Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Art of Engagement

We dragen de kernwaarden van de Vrije Universiteit Amsterdam niet alleen uit in ons onderwijs en onderzoek, maar passen ze ook toe in de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Samen werken aan een betere wereld is eenvoudiger vanuit een werkklimaat dat inspireert, ontwikkelt en engageert. Met dat doel hebben we vier principes geformuleerd: de Art of Engagement. Het is een oefening in professioneel gedrag om ons gezamenlijke werk beter en met plezier te kunnen blijven doen.

Wat houdt de Art of Engagement in?
De vier principes van de Art of Engagement beschrijven hoe je zelf kunt bijdragen aan een betrokken en open organisatie:

 • Draag bij aan het grotere geheel
 • Toon moed in duidelijke keuzes
 • Wees transparant en duidelijk
 • Luister en geef ruimte voor groei

Deze principes liggen ten grondslag aan de manier waarop we samenwerken, besluiten, communiceren en verantwoordelijkheid nemen. De Art of Engagement moet voor ons allemaal vanzelfsprekend zijn, om niet alleen naar buiten maar ook naar binnen betrokken en transparant te zijn. Niet als beste jongetje van de klas, maar als oefening in professioneel gedrag om ons gezamenlijke werk beter en met plezier te blijven doen.

Voorbeelden bij ieder principe
Elk principe is uitgewerkt met enkele gedragsvoorbeelden. Bedoeld als richtsnoer voor iedere medewerker, leidinggevende en team. De Art of Engagement is immers alleen succesvol als we deze gedragswaarden met elkaar delen en levend houden met alle medewerkers van de VU. Leidinggevenden vervullen hierin uiteraard een voorbeeldrol, maar uiteindelijk draagt iedere medewerker hieraan bij.

Hoe kun jij zelf deze principes toepassen?
Het helpt om als medewerker, leidinggevende of team regelmatig stil te staan bij hoe we met elkaar omgaan. Als we er geen tijd voor maken, praten we vaak gemakkelijker over elkaar dan met elkaar. En als we wel vertellen wat ons stoort, dan doen we dat soms te bot of juist te omslachtig. Het is net als met het aanleren van nieuwe gewoontes als niet roken of meer bewegen: je moet je eerst bewust worden van wat je anders wil om vervolgens te oefenen in het daadwerkelijk veranderen van je gedrag.

Stel jezelf of je team bijvoorbeeld een van onderstaande vragen, en bedenk met behulp van de Art of Engagement wat je anders zou kunnen doen en welke positieve effecten dat kan hebben:

 • Draag jij bij aan een veilige omgeving waarin collega’s zich durven uitspreken met een idee of feedback?
 • Geef jij de vrijheid aan anderen om genomen besluiten op hun eigen manier af te handelen en toe te passen?
 • Heb jij het gevoel dat je met jouw werk een belangrijke bijdrage levert aan het werk van je collega’s?
 • Kun jij je neerleggen bij een besluit dat anders is dan je zou wensen, en het toch loyaal uitvoeren zonder cynische ondertoon of gemopper?
 • Kun jij open zijn over de verschillende belangen die meespelen bij een beslissing en hoe je daar mee omgaat?

Workshops voor teams
Zodra het mogelijk is gaan we teamworkshops aanbieden. Teamworkshops zijn een frisse, constructieve manier om met je team jullie samenwerking en communicatie tegen het licht te houden. De vier principes van de Art of Engagement zijn daarvoor een geschikte leidraad: wat kan beter en hoe willen we dat aanpakken?

Art of Engagement op je bureau of op de gang
Je kunt de principes van de Art of Engagement downloaden om deze levend te houden. Naar keuze kan dit ook Engelstalig: The four principles of the Art of Engagement.

Er zijn een aantal digitale en fysieke materialen ontwikkeld, om neer te zetten op werk-, studie- of overlegplekken. Posters, bureaukalenders en kaartenwaaiers zijn voor VU-medewerkers gratis beschikbaar.

Producten en wijze van bestellen:

 • Poster Art of Engagement Nederlandstalig A2-formaat.
 • Poster Art of Engagement Engelstalig A2-formaat.
 • Kaartenwaaier Art of Engagement Nederlands- en Engelstalig.
 • Bureaukalender Art of Engagement Nederlands- en Engelstalig.

De levertijd is ca. 5 werkdagen. 

Bestellen kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar repro@vu.nl, met de gewenste producten, het aantal en het afleveradres.