Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Naar het buitenland tijdens je master Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 16 februari 2024
Een periode in het buitenland kan een nuttige, interessante maar vooral leerzame ervaring zijn.

De arts van de toekomst moet kunnen omgaan met een veelvoud aan nationaliteiten, met zeer uiteenlopende culturele verschillen. En die arts moet zich bewust zijn van zijn of haar eigen referentiekader. Dat kader is cultureel bepaald en er is geen betere manier om je daarvan bewust te worden, dan een tijdje in het buitenland te werken. Daarnaast zal je waarschijnlijk ook andere ziektebeelden zien dan in Nederland.

Er zijn tijdens de masteropleiding veel mogelijkheden om een stage of coschap in het buitenland te doen:

 • Reguliere klinische coschappen
 • Senior coschap
 • Wetenschappelijke stage
 • Keuzeonderwijs

Het gehele aanbod aan stageplaatsen in het buitenland vind je in de CANVAS course ‘Studeren in het Buitenland’. Voor deze stages geldt dat de Faculteit der Geneeskunde VU je een gedegen voorbereiding biedt, als ook hulp bij eventuele incidenten of calamiteiten tijdens je stage in het buitenland. Voor meer informatie omtrent financiën, subsidies, veiligheid en gezondheid verwijzen we je graag naar onze CANVAS course Studeren in het buitenland.

Reguliere klinische coschappen

Tijdens de co-fase kun je één van de klinische coschappen op Aruba, St. Maarten, in Brussel, Zuid-Afrika of Colombia doen. Met name met het Horacio Oduber Hospital op Aruba hebben we een speciaal samenwerkingsverband; bekijk de film onderaan deze pagina om een indruk te krijgen van een coschap lopen op Aruba. In de informatie coschappen buitenland staat precies beschreven welke coschappen je op welke buitenland-locaties kunt volgen. Dit aanmeldformulier krijg je voorafgaand aan de intake toegestuurd, waarna je bij de intake kunt aangeven welk coschap(pen) je in het buitenland zou willen doen.  Het heeft geen zin om je voor die tijd al aan te melden voor een coschap. In de handleiding coschappen in het buitenland vind je de verdere procedure als je geselecteerd bent om voor een coschap naar het buitenland te gaan. 

Coschap huisartsgeneeskunde

Een van de mogelijkheden om in de co-fase naar het buitenland te gaan is het coschap huisartsgeneeskunde op de locaties Aruba en Sint Maarten. Je kunt je, anders dan voor de klinische coschappen, ook nog in de loop van de co-fase hiervoor aanmelden, maar studenten die dit al bij de intake hebben gedaan, krijgen voorrang bij het indelen van de co-plaatsen. Plaatsing bij een van de huisartspraktijken gaat anders dan plaatsing in een ziekenhuis. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de huisartspraktijken en het is voor praktijken vaak lastig ver van te voren de beschikbare periode aan te geven. Hierdoor kan het soms pas kort voor de geplande periode bekend zijn of de stage daadwerkelijk door gaat of niet. We streven naar een definitieve plaatsing van 4 maanden voor vertrek.

Daarnaast kun je ook zelf een coschap huisartsgeneeskunde in het buitenland regelen. BIS heeft bijvoorbeeld contactgegevens van goedgekeurde huisartspraktijken in Suriname. Plaatsing bij een van deze praktijken regel je zelf. Je kunt bij BIS de contactgegevens opvragen en vervolgens zelf contact leggen. Ook kun je zelf een huisartsenpraktijk in het buitenland zoeken. Wel moet deze praktijk dan goedgekeurd worden door de coschap-coördinator huisartsgeneeskunde. De huisartsenpraktijk moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Neem voordat je zelf gaat zoeken daarom altijd eerst contact op met een van de medewerkers van BIS. Je kunt je aanmelden via het betreffende aanmeldformulier. Meld deze stage ruim van tevoren, uiterlijk 4 maanden voor vertrek, bij BIS aan.

Coschap Sociale Geneeskunde

Wanneer je voor je coschap huisartsgeneeskunde naar het buitenland gaat, moedigen we je aan je coschap sociale geneeskunde hieraan te koppelen. Op Aruba en in Suriname zijn goedgekeurde locaties bij onder andere de jeugdgezondheidszorg. Je mag dit zelf regelen en je kunt bij de coschap-coördinator sociale geneeskunde de contactgegevens opvragen. Wanneer je je coschap sociale geneeskunde in het buitenland wilt doen, dien je altijd BIS en de planning (minimaal drie maanden voor je vertrek) hiervan op de hoogte te stellen. Je kunt eventueel ook alleen voor het coschap sociale geneeskunde naar het buitenland gaan op een zelf gevonden locatie. Goedkeuring hiervoor loopt eveneens via de coschap-coördinator sociale geneeskunde en ook hierbij geldt dat je eerst contact opneemt met een van de medewerkers van BIS (en de planning master) zodat je op tijd aan alle verplichte voorbereidingen kunt voldoen. Voor het betreffende aanmeldformulier klik je hier.

Senior coschap

Het is mogelijk om je senior coschap in het buitenland te volgen bij locaties uit ons aanbod (zie de CANVAS course 'studeren in het buitenland'). Neem ruim van te voren, minimaal een half jaar, maar het liefst een jaar van te voren, contact op met Bureau Internationale Samenwerking wanneer je interesse hebt voor een van deze aangeboden locaties. Plaatsing is geheel afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie op dat moment.

Neem daarnaast goed de handleiding buitenland M15 door voor de procedure die je moet doorlopen om voor je senior coschap naar het buitenland te gaan. Indien je het senior coschap buiten het aanbod wilt volgen, kan een verzoek worden ingediend bij de coördinator van het senior coschap. Bij hoge uitzondering wordt zo’n verzoek goedgekeurd. Ook hiervoor moet je altijd contact opnemen met BIS zodat je op tijd aan alle verplichte voorbereidingen kan voldoen. 

Wetenschappelijke stage

Het is mogelijk om zelf je wetenschappelijke stage te regelen in het buitenland. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van directe contacten en samenwerkingsverbanden vanuit Faculteit der Geneeskunde VU met universiteiten en onderzoeksinstituten in het buitenland. Via de stagecoördinatoren van Faculteit der Geneeskunde VU kun je meer informatie verkrijgen over contacten in het buitenland bij specifieke disciplines. De contacten lopen namelijk vrijwel altijd via de stagecoördinatoren (Canvas course 'informatie over de wetenschappelijke stage' om erachter te komen wie dat zijn). Neem contact op met de coördinator van de discipline van jouw keuze; als het goed is kan deze je verder helpen bij het vinden van een onderzoeksplaats. Mocht je zelf een plaats hebben gevonden/geregeld vergeet dan niet het geheel te regelen in overleg met de stagecoördinatoren. Overigens raden wij aan om bij een wetenschappelijke stage in het buitenland de stageduur indien mogelijk te verlengen van 16 naar 24 weken.

Als je ongeveer weet waar en wanneer je stage gaat lopen dan kun je contact met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) opnemen. Dit doe je door je stage aan te melden via KL-app. Zie voor meer informatie de Canvas course 'Wetenschappelijke stage'. Zodra BIS de aanmelding binnen heeft, wordt je uitgenodigd voor een gesprek waarbij de stagemap van BIS wordt doorgenomen; hiermee kun je subsidie aanvragen en ook kun je vanaf dan aanbevelingsbrieven en dergelijke krijgen. Meld je stage ruim op tijd, maar minimaal 6 maanden voor vertrek aan!

Zit je in je wachttijd en wil je naar het buitenland voor je wetenschappelijke stage? Dan verloopt de procedure iets anders. Meld je stage aan bij BIS via dit formulier en stuur dit op naar international.vu@amsterdamumc.nl. Het is voor je wetenschappelijke stage van belang dat je op de eerste dag van de maand waarin je stage begint weer ingeschreven staat als student bij de VU. Zodra je als student staat ingeschreven bij de VU vragen we je ook om je stage direct aan te melden in KL-app, zodat deze op de juiste manier geregistreerd wordt in de administratie van de planning.

Lees meer over de wetenschappelijke stage en neem daarnaast ook de handleiding buitenland M15 goed door waarin de procedure voor stage in het buitenland beschreven staat.

Keuzeonderwijs

Er zijn verschillende mogelijkheden om keuzeonderwijs in het buitenland te doen. Je kunt een keuzecoschap lopen. Je kunt je wetenschappelijke stage ermee verlengen, je kunt stage lopen bij een organisatie en je kunt ook vakken volgen aan een universiteit in het buitenland.
Wanneer je stage wil gaan lopen bij een organisatie of wanneer je aan een buitenlandse universiteit vakken wilt gaan volgen, neem dan tijdig contact op met BIS om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het doen van een keuzecoschap (in te plannen na je senior coschap in M3) dan kun je op Canvas bij de course ‘studeren in het buitenland’ onder het kopje ‘mogelijkheden’  kijken waar er keuzecoschappen gedaan zouden kunnen worden. Studenten hebben tot nu toe keuzecoschappen gedaan in o.a. Tanzania, Duitsland, Zuid-Afrika, Singapore, Nepal, Aruba, Zwitserland, Suriname, Malawi en India. Alle keuzecoschappen in het buitenland vallen in de categorie 'zelf geregeld keuzeonderwijs in het buitenland'
(zie ook de CANVAS course ‘keuzeonderwijs’), ook al regel je deze stages in sommige gevallen met behulp van contactpersonen van Faculteit der Geneeskunde VU. Buiten de plaatsen die je op CANVAS aantreft, is het ook mogelijk om een keuzecoschap te doen in een ziekenhuis dat je zelf gevonden hebt in het buitenland.

Er zijn echter wel voorwaarden aan keuzecoschappen in het buitenland verbonden; dus voordat je alles gaat regelen, neem eerst contact op met BIS om te overleggen of het om een geschikte stageplaats gaat. Dit geldt ook voor de locaties die op Canvas staan. Laat je overigens niet te snel afschrikken wanneer een instelling niet reageert op je verzoek om een keuzecoschap te mogen lopen. Soms werkt het bijvoorbeeld beter om eens te bellen of moet je gewoon net iets meer geduld opbrengen dan je in Nederland misschien gewend bent.
 
Er wordt een verschil gemaakt tussen 'discipline gebonden keuzecoschappen' en 'tropenstages' (de laatste zijn dus disciplineoverschrijdend). Een tropenstage duurt 8 weken. Een disciplinegebonden keuzecoschap duurt minimaal 6 weken. Aanmelden voor het keuzeonderwijs gaat via KL-app. In de handleiding buitenland staat verder de gehele procedure beschreven die doorlopen moet worden voordat je een stage in het buitenland kunt lopen.

Contact

Alle medewerkers van BIS zijn te bereiken via email: International.vu@amsterdamumc.nl. Wil je graag iemand spreken? Stuur een mail naar bovenstaand adres voor een (online) afspraak.

 • Chrissie Helmink 
 • Ruwani Polwatte Gedera
 • Jayne Yard 

Post voor Bureau Internationale Samenwerking kun je afgeven bij het Onderwijs Service Centrum (studentenbalie) in de Medische Faculteit begane grond G. 010.

Documenten

Meer informatie over coschappen in het buitenland

 • Organisatie en voorbereiding

  Je kunt niet vroeg genoeg starten met de voorbereiding van een studieverblijf in het buitenland, maar een jaar voor vertrek is toch zeker het minimum. Om te beginnen moet je voor jezelf een aantal vragen beantwoorden en een aantal mogelijkheden onderzoeken. Van de keuze voor een land (of stad) tot aan de financiering.

  Aanmelden en goedkeuren

  Ieder coschap en/of stage die je in het buitenland wilt gaan lopen, of dit nou geregeld is via Bureau Internationale Samenwerking (BIS) of door jezelf, dient aangemeld te worden bij BIS. 

  Een aanmelding is niet altijd een garantie op een stageplek en/of goedkeuring. Nadat je stage of coschap bij ons aangemeld is krijg je bericht. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met een van de medewerkers van BIS. Tijdens dit gesprek ontvang je ook informatie over de eventuele benodigde goedkeuring.

  De opleiding wijst je er expliciet op dat zij geen toestemming verleent aan, noch verantwoordelijkheid neemt voor, studenten die buiten het regulier aangeboden programma een stage lopen (of werk gaan doen) in een buitenlands ziekenhuis.

  Daarom gelden de volgende regels:

  • Voor stages die buiten het curriculum vallen (en dus niet leiden tot studiepunten voor je getuigschrift) benader je ook Bureau Internationale Samenwerking. Een gedegen voorbereiding is hier ook van belang en BIS zal de aanvullende voorwaarden voor extra curriculair onderwijs met je bespreken.
   Deze voorbereiding is verplicht.
  • Aan extra curriculaire stages zitten mogelijk (hoge) extra kosten verbonden. De Faculteit der Geneeskunde kan hier niet garant voor staan, vanwege de extra curriculaire aard van het onderwijs en er kan geen aanspraak gemaakt worden op bijdragen vanuit het facultair fonds.
  • Voor extra curriculair onderwijs is een goede motivatie vereist. Bovendien moet er bij de instellingen voldoende plaats zijn en gaat de plaatsing van een reguliere keuzestage altijd voor op een extra curriculaire aanvraag.
 • Voorbereidingsbijeenkomst

  Wanneer je voor je (klinische of wetenschappelijke) stage naar een niet-westers land gaat dan is het verplicht om voor vertrek een voorbereidingsbijeenkomst bijgewoond te hebben. Deze bijeenkomst is ook verplicht wanneer je stage gaat lopen op Aruba, Sint Maarten, Bonaire en Curaçao. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de betekenis van cultuur en je eigen verwachtingen t.a.v. de naderende internationale ervaring. Tevens worden dan enkele praktische zaken zoals verzekeringen, veiligheid, etc.  doorgenomen. De bijeenkomst bestaat uit één avond, waarin de ervaringen van andere studenten die eerder een coschap in het buitenland hebben gelopen centraal staan. Deze verplichte bijeenkomst wordt 6 keer per jaar georganiseerd.  De data van deze voorbereidingsbijeenkomsten zijn te vinden op de Canvascourse 'studeren in het buitenland'. Aanmelden voor een bijeenkomst kan via je contactpersoon van Bureau Internationale Samenwerking of via International.vu@amsterdamumc.nl.

 • Tijdens en na je stage

  Tijdens je stage/coschap

  Neem tijdens je stage/coschap in het buitenland goed je stagemap deel 2 door. Deze map heb je voor vertrek van Bureau Internationale Samenwerking meegekregen. Hierin staat alle informatie over het aftekenen van de MRSA screening, het in orde maken van het facultair fonds, evaluatieformulieren en andere belangrijke informatie.

  Voordat je in Nederland weer het ziekenhuis in mag voor je volgende stage dien je een MRSA screening te laten doen. De uitslag hiervan moet bekend zijn voordat je start met je volgende stage/coschap. Maak van te voren een afspraak met Team Gezond Werken Amsterdam UMC, locatie VUmc voor deze MRSA screening.

  Na je stage

  Zoals beschreven in de handleiding coschappen in het buitenland doe je na het coschap in het buitenland een toets in het KTC. Beoordelingen van het senior coschap en wetenschappelijke stage in het buitenland verlopen via dezelfde procedure als voor de stages die in Nederland plaatsvinden. Na terugkomst van je keuzestage in het buitenland heb je een eindgesprek bij de discipline waarin je stage/coschap hebt gelopen.

  Meer informatie hierover is ook te vinden in bovengenoemde handleiding coschappen in het buitenland. Mocht je een prikaccident of een ander vervelend voorval hebben meegemaakt; meld dit alsjeblieft aan ons zodra je terug bent.

 • Praktische tips

  Leer de taal, verdiep je in de cultuur en zoek naar informatie over je bestemming 

  Het volgen van een taalcursus en eventueel het afleggen van een taaltoets moet niet worden onderschat. Het beheersen van de landstaal is belangrijk, want het onderwijs wordt vaak gegeven in die taal. Ook spreken patiënten en soms ook artsen geen andere talen. Op Canvas course 'Studeren in het Buitenland' staan een aantal tips voor verschillende taalcursussen, onder andere Papiaments en Swahili. 

  Verdiep je in de cultuur en de geschiedenis van het land waar je heen gaat. Als je stage loopt in een ander land zal van je verwacht worden dat jij je aanpast aan de cultuur ter plaatse. Lees je in met behulp van reisgidsen, met name Engelstalige reisgidsen als Lonely Planet en The Rough Guide geven je een redelijke indruk van belangrijke cultuur aspecten van het land waar je heen gaat. Een zeer goede manier om te leren over andere culturen is het lezen van boeken van auteurs uit het land waar je heen gaat. Hoe groot cultuurverschillen ook zijn, pas op met generaliseren en stereotyperen. 

  Zorg dat je eigen ervaring en vakkennis voldoende is voor de stage die je gaat lopen. Je kan niet al je boeken op reis meenemen en er zijn plekken op de wereld zonder internet, dus je zal jezelf moeten voorbereiden. Als je voor je wetenschappelijke stage in een laboratorium bepaalde procedures gaat uitvoeren (bijvoorbeeld het maken van Gram-preparaten), is het aan te bevelen alvast een paar weken in Nederland te oefenen zodat je tijdens je stage gelijk aan de slag kan. Verdiep je verder in endemische ziekten in het land van bestemming en de gebruikelijke behandeling ter plekke. Probeer ook kennis op te doen van het gezondheidszorgsysteem in het land waar je heen gaat.

  Ontheffing voortgangstoets 

  Wanneer je tijdens een voortgangstoets in het buitenland bent voor een van je stages kun je hiervoor ontheffing aanvragen. Dit doe je door een mail te sturen naar studentenbalie.gnk.vu@amsterdamumc.nl. Op CANVAS course 'Landelijke voortgangstoets' staat de volledige procedure beschreven.

 • Tropencursus

  Zit jij in M1 of M2 van Master 08 of in de cofase van Master 15 en ga je een coschap in de tropen lopen? Schrijf je dan nu in voor de tropencursus van Faculteit der Geneeskunde VU.

  Bureau Internationale Samenwerking (BIS) Faculteit der Geneeskunde VU organiseert tweemaal per jaar een tropencursus om coassistenten theoretisch en praktisch voor te bereiden op een coschap in de tropen. De cursus bestaat uit acht avonden, waarin onderwerpen als infectieziekten, tropische kindergeneeskunde (dehydratie, ondervoeding), dermatologie, gynaecologie, chirurgie en mental health zullen worden behandeld.

  De cursus vindt ieder jaar in de periode september – december en februari – mei plaats. De cursusavonden vinden tweewekelijks plaats op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in Faculteit der Geneeskunde VU.
  De laatste avond van de cursus is de verplichte voorbereidingsbijeenkomst voorafgaand aan je tropenstage.

  Geïnteresseerd? Meld je dan aan onder vermelding van je naam, e-mailadres en studentnummer via tropencursus.vu@gmail.com. Vermeld verder waar en wanneer je naar het buitenland hoopt te gaan en welk coschap je daar (waarschijnlijk) gaat doen.

  TIP: kijk ook voor meer praktische informatie over het regelen van je coschap (plek zoeken, financiering, vliegticket, veiligheid, wat neem je mee etc.) op de CANVAS course "Studeren in het buitenland" van BIS.

 • Digitaal magazine 'grenzen verkennen'

 • USMLE

  Informatie voor studenten die tijdens hun opleiding geneeskunde het United States Medical Licensing Examination (USMLE) examen doen.

  Wat is USMLE?
  De Verenigde Staten Medical Licensing Examination ® (USMLE®) is een drie-stappen-onderzoek voor medische licenties in de Verenigde Staten en wordt gesponsord door de Federatie van State Medical Boards (FSMB) en de Nationale Raad voor Medische Examiners® (NBME®)

  Overige informatie vind je op de website van United States Medical Licensing Examination.

  Informatie voor studenten die tijdens hun opleiding geneeskunde het USMLE examen willen doen.
  Studenten kunnen de kosten van de USMLE examens (step 1 en step 2) declareren bij Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Dit geldt alleen wanneer het examen is afgenomen na 1 januari 2014. Alleen examens die gehaald zijn, kunnen gedeclareerd worden. De declaratie zal in behandeling worden genomen na het inleveren van een kopie van het diploma, de factuur en het betaalbewijs.

  Je kunt alleen het bedrag dat betaald is voor het inschrijven en het doen van het examen declareren, niet de eventuele kosten voor extra apps, boeken, etc. De resultaten van het USLME examen dienen bekend te zijn voor afronding van de laatste stage in masterjaar 3.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met BIS via: International.vu@amsterdamumc.nl

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl