grondslagen van de wiskunde.

  Voldoe je hier niet helemaal aan?
  Dan kan je mogelijk met een beperkt applicatieprogramma alsnog starten. Stuur een toelatingsverzoek met kopieën van je diploma’s en complete officiële cijferlijsten aan lerarenopleidingen@vu.nl. Je ontvangt binnen een maand het oordeel over je toelaatbaarheid, inclusief de omvang van het applicatieprogramma als er een studeerbaar traject is.

  E-variant
  Na een academische bacheloropleiding wiskunde of technische wiskunde kun je er ook voor kiezen de universitaire lerarenopleiding te volgen als onderdeel van een tweejarige educatieve masteropleiding. Dit is de educatievariant, ofwel E-variant, van de tweejarige Master Mathematics. Je volgt in dit geval één jaar binnen de faculteit mastervakken en doet aansluitend één jaar de eerstegraads lerarenopleiding. Voor meer informatie over de E-variant kun je contact opnemen met Thomas Rot, mastercoördinator van de Master Mathematics.

  Tweedegraads bevoegdheid
  Tweedegraadsbevoegheid Wiskunde van een HBO Heb je een tweedegraads lesbevoegdheid Wiskunde behaald op een HBO opleiding, dan kun je instromen in de Teachers Track van de tweejarige Master Mathematics. Je volgt dan een jaar geavanceerde bachelorvakken wiskunde, en daarnaast een half jaar didaktische vaardigheden.

 • Vrijstelling

  Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van een eerder behaalde onderwijsbevoegdheid.

  • Tweedegraads lesbevoegdheid behaald in HBO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Afgeronde educatieve minor / educatieve module in het WO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Eerstegraads lesbevoegdheid behaald in het WO in een ander schoolvak: 41 EC aan vrijstellingen
  • Een andere lesbevoegdheid (tweedegraads lesbevoegdheid in ander schoolvak of lesbevoegdheid voor het Hoger Onderwijs): individueel besluit van de examencommissie.
 • Inschrijven

  Voordat je je inschrijft, raden wij je aan de volledige inschrijfprocedure aandachtig door te lezen. Zij-instromers schrijven zich niet als student in.

  Aanmelden voor de premaster gaat via Studielink. De naam van de premaster is: premaster Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Het is handig om te zoeken op ‘voortgezet onderwijs’, ‘Vrije Universiteit Amsterdam’ en ‘WO Bachelor’. 

  Geef bij de E-variant je startdatum door
  Volg je de E-variant een van de 2-jarige masteropleidingen aan de bètafaculteit? Dan hoef je je niet apart aan te melden voor de lerarenopleiding. Je kunt je masteropleiding in Studielink laten doorlopen. Wel geef je (tijdig! - zie deadline aanmelden) aan het Onderwijsbureau van de lerarenopleiding door wanneer je start met de opleiding. Je dient dan een verklaring van toelaatbaarheid te overleggen. Deze kun je aanvragen je bij je mastercoördinator. Omdat de E-variant gevolgen heeft voor het getuigschrift en diplomasupplement moet je ook het onderwijsbureau van je eigen faculteit op de hoogte brengen. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

 • Kosten en studiefinanciering

  De kosten voor de Master Leraar VHO zijn vrijwel altijd gelijk aan het (wettelijk) collegegeld. Collegegelden worden per jaar vastgesteld.

  Wie voldoet aan de daarvoor geldende regels, komt in aanmerking voor studiefinanciering. Er zijn verschillende financiële tegemoetkomingsregelen voor leraren. Bijvoorbeeld: Heb je al een eerstegraads lesbevoegdheid en wil je een tweede lerarenopleiding doen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen? Dan kunt je de subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Startdagen

  De Master Leraar VHO start twee keer per jaar: in september (deadline aanmelden: 1 mei) en in februari (deadline aanmelden: 1 november).

  De startweek van de volgende septemberstart vindt plaats op maandag 26, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus 2024.

  Deelname aan deze startdagen is verplicht.

 • Opleidingsroutes

  Regulier (voltijd of deeltijd):

  • Je volgt het complete programma van 60 EC. 
  • Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zul je dan voor de deeltijdvariant moeten kiezen. 

  Instroom (voltijd of deeltijd):
  Als naast je masterdiploma al in het bezit bent van een andere lesbevoegdheid heb je recht op vrijstellingen: 

  • Tweedegraads lesbevoegdheid behaald in HBO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Afgeronde educatieve minor / educatieve module in het WO in hetzelfde schoolvak: 30 EC aan vrijstellingen 
  • Eerstegraads lesbevoegdheid behaald in het WO in een ander schoolvak: 41 EC aan vrijstellingen Een andere lesbevoegdheid (tweedegraads lesbevoegdheid in ander schoolvak of lesbevoegdheid voor het Hoger Onderwijs): individueel besluit van de examencommissie.

  Je kunt de opleiding combineren met een baan in het onderwijs, waarbij (een deel van) je baan als stage geldt. Meestal zul je dan voor de deeltijdvariant kiezen. 

  Zij-instroom (deeltijd):
  Je hebt een afgeronde universitaire studie (doctoraal of master), en je bent als on(der)bevoegd docent aangesteld op een school. Je school kan de subsidie voor zij-instromers aanvragen, waarmee je in de vorm van contractonderwijs je eerstegraads lesbevoegdheid haalt. Het is mogelijk om voor onderdelen van de opleiding een vrijstelling te krijgen op basis van eerder verworven competenties. Zie verder: Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) voor zij-instromers

  Naast de vier routes binnen deze master biedt de VU nog andere trajecten om een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid te behalen. Zie het complete overzicht op: www.vu.nl/lerarenopleidingen.

 • VU Matching

  Het beroep van leraar staat in de belangstelling. Je overweegt om de lerarenopleiding aan de VU te gaan volgen. Maar weet je waar je voor kiest? Heb je een goed beeld van het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs? Voldoet onze opleiding aan jouw verwachtingen? En heb jij de juiste kwaliteiten en vaardigheden? Algemene informatie vind je op onze website, uitgebreidere informatie krijg je op de voorlichtingsbijeenkomst en de meeloopdag. Door grondig te checken of jij de juiste keuze maakt, vergroot je de kans om je opleiding succesvol te doorlopen. Daarom hebben wij, samen met een aantal opleidingsscholen, een matching-traject ingesteld.

  Voor wie is de matching?
  De matching is voor studenten die in stagevariant de opleiding gaan volgen en geen ervaring hebben in het lesgeven in het voortgezet onderwijs. Studenten met een baan in het voortgezet onderwijs, tweedegraads instromers en zij-instromers, evenals studenten die de Educatieve minor succesvol hebben afgerond, worden vrijgesteld van het matchingstraject. Voor de overige studenten is deelname verplicht.

  Voor de septemberstart 2024 vindt de matching plaats op dinsdag 4 juni van 09:15 - 12:30

  Vragen

 • Voorlichtingsbijeenkomst

  Wil je deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst? Je bent van harte welkom. Bekijk de data van de voorlichtingsbijeenkomsten en meld je aan. 

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & donderdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.