Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Individuele aanpassingen masterprogramma (WIAM)

Laatst gewijzigd op 22 september 2023
Wanneer je vanwege een functiebeperking of andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden de masteropleiding Geneeskunde via het reguliere programma niet met goed gevolg af kunt leggen, dan kun je een verzoek voor een aanpassing indienen bij het werkoverleg individuele aanpassingen masterstages (WIAM).

Neem altijd eerst contact op met de studieadviseurs om je situatie te bespreken. De studieadviseur kan aangeven of er eventueel andere oplossingen zijn voor jouw omstandigheden. De procedure voor het indienen van je verzoek staat beschreven in het verzoekformulier. Lees deze informatie goed en zorg ervoor dat je het formulier tijdig (zie hieronder voor de relevante deadlines) en met de benodigde ondersteunende documenten indient. Alleen volledige en door de studieadviseur getekende formulieren, in Word of PDF, kunnen in behandeling worden genomen.

Je kunt een verzoek indienen voor het werkoverleg op basis van de volgende redenen:

 • langdurige of chronische functiebeperking
 • topprestatiestatus
 • langdurige en/of zeer intensieve mantelzorg
 • zorg voor kinderen
 • bijzondere persoonlijke omstandigheden
 • zwangerschap
 • MD/PhD programma van de Faculteit der Geneeskunde VU (zie hieronder)

In beginsel heb je geen recht op een aangepast programma wanneer je het verzoek indient op grond van:

 • beperkte studiefinanciering, geen recht hebben op een OV-reisproduct en/of andere financiële problemen
 • woonplaats en/of het bezitten van een eigen woning
 • het samenwonen met partner al of niet vastgelegd in samenlevingscontract of door huwelijk
 • een tweede studie of andere nevenwerkzaamheden

Aangepaste programma’s

Je kunt een verzoek indienen voor de volgende aangepaste programma’s:

Dichtbijverklaring:

Je wordt met een dichtbijverklaring voor je coschappen alleen ingedeeld in de regio Amsterdam, d.w.z. in Amsterdam of binnen een straal van 25 km rond Amsterdam.

Verlengd programma:

Als je een verlengd programma volgt, loop je niet vijf maar vier dagen per week coschappen en compenseer je de gemiste dagen aan het einde van masterjaar 2 met een extra coschap van 9 weken. Bij hoge uitzondering is het mogelijk om een verlengd programma aan te vragen als je al begonnen bent met de masteropleiding. Stap je vanaf het coschap psychiatrie of daarna over, dan kom je in aanmerking voor een verkort extra coschap van 5 weken. Bij een verlengd programma voor masterjaar 3 compenseer je de gemiste dagen aan het einde van de betreffende stage/coschap. Dit betekent dus altijd verlenging van je programma.

Alternatief programma:

Als je een alternatief programma volgt, loop je coschappen/stages in een andere volgorde of onderbreek je je coschappenprogramma op een of meer momenten (bijvoorbeeld bij een MD/PhD-traject).

Meer over de WIAM

 • Voorwaarden

  Aan bovenstaande drie aanpassingen in het programma zitten ook voorwaarden vast:

  • Bij een verlengd programma voor masterjaar 1 en 2 kun je geen coschap in het buitenland lopen. Bij andere aanpassingen, zoals een dichtbijverklaring of een verlengd programma voor masterjaar 3, is het onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk om naar het buitenland te gaan. Je kunt hiervoor goedkeuring vragen via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl. Als je verzoek wordt goedgekeurd, doorloop je de standaard aanmeldprocedure via BIS
  • Na toekenning en bekendmaking van de locaties van je programma kan je geen verzoek indienen om op één of meer andere locaties geplaatst te worden.
  • Wanneer je een aangeboden aangepast programma annuleert, dan dien je - als je weer een aangepast programma wenst  - een nieuw verzoek in te dienen. Dit zal altijd studievertraging tot gevolg hebben.
  • Je volgt voor alle coschappen / stages het aangepaste programma en je kunt niet tijdens je coschappen naar een regulier programma overstappen.
  • Wanneer je voor het derde masterjaar een aangepast programma nodig hebt, dan kun je een verzoek tot verlenging indienen tot 14 weken voor het einde van het tweede masterjaar. Vanwege de planning van de senior coschap is het advies om uiterlijk 24 weken voor de start van de senior coschap een verzoek in te dienen.
  • Bij een verlengd programma heb je één vaste roostervrije dag in de week, die je in overleg met de betreffende afdeling voor elke stage steeds vastlegt. Wanneer er echter (plenair) onderwijs gevolgd moet worden op die dag (in het KTC of op de stageplek) ben  je verplicht hierbij aanwezig te zijn. Verplichte aanwezigheid geldt ook voor het voorbereidend coschap (VCP), al het klinisch trainingsonderwijs (KTO’s), de symposia en de landelijke voortgangstoetsen (VGT’s).

  Houd er rekening mee dat er per jaar maar een beperkt aantal aangepaste programma’s kan worden uitgegeven. Wanneer de werkgroep veel aanvragen krijgt, zal je na toekenning van een aangepast programma vaak niet direct kunnen worden ingepland. Afhankelijk van de beschikbare stagecapaciteit en het aantal toegekende aangepaste programma’s kan er een aanzienlijke wachttijd ontstaan voor je met het aan jou toegekende programma kunt beginnen. Hoe eerder je het verzoek indient (liefst al ten tijde van de intake), hoe kleiner de kans op wachttijd, omdat je aangepaste programma meegenomen kan worden in de planning. 

 • Aanpassingen voor studenten in het MD/PhD traject

  Als je het MD/PhD-traject van de Faculteit der Geneeskunde VU volgt kan je een verzoek indienen voor een aantal specifieke aanpassingen, zoals het volgen van het Klinisch Trainingsonderwijs (KTO) in Amsterdam UMC locatie VUmc, een onderbreking van je masterprogramma na de coschappen ouderengeneeskunde, huisartsgeneeskunde of sociale geneeskunde of een dichtbijverklaring (beperkt beschikbaar). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator MD/PhD.

 • Data werkoverleggen en deadlines indienen verzoeken

  De data van het werkoverleg en deadlines voor het aanleveren van je volledig ingevulde verzoekformulier (plus verklaringen/onderbouwingen etc.) zijn in 2023/2024:

  WIAM overlegDeadline voor verzoeken
  25 september 202315 september 2023
  20 november 202310 november 2023
  15 januari 20245 januari 2024
  11 maart 20241 maart 2024
  6 mei 202426 april 2024
  1 juli 202421 juni 2024
  26 augustus 202416 augustus 2024

  Wanneer je je formulier na de betreffende datum inlevert, wordt dit pas bij het volgende overleg in behandeling genomen.