Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Executive Master Compliance & Integriteit Management

Hoe formuleer je een visie op compliance en integriteit en hoe vertaal je die door in het beleid van de organisatie? Bij compliance vraagstukken speelt niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook technologie, ethiek en risicobenadering.

Daarom benadert de Executive Master Compliance & Integriteit Management deze vraagstukken vanuit zowel een multidisciplinair perspectief als op managementniveau, zonder daarmee te verzanden in kleine details.

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit vier modules, elk van circa twaalf collegedagen. Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Per collegejaar (twee modules) dien je een essay te schrijven.Er wordt daarnaast veel zelfstudie van je verwacht, gemiddeld zo’n 12 à 14 uur per week. De totale studiebelasting bedraagt zo’n 1.680 uur (60 ECTS). 

Plenaire behandeling en schriftelijke tentamens
Iedere module sluit je af met een schriftelijk tentamen. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat je de tentamens met voldoende resultaat afrondt. De tentamens verwijzen terug naar de stof die in de voorgaande colleges van de module is behandeld, inclusief de literatuur die je zelfstandig moet bestuderen. De totale studielast van de plenaire colleges en de afsluitende schriftelijke tentamens bedraagt zo'n 1.260 uur (45 ECTS).

Afsluitende essays
Tijdens één ccollegejaar schrijf je een essay. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat je de beide essays met voldoende resultaat afrondt. De totale studielast bedraagt ongeveer 100 uur per essay, in totaal 15 ECTS over de opleiding heen.

Curriculum collegejaar (2022 - 2023) en meest recente conceptroosters van alle modules

Curriculum voor collegejaar 2022-2023

Conceptrooster module 1 (najaar 2023)

Conceptrooster module 2 (voorjaar 2023)

Conceptrooster module 3 (najaar 2023)

Conceptrooster module 4 (voorjaar 2023)

Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk

Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk

Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk is hoogleraar en was Senior Director bij PWC Forensic Services. Daarvoor was zij Corporate Compliance & Risk Officer van Stork B.V., Fokker Technologies Holding en monitor bij Ballast Nedam N.V.. Van 1999 tot 2010 is Sylvie adviseur geweest binnen zowel de financiële als non-financiële sector. Sylvie is kerndocent van module 1: Mens & Menselijk Gedrag en betrokken bij diverse themacolleges (o.a. corruptie, export controls & sancties en fraude). 

Bekijk het profiel van Sylvie Bleker-van Eyk
Sylvie Bleker-van Eyk

Prof. dr. Jacco Wielhouwer

Prof. dr. Jacco Wielhouwer

Prof. dr. Jacco Wielhouwer is de academic director van de opleiding. Hij is hoogleraar 'Economics of Accounting and Tax' bij de School of Business and Economics. Hij doet veel onderzoek naar de effecten van regulering en de economische en psychologische verklaringen voor compliance gedrag. Zijn werk is gepubliceerd in toptijdschriften in economie, sociale psychologie, criminologie, en accounting. Voordat hij in 2008 voltijd bij de Vrije Universiteit ging werken, heeft hij verschillende senior (management) functies bekleed bij de ING (risk management) en de AFM (strategie en risico-analyse). In zijn huidige compliance-onderzoek werkt hij regelmatig samen met bedrijven en toezichthouders. Jacco is betrokken bij de overall opzet van de opleiding en specifiek bij enkele colleges die wat dieper ingaan op het wetenschappelijke fundament.

Bekijk het profiel van Jacco Wielhouwer
Prof. dr. Jacco Wielhouwer

Prof. dr. mr. Tom Loonen

Prof. dr. mr. Tom Loonen

Prof.dr.mr. Tom Loonen is hoogleraar financieel recht & integriteit aan de Vrije Universiteit en lid van het opleidingsbestuur. Hij is gespecialiseerd in compliance, zorgplicht, ethiek en anti-money laundering.  Hij is verbonden aan de opleiding waar hij bezig is met het opzetten van een nieuwe leergang Wwft voor CDD-analisten. Hij is tevens verbonden aan ZIFO (Zuidas Instituut voor Financieel Recht en Ondernemingsrecht) van de VU. Aan de Universiteit van Amsterdam is hij visiting professor waar hij corporate governance doceert aan de Master in Finance.

Tom is raad (plv.) aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Ook is hij lid van de Tuchtcommissie Banken en commissaris bij een financiële onderneming. Eerder was hij werkzaam bij InsingerGilissen, waar hij in de directie zat met als aandachtsgebieden o.a.: risk, compliance en anti-money laundering. 

Bekijk het profiel van Tom Loonen

Mr. Raf Houben

Mr. Raf Houben

Mr. Raf Houben is de manager van de opleiding, universitair docent en promovendus bij de VU Law Academy. Daarnaast is Raf werkzaam als financieel (toezicht)recht/compliance expert bij PGGM N.V. Raf is kerndocent van module 3: Regulering, Toezicht en Handhaving en geeft het college Recht & Maatschappij in module 1. Raf studeerde bedrijfsrecht en internationaal recht aan de Universiteit van Leiden. De afgelopen 35 jaar was hij in diverse functies werkzaam bij (financiële) instellingen op het gebied van compliance & integriteit, financieel (toezicht)recht en toezicht. Raf is oud-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Compliance, oud-redacteur van het Jaarboek Compliance en oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Professionals.

Bekijk het profiel van Raf Houben
Raf Houben

Drs. Robert van Altena

Drs. Robert van Altena

Drs. Robert van Altena RA was tot eind 2021 Partner bij PWC. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de financiële sector als externe accountant en adviseur op het gebied van compliance (zowel nationaal als internationaal). Tot november 2015 was hij Partner Risk & Compliance bij KPMG Advisory. Robert is kerndocent van module 2: Organisaties & Risicomanagement en ook betrokken bij diverse andere colleges. 

Bekijk het profiel van Robert van Altena
Robert van Altena

Mr. Tom van de Laar

Mr. Tom van de Laar

Mr. Tom van de Laar is werkzaam bij Rabobank als Global AML & Sanctions Officer. Daarvoor heeft hij ruim 7 jaar als advocaat gewerkt, gespecialiseerd in corporate criminal defence, (interne) onderzoeken en compliance-gerelateerde onderwerpen. Hierna heeft hij als legal counsel en compliance officer gewerkt bij Mizuho Bank Netherlands N.V. en bij Deloitte als Senior Manager Governance Regulatory and Risk. Tom is kerndocent van module 1: Mens & Menselijk Gedrag en promovendus bij de opleiding.

Bekijk het profiel van Tom van de Laar
Tom van de Laar

Dr. mr. ir. Richard Hoff 

Dr. mr. ir. Richard Hoff 

Dr. mr. ir. Richard Hoff is toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Hij heeft ruim 15 jaar in de financiële sector gewerkt als toezichthouder, compliance officer, consultant en als trainer. Hij heeft (inter)nationale onderzoeken uitgevoerd en een brede ervaring opgebouwd op het terrein van integriteit en compliance. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het onderwerp 'de integere onderneming, de bedrijfscode en het recht'. Richard is kerndocent van module 3: Regulering, Toezicht en Handhaving.

Bekijk het profiel van Richard Hoff
Richard Hoff

Dr. Evelyn Braumann

Dr. Evelyn Braumann

Dr. Evelyn Braumann, FRM, is an Assistant Professor at the VU, Department of Accounting. Her research focuses on enterprise risk management from a management control perspective. She is particularly interested in the different control systems and practices that enable effective risk management as well as the interfaces of risk management. Her work has been published in top accounting journals.  

Given her industry background, Evelyn enjoys collaborating with organizations and practitioners to discuss, motivate and refine her research. She has a long-standing research collaboration with the Austrian Controller Institute where she is also involved in their professional risk management trainings. Within the Compliance program, Evelyn will focus on establishing the scientific view on risk management, and its interplay with compliance.  

View the profile of Evelyn Braumann

Dr. Juan P. Mendoza

Dr. Juan P. Mendoza

Dr. Juan P. Mendoza has a background in economics and social psychology. He has participated in different research collaboration projects with the Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM). He has published work on firm compliance, supervision, and industry self-regulation in reputable journals. He is one of the core lecturers of Modules 2 and 4, covering topics on compliance behavior and the use of quantitative methods in the context of risk.

Bekijk het profiel van Juan Mendoza Rodriguez

Drs. Kim Arts 

Drs. Kim Arts 

Drs. Kim Arts EMOC is werkzaam bij IKEA (Ingka Group). Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in verschillende risicomanagement en compliance functies binnen de financiële en retail sector en als (extern) adviseur. Kim is samen met Robert van Altena kerndocent van module 2 – Organisaties & Risicomanagement.

Bekijk het profiel van Kim Arts

Meer informatie over de inhoud

 • Kenmerken van de opleiding

  Verbinding met de praktijk

  • Alle docenten hebben naast hun academische loopbaan praktische ervaring opgedaan buiten universitaire instellingen.
  • Regelmatig geven gastdocenten verdieping vanuit hun expertise.

  Wetenschappelijk

  • De opleiding Compliance & Integriteit Management is een beroepsopleiding met een stevig wetenschappelijk fundament. De opleiding is ingebed in de School of Business and Economics en wordt geleid door wetenschappers met de nodige praktijkervaring. Dit waarborgt een uitgebalanceerde benadering van het werkgebied van compliance en integriteit.
  • De inhoud van de colleges is gebaseerd op actuele, internationale, wetenschappelijke ontwikkelingen in gevestigde wetenschappelijke disciplines, zoals recht, bedrijfsethiek, accountancy, (risico)management, Data Science en informatiekunde.
  • De opleiding ondersteunt de ontwikkeling van wetenschap op het gebied van compliance en integriteit, onder meer door het stimuleren van onderzoek door studenten.

  Internationale invalshoek

  • De opleiding benadert en verklaart de compliance en integriteitpraktijk in een internationale context.
  • Internationale ontwikkelingen op het gebied van compliance en integriteit maken onderdeel uit van de lesstof.
  • De literatuur is grotendeels Engelstalig.

  Didactiek

  • Actuele literatuur voorziet je van de laatste inzichten en ontwikkelingen op het vakgebied.
  • Casuïstiek en het voorbereiden van presentaties maken de colleges afwisselend en interactief.
  • Je toetst je verworven kennis regelmatig via schriftelijke tentamens.
 • Curatorium

  De opleiding Compliance & Integriteit Management maakt deel uit van de Stichting Executive Education van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij het opleidingsbestuur. 

  Het curatorium ziet toe op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld.  Momenteel hebben de volgende personen zitting in het curatorium: 

  • drs. R.W. de Crom – Directeur Bedrijfsvoering School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
  • mr. W.M.E. van Gorkum – Directeur Toezicht en Beleid DNB
  • drs. R.P. Kleijwegt – Directeur Corporate Secretary & Cooperative Governance, Rabobank
  • mr. B.C.P. van Koppen - 
  • mr. drs. M.J.C. Somsen – partner De Brauw Blackstone Westbroek
  • drs. H. van Beusekom MBA – lid Raad van bestuur AFM

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons