Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Starten met de masteropleiding

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Wil je beginnen met de masteropleiding geneeskunde? Dan doe je eerst mee met een intake om een startdatum te verkrijgen.

Als je startdatum definitief is, zorg je dat je op de eerste van de maand waarin je met je masteropleiding start, als masterstudent staat ingeschreven in Studielink. Lees goed waar je op moet letten bij het in- en uitschrijven in Studielink en hieronder vind je meer informatie over het inschrijven voor de master als je met je opleiding begint.  

Zodra je inschrijving compleet is, haal je twee weken later je medewerkerspas VUmc en je inlogaccounts voor het VUmc-netwerk op bij het Servicepunt in de kelder van het ziekenhuis.

Meer informatie over (her)starten met de masteropleiding

 • Intake

  Op deze pagina vind je informatie over de intake-procedure voor het verkrijgen van een startdatum voor de masteropleiding Geneeskunde.

 • In- en uitschrijven Geneeskunde

  Op deze pagina vind je informatie met betrekking tot in- en uitschrijven voor de masteropleiding Geneeskunde

 • Medewerkerspas en Witte Jas

  Wanneer je stage gaat lopen in Amsterdam UMC locatie VUmc heb je een medewerkerspas, een witte jas (en broek) en een VUmc-account nodig.

  Voordat je je medewerkerspas, je witte jas of je account kunt ophalen, moet je je voor de masteropleiding hebben ingeschreven en de gewenste vragen hebben beantwoord in VUnet en de geheimhoudingsverklaring hebben ge-upload. Je kunt dan twee weken later je medewerkerspas (als ook je VUmc inlogaccount) ophalen in het ziekenhuis en met deze medewerkerspas ook een witte jas (en voor je stage heelkunde en V&G een witte broek) ophalen.

  Medewerkerspas

  Voor het aanvragen van een medewerkerspas stuur je een digitale pasfoto naar servicesfb@amsterdamumc.nl onder vermelding van personeelsnummer en/of geboortedatum.  

  Voorwaarden voor de kleurenpasfoto:

  • recente kleuren pasfoto (geen vakantiefoto)
  • egale effen achtergrond
  • glimlachen mag
  • jpg bestand

  Je kunt ook gebruik maken van een (gratis) app op je telefoon die pasfoto's maakt. 

  Openingstijden servicepunt
  Maandag tot en met vrijdag van 08:00 - 12:00 en van 12:30 - 16:00 uur
  Locatie ZH -1 A 14.4
  Tel: 44666
  E-mail: servicesfb@amsterdamumc.nl

  Kijk voor meer informatie over de medewerkerspas op het intranet.

  Dienstkleding

  Voor dienstkleding kun je je melden bij de paskamer (locatie ZH - 1F 002) van de textielverzorging. Hier wordt je medewerkerspas geschikt gemaakt voor de KUA (kleding uitgifte automaat) en wordt de juiste kledingmaat bepaald. 

  Openingstijden paskamer: 

  • 07.00 - 09.00 uur
  • 12.30 - 14.00 uur

  Daarnaast kun je een garderobekastje krijgen. De garderobekastjes bevinden zich in op -1, zowel in het ziekenhuis als polikliniek. 

 • VUmc account

  Je kunt - nadat je je medewerkerspas hebt opgehaald - je inloggegevens voor toegang tot het VUmc netwerk ophalen bij de ICT servicebalie in de kelder van het ziekenhuis (ZH  -1A  14.3).

  De ICT servicebalie vind je naast het Servicepunt, waar je je medewerkerspas ophaalt.
  De ICT servicebalie is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur. Je kunt je inlogaccount ophalen twee weken nadat je je hebt ingeschreven in Studielink (en de vragen in VUnet hebt beantwoord en de geheimhoudingsverklaring hebt ge-upload). Bij het in ontvangst nemen van je inloggegevens, wordt er aan je gevraagd je te legitimeren. Neem dus je paspoort of ID mee!

  Wanneer de servicebalie ICT gesloten is, kun je eventueel ook bellen naar 020-44 40777 om je inlogaccount op te vragen. Hierbij wordt je burgerservicenummer gevraagd ter legitimatie. Zorg dat je deze dan bij de hand hebt.

  Let op: Je krijgt alleen een inlogaccount als je inschrijving in Studielink volledig is afgerond en je dus ook je getekende geheimhoudingsverklaring hebt ge-upload.     

  Autorisatie Epic

  Als je stage gaat lopen in Amsterdam UMC locatie VUmc heb je naast je VUmc-netwerkaccount ook autorisatie nodig voor Epic (elektronisch patiëntendossier). Je krijgt een autorisatie voor Epic voor de periode waarin je een coschap of keuze-, wetenschappelijke of semi-arts-stage in Amsterdam UMC locatie VUmc loopt. Voorwaarde hiervoor is dat je de Epic training met goed gevolg hebt afgerond. Als je geen Epic-training hebt gevolgd, kun je dus geen coschap of stage in Amsterdam UMC locatie VUmc lopen. De Epic training vindt plaats tijdens het Voorbereidend Coschap (VCP). Wanneer je je wetenschappelijke stage in Amsterdam UMC locatie VUmc doet voorafgaand aan de coschappen, dan kun je de Epic training eventueel eerder doen als toegang tot patiëntengegevens voor je onderzoek noodzakelijk is. Neem - omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is - in dat geval tijdig contact op met team master via master.gnk@vumc.nl.

 • Wachttijd

  Wat is wachttijd?

  De opleiding definieert wachttijd uitsluitend als tijd waarin er geen onderwijs wordt aangeboden en waarin je wel ingeschreven staat. Wetenschappelijke stage,  keuzeonderwijs en de verplichte klinische stages zijn alle aangeboden onderwijs!

  Op het moment dat je er zelf voor kiest om later geplaatst te worden (b.v. door te ruilen met een medestudent met een latere startdatum of door je studiepad terug te geven omdat je er een bepaalde periode uit wilt om iets anders te gaan doen), wordt dit gezien als vrijwillige wachttijd en wordt dit niet meegenomen in je ‘officiële’ wachttijd.

  Studeren of uitschrijven?

  Stel dat je in februari wordt geplaatst om te starten met je coschappen maar je bent al klaar in september, dan heb je vijf maanden wachttijd plus je zomervakantie. We gaan er vanuit dat je die vijf maanden  besteedt aan de wetenschappelijke stage. Je hebt voldoende tijd om de stage te regelen en te lopen. Als je dat niet wilt of nog wachttijd overhoudt, schrijf je dan uit. Hierdoor loopt je studieduur niet door noch je studiefinanciering.

  Welke wachttijden zijn er?

  • Bij de start van de masteropleiding
   Je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs of met de cofase. Wachttijd is tijd waarbij je niet kan studeren omdat er geen opleiding wordt aangeboden. Wachttijd kan voorkomen voor de start van de cofase. Je doet dan eerst de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs. Wachttijd begint pas te tellen als beide onderdelen zijn gedaan en er dan nog niet gestart kan worden met de cofase. De wetenschappelijke stage duurt 16 weken. Het keuzeonderwijs bestaat uit onderwijs/stages van in totaal 8 weken welke je in een keer kunt doen of in (maximaal) twee delen. Houd er wel rekening mee dat je extra tijd nodig hebt om dit onderwijs te regelen.

  Wat als ik uitloop?

  Mocht jouw masterprogramma niet binnen drie jaar kunnen worden afgerond, dan heb je een aantal mogelijkheden:

  • Uitschrijven:
   Als je voor je persoonlijke ontwikkeling iets anders wilt doen voor de masteropleiding (bijvoorbeeld reizen of langer wetenschappelijk onderzoek buiten het kader van je wetenschappelijke stages), dan is het advies om je uit te schrijven. Lees hier over de mogelijkheid tot uitschrijven en waar je dan rekening mee moet houden. Neem wanneer je verdere vragen hebt, contact op met een van de studentendecanen.
  • Aanspraak maken op Profileringsfonds: Als je wel wilt doorstuderen maar het niet mogelijk is omdat je teveel wachttijd hebt, dan kan je mogelijk aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Dit is een VU-regeling die van toepassing is bij overmacht, waaronder studievertraging door een niet-studeerbare opleiding, maar ook voor andere categorieën. Je vindt hierover informatie op de website van de VU en via de studieadviseurs.
 • Wachtlijst

  Wanneer je eerder wilt starten dan de toegewezen startdatum, dan kun je je op de wachtlijst laten plaatsen. Op het 'formulier wachtlijst' - dat je aanvraagt via master.gnk@vumc.nl - geef je aan vanaf welke datum je zou willen/kunnen starten. 

  Prioriteiten op de wachtlijst

  De wachtlijst wordt onderverdeeld in zeven categorieën, waarbij categorie 1 de hoogste prioriteit heeft. De categorieën zijn:

  1. Student is uitgevallen door ziekte
  2. Student heeft een topprestatie status
  3. Student is uitgevallen i.v.m. persoonlijke omstandigheden (bijv. familieomstandigheden of zwangerschap)
  4. Student heeft bij intake geen van zijn/haar drie voorkeursdata maar een andere datum toegewezen gekregen
  5. Student voldeed 35 werkdagen voor de toegewezen startdatum niet aan de eis van 180 EC en is uit het studiepad gehaald
  6. Student heeft het studiepad teruggegeven later dan twee weken na uitslag intake
  7. Student heeft een eerder aangeboden startdatum niet geaccepteerd

  Studenten die op de wachtlijst staan schuiven na elke intake een categorie omhoog (bijv. van 7 naar 6 of van 3 naar 2). 

  Toewijzing van studiepaden vanaf de wachtlijst

  Bij het beschikbaar komen van een startdatum, wordt er onder alle studenten van de categorie met de hoogste prioriteit geloot. Zie onderstaand voorbeeld 1. Wanneer er een studiepad beschikbaar komt waarop een student op korte termijn (<4 weken voor de startdatum) kan worden geplaatst, worden alle studenten uit alle categorieën van de wachtlijst gemaild en wordt deze startdatum aan hen aangeboden. De student die het eerst op deze e-mail reageert, krijgt startdatum/het studiepad toegewezen. Zie voorbeeld 2. 

  Voorbeeld 1:

  Het is 17 augustus 2020 en er valt een studiepad vrij met startdatum 23 november 2020 (dus meer dan vier weken later). We loten dan onder alle studenten van categorie 1 die vanaf 23 november beschikbaar zijn om te starten. Zijn er geen studenten beschikbaar in categorie 1, dan loten we onder de studenten van categorie 2, etc.

  Voorbeeld 2:

  Het is 17 augustus 2020 en er valt een studiepad vrij met startdatum 31 augustus 2020 (dus twee weken later). we moeten dan zorgen dat dat studiepad 'direct' wordt opgevuld. Om de meeste kans te maken op een snelle plaatsing, mailen we in dat geval alle studenten van de wachtlijst (dus van categorie 1 t/m 7), die vanaf 31 augustus beschikbaar zijn om te starten. De eerste student die reageert, krijgt de startdatum toegewezen. 

  Uiteraard kunnen de aantallen studenten in de verschillende categorieën sterk variëren, maar meestal is het aantal studenten in categorie 4 het grootst. Het blijft echter altijd een kwestie van geluk of pech. Soms vallen er achter elkaar een aantal studiepaden vrij en soms is er een periode dat er geen enkel pad uitvalt. 

  Bij uitval tijdens het studiepad - dus als je al gestart bent - gelden dezelfde regels, maar zijn er minder categorieën:

  • Student is uitgevallen door ziekte
  • Student heeft een topprestatie status
  • Student is uitgevallen i.v.m. persoonlijke omstandigheden
  • Student is uitgevallen op basis van onvoldoende resultaten

  Mocht je verder nog vragen hebben, neem dan contact op met master.gnk@vumc.nl.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.00 - 12.30 en 14.00 tot 16.30)

Algemene vragen: studentenbalie@vumc.nl

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: bachelor.gnk@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk@vumc.nl
- Internationalisering: international@vumc.nl