Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Eénjarige master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

VU Lerarenopleiding | word eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs met de éénjarige master Leraar VHO in de Bètawetenschappen

Denk je nog wel eens terug aan de spannende proeven van je scheikundedocent op de middelbare school? Waarom boeide de ene docent wel, terwijl de andere de aandacht leek te verliezen? 

Kies na je afgeronde universitaire masteropleiding voor de eenjarige master leraar voortgezet onderwijs als jij op jouw manier je kennis wilt overdragen op jongeren. Al na één jaar kun je als eerstegraads bevoegd docent aan de slag in alle klassen van de middelbare school. Tijdens je stage begin je al. Je laat direct zien dat jij die enthousiaste, inspirerende leraar aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde kunt zijn waar de leerlingen later nog aan terugdenken.

Bovengemiddelde beoordeling
Vanuit studenten is er grote waardering voor deze opleiding. In de Keuzegids Masters 2024 komt het opleidingsprogramma met bovengemiddelde beoordeling als beste van alle universiteiten uit de bus. 

Twee startmomenten
De opleiding start twee maal per jaar: september en februari.

Trefwoorden: leraar wiskunde | leraar natuurkunde | leraar scheikunde | leraar biologie | leraar informatica | leraar voortgezet onderwijs | leraar middelbare school | lerarenopleiding | eerstegraads lesbevoegdheid

Ontdek jouw studie Leraar VHO in de Bètawetenschappen

Kijk mee naar 'De week van een leraar' waarin Koen van Bemmelen je meeneemt naar colleges op de VU en laat zien hoe hij zijn nieuw verworven kennis meteen toepast in de praktijk. Koen is 23 jaar en is student Lerarenopleiding voor docent Natuurkunde.

Ontdek de studie-inhoud

Verander je wereld, word leraar