Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

MD/PhD Traject

Laatst gewijzigd op 1 september 2023
Het MD/PhD programma van de Faculteit der Geneeskunde VU faciliteert sinds 2016 gemotiveerde wetenschappelijke talenten de masteropleiding Geneeskunde (MD-traject) te combineren met een promotietraject (PhD-traject).

Het doel van dit programma is om VU Geneeskunde studenten die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen en ontwikkelen in wetenschappelijk onderzoek te stimuleren hun talenten op dit gebied te ontplooien en ze hierin te ondersteunen. Een deel van het promotietraject wordt uitgevoerd tijdens de masteropleiding geneeskunde en een deel na het afstuderen.

Profiel kandidaten

Het MD/PhD programma is er voor de VU Geneeskunde student met sterke interesse in de wetenschap en de capaciteiten om de masteropleiding te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotietraject. Een klein aantal studenten presteert zo goed tijdens de wetenschappelijke stage dat ze een promotietraject aangeboden krijgt. Het MD/PhD programma is iets voor jou als jij in het eerste jaar van jouw masteropleiding een gefinancierd promotietraject aangeboden krijgt en graag de uitdaging wilt aangaan om de masteropleiding te combineren met het onderzoek. Het betreft een dubbeltraject dus voorwaarde is dat je voldoende tijd hebt naast het verplichte onderwijs.

Ondersteuning en praktische zaken

Vanuit het MD/PhD programma wordt het dubbeltraject in praktische zin gefaciliteerd door jou te ondersteunen bij keuzes, organisatie, planning en roostering. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in het programma. Trajecten worden in overleg ontwikkeld, er is geen standaard vast omlijnd programma. Er wordt individuele begeleiding aan de student geboden tijdens het dubbeltraject en er is een vast aantal opties voor aanpassing van het rooster van de master, zoals uitstel van de start van de coschappen of een stop introduceren om een periode fulltime aan het promotieonderzoek te werken. Voor iedere MD/PhD student is er een kleine congresbeurs, er worden workshops aangeboden ter ondersteuning van het dubbele programma en je kunt kennis maken met andere MD/PhD studenten om ervaringen uit te wisselen. 

Coördinatie en informatie

Mevr. dr. Inge van Wijk is de coördinator van het MD/PhD programma van VU Amsterdam. Zij is tevens programmacoördinator van Zigma, het Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de Faculteit der Geneeskunde VU Amsterdam, talentcoördinator, en divisiecoördinator onderwijs van divisie 4 van Amsterdam UMC.

Als je denkt in aanmerking te komen voor dit programma, kun je mailen naar: MDPhDprogramma.vu@amsterdamumc.nl

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl