Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Missie en kernwaarden

Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft onze missie en kernwaarden.

Missie
De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. We leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en A Broader Mind. Onderzoek van de VU is grensverleggend, zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en de samenleving. Dat is de missie van de VU.

Kernwaarden
De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden – verantwoordelijk, open en persoonlijk – die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft deze waarden.

 • Verantwoordelijk
  We stellen ons dienstbaar en betrokken op naar mens en maatschappij.

  Ons onderwijs, onderzoek en valorisatie stemmen we af op maatschappelijke thema’s. We stimuleren onze studenten en medewerkers om zich nuttig en met passie in te zetten voor een betere wereld. In onderzoek zijn onze wetenschappers en promovendi integer en transparant. We maken onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onze activiteiten zichtbaar.

 • Open
  We zijn toegankelijk en ontvankelijk voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen en levensbeschouwingen.

  De VU vormt een ontmoetingsplaats. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip. Dit vertaalt zich in al onze kerntaken, in onze bedrijfsvoering en op de campus. De VU staat open voor haar omgeving. In vertrouwen creëren we gezamenlijk met andere partijen impact met onderwijs en onderzoek.

 • Persoonlijk
  We hebben aandacht en respect voor elk individu en in onze gemeenschap wordt elk lid gekend.

  Elk lid van de universitaire gemeenschap is uniek en waardevol en kan zich ontplooien. Onderlinge relaties zijn respectvol, maar ook moreel appellerend en engagerend. Onderwijs aan initiële studenten en studenten die zich later aansluiten geven we met liefde en steeds op persoonlijke wijze.