Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

More Than Our Rank

Hoewel Vrije Universiteit Amsterdam wereldwijd tot de top van de universiteiten behoort, staan we volledig achter initiatieven die toewerken naar meer betekenisvolle en verantwoorde rankings. We vinden dat onze missie en kernwaarden niet goed worden weergegeven door de huidige wereldwijde ranglijsten van universiteiten. Ze sluiten bovendien niet gaan aan bij onze open science principes en onze inspanningen in ons Erkennen en Waarderen programma, dat gericht is op het verbeteren van de academische cultuur en carrières.

VU Amsterdam neemt verantwoordelijkheid voor mens en milieu door het leveren van waardegedreven onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht. Wij helpen studenten en professionals expertise en een 'Broader mind' te ontwikkelen. Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam vindt zowel binnen als tussen disciplines plaats. Als vrije denkers met een focus op diversiteit, doelgerichtheid en compassie, hebben onze studenten en medewerkers een diepe band met elkaar en zijn ze volledig betrokken bij de samenleving als geheel. We werken samen aan een duurzame, leefbare en eerlijke wereld. We nemen onze verantwoordelijkheid in ons academisch onderwijs en onderzoek, maar ook in onze bedrijfsvoering. Duurzaamheid is daarom een prioriteitsgebied.

Multidisciplinaire campusuniversiteit

VU Amsterdam is een brede universiteit met faculteiten in de geesteswetenschappen, bètawetenschappen, sociale wetenschappen en medische wetenschappen. Ons onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden, en beide zijn uitgesproken multidisciplinair. Dit wordt versterkt doordat onze faculteiten allemaal op één campus gevestigd zijn. We zijn een echte campusuniversiteit in het hart van het Zuidas Kennisdistrict, die deelt in de uitstekende nationale en internationale positie en bereikbaarheid.

Partnerships en netwerken

We zijn een trots lid (en een van de oprichters) van de Aurora European University Alliance. Ook hebben we een samenwerkingsverband met de Universiteit Twente op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. In de regio werken we nauw samen met de gemeente Amsterdam, zorgorganisaties, bedrijven, hogescholen en de Universiteit van Amsterdam. Binnen Universities of the Netherlands (UNL) werken we samen met 13 Nederlandse universiteiten aan de versterking van het hoger onderwijs.

Onderzoeksuniversiteit met een focus op de samenleving

De wereld staat voor grote uitdagingen, terwijl de verdeeldheid in de samenleving toeneemt. Dit vraagt om wetenschap met een geweten. Met onze expertise, open geest, ondernemende geest en multidisciplinaire aanpak werken we aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen die een impact hebben op de maatschappij. We focussen ons hierbij op vier profielthema'sConnected WorldGovernance for SocietyHuman Health and Life Sciences, en Science for Sustainability.

More Than Our Rank

More Than Our Rank

Lees hier meer informatie over dit initiatief: