Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Compliance is de veiligheidsgordel van de organisatie. Het beschermt de organisatie tegen risico's van zowel buitenaf als binnenuit door het gedrag van medewerkers, waaronder integriteit.

Compliance gaat in feite over het veilig behalen van de kerndoelstellingen van de organisatie. Het betreft onderwerpen die direct of indirect de "license to operate" van de organisatie kunnen aantasten. Compliance kun je niet gelijkstellen aan wet- en regelgeving. Dat is enerzijds te breed, omdat lang niet alle wet- en regelgeving onder compliance dient te vallen. Anderzijds te beperkt, omdat compliance niet alleen naar de wet- en regelgeving kijkt, maar ook naar de interne gedragsnormen en afspraken die de organisatie zichzelf heeft opgelegd, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties. En de organisaties leggen zichzelf ook integriteitsnormen op om de risico's - die we de laatste jaren vaak hebben mogen aanschouwen - te mitigeren. In dit veranderende landschap wordt steeds meer gevraagd van de Compliance professional. Technologische ondersteuning is noodzakelijk om hier het hoofd aan te bieden. Daarnaast verandert de technologie in snel tempo: wat tot voor kort onmogelijk was, is nu realiteit. De Compliance professional hoeft niet per se de technologie te beheersen, maar hij/zij moet weten welke technologie beschikbaar is en hoe deze gepast kan worden ingezet ten behoeve van Compliance en Integriteit Management.

Volg de opleiding nu modulair

Compliance & Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. Maar je kunt er ook voor kiezen om de opleiding modulair te volgen. Bekijk hieronder ons aanbod:

Module 1: Mens & Menselijk Gedrag

Module 2: Organisaties & Risicomanagement

Module 3: Regulering, Toezicht & Handhaving

Module 4: Kwantitatief Integriteitsmanagement

Wat levert de studie je op?

 • Je leert compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair te benaderen;
 • Je leert het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn;
 • Je kunt de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitsbeleid benoemen;
 • Je kunt zelfstandig compliance- en integriteitsbeleid voor een organisatie formuleren en dit in een organisatie verankeren;
 • Je bent in staat betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitsrisico’s en deze te prioriteren;
 • Je kunt adequate beheersingsmaatregelen koppelen aan compliance- en integriteitsrisico’s;
 • Je bent in staat compliance- en integriteitsrisico's te identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen;
 • Je leert compliance- en integriteitsaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance);
 • Je bent in staat een data-gedreven kritische discussie mogelijk te maken rond de knelpunten in cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren;
 • Je kunt vaststellen in hoeverre de binnen de organisatie voorgestelde modellen en afstelling van 'tooling' aanvaardbaar zijn, overeenkomstig wet- en regelgeving, alsmede de waarden en normen van de organisatie;
 • Je begrijpt en kunt uitleggen wat de achtergronden en redenen zijn van regulering, toezicht en toezichtstrategieën en handhaving;
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen op jouw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context;
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoekssetting via het schrijven van essays (bij elke module apart). Door middel van deze essays laat je zien in staat te zijn om een (multidisciplinair) vraagstuk op wetenschappelijk niveau te adresseren; daarnaast zal je met gebruikmaking van de opgedane kennis en vaardigheden tot een praktijkgerichte benadering komen. 

Bekijk de studie-inhoud

Compliance & Integriteit Management in het kort:

 • Startdatum: januari en september
 • Duur: 2 jaar aaneengesloten of 4 modules afronden binnen 5 jaar
 • Tijdsinvestering: Naast de te volgen colleges, ca. 12 à 14 uur zelfstudie per week (incl. voorbereiding op tentamen en schrijven van essay). 
 • Colleges: maandagmiddag/avond
 • Kosten: € 17.995 voor de tweejarige opleiding of € 4.950 per module
 • PE-punten: 5 PE-punten per gevolgd college
 • Vorm: blended, zowel klassikaal als online

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Jacobus Oranje Integriteitspenning

Bij Compliance & Integriteit Management is een paar jaar geleden het idee ontstaan om een penning uit te reiken aan iemand die zich het afgelopen jaar op buitengewone wijze heeft ingezet voor de bevordering van de integriteit en het integriteitsmanagement van zijn of haar organisatie of sector. Er is gekozen voor de naam van Jacobus Oranje, aangezien hij rector magnificus was van VU Amsterdam tijdens de oorlog en als zodanig was hij verantwoordelijk voor de verzetshouding van de VU. 

Meer informatie over de criteria voor uitreiking en Jacobus Oranje vind je in het Juryreglement.

Kandidaat voordragen

Alumni, studenten en (kern)docenten van de PGO Compliance & Integriteit Management mogen een kandidaat voordragen. De jury zal zich na de deadline over de inzendingen buigen en gezamenlijk beslissen aan wie de penning zal worden uitgereikt. Dit zullen zij onderbouwen met een juryrapport.

Prijswinnaars

Hieronder een lijst van de winnaars van de Jacobus Oranje Integriteitspenning:

2018:    Prof. dr. Jaap A. van Manen RA
2019:    Prof. dr. Pauline L. Meurs (zie foto)

Jean Frijns, oprichter van de compliance opleiding, en laureaat Pauline Meurs

Ontdek Compliance & Integriteit Management

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met Myriam Klopper via onderstaande contactgegevens.

020 - 5982509

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

 • Myriam Klopper
 • Opleidingscoördinator