Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verificatie van mijn diploma

We krijgen geregeld vragen van aankomend studenten over het diploma van hun vooropleiding.

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.

Veelgestelde vragen over mijn diploma

 • Wat is een gewaarmerkte kopie van een diploma?

  Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het diploma - dus niet het originele diploma - met een originele stempel en handtekening van de uitgevende instelling (de school of universiteit). Het waarmerk bevestigt dat de kopie exact overeenkomt met het originele document. Een bevoegde instantie zet een stempel, een handtekening en een datum op de kopie waaruit dit blijkt. Alleen de originele gewaarmerkte kopie wordt aanvaard - scans of kopieën van een gewaarmerkte kopie worden niet aanvaard omdat de echtheid ervan niet kan worden gecontroleerd.

  Je dient het originele diploma te laten zien als je een kopie ervan wil laten waarmerken. Het waarmerken kan gebeuren door:

  • De onderwijsinstelling waar je het diploma hebt behaald.
  • De VU Studentenbalie, als je aan de VU gaat studeren.

  Let op: Als je diploma niet in het Engels, Duits, Nederlands, Frans of Spaans is afgegeven, moet je ook een Nederlandse of Engelse vertaling door een beëdigd vertaler inleveren.

 • Hoe kan ik mijn Nederlandse diploma verifiëren?

  Wanneer je je via Studielink aanmeldt met een Nederlandse vooropleiding, hoef je zelf geen actie te ondernemen om te zorgen dat je diploma wordt geverifieerd. Jouw vooropleiding wordt centraal geverifieerd en via Studielink aan de VU doorgegeven. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de onderwijsinstelling waar je je vooropleiding hebt behaald, dit heeft geregistreerd bij DUO en dit te bekijken is in Mijn diploma's. Alleen dan kunnen wij je vooropleiding verifiëren.

  Meld je je aan voor een Bachelorprogramma aan de VU met een dubbelprofiel op het VWO of met een HBO-propedeuse? Neem dan contact op met de studentenbalie zodra je je VWO-diploma of je propedeuse hebt behaald. Deze diploma's worden niet automatisch verwerkt.

 • Hoe kan ik mijn buitenlandse diploma verifiëren?

  Wanneer je je via Studielink aanmeldt met een niet-Nederlandse vooropleiding, laat Studielink je weten dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden. Je wordt dan gevraagd een gewaarmerkte kopie van je diploma naar de VU te sturen. De VU verifieert vervolgens je diploma.

  Bij sommige diploma's is het mogelijk om deze digitaal te verifiëren. Op deze pagina over digitaal gecertificeerde documenten vind je meer informatie over de diploma's die hiervoor in aanmerking komen en hoe je deze documenten naar de VU laat versturen.

  Komt jouw diploma hiervoor niet in aanmerking, dan kun je het gewaarmerkte document per post opsturen, tenzij anders vermeld in jouw toelatingsbrief:

  Vrije Universiteit Amsterdam
  Studie- en Studentadministratie
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam
  Nederland

  Let op: lever géén originele documenten in, deze worden namelijk niet teruggestuurd. De VU is niet verantwoordelijk voor het verlies van documenten tijdens het proces, noch kunnen wij de documenten terugsturen of kopieën van de documenten verstrekken als de documenten in de toekomst voor andere doeleinden benodigd zijn.

 • Gecertificeerde digitale documenten

  Een gecertificeerd digitaal document is een elektronische kopie van je diploma, je cijferlijst of een ander document, waarvan de inhoud en de authenticiteit veilig en betrouwbaar kunnen worden geverifieerd.

  Sommige studenten kunnen de gecertificeerde documenten van hun buitenlandse vooropleiding digitaal aanleveren. Hier zijn enkele vereisten voor. In het algemeen erkent en accepteert de Vrije Universiteit Amsterdam momenteel gecertificeerde digitale documenten voor het studiejaar 2024-2025 op de volgende manieren:

  • Documenten gedeeld via het beveiligde elektronische systeem van de uitgevende universiteit
  • Documenten gedeeld via een elektronisch systeem van een derde partij, indien dit systeem duidelijk vermeld staat op de website van de afgevende universiteit
  • Documenten die een verificatiecode of link bevatten die op de website van de universiteit moet worden gebruikt om de authenticiteit en de inhoud te controleren
  • Documenten die voorzien zijn van een geldige digitale handtekening van je universiteit

  Het is pas mogelijk om de digitale documenten te delen, wanneer de VU je aanmelding heeft beoordeeld en je bent geïnformeerd over je toelating. Lees meer informatie over de regels en richtlijnen op deze pagina.

  Let op: VU Amsterdam heeft te allen tijde het recht het digitale document/de digitale documenten te weigeren en/of een hard copy op te vragen.

  Geaccepteerde talen

  Als de authenticiteit van uw digitale document op de website van de universiteit moet worden geverifieerd, kan dat alleen als de instructies in een van de volgende talen zijn: Engels, Duits, Nederlands, Frans of Spaans.

  Weet je niet zeker of jouw digitale documenten aan bovenstaande eisen voldoen?

  Stuur ze dan toch in. Wij bekijken de documenten en nemen contact met je op als we ze niet kunnen accepteren.

  Geaccepteerde digitale documenten per land

  Als je je vooropleiding hebt voltooid in België, Duitsland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje of het Verenigd Koninkrijk, lees dan het relevante onderdeel voor aanvullende informatie en verdere richtlijnen op deze pagina.

 • Wat is de examendatum van mijn vooropleiding?

  De examendatum is de datum die op je diploma staat (ook wel: afstudeerdatum). Je examendatum is dus niet hetzelfde als de datum waarop je je diploma uitgereikt krijgt. De diploma-uitreiking vindt namelijk vaak pas later plaats.

 • Ontvang je het diploma van je vooropleiding (pas) na 1 september?

  Een gewaarmerkte kopie van je diploma moet uiterlijk 31 augustus zijn ingeleverd bij de VU (bij een startdatum op 1 september) en 15 juli in het geval je je hebt aangemeld voor een numerus fixus-opleiding. Als je je diploma pas na 1 september ontvangt, maar je examendatum (de afstudeerdatum die op je diploma staat) is op of vóór 31 augustus, dan kun je bij de onderwijsinstelling van je vooropleiding een afstudeerverklaring aanvragen en deze inleveren bij de VU.

  De afstudeerverklaring dient een originele verklaring (op briefhoofdpapier) te zijn, ondertekend door degene die hiertoe bevoegd is (genoemd met naam en functie) en dient te vermelden: datum van afgifte, de behaalde graad, de officiële datum van afstuderen (examendatum) en de datum waarop je jouw diploma zal ontvangen.

  De gewaarmerkte afstudeerverklaring kan worden ingeleverd bij de studentenbalie in het hoofdgebouw van de VU, of per post worden verstuurd naar:

  Vrije Universiteit Amsterdam
  Studie- en Studentadministratie
  De Boelelaan 1105
  1081 HV Amsterdam
  Nederland

  Het is ook mogelijk om de verklaring rechtstreeks vanuit de onderwijsinstelling die het document heeft uitgegeven te laten mailen naar admissiondocuments@vu.nl.

Heb je vragen of advies nodig?

Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (log in met je VUnetID)