Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Word een ander soort jurist

Ben jij nieuwsgierig naar andere mensen, culturen en perspectieven? Denk jij vaak na over complexe sociale problemen en kijk je uit naar de mogelijkheid om hierover te discussiëren met anderen? Ben jij ambitieus en klaar voor een uitdaging? Werk jij graag met andere mensen, ieder met zijn eigen verhaal?

Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Selectieprocedure

  Law in Society is een selectieve opleiding.

  We zijn op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde studenten met affiniteit voor onze multidisciplinaire benadering van het recht.

  Voor deze opleiding gelden specifieke toelatingseisen. De toelatingscommissie bepaalt daarnaast of je motivatie past bij het profiel van de LiS student op basis van de selectiecriteria.

  Selectiecriteria

  Als onderdeel van de selectieprocedure moet je een assessment formulier ‘VU Application Form - Law in Society’ invullen. 

  Of je wordt toegelaten tot de opleiding hangt onder andere af van:

  -       je motivatie voor een rechtenopleiding, in het bijzonder voor de multidisciplinaire aanpak van Law in Society

  -       je motivatie voor deelname aan een mixed classroom

  Meld je in Studielink uiterlijk voor 1 mei aan voor de opleiding. Wil je instromen op grond van het toelatingsonderzoek, dan is de aanmelddeadline voor het studiejaar 2024-2025: 15 december 2023.
  Na je aanmelding in Studielink ontvang je inloggegevens voor VU Dashboard. Onder het kopje “Aanmelden” zie je welke documenten je daar moet uploaden. Documenten uploaden kun je nog doen tot uiterlijk 1 juni.

  De selectiecommissie komt eens per maand samen om de voltooide aanmeldingen door te spreken. Aanmeldingen die niet op uiterlijk 1 juni voltooid zijn, worden niet meer besproken.

  De data van de bespreekmomenten zijn:

   Aanmeldingen compleet voor: Laatste datum van bespreking: 
  1 november 2023    15 november 2023
  1 december 202315 december 2023
  1 januari 202426 januari 2024
  1 februari 202416 februari 2024
  1 maart 202415 maart 2024
  1 april 202419 april 2024
  16 april 20243 mei 2024
  1 mei 202417 mei 2024
  16 mei 202431 mei 2024
  1 juni 202421 juni 2024


  Je zult de uitkomst ongeveer een week na de commissiebespreking ontvangen via e-mail. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

   • Je wordt geselecteerd voor een Zoom interview.
    De toelatingscommissie nodigt je uit voor een Zoom interview in het Engels.
    Je ingevulde assessment formulier vormt de basis voor het interview. We bespreken bijvoorbeeld je motivatie voor de opleiding en voor de mixed classroom. Je hebt voor dit interview een webcam nodig. Dit interview zal normaal gesproken binnen 2 weken na de commissiebespreking plaatsvinden.
   • Je aanmelding wordt afgewezen. 
    Helaas is het voor jou niet mogelijk deel te nemen aan onze bachelor Law in Society.

  Als het interview succesvol verloopt ontvang je per e-mail een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke aanbieding voor een plaats in onze bacheloropleiding. 

 • Toelatingseisen Nederlandse vooropleiding

  Toelatingseisen vwo
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Law in Society studeren:

   • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Engels (minimaal cijfer: 7)
   • Natuur en Techniek, aangevuld met Engels (minimaal cijfer: 7)
   • Economie en Maatschappij, aangevuld met Engels (minimaal cijfer: 7)
   • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Engels (minimaal cijfer: 7)

  Omdat alle vakken in het Engels worden gegeven en je in een international classroom zit, zul je de Engelse taal goed moeten beheersen. Om deze reden moet je voor de start van de studie minimaal een (afgeronde) 7 of hoger voor Engels hebben behaald als vwo eindcijfer.

  Wanneer je hier niet aan voldoet zul je een taaltoets moeten doen. Aan de taaleis voor Engels kan worden voldaan middels een van onderstaande certificaten en bijbehorende (deel)scores:

  IELTS en TOEFL taaltoetsen moeten minder dan twee jaar voor de start van de studie zijn behaald.

  Sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor de toetsen. Meld je dus op tijd aan. Een deficiëntie Engels moet uiterlijk vóór aanvang van de studie, 31 augustus, zijn weggewerkt. 

  Toelatingseisen hbo
  Je kunt je aanmelden op basis van iedere hbo propedeuse en hbo bacheloropleiding. Hierbij gelden de volgende aanvullende toelatingseisen op 6 vwo-niveau:

   • Wiskunde A of B of C. 
   • Engels, met minimaal een afgeronde 7 als vwo-eindexamencijfer of één van onderstaande certificaten en bijbehorende (deel)scores:

  Sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor de toetsen. Meld je dus op tijd aan. Een deficiëntie Engels moet uiterlijk vóór aanvang van de studie, 31 augustus, zijn weggewerkt. 

  Ouder dan 21?
  Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om op grond van het toelatingsonderzoek te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Raadpleeg de toelatingsonderzoek pagina voor meer informatie over de aanmelddeadline en de kosten.

  De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

   • Engels met minimaal cijfer: 7
   • Nederlands
   • Geschiedenis
   • Wiskunde A of B of C

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je aan via Studielink, houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines. Rond daarna direct je aanmelding tot 100% af via je persoonlijke dashboard op VU.nl.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Wil je je aanmelden voor dit programma en heb je een buitenlandse vooropleiding of een internationaal diploma, zoals bijvoorbeeld het IB Diploma?  
  Dan vind je de toelatingseisen en aanmeldprocedure op onze Engelstalige pagina.

  Meer weten?
  Voor vragen over aanmelden met een buitenlandse vooropleiding kun je contact opnemen met de International Student Advisor van dit programma:

  E-mail: bachelors.law@vu.nl

 • Aanmelden

  Controleer voor je je aanmeldt eerst of je voldoet of kunt voldoen aan de aanvullende toelatingseisen.

  Meld je aan in Studielink voor 1 mei. Wil je instromen op grond van het toelatingsonderzoek, dan is de aanmelddeadline voor het studiejaar 2024-2025: 15 december 2023. Na je aanmelding in Studielink ontvang je inloggegevens voor jouw persoonlijke VU Dashboard. Daar moet je de volgende documenten uploaden:

  • Assessmentformulier (inclusief curriculum vitae): ‘VU Application Form - Law in Society’.
  • Gewaarmerkte cijferlijst: welke je moet uploaden hangt af van je situatie:
    • Heb je al een VWO diploma > gewaarmerkte eindcijferlijst 6 VWO
    • Zit je momenteel in 6 VWO > gewaarmerkt 6 VWO rapport schoolexamens januari 2024 of later*
    • HBO > (voorlopige) gewaarmerkte HBO (propedeuse) cijferlijst, aangevuld met behaalde certificaten voor Engels en Wiskunde.

  Een certificaat van een Engelse taaltoets en/of Wiskunde kan samen met de gevraagde cijferlijst als één bestand worden geüpload in VU Dashboard.

   • Optioneel: referentiebrief in het Nederlands of Engels. Het wordt aangeraden om iemand te kiezen die jou op professioneel niveau kent (bijv. een docent, supervisor of baas etc.). De referentiebrief kun je uploaden met de cijferlijst of het assessment formulier, als één document.

  *Zit je momenteel in 6 VWO, maar heb je nog geen januari rapport? Je kunt je al aanmelden voor de opleiding in Studielink voordat je deze cijferlijst hebt ontvangen. Je moet dan in januari je cijferlijst uploaden of mailen. Je kunt ook wachten met je aanmelding voor Law in Society tot je je schoolexamen rapport van januari hebt ontvangen.

  Wanneer je alle benodigde documenten hebt ingeleverd, wordt je dossier voorgelegd aan de selectiecommissie van de opleiding, die eens per maand samenkomt. Zie tevens ‘Selectieprocedure’.

  Voldoe je nog niet aan de aanvullende eisen voor Engels of Wiskunde?

  Je kunt je al aanmelden voordat je een taaltoets en/of het wiskunde examen hebt afgelegd. Je kunt de resultaten dan op een later tijdstip (voor aanvang van je studie, uiterlijk 31 augustus) naar ons toesturen.

  Let op: sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor toetsen Engels of Wiskunde, meld je dus op tijd hiervoor aan bij de desbetreffende organisatie. Meer informatie over de aanvullende toelatingseisen vind je onder ‘Toelatingseisen Nederlandse vooropleiding’.

  De selectiecommissie kan vragen om een bewijs dat je bent aangemeld of bent ingeschreven voor de betreffende toetsen.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367.