Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Executive Master Compliance & Integriteit Management

Ben je in het bezit van een afgeronde academische opleiding en wil je je kennis op het gebied van compliance en integriteit ontwikkelen om professioneel verder te groeien?

Dan is de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management iets voor jou. Check hieronder de toelatingseisen en lees alles over hoe je je kunt aanmelden. 

Voor wie?

 • Functionarissen van toezichthouders zoals Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Autoriteit Consument en Markt (ACM), Euronext, het Ministerie van Financiën, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) e.d.
 • Leidinggevenden van financiële instellingen die onder toezicht staan van DNB en AFM, en leden van hun Raden van Commissarissen en/of Audit Committees.
 • Managers en professionals van grote ondernemingen en (non-)financiële instellingen, zoals (toekomstige) Compliance Officers en managers van aan compliance gerelateerde sleutelactiviteiten zoals Risk Management, Interne Controle, Audit, Juridische Zaken, Operations, Financial Control, Corporate Affairs e.d.
 • Externe adviseurs van bovengenoemde instellingen zoals accountants, advocaten, management consultants e.d.

Wat heeft de opleiding ons gebracht?

Praktische informatie

 • Toelatingseisen

  Voor de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management gelden de volgende toelatingseisen: 

  • Je hebt een Master of Science dan wel Master of Art (of wel doctoraal)-diploma van een Nederlandse of buitenlandse universiteit.
  • Je beschikt over minimaal twee jaar relevante praktijkervaring. Wij vinden jouw motivatie belangrijk, evenals de ondersteuning vanuit je werkomgeving.
  • Ben je in het bezit van een ander (Master) diploma dan de bovengenoemde, dan besluit het opleidingsbestuur over jouw deelname. Deze kijkt daarbij of op basis van jouw kennis en ervaring een succesvolle deelname mag worden verwacht. Je wordt altijd uitgenodigd voor een intakegesprek.
  • De opleiding is bedoeld voor deelnemers met een afgeronde academische opleiding. Met een Bachelor-/hbo-diploma word je in principe niet toegelaten, tenzij uit jouw werkervaring, post hbo opleidingen, relevante (vak)cursussen, en eventuele aanbevelingen van jouw werkgever, blijkt dat succesvolle deelname op academisch niveau verwacht kan worden. Je wordt daarbij altijd uitgenodigd voor een intakegesprek.

  Selectieprocedure
  De programmaleiding bepaalt uiteindelijk of je kunt en mag deelnemen aan de opleiding.

  Maximale instroom per module
  Er worden per module maximaal 30 studenten toegelaten.  
  Als je je tijdig inschrijft voor de gehele opleiding heb je voorrang op studenten die zich enkel voor modules inschrijven. De aanmeldingen voor de gehele opleiding en modules zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De peildatum voor toelating van de modulestudenten is na 1 augustus of na 1 december, dus schrijf je tijdig in om verzekerd te zijn van een plaats! 

 • Aanmelden

  Inschrijving kan door het invullen van het inschrijfformulier dat je vindt onder de blauwe "meld je aan"-button.

  Je ontvangt dan een e-mail, waarin verzocht wordt om de onderstaande stukken te sturen, waarna we je inschrijving in behandeling kunnen nemen:

  • 1 pasfoto
  • kopie paspoort of ID (geen rijbewijs)
  • (bij voorkeur gewaarmerkte) kopieën van relevante diploma’s met cijferlijsten
  • curriculum vitae

  Het inschrijfformulier en alle documenten moeten vóór 1 augustus of 1 december (gescand) binnen zijn via compliance.sbe@vu.nl. Aanmelden na deze data kan alleen na telefonisch overleg.
  Nadat we jouw inschrijving hebben ontvangen, sturen we je een bevestiging. Als de programmaleiding een intakegesprek nodig acht, leggen we hiervoor ook een datum vast.

 • Kosten

  De kosten voor de GEHELE opleiding zijn voor collegejaar 2023-2024 vastgesteld op € 19.995 (wijzigingen voorbehouden). Readers en examengeld zijn hierbij inbegrepen, boeken zijn voor eigen rekening.  De kosten voor boeken bedragen doorgaans hoogstens € 400 voor de gehele opleiding. Het volgen van een enkele module kost € 5495

  De opleiding is in twee jaar af te ronden. Mocht het desondanks nodig zijn om voor een derde jaar te worden ingeschreven dan wordt daar € 600 per jaar voor in rekening gebracht. Voor het inhalen van een tentamen (buiten de nominale studieduur) wordt € 400 in rekening gebracht, voor het (af)schrijven van de scriptie/essays € 700.

  Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

  Algemene betalingsvoorwaarden
  Het collegejaar loopt van september tot en met augustus. De inschrijving voor de opleiding Compliance & Integriteit Management is voor twee jaar. De hoogte van collegegelden, examengelden e.d. wordt per collegejaar vastgesteld. Voor het volgen van de tweejarige opleiding bepaalt het jaar van inschrijven de hoogte van het collegegeld. Door inschrijving verplicht je je tot het betalen van collegegeld.

  Annulering

  • Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
  • Als de afmelding is ontvangen vóór 1 september (instroom september) / 1 januari (instroom januari) van het eerste collegejaar zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Als de afmelding is ontvangen vóór 1 januari (instroom september) / 1 september (instroom januari) van het eerste collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd.
  • Bij afmeldingen ná 31 december (instroom september) / 31 augustus (instroom januari) van het eerste collegejaar vindt geen restitutie plaats.
  • Diploma's worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 • Startdata

  Startdatum is eind augustus of begin september (afhankelijk van schoolvakanties) of begin januari (je stroomt dan in bij module 4 en volgt daarna modules 1, 2 en 3). 

  Je hebt in principe bijna wekelijks college van 15.00-21.00 uur. Colleges zijn in principe op de maandagen (middag en avond). Wij houden rekening met alle landelijk vastgestelde schoolvakanties.

 • Accreditatie / Certificering / Titel

  Nadat je alle examenonderdelen van de opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Executive Master of Compliance (EMoC). Deze titel geeft de mogelijkheid tot inschrijving in een daartoe bestemd register. Opname in het register geschiedt na toestemming van de afgestudeerde. Het register met afgestudeerde personen vind je hier.

  Modulestudenten behalen per module een deelcertificaat. Het behalen van alle vier de deelcertificaten binnen een periode van 5 jaar  geeft ook recht op het diploma. 

  Onze opleiding is:

  • Niet geaccrediteerd door de NVAO en geeft dus géén recht op de door de wet beschermde titel Master of Science (MSc);
  • Voldoet aan de opleidingsvereiste om je te laten certificeren bij DSI als DSI Compliance Professional. Je wordt, na voldoen aan alle vereisten van DSI, opgenomen in het openbaar register van DSI;
  • Door Holland Quaestor, de vereniging van en voor trustkantoren in Nederland, aangemerkt als opleiding waarbij het volgen gedeeltelijke vrijstelling puntenverplichting oplevert voor 3 jaar (m.u.v. 2 HQ PE-punten voor actualiteiten).
 • Locatie

  De colleges worden hybride aangeboden (zowel klassikaal als online te volgen). Normaliter vinden deze plaats op de maandagen in het VU Hoofdgebouw in de Agora-zalen op de derde verdieping of bij BCN Amsterdam Arena.

  Zowel de VU als BCN Amsterdam Arena zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Let op: kosten zijn voor eigen rekening. Bij de VU zijn parkeerplaatsen op bepaalde tijdstippen beperkt.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons