Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Grensoverschrijdend Gedrag Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 10 januari 2023
Ervaar je onveilig gedrag? Meld het. Jouw melding kan bijdragen aan het in kaart brengen en veranderen van een onveilige leeromgeving.

Sociale veiligheid is binnen de VU een belangrijk thema. Grensoverschrijdende gedragingen als discriminatie, seksuele intimidatie (verbaal of fysiek), pesterijen of ander gedrag worden niet getolereerd. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag toch voor. Ervaar je onveilig gedrag? Meld het. Jouw melding kan bijdragen aan het in kaart brengen en veranderen van een onveilige leeromgeving.

Er zijn verschillende personen bij wie je terecht kunt. Lees hieronder hoe je (anoniem of niet anoniem) een melding maakt.  

Grensoverschrijdend Gedrag Geneeskunde

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?

  Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

  Gedrag waarbij verbaal, non-verbaal, fysiek, digitaal of anderszins de persoonlijke integriteit van een ander wordt aangetast, waaronder pesterijen, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag, racistisch gedrag, agressie en geweld. Kortom, als jij vindt dat verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag echt niet door de beugel kan, dan kun je een melding maken.

  Soorten grensoverschrijdend gedrag waar je aan kunt denken als je een melding wil doen:

  • Pesten/bespotten: onder pesten worden alle vormen van kleinerende opmerkingen tot intimidatie, van flauwe grappen tot fysiek geweld en van roddelen tot isolatie en cyberpesten verstaan. Pesten kan door studenten en docenten, coschapbegeleiders, leidinggevenden en ondergeschikten plaatsvinden.
  • Stalking: het bij voortduring bespieden, besluipen, achtervolgen of, al dan niet telefonisch, lastigvallen van een persoon.
  • Discriminatie: verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat kan leiden tot een ongelijke behandeling en uitsluiting op grond van bijvoorbeeld gender, leeftijd, etniciteit, geaardheid, een beperking, religie of levensovertuiging. Dit kan variëren van kleinerende opmerkingen tot structurele uitsluiting. 
  • Seksuele intimidatie (verbaal of fysiek): opmerkingen, gebaren en handelingen die een seksueel karakter hebben en die het slachtoffer als ongewenst ervaart. Non verbale intimidatie kan bijvoorbeeld bestaan uit seksueel getinte opmerkingen, berichten, afbeeldingen of gebaren, maar ook staren of intieme gedragingen. Fysieke intimidatie varieert van iemand vastpakken of de weg versperren tot aanranding en verkrachting.
  • Agressie en geweld: globaal kunnen we drie vormen onderscheiden:
     1. verbale agressie (uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan)
     2. fysieke agressie (schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen)
     3. psychische agressie (verbaal of schriftelijk bedreigen, intimideren, chanteren of vernederen, (cyber)pesten
 • Grensoverschrijdend gedrag melden

  Als je een melding wil doen, kun je bij de volgende personen terecht:

  De Studieadviseurs

  De studieadviseurs kennen de mogelijkheden binnen de organisatie en kunnen dus goed adviseren. Neem vooral contact op met de studieadviseurs, ook als jij zelf inschat dat er niet direct een oplossing is voor jouw situatie. De studieadviseurs zetten pas vervolgstappen nadat jij zelf hiervoor toestemming  geeft. Vanzelfsprekend zijn zij gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens en de gesprekken zij voeren zijn dus vertrouwelijk.

  Mail de studieadviseurs

  App #zouikwatzeggen?

  De app maakt deel uit van de in 2019 gestarte gelijknamige campagne. De app bevat ook een meldknop. Je kunt daarmee makkelijk en laagdrempelig (anoniem) een situatie melden.

  De app is openbaar en voor iedereen gratis te downloaden in de appstores:

  Via de Google Playstore

  Via de Apple Appstore

  Vertrouwenspersonen

  Er zijn diverse vertrouwenspersonen beschikbaar om mee in gesprek te gaan. Let op, als je in gesprek gaat met een vertrouwenspersoon, dan betekent dit dat de opleiding deze informatie niet ontvangt vanwege privacy redenen. De opleiding ontvangt liever wel jouw feedback, zodat er binnen de opleiding aan verbetering gewerkt kan worden. Daarom is het advies om ook (of vooral) contact met de studieadviseurs te zoeken.

  Vertrouwenspersoon VU

  Mail de vertrouwenspersoon van de VU

  Vertrouwenspersoon coschaplocatie (master Geneeskunde)

  Iedere coschap locatie heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar. Raadpleeg hiervoor de interne communicatiekanalen van de locatie.

 • Wat gebeurt er als ik een melding heb gedaan?

  Vervolgstappen na melding bij de studieadviseurs:

  • De studieadviseurs nemen contact met je op. Zij bieden steun en helpen bij het zoeken naar een manier om het grensoverschrijdend gedrag te stoppen en helpen bij een eventuele doorverwijzing naar professionele hulpverleners.
  • Het kan zijn dat je als student besluit dat bespreking van het incident voor jou voldoende is en dat er geen vervolgstappen worden ondernomen.
  • Je wilt graag dat er iets met de melding gedaan wordt, maar je wilt anoniem blijven. In geval van meerdere onafhankelijke meldingen met betrekking tot dezelfde persoon, wordt er actie ondernomen.
  • Je wilt graag dat er iets met de melding wordt gedaan en je blijft niet anoniem. De studieadviseurs zullen de melding, indien door jou hier toestemming voor is gegeven, bespreken met de opleidingscoördinator, en/of het hoofd of de opleidingsdirectrice masteropleiding Geneeskunde met de vraag hierop actie te ondernemen. Als een melding is afgerond, informeert de studieadviseur je over wat er met de melding is gedaan.  De studieadviseurs zijn uiteraard gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens en zullen vertrouwelijk met jouw informatie omgaan.
  • Na overleg met de studieadviseur overweeg je om een officiële klacht in te dienen. Let op, bij een officiële klacht kun je niet meer anoniem blijven.

  Je kunt óók terecht bij de studieadviseurs als je enkel een melding wilt doen en geen officiële klacht wilt indienen. Jij houdt ten alle tijden regie over je melding. De studieadviseurs zetten pas vervolgstappen als je hier toestemming voor geeft. Oók als je niet wil dat er vervolgstappen worden ondernomen, kun je een melding doen bij de studieadviseurs. Jouw melding kan bijdragen aan het in kaart brengen en veranderen van een onveilige leeromgeving!

  Vervolgstappen na melding bij vertrouwenspersoon op locatie of VU vertrouwenspersoon

  Wanneer je een melding doet bij een vertrouwenspersoon neemt de vertrouwenspersoon contact met je op. Samen kijken jullie naar een geschikte oplossing voor jouw situatie.

 • Toolkit

  Een vervelende opmerking, iemand die je oneerlijk behandelt. Je weet niet altijd hoe - en of - je er wat mee moet. Maar stel dat je voor jezelf wilt opkomen, dan ben met goede tips & tricks soms al geholpen.

  De Toolkit

 • Onderwijsaanbod

  Bekijk ook het onderwijsaanbod over omgaan met grensoverschrijdend gedrag, grenzen aangeven en elkaar aanspreken.

 • VU Pride

  VU Pride zet zich in voor een veilige en inclusieve omgeving voor alle individuen van de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, intersekse en aseksuele (LHBTQIA+) gemeenschap op onze campus.

  Voor specifieke vragen omtrent VU Pride kun je contact opnemen via het volgende e-mailadres: pride@vu.nl

 • Campagne #Zou wat zou ik zeggen?

  De campagne grensoverschrijdend gedrag #Zou ik wat zeggen is een feit. Met dit manifest wil Faculteit der Geneeskunde VU laten zien dat wij staan voor een veilige studieomgeving. Veiligheid ontstaat niet door voorschriften, maar vanuit dialoog: je eigen grenzen én die van anderen leren kennen, en respecteren. Samen met negen ambassadeurs zal de komende jaren dit thema overal op de agenda’s staan. De campagne is gestart bij Faculteit der Geneeskunde VU, maar zal heel snel gedeeld en gedragen worden door andere UMC’s andere ziekenhuizen.

  Benieuwd naar de campagne en naar onze ambassadeurs? Bekijk de website hier.

 • Evaluaties

  De opleiding hecht veel waarde aan het waarborgen van een veilige leeromgeving. Na afloop van het KTO of je coschap ontvang je daarom een evaluatieformulier waarin ruimte is om aan te geven of je grensoverschrijdend gedrag hebt ervaren. De resultaten worden anoniem gemonitord en dragen bij aan het verbeteren van de leeromgeving. Let op, dit is geen melding of een officiële klacht.