Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Laatst gewijzigd op 22 september 2021

De intake is een methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben behaald gedurende hun bacheloropleiding, een voorlopige plaats in de masteropleiding te bieden. Op deze manier kan de opleiding de instroom in de klinische stages van de masteropleiding geleidelijk over het hele studiejaar laten verlopen.

Om te kunnen instromen in de masteropleiding doe je mee aan een intake. Per jaar zijn er vier intakes. Voor elke intake wordt de intakedatum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Op de peildatum wordt het aantal studiepunten dat je hebt behaald gemeten. Als je aan de gestelde vastgestelde norm (minimaal behaald aantal studiepunten) en aan de eventueel aanvullende eisen voldoet, word je per mail uitgenodigd om mee te doen aan de intake (dit is in de vorm van een online survey). Na deelname aan de intake word je voorlopig ingedeeld voor de coschappen van de masteropleiding. Je kunt echter pas echt starten met de coschappen als je je bachelordiploma behaald hebt.

Informatie over de intake

 • Procedure intake

  Er zijn vier peildata per studiejaar. Op de peildatum wordt in VUweb gekeken hoeveel studiepunten je hebt en of je voldoet aan de voor die peildatum vastgestelde norm. Een week na de peildatum ontvang je een mail met daarin het bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd om aan de intake mee te doen.

  Als je een uitnodiging ontvangt, ben je verplicht mee te doen met de intake. Je kunt in de intake aangeven of je drie voorkeuren voor startdata wilt opgeven of dat je mee wilt doen aan een volgende intake.

  Heb je geen uitnodiging ontvangen en denk je wel in aanmerking te komen (omdat je de voor jouw peildatum benodigde studiepunten hebt behaald en deze in VUweb geregistreerd staan) dan kun je je een mail sturen naar master.gnk@vumc.nl.

  Welke keuzes kun je maken?

  Bij de intake kies je de startdatum van masterjaar 1 (voorbereidend coschap). Je kunt drie data kiezen. Als je eerst de wetenschappelijke stage wilt doen, kies je een datum ver in de toekomst, omdat je niet eerder wilt of kunt beginnen met je coschappen. Elke drie weken is er een startmoment. Alleen tijdens de kerst- en zomervakantie liggen de coschappen stil. Tevens kun je aangeven of je voor een coschap naar het buitenland wilt of als je een aanpassing van je studiepad nodig hebt in verband met persoonlijke omstandigheden (voor meer informatie zie hieronder).

  Wat gebeurt er na je keuze?

  De intake staat een week open. In die week kun je je keuze voor startdata invullen. Na sluiting van de intake worden alle data verzameld. Vervolgens worden ze ingevoerd in een digitaal toewijzingssysteem, de lottery tool. De lottery tool deelt alle studenten die aan de intake mee hebben gedaan in en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de data die je als voorkeur hebt opgegeven.

  Bij de loting hanteren we qua prioriteit drie categorieën:

  • Studenten van het huidige cohort die aan de gestelde norm voldoen.
  • Studenten van vorige cohorten.
  • Studenten die hun studiepad bij een eerdere intake binnen twee weken terug hebben gegeven en weer willen starten.

  Na drie weken ontvang je een email met de voorlopige uitslag.

  De uitslag van de intake

  In de mail met de uitslag van de intake ontvang je de (voorlopige) startdatum van masterjaar 1 (voorbereidend coschap) . Je kunt hiermee twee dingen doen:

  • Als je de datum hebt gekregen die je wilde, dan hoef je niks te doen en gaan we er van uit dat jij op die datum start.
  • Als je een datum hebt gekregen die niet je voorkeur heeft, dan kun je je een mail sturen naar master.gnk@vumc.nl.

  Als je niet wilt starten op de door ons toegewezen datum, dan kun je:

  • Ruilen van startdatum (studiepad) met een medestudent. Het is niet mogelijk om individuele coschappen te ruilen.
  • Geplaatst worden op de wachtlijst voor een eerdere startdatum.
  • Je studiepad binnen twee weken teruggeven. Je kunt dan op een ander moment aan een intake meedoen. 

  N.B. Geef je je studiepad later dan twee weken terug dan zal de planning je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen vanaf de datum dat je 180 studiepunten hebt behaald en je op het wachtlijstformulier hebt aangegeven beschikbaar te zijn om weer te worden ingepland. Dit zal echter vaak leiden tot studievertraging omdat je moet wachten tot er een plek voor jou beschikbaar komt.

  Van voorlopige startdatum naar uiteindelijke startdatum

  Je hebt een voorlopige startdatum gekregen omdat je eerst je bachelordiploma moet behalen voordat je aan de masteropleiding mag beginnen. Let op: vraag op tijd je bachelordiploma aan, want zonder je bachelordiploma te hebben aangevraagd kun je namelijk niet met de masteropleiding beginnen!

  • Als niet op tijd (35 werkdagen voor de startdatum) je behaalde 180 ECs in VUnet staan, vervalt je studiepad. Houd ook rekening met de nakijk- en verwerkingstermijn van de toetsen. Als je al eerder weet dat je je 180 ECs niet op tijd gaat halen, geef dit dan door aan de planning master. Wanneer je dit voor bovengenoemde 35 werkdagen hebt doorgegeven, kom je hoger op de wachtlijst te staan dan als dit moet blijken uit onze controle.
  • Uiterlijk in de laatste maand voorafgaand aan de maand waarin je start met de master moet je bachelordiploma zijn aangevraagd en heb je je ingeschreven als masterstudent.

  Wachtlijst

  Je kunt op een wachtlijst geplaatst worden met behoud van je toegewezen startdatum. Geregeld halen medestudenten om verschillende redenen hun planning niet en wanneer je op de wachtlijst staat, bestaat de mogelijkheid dat je dan toch eerder kunt beginnen.

  Als er een plek vrij is, word je gebeld met de vraag of je eerder kunt beginnen. De enige legitieme reden om de plek dan niet te accepteren, is als je zelf inmiddels geneeskunde-onderwijs volgt (wetenschappelijke stage of keuzeonderwijs). Volg je geen geneeskunde-onderwijs en weiger je de nieuwe startdatum, dan kom je weer onderaan de wachtlijst te staan. Je behoudt de primair toegewezen startdatum en ziekenhuis. Hierbij geldt wel dat de periode tussen de aangeboden nieuwe (eerdere) startdatum en de oorspronkelijk toegewezen startdatum als vrijwillige wachttijd wordt geregistreerd.

  Meer informatie over de wachtlijst staat op de pagina starten met de masteropleiding.

 • Intake-data, peildata en normen

  Voor elke intake wordt de intake-datum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Hieronder tref je de intake-data en bijbehorende peildatum en norm aan in 2021 resp. 2022. Vanaf intake 1 van 2021-22 veranderen de norm en aanvullende eis. Er wordt niet langer alleen gekeken naar behaalde resultaten, maar ook naar de mogelijkheid om binnen een vastgestelde periode het bachelordiploma te behalen. Voor intake 3 en 4 van 2020-21 gelden nog wel de normen en aanvullende eisen zoals vastgesteld aan het begin van 2020-21.

  Intake-data, peildata en normen intakes 2021 (Bachelor 3 cohort 2020-2021)

  IntakeDatum intakePeildatumNormAanvullende eis
  Intake 34 oktober 202113 september 2021156 ECBachelor jaar 1 + 2 behaald op peildatum
  Intake 46 december 202115 november 2021156 ECBachelor jaar 1 + 2 behaald op peildatum

  Intake-data, peildata en normen intakes 2022 (Bachelor 3 cohort 2021-2022)

  IntakeDatum intakePeildatumNormAanvullende eisen
  Intake 1 4 april 202214 maart 2022150 ECDe tentamens van de openstaande vakken kunnen voor 22 augustus 2022 worden afgelegd.
  Intake 2 18 juli 202227 juni 2022150 ECDe tentamens van de openstaande vakken kunnen voor 5 december 2022 worden afgelegd.
  Intake 33 oktober 202212 september 2022150 ECDe tentamens van de openstaande vakken kunnen voor 6 maart 2023 worden afgelegd.
  Intake 45 december 202214 november 2022150 ECDe tentamens van de openstaande vakken kunnen voor 1 mei 2023 worden afgelegd.

  NB: bij de bepaling van de norm worden alléén studiepunten (EC) meegenomen behorende tot de onderwijseenheden van het Geneeskunde VU curriculum; extracurriculaire EC’s worden niet meegerekend in de norm.

  Aanvullende eis

  Het is niet te voorkomen dat vlak voor een peildatum nog een aantal tentamens afgenomen worden. Om misverstanden te voorkomen is gekozen voor de volgende eis: op de peildatum voldoet de student aan de minimaal gestelde eis van het aantal EC’s, in dit geval is dat altijd 150 EC. De 30 resterende EC’s kunnen door de student binnen een periode van ongeveer 6 maanden (de precieze datum staat bij de aanvullende eis van de intake) na de gestelde peildatum behaald worden.

  Studenten met een aangepast programma

  Voor studenten die een aangepast programma volgen gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten.

 • Aanpassingen vanwege persoonlijke omstandigheden

  Wanneer je in omstandigheden verkeert waarin het niet mogelijk is de masteropleiding geneeskunde via het reguliere programma te volgen, kun je via de Werkgroep Individuele Aanpassingen Masterstages (WIAM) een verzoek doen tot aanpassing van je programma, bijvoorbeeld als je

  • een functiebeperking hebt.
  • zorg voor kinderen draagt of mantelzorger bent.
  • toegelaten bent tot de universitaire topprestatieregeling.

  Voor meer informatie over de mogelijkheden en de procedure kun je terecht bij de studieadviseurs.

  Het aantal studiepaden dat geschikt is voor studenten met een aanpassing is beperkt. Je dient daarom rekening te houden met studievertraging.

  Als je wilt dat we met de planning tijdens de intake al rekening houden met je (aan te vragen) WIAM verklaring, moet vóór de uitslag van de intake een aanvraag gedaan worden.  Wanneer je ná toewijzing van je startdatum  een WIAM verklaring aanvraagt, kan het gevolg zijn dat je daardoor niet op deze startdatum kunt starten en opnieuw moet worden ingepland op een latere datum.

 • Coschap in het buitenland

  Tijdens de intake kan je solliciteren voor een coschap in het buitenland. Voorafgaand aan de intake krijg je informatie toegestuurd over de mogelijkheden, vereisten en aanmeldprocedure. De sollicitatie gaat aan de hand van je motivatiebrief, CV (50%) en je cijfergemiddelde van je bachelor (50%). Het is niet mogelijk om zelf een regulier coschap in het buitenland te regelen. We hebben hier een standaard aanbod voor op de locaties Aruba, Sint Maarten, Brussel, Zuid-Afrika (Stellenbosch en Pretoria) en Colombia (Bogota en Cali).

  Eventueel kan je wel zelf het coschap huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en/of het keuzeonderwijs en de wetenschappelijke stage in het buitenland regelen. Kijk ook op canvas course ‘studeren in het buitenland’ voor meer informatie.  

 • Wachttijd

  Op de pagina starten met de masteropleiding vind je meer informatie over de wachttijd. 

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met het onderwijs service centrum

Bel 020 - 444 80 10 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur).

Stuur een mail naar studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de master kunnen naar: master.gnk@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de bachelor kunnen naar: studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot internationalisering kunnen naar: international@vumc.nl