Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Word een ander soort jurist

Ben jij nieuwsgierig naar andere mensen, culturen en perspectieven? Denk jij vaak na over complexe sociale problemen en kijk je uit naar de mogelijkheid om hierover te discussiëren met anderen? Ben jij ambitieus en klaar voor een uitdaging? Werk jij graag met andere mensen, ieder met zijn eigen verhaal?

Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Selectieprocedure

  Law in Society is een selectieve opleiding.

  We zijn op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde studenten met affiniteit voor onze multidisciplinaire benadering van het recht.

  Voor deze opleiding gelden specifieke toelatingseisen. De toelatingscommissie bepaalt daarnaast of je motivatie past bij het profiel van de LiS student op basis van de selectiecriteria.

  Selectiecriteria

  Als onderdeel van de selectieprocedure moet je een assessment formulier ‘tell us why you’re a great fit’ invullen. 

  Of je wordt toegelaten tot de opleiding hangt onder andere af van:

  -       je motivatie voor een rechtenopleiding, in het bijzonder voor de multidisciplinaire aanpak van Law in Society

  -       je motivatie voor deelname aan een mixed classroom

  Meld je in Studielink uiterlijk voor 1 mei aan voor de opleiding. Na je aanmelding in Studielink ontvang je inloggegevens voor VU Student. Onder het kopje “Aanmelden” zie je welke documenten je daar moet uploaden. Documenten uploaden kun je nog doen tot uiterlijk 1 juni.

  De selectiecommissie komt eens per maand samen om de voltooide aanmeldingen door te spreken.

  De data van de bespreekmomenten zijn:

   Aanmeldingen  compleet voor: Datum van bespreking: 
  1 november 2021     10 november 2021
  1 december 2021  8 december 2021
  1 januari 2022 12 januari 2022
  1 februari 20229 februari 2022
  1 maart 202216 maart 2022
  1 april 2022 13 april 2022
  16 april 2022 25 april 2022
  1 mei 202211 mei 2022
  16 mei 202225 mei 2022
  1 juni 202215 juni 2022


  Je zult de uitkomst ongeveer een week na de commissiebespreking ontvangen via e-mail. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

   • Je wordt geselecteerd voor een Zoom interview.
    De toelatingscommissie nodigt je uit voor een Zoom interview in het Engels.
    Je ingevulde assessment formulier vormt de basis voor het interview. We bespreken bijvoorbeeld je motivatie voor de opleiding en voor de mixed classroom. Je hebt voor dit interview een webcam nodig. Dit interview zal normaal gesproken binnen 2 weken na de commissiebespreking plaatsvinden.
   • Je aanmelding wordt afgewezen. 
    Helaas is het voor jou niet mogelijk deel te nemen aan onze bachelor Law in Society.

  Als het interview succesvol verloopt ontvang je per e-mail een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke aanbieding voor een plaats in onze bacheloropleiding. 

 • Toelatingseisen Nederlandse vooropleiding

  Toelatingseisen vwo
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Law in Society studeren:

   • Natuur en Gezondheid, minimaal een 7 voor het vak Engels op minimaal 6 vwo
   • Natuur en Techniek, minimaal een 7 voor het vak Engels op minimaal 6 vwo
   • Economie en Maatschappij, minimaal een 7 voor het vak Engels op minimaal 6 vwo
   • Cultuur en Maatschappij, minimaal een 7 voor het vak Engels op minimaal 6 vwo

  Omdat alle vakken in het Engels worden gegeven en je in een international classroom zit, zul je de Engelse taal goed moeten beheersen. Om deze reden moet je minder dan twee jaar voor de start van de studie minimaal een (afgeronde) 7 of hoger voor Engels hebben behaald als vwo eindcijfer.

  Wanneer je hier niet aan voldoet zul je een taaltoets moeten doen. Aan de taaleis voor Engels kan worden voldaan middels een van onderstaande certificaten en bijbehorende (deel)scores:

  De taaltoets moet minder dan twee jaar voor de start van de studie zijn behaald.

  Sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor de toetsen. Meld je dus op tijd aan.
  Een deficiëntie Engels moet uiterlijk vóór aanvang van de studie, 31 augustus, zijn weggewerkt. 

  Toelatingseisen hbo
  Je kunt je aanmelden op basis van iedere hbo propedeuse en hbo bachelor opleiding. Hierbij gelden de volgende aanvullende toelatingseisen op 6 vwo-niveau:

   • Wiskunde A óf B óf C. 
   • Engels, met minimaal een afgeronde 7 als vwo eindexamencijfer of een van onderstaande certificaten en bijbehorende (deel)scores:

  Sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor de toetsen. Meld je dus op tijd aan.
  Een deficiëntie Engels moet uiterlijk vóór aanvang van de studie, 31 augustus, zijn weggewerkt. 

  Ouder dan 21?
  Ben je Nederlands, voldoe je niet aan bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

   • Engels
   • Nederlands
   • Geschiedenis
   • Wiskunde A, B of C

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.
  Wil je je voorbereiden op het behalen van vwo- deelcertificaten? Dan kun je aanvullend onderwijs volgen op een avondschool of bij andere instellingen die onderwijs op vwo-niveau bieden.  

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Wil je je aanmelden voor dit programma en heb je een buitenlandse vooropleiding of een internationaal diploma, zoals bijvoorbeeld het IB Diploma?  
  Dan vind je de toelatingseisen en aanmeldprocedure op onze Engelstalige pagina.

  Meer weten?
  Voor vragen over aanmelden met een buitenlandse vooropleiding kun je contact opnemen met de International Student Advisor van dit programma:

  Gijs van Ierssel - International Student Advisor
  Faculty of Law
  E-mail: bachelors.law@vu.nl

 • Aanmelden

  Controleer voor je je aanmeldt eerst of je voldoet of kunt voldoen aan de aanvullende toelatingseisen.

  Meld je aan in Studielink voor 1 mei. Na je aanmelding in Studielink ontvang je inloggegevens voor VU Student. Daar moet je de volgende documenten uploaden:

  • Assessmentformulier: ‘tell us why you’re a great fit’.
  • Gewaarmerkte cijferlijst: welke je moet uploaden hangt af van je situatie:
    • Heb je al een VWO diploma > gewaarmerkte eindcijferlijst 6 VWO
    • Zit je momenteel in 6 VWO > gewaarmerkt 6 VWO SE rapport, stand van 15 januari 2022 of later*
    • HBO > (voorlopige) gewaarmerkte HBO (propedeuse) cijferlijst, aangevuld met behaalde certificaten voor Engels en Wiskunde.

  Een certificaat van een Engelse taaltoets en/of Wiskunde kan samen met de gevraagde cijferlijst als één bestand worden geüpload in VUweb.

   • Optioneel: referentiebrief in het Nederlands of Engels. Het wordt aangeraden om iemand te kiezen die jou op professioneel niveau kent (bijv. een docent, supervisor of baas etc.). De referentiebrief kun je uploaden met de cijferlijst of het assessment formulier, als één document.

  *Zit je momenteel in 6 VWO, maar heb je nog geen januari rapport? Je kunt je al aanmelden voor de opleiding in Studielink voordat je deze cijferlijst hebt ontvangen. Je moet dan in januari je cijferlijst uploaden of mailen. Je kunt ook wachten met je aanmelding voor Law in Society tot je je SE rapport van januari hebt ontvangen.

  Wanneer je alle benodigde documenten hebt ingeleverd, wordt je dossier voorgelegd aan de selectiecommissie van de opleiding, die eens per maand samenkomt. Zie tevens ‘Selectieprocedure’.

  Voldoe je nog niet aan de aanvullende eisen voor Engels of Wiskunde?

  Je kunt je al aanmelden voordat je een taaltoets en/of het wiskunde examen hebt afgelegd. Je kunt de resultaten dan op een later tijdstip (voor aanvang van je studie, uiterlijk 31 augustus) naar ons toesturen.

  Let op: sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor toetsen Engels of Wiskunde, meld je dus op tijd hiervoor aan bij de desbetreffende organisatie. Meer informatie over de aanvullende toelatingseisen vind je onder ‘Toelatingseisen Nederlandse vooropleiding’.

  De selectiecommissie kan vragen om een bewijs dat je bent aangemeld of bent ingeschreven voor de betreffende toetsen.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel +31 (0)20 59 85000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00)

Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl