Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Executive Master Compliance & Integriteit Management

Integriteit en compliance zijn fundamentele eisen voor een organisatie en relevant voor alle functies binnen de organisatie om duurzaam waarde te creëren. Lees hieronder alles over het volledige programma Executive Master Compliance & Integriteit Management, de losse modules en de leergang FEC-Risk Expert.

Executive master Compliance & Integriteit Management
Module: Organizational Culture & Behavioral Risk
Module: Enterprise Risk & Compliance Management
Module: Regulatory Impact & Organizational Reponse
Module: Data, Evidence & Compliance
Leergang FEC-Risk Expert

Wil jij leren om compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair te benaderen? Wil jij je organisatie sturen richting een integere cultuur en integer gedrag? Moet je betrouwbare en onderbouwde inschattingen kunnen maken van compliance- en integriteitsrisico’s? En wil je compliance- en integriteitsrisico's kunnen identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische toepassingen?

Dan is de Executive Master Compliance en Integriteit Management echt iets voor jou. Compliance & Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen één of meer modules te volgen of de volledige opleiding over een langere periode te spreiden.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties op het gebied van compliance en integriteit, maar ook aan sleutelfiguren op dit terrein (poortwachters) zoals compliance professionals, HR-medewerkers, hoofden inkoop etc.. Om als spin in het web met alle partijen te kunnen schakelen, van commercie tot directie tot externe toezichthouders, moet je inzicht hebben in (1) de rol van menselijk gedrag, leiderschap en organisatiecultuur, (2) formele processen om goed gedrag in de organisatie te waarborgen, (3) het speelveld van regulering, toezicht en handhaving, en (4) de mogelijkheden en risico’s die big data en technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Deze vier aspecten, vormen de op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde bouwstenen van ons executive master programma.

Compliance & Integriteit Management in het kort:
Startdatum: januari en september
Duur: 2 jaar aaneengesloten of alle 4 modules en 2 essays afronden binnen 5 jaar
Taal: De voertaal van de colleges is Engels, ook de literatuur is Engelstalig.
Tijdsinvestering: Naast de te volgen colleges, ca. 5uur zelfstudie per week; schrijven essay plm. 6 á 7 uur per week.
Colleges: per module twee keer 3 of 4 volledige collegedagen.
Kosten: 

  • Losse componenten: € 5.495 per module en € 1.200 per essay
  • € 19.995 voor de tweejarige opleiding: 4 modules aaneengesloten met parallel schrijven van essays (i.e. € 4.385 korting bij inschrijving voor de hele opleiding)

PE-punten: 1 PE-punt per gevolgd college uur

Vorm: blended: voorbereiding online, twee maal per half jaar enkele dagen fysiek in Amsterdam.

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie

*Bij de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management behaal je de EMoC titel van Executive Master of Compliance. Het is een executive master die als onderdeel van de School of Business and Economics op 14 februari 2022 geaccrediteerd is door AACSB. De titel van EMoC is geen graad op basis van de Nederlandse Wet WHW en geeft geen recht op het voeren van de titel Master of Science.

Accreditaties

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Bij Compliance & Integriteit Management is in 2016 het idee ontstaan om een penning uit te reiken aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar op buitengewone wijze heeft ingezet voor de bevordering van de integriteit en het integriteitsmanagement van zijn of haar organisatie of sector. Er is gekozen voor de naam van Jacobus Oranje, aangezien hij rector magnificus was van VU Amsterdam tijdens de oorlog en als zodanig was hij verantwoordelijk voor de verzetshouding van de VU. 

Kandidaat voordragen

Alumni, studenten en (kern)docenten van de opleiding Compliance & Integriteit Management mogen een kandidaat voordragen. Een jury zal zich over de inzendingen buigen en gezamenlijk beslissen aan wie de penning zal worden uitgereikt. Dit zullen zij onderbouwen met een juryrapport. 

Prijswinnaars

Hieronder een lijst van de winnaars van de Jacobus Oranje Integriteitspenning van de afgelopen jaren:

2018:    Prof. dr. Jaap A. van Manen RA
2019:    Prof. dr. Pauline L. Meurs
2022:    Follow the Money
2023:   De week van de integriteit 

Alumni en blogs

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons