Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Coschappen (jaar 1 en jaar 2)

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Voorbereidend Coschap

De masteropleiding start met een voorbereidend coschap. Je volgt gedurende zes weken algemeen voorbereidend onderwijs in VUmc, bestaande uit anamnesetrainingen met simulatiepatiënten en trainingen van praktische vaardigheden en je krijgt onderwijs in klinische vaardigheden zoals infuus prikken, venapunctie en blaaskatheteriseren. Je wordt daarbij begeleid door arts-docenten, medisch psychologen en medisch specialisten uit VUmc. 

Het doel van het voorbereidend coschap is de basale klinische vaardigheden aanleren die nodig zijn in de eerste patiëntencontacten. Je bent na het doorlopen van het voorbereidend coschap in staat om zelfstandig een anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek uit te voeren bij een patiënt en hiervan een verslag te maken. Daarbij kun je d.m.v. klinisch redeneren een differentiaal diagnose opstellen en een eenvoudig plan voor aanvullend onderzoek maken.

Klinisch Trainingsonderwijs (KTO)

Het klinisch trainingsonderwijs (KTO) is een onderdeel van de coschappen. In je coschappenrooster is vijf maal KTO ingepland. Bij de coschappen interne geneeskunde, heelkunde, neurologie/psychiatrie, verloskunde & gynaecologie/kindergeneeskunde (3 weken) en het coschap ouderengeneeskunde (2 weken) start je eerst met Klinisch TrainingsOnderwijs (KTO), waarin expliciet tijd en aandacht is voor klinisch redeneren op basis van een aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden en voor het aanleren van discipline specifieke vaardigheden. In de laatste week van het KTO maak je een entreetoets voor de overgang naar het coschap.

Coschappen

Tijdens de coschappen maak je deel uit van het (poli)klinisch behandelteam en voer je onder supervisie, zelfstandig taken uit zoals het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het schrijven van een status, het opstellen van een diagnostisch behandelplan en het voordragen van een patiënt. Je doet je stages op diverse afdelingen en in de polikliniek alsook in extramurale instellingen en huisartspraktijken. Ook doe je ervaring op in diensten.

De leerdoelen die je aan het einde van het KTO geformuleerd hebt worden bij aanvang van het coschap besproken met de begeleider. Deze leerdoelen scherp je eventueel aan naar de specifieke praktijksituatie en bespreek je in de tussen- en eindbeoordeling.

Halverwege het coschap vindt een formatieve toets (tussenbeoordeling) plaats. Hierin worden je leerdoelen, sterke punten en verbeterpunten besproken.

Professionele ontwikkeling

Om zelfstandig volgens de professionele standaard te kunnen functioneren dient iedere arts te beschikken over een arsenaal aan beroepsgerelateerde competenties die, afhankelijk van de situatie, beurtelings of simultaan worden ingezet. Deze competenties zijn opgenomen in het Raamplan 2020. Voor het onderwijs zijn deze vertaald naar onderwijslijnen. Het belangrijkste doel van professionele ontwikkeling is om je groeiproces in deze competenties te stimuleren. Deze ontwikkeling vergt ook later tijdens de beroepsuitoefening als arts continu aandacht en onderhoud (‘life-long-learning’).

Tijdens de masteropleiding geneeskunde loopt de onderwijslijn professionele ontwikkeling (PO) als een rode draad door alle jaren en coschappen heen.

Ben je vóór 1 september 2021 met je coschappen begonnen?

Kijk dan hier voor meer informatie:

Professionele ontwikkeling masterjaar 1

Professionele ontwikkeling masterjaar 2

Startdatum ná 1 september 2021 voor je coschappen?

Kijk dan hier voor meer informatie:

Professionele ontwikkeling masterjaar 1 (programmatisch toetsen)

Meer informatie over masterjaar 1 en 2

 • Symposiumdagen in masterjaar 1 en 2

  Elk jaar van de masteropleiding VUmc-compas 2015 worden er voor studenten vier symposiumdagen georganiseerd. De symposia zijn ingericht rondom actuele thema’s in de gezondheidszorg met nadruk op integratie van competenties. Tijdens ieder masterjaar ben je verplicht twee volledige symposiumdagen te volgen en je mag zelf kiezen aan welke twee symposia je wilt deelnemen. Indien je slechts een deel van het symposium bijwoont, wordt het symposium niet afgetekend.

  Je mag de symposia in masterjaar 1 alleen volgen als je het Voorbereidend CoschaP (VCP) met een voldoende hebt afgesloten. Deelname tijdens het VCP is dus niet mogelijk. Deelname tijdens Klinisch Trainings Onderwijs (KTO) is mogelijk, mits het niet de dag van de entreetoets of diagnostische klinisch redeneer toets betreft.

  Aanwezigheid bij de symposia is onderdeel van de toets Professionele Ontwikkeling (M15) of de portfoliotoets aan het einde van elk masterjaar (M15 PT).

  Op onderstaande data worden de symposiumdagen masterjaar 1 in 2021-22 georganiseerd: 

  • 28 oktober 2021
  • 27 januari 2022
  • 7 april 2022
  • 23 juni 202

  Op onderstaande data worden de symposiumdagen masterjaar 2 in 2021-22 georganiseerd:

  • 16 september 2021
  • 25 november 2021
  • 24 februari 2022
  • 19 mei 2022

  De symposiumdata voor masterjaar 3 vind je hier

  Verdere informatie over de thema's per symposium en de link voor registratie kun je vinden op Canvas (Course 'Professionele Ontwikkeling' van het betreffende masterjaar> symposiumdagen).

  De inschrijving sluit een week voor het symposium.

  Als het door omstandigheden (door bijvoorbeeld stages in het buitenland) niet mogelijk is om in totaal 2 symposiumdagen tijdens het masterjaar bij te wonen, dan stuur je een mail naar master.gnk@vumc.nl, waarin je aangeeft welke symposiumdag je om welke reden niet kunt bijwonen.

  Vergeet als deelnemer niet de presentielijst(en) die er voor alle onderdelen zijn te tekenen, anders wordt het symposium niet afgetekend.

  Het volgen van een extra symposium geeft geen recht op vrijstellingen voor aanwezigheid bij symposia in volgende masterjaren.

 • Intervisiebijeenkomsten

  Tijdens masterjaar 1 en 2 zijn er in totaal vijf intervisiebijeenkomsten.

  De data vind je op CANVAS in de course van het coschap waarin de intervisiebijeenkomst plaatsvindt.

  De algemene informatie (reglement, inhaalbijeenkomsten, contactinformatie) vind je op CANVAS in de course 'Professionele Ontwikkeling masterjaar 1' .

 • In welke ziekenhuizen loop ik mijn coschappen en waar volg ik het KTO?

  Je kunt voor de coschappen worden geplaatst in de volgende ziekenhuizen of instellingen in Nederland.     

  • Amsterdam UMC locatie VUmc en AMC
  • Spaarne Gasthuis locatie Haarlem en Hoofddorp
  • OLVG locatie west (en oost)
  • Noordwest Ziekenhuizengroep locatie Alkmaar en Den Helder 
  • Medisch Centrum Zaandam
  • BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam
  • Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
  • Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
  • Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend en Hoorn
  • St. Jansdal Harderwijk
  • Reinier de Graaf Gasthuis Delft
  • Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein/Woerden
  • Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
  • GGZ Centraal Hilversum en Almere.
  • GGZ Noord Holland Noord Alkmaar e.o.
  • GGZ in Geest (Amsterdam e.o. , Haarlem, Bennebroek)
  • Parnassia Groep Castricum en Wormerveer
  • De Bascule Amsterdam e.o.
  • Wikler kliniek Amsterdam

  KTO

  Voor het KTO kun je worden ingedeeld in

  • Amsterdam UMC locatie VUmc
  • Spaarne Gasthuis Haarlem en/of Hoofddorp, 
  • OLVG locatie west
  • Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar

  Je volgt vier KTO's in hetzelfde ziekenhuis. Het vijfde KTO volgen alle studenten in VUmc. 

  Kijk voor het regelen of aanvragen van een stageplaats huisartsgeneeskunde op de Canvascourse ‘Coschap Huisartsgeneeskunde'.

  Voor masterjaar 3 staat de startdatum van de semi-artsstage vast, net als de startdata van de coschappen in masterjaar 1 en 2. De wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs kun je zelf plannen - volgens de daarvoor geldende regels - direct na de semi-artsstage of voor het voorbereidend coschap (VCP)  in masterjaar 1. Het keuzeonderwijs mag altijd in vastgestelde roostervrije periodes in je masterprogramma worden ingepland (minimaal 2 weken), mits het niet overlapt met je coschap rooster.

  Voor het coschap sociale geneeskunde en de semi-artsstage kun je wel een voorkeur opgeven voor het soort stage. Belangrijke informatie hierover vind je bij de informatie over sociale geneeskunde en bij de informatie over de semi-artsstage, zowel op deze website als in de betreffende course op Canvas.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met het onderwijs service centrum

Bel 020 - 444 80 10 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur).

Stuur een mail naar studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de master kunnen naar: master.gnk@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de bachelor kunnen naar: studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot internationalisering kunnen naar: international@vumc.nl