Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Studieadviseur Faculteit der Geneeskunde VU

Maak een afspraak met een studieadviseur
Laatst gewijzigd op 21 maart 2023
Je kan bij de studieadviseur terecht voor informatie, begeleiding en advies met betrekking tot je studie en persoonlijke omstandigheden.

Studieadvies

De studieadviseurs zijn er voor geneeskundestudenten en voor studenten van de masteropleidingen Oncology, Epidemiology en Personalized Medicine. De Faculteit der Geneeskunde VU heeft drie studieadviseurs: Marjolein Pouw, Renate Dekker en Ciska Heuvelman. De gesprekken tussen de student en studieadviseur zijn vertrouwelijk.

Je kan bij de studieadviseur terecht voor informatie, begeleiding en advies over uiteenlopende onderwerpen die jou bezig houden en van invloed zijn op je studie, bijvoorbeeld:

Wil je nagaan of je bij ons aan het goede adres bent? Check het in dit overzicht

Contact 

E-mail

Mail je vraag naar studieadviseurs.vu@amsterdamumc.nlVermeld in je e-mail altijd je studentnummer.

Afspraak maken

Via de digitale agenda kun je een afspraak maken. Van maandag t/m donderdag 17.00 -18:00 uur zijn er afspraakmogelijkheden uitsluitend voor masterstudenten. 

Online inloopspreekuur

Elke maandag, donderdag en vrijdag van 14:00 - 15:00 is er een online spreekuur via Teams. Ga uit van een gesprek van maximaal tien minuten. 

Meer informatie over de studieadviseurs

 • Urgent hulp nodig?

  Vaak is het mogelijk om nog dezelfde week een afspraak in te plannen. Is er sprake van ernstige nood op het vlak van persoonlijke /psychische omstandigheden? Stuur ons een e-mail (studieadviseurs.vu@amsterdamumc.nl), zodat we kunnen overleggen of een eerdere afspraak mogelijk is. Bij acute, ernstige psychische problemen bel je je huisarts of – buiten kantooruren – de Amsterdamse huisartsenposten, tel. 088-0030600. Denk je aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 bereikbaar via www.113.nl of 0900-0113

 • Wegwijzer binnen de opleiding

  Bekijk dit overzicht bij wie je moet zijn.

 • Voorlichtingscollege

 • Persoonlijke omstandigheden

  Het leven gaat door, ook als je studeert. Daar horen dus ook persoonlijke problemen bij. De meeste studenten krijgen hier mee van doen. De een meer dan de ander en de een wat meer intens dan de ander, maar ze zijn er. Voorbeelden hiervan zijn gebrek aan zelfvertrouwen, rouwverwerking, eenzaamheid, moeizame relaties met je omgeving, verslaving, somberheid of een algemeen gevoel van onvrede met jezelf of je leven. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat je niet meer optimaal functioneert. In een aantal gevallen lijdt de studie er ook onder, maar niet altijd.

  Daarnaast heb je de meer studiegerelateerde problemen zoals faalangst, stress, veel piekeren, perfectionisme, prestatiedruk, studiemotivatieproblemen, tentamenvrees, noem maar op. Ook voor deze categorie is het belangrijk om ondersteuning te zoeken.

  In een gesprek met een van de studieadviseurs kunnen zij je helpen om te duiden wat jij nodig hebt. Hoe kun je je het beste blijven concentreren? Hoe kom je er achter dat je zorg of vrees gegrond is? Hoe krijg je het gecombineerd, je thuissituatie en je studie? Met wie zou je verder nog kunnen praten? 

  Daarnaast kunnen ze vertellen met welke regels en procedures je mogelijk te maken hebt of krijgt, zoals overgangsregels van de examencommissie, verval geldigheid van cijfers etc.

  Als je overweegt om een tijdje te stoppen, kunnen de studieadviseurs met je meedenken of dat inderdaad een goede oplossing is, of dat er misschien nog opties zijn waar je zelf nog niet aan gedacht had.

  Als je rechtstreeks contact wilt opnemen met een van de studentenpsychologen, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Je kunt via VUNet rechtstreeks een afspraak in hun digitale agenda inboeken.

  Interessante links 

  Hieronder vind je een aantal interessante links:

  • Op de website ik-student vind je een interessante informatie als het niet zo goed met je gaat.
  • Ga naar de website studentengezondheidstest om jouw gezondheid te vergelijken met medestudenten!
  • Heb je een functiebeperking? Dan tref je op de site van Handicap + Studie tips en informatie over wetgeving. Maak ook een afspraak met de studieadviseur, om tijdig samen te inventariseren wat jij nodig hebt en of dat geregeld kan worden. 
  • Leuke site over professioneel gedrag: waardenweb.   
  • De website Kopstoring is een interessante website voor jongeren tussen 18-25 met ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen.
  • Heb jij last van slaapproblemen? Bekijk dan de website medische-psychologie.nl.
  • Wil jij lekker slapen dankzij de slaap-app? Met deze gratis app krijg je inzicht in je slaappatroon. 
  • Ben je weleens zo somber dat je het leven niet meer ziet zitten en denk je weleens aan zelfdoding? Bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie kan je 24/7 anoniem terecht voor telefonische en online hulp. En kom langs bij de studieadviseur alsjeblieft?
  • Goeie site van de huisartsen Amsterdam: StudieStress.nl.

   Toe aan ontspanningsoefeningen? Klik dan op onderstaande links: 

 • Uitzonderingen via de examencommissie

  De studieadviseurs adviseren de examencommissie over individuele verzoeken van studenten. Als je een verzoek wilt indienen bij de examencommissie, is het daarom handig om contact te hebben met een van de studieadviseurs, om te horen of je met je verzoek bij de examencommissie aan het juiste adres bent en of de brief goed is opgesteld. Als je een verzoek indient bij de examencommissie, volg dan de aanwijzingen over vorm en procedure op hun website.


  Links:

 • Verzoeken individuele aanpassingen masterstages (WIAM)

  Wanneer je vanwege een functiebeperking of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden de masteropleiding geneeskunde niet via het reguliere ingeroosterde programma met goed gevolg af kunt leggen, dan kun je een verzoek voor een aanpassing van het programma indienen bij het werkoverleg individuele aanpassingen masterstages (WIAM).

  Neem altijd eerst contact op met de studieadviseurs om je situatie toe te lichten. De studieadviseur kan aangeven of er eventueel andere oplossingen zijn voor jouw omstandigheden. De procedure voor het indienen van je verzoek staat beschreven in het verzoekformulier. Lees deze informatie goed en zorg ervoor dat je het formulier tijdig (zie hieronder voor de relevante deadlines) en met de benodigde ondersteunende documenten indient. Alleen volledige en door de studieadviseur getekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

  Je kunt een verzoek indienen voor het werkoverleg op basis van de volgende redenen:

  • langdurige of chronische functiebeperking
  • topprestatiestatus
  • langdurige en/of zeer intensieve mantelzorg
  • zorg voor kinderen
  • zwangerschap
  • MD/PhD programma van de Faculteit der Geneeskunde VU

  Aangepaste programma’s

  Je kunt een verzoek indienen voor de volgende aangepaste programma’s:

  Dichtbij-verklaring:

  Je wordt met een dichtbij-verklaring voor je coschappen alleen ingedeeld in de regio Amsterdam, d.w.z. in Amsterdam of binnen een straal van 25 km rond Amsterdam.

  Verlengd programma:

  Als je een verlengd programma volgt, loop je niet vijf maar vier dagen per week coschappen en compenseer je de gemiste dagen aan het einde van masterjaar 2 met een extra coschap van 9 weken. Bij hoge uitzondering is het mogelijk om een verlengd programma aan te vragen als je al begonnen bent met de masteropleiding. Stap je vanaf het coschap psychiatrie of daarna over, dan kom je in aanmerking voor een verkort extra coschap van 5 weken. Bij een verlengd programma voor masterjaar 3 compenseer je de gemiste dagen aan het einde van de betreffende stage/coschap. Dit betekent dus altijd verlenging van je programma.

  Alternatief programma:

  Als je een alternatief programma volgt, loop je coschappen/stages in een andere volgorde of onderbreek je je coschappenprogramma op een of meer momenten (bijvoorbeeld bij een MD/PhD-traject).

  In beginsel heb je geen recht op een aangepast programma wanneer je het verzoek indient op grond van:

  • beperkte studiefinanciering, geen recht hebben op een OV-reisproduct en/of andere financiële problemen,
  • woonplaats en/of het bezitten van een eigen woning,
  • het samenwonen met partner al of niet vastgelegd in samenlevingscontract of door huwelijk.

  Voorwaarden

  Aan bovenstaande drie aanpassingen in het programma zitten ook voorwaarden vast:

  1. Je kunt met een dichtbij-verklaring of een verlengd programma geen coschap/stage lopen in het buitenland.
  2. Na toekenning en bekendmaking van de locaties van je programma kun je geen verzoek indienen om op één of meer andere locaties geplaatst te worden.
  3. Wanneer je een aangeboden aangepast programma annuleert, dan dien je - als je weer een aangepast programma wenst  - een nieuw verzoek in te dienen. Dit zal altijd studievertraging tot gevolg hebben.
  4. Je volgt voor alle coschappen (Masterjaar 1 en 2) het aangepaste programma en je kunt niet tijdens je coschappen naar een regulier programma overstappen.
  5. Wanneer je voor het derde masterjaar weer een aangepast programma nodig hebt, dan kun je een verzoek tot verlenging indienen tot 14 weken voor het einde van het tweede masterjaar.
  6. Bij een verlengd programma heb je één vaste roostervrije dag in de week, die je  in overleg met de betreffende afdeling voor elke stage steeds vastlegt. Wanneer er echter (plenair) onderwijs gevolgd moet worden op die dag (in het KTC of op de stageplek) ben  je verplicht hierbij aanwezig te zijn. Verplichte aanwezigheid geldt ook voor het voorbereidend coschap (VCP), al het klinisch trainingsonderwijs (KTO’s), de symposia en de landelijke voortgangstoetsen (VGT’s).

  Houd er rekening mee dat er per jaar maar een beperkt aantal aangepaste programma’s kan worden uitgegeven. Wanneer de werkgroep veel aanvragen krijgt, zal je na toekenning van een aangepast  programma vaak niet direct kunnen worden ingepland.  Afhankelijk van de beschikbare stagecapaciteit en het aantal toegekende aangepaste programma’s kan er een mogelijk lange  (vrijwillige) wachttijd ontstaan voor je met het aan jou toegekende programma kunt beginnen.

  Aanpassingen voor het MD/PhD-traject

  Als je het MD/PhD-traject van de Faculteit der Geneeskunde VU volgt kan je een verzoek indienen voor een aantal specifieke aanpassingen, zoals het volgen van het Klinisch Trainingsonderwijs (KTO) in Amsterdam UMC locatie VUmc, een onderbreking van je masterprogramma na de coschappen ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde of sociale geneeskunde of een dichtbij-verklaring (beperkt beschikbaar). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator MD/PhD.

  Data werkoverleggen en deadlines indienen verzoeken

  De data van het werkoverleg en deadlines voor het aanleveren van je volledig ingevulde verzoekformulier (plus verklaringen/onderbouwingen etc.) zijn in 2022/2023:

  WIAM overlegDeadline voor verzoeken
  25 oktober 202214 oktober 2022
  19 december 20229 december 2022
  13 februari 20233 februari 2023
  11 april 202331 maart 2023
  5 juni 202326 mei 2023
  31 juli 202321 juli 2023

  Wanneer je je formulier na de betreffende datum inlevert, wordt deze pas bij het volgende overleg in behandeling genomen

 • Podcastserie Studioo talks; de podcastserie voor en met studenten geneeskunde.

  Studioo talks is de podcastserie voor en met studenten geneeskunde. In deze podcast behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aan gaat. Hoe hou je focus? Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe maak je contact? Studieadviseurs Marjolein Pouw en Renate Dekker zien in de praktijk wat geneeskundestudenten bezig houdt en waar zij tegenaan lopen. In deze podcastserie gaan zij met studenten en experts in op deze vragen.

  Beluister onze podcastserie hier.

 • Plan en DOE groep

  Wil jij beter leren studeren, efficiënter plannen en sparren met medestudenten? Sluit je aan bij de wekelijkse Plan en Doe groep!  Elke bijeenkomst maak je een studieplanning voor de komende week.

  Er zijn 7 bijeenkomsten met elke een eigen thema, zoals uitstelgedrag, breinleren en studiemethoden. De bijeenkomsten vinden plaats op der faculteit en via Zoom. Bekijk hier het overzicht met data. 

  Je geeft je op door te mailen naar: studieadviseurs@vumc.nl.

 • Mind studioo training

  De Mind studioo-training is een initiatief van de Faculteit der Geneeskunde VU en bedoeld voor bachelorstudenten Geneeskunde. Het programma werd ontwikkeld op initiatief van de studieadviseurs in samenwerking met de Bildung Academie. Centraal tijdens de training staan de lifeskills zelfbewustzijn, effectieve communicatie en omgaan met stress en emoties. In acht wekelijkse interactieve sessies van twee uur, gaan deelnemers aan de slag met vraagstukken als: wat zijn mijn waarden, drijfveren en ontwikkelingsmogelijkheden? Waar kom ik vandaan? Welke ‘life events’ hebben mij gevormd? Maar ook: hoe kom ik over en wat lokt dit uit bij de ander? Wat zijn mijn blinde vlekken en hoe staan die effectief communiceren in de weg? Naast theorie wordt er veel met elkaar geoefend. Daarbij worden ook studenten, sprekers en trainers uit andere werkvelden ingezet. Denk aan een sessie met een toneeldocent, een kickbokser en professionals uit sectoren waar hiërarchie eveneens een factor is, zoals defensie, de politiek of de advocatuur. Gedurende het gehele traject worden de studenten begeleid door een studentcoach.   

  Afgelopen voorjaar vond de pilot training plaats. Benieuwd wat deelnemers van de pilot vonden? Lees hun ervaringen hier!

  Aanmelden voor de volgende Mind studioo training (start 5 april 2023)

  Wil jij ook jezelf vertrouwen een boost geven door te leren effectief te communiceren en zelfbewustzijn op te doen? Zodat je steviger in je schoenen staat, veerkrachtiger bent en daardoor beter presteert tijdens je studie, je stages, coschappen en je latere loopbaan?

  Op 5 april start Mind studioo en er is plek voor 48 bachelorstudenten:

  • Wat: 8 interactieve bijeenkomsten over zelfbewustzijn, effectieve communicatie en stress & emoties
  • Wanneer: kick-off op woensdag 5 april. Daarna elke woensdag in april en mei (behalve 3 mei i.v.m. vakantie). Wanneer je deelneemt aan Mind studioo verwachten we dat je aanwezig bent bij alle sessies.  
  • Waar: live op en rondom de VU campus, details volgen later
  • Door wie: de studieadviseurs hebben samen met de Bildung Academie dit programma opgesteld. De trainingen worden gegeven door studentcoaches en externe partners
  • Aanmelden: meld je aan via deze link
  • Kosten: gratis!

  Programma

  • 5 april 17:30-20:00 – Kick-off
  • 12 april 17:30-20:00 – Levenslijn
  • 19 april 17:30-20:00 - Kernwaarden
  • 26 april 17:30-20:00 - Comfortzone
  • Meivakantie
  • 10 mei 17:30-20:00 – Uitstraling of Emo taal
  • 17 mei 17:30-20:00 – Voordeel van anders of Mindfulness
  • 24 mei 17:30-20:00 – Collegetour over jouw plek
  • 31 mei 17:30-20:00 – Afsluiting

  Ontdek hoe jij jezelf nog verder kunt ontwikkelen buiten de opleiding om. Dit wil je echt niet missen!