Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Cursus Actualiteiten migratierecht

Cursus Actualiteiten migratierecht

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van asiel- en migratierecht.

Programma
09.00 – 09.30 uur: Ontvangst
09.30 – 11.00 uur: Actualiteiten opvang door mr. dr. prof. Lieneke Slingenberg
11.00 – 11.15 uur: Pauze
11.15 – 12.45 uur: Actualiteiten nationaliteit en staatloosheid door mr. dr. Katja Swider
12.45 – 13.30 uur: Pauze
13.30 – 15.00 uur: Actualiteiten asiel door mr. dr. prof. Hemme Battjes
15.00 –15.15 uur: Pauze
15.15 – 16.45 uur: Actualiteiten gezinsmigratie door mr. dr. Younous Arbaoui.

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het migratierecht.

Allereerst bespreekt Lieneke Slingenberg de actualiteiten betreffende de opvang van asielzoekers, met daarbij aandacht voor de uitspraken naar aanleiding van het kort geding van Vluchtelingenwerk tegen de staat, het COA maatregelenbeleid en sancties, sobere opvang, vrijheidsbeperking en art. 6 EVRM.

Vervolgens behandelt Katja Swider de ontwikkelingen op het gebied van nationaliteit en staatloosheid. Zij gaat het hebben over de nieuw Wet Vaststellingsprocedure Staatloosheid hebben, die op 1 oktober 2023 in werking trad, en de recente wijzigingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Daarna bespreekt Hemme Battjes de recente ontwikkelingen op het gebied van asiel. In zijn bijdrage gaat hij met name in op de vervolgingsgronden, art. 1D Vluchtelingenverdrag en art. 15 van de Kwalificatierichtlijn.

Ter afsluiting van de cursus behandelt Younous Arbaoui de beleidsontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van gezinsmigratie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de relevantie van het Istanboel-Verdrag (geratificeerd door de EU in juni 2023) voor voortgezet verblijf, bewijskwesties in nareiszaken, het jongvolwassenenbeleid en de belangenafweging onder art. 17 Gezinsherenigingsrichtlijn/art. 8 EVRM.     

Meer informatie over deze cursus
Inleiding
Resultaat
Data en contact

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten