Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klassenklimaat en sociale veiligheid versterken

SKILS: Sociaal Klimaat-Interventie met Lesson Study

Pesten, onveiligheid en negatieve sociale omgang onder leerlingen hebben invloed op het algehele sociale klimaat van een klas. Hoe keer je als leraar of mentor het tij?

Het sociaal klimaat versterken
Het sociaal klimaat in een klas bepaalt voor een groot deel in hoeverre leerlingen zich veilig en prettig voelen. Pesten of antisociaal gedrag heeft een sterke invloed op dit sociaal klimaat. Het is voor veel leraren een uitdaging om grip te krijgen op het sociaal klimaat en in te grijpen bij knelpunten zoals pestgedrag. Leraren hebben veelal maar beperkt zicht op pesten, omdat dit grotendeels uit hun zicht gebeurt. Om de sociale veiligheid en het welzijn van leerlingen te versterken is ingrijpen en bijsturen in de sociale dynamiek echter nodig.

Pestplotter en Lesson Study
SKILS biedt leraren de tools om inzicht te krijgen in de unieke sociale dynamiek van een klas en hier vervolgens op passende wijze in te interveniëren, te weten de PestPlotter en Lesson Study. De PestPlotter is een e-tool, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarmee de sociale- en pestdynamiek in een klas in kaart wordt gebracht. Het instrument bestaat uit een digitale vragenlijst die alle leerlingen van een klas individueel invullen. Zij beantwoorden vragen over elkaars gedrag en benoemen welke klasgenoten pestgedragingen vertonen of ondergaan. Met dit nominatiesysteem ontstaat er een representatief beeld van het sociaal klimaat in de klas. De PestPlotter geeft leraren inzicht in de aard en frequentie van pestgedrag, in pestrollen, sociale posities en het sociale netwerk in een klas. Op basis van de uitkomsten van de PestPlotter kiezen leraren een speerpunt in de sociale dynamiek van een klas, waarin zij verbetering willen bewerkstelligen.
Lesson Study is een professionaliseringsmethode, waarin een team van circa zes leraren gezamenlijk werkt aan het versterken van de lespraktijk. Op systematische wijze ontwerpen zij samen passende lessen (interventies) om de sociale veiligheid of het klassenklimaat te versterken, voeren deze uit, onderzoeken hoe de lessen uitpakken, en evalueren vervolgens de opbrengsten voor de klas en voor het team.

Onderzoek naar SKILS
In de periode 2018-2020 is een eerste effectiviteitsstudie uitgevoerd met de vraag of SKILS de competentie van leraren in het signaleren van en interveniëren bij problemen in de sociale klassendynamiek versterkt en de leerlingengevoelens van een veilig sociale klassendynamiek verbetert. De resultaten zijn veelbelovend. Verder lezen: Sociaal Klimaat Interventie met Lesson Study (SKILS).

Voor wie?
SKILS is geschikt voor lerarenteams in het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs.

Meer over deze cursus:
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Wil je weten wat Lesson Study voor jouw les, team of school kan betekenen?

Praktische vragen

We maken graag vrijblijvend een afspraak om je wensen te bespreken voor maatwerk en/of incompany. Neem daarvoor contact op met Vivian van Piggelen via lerarenacademie@vu.nl

Of bel 020- 598 9279 op ma en wo tussen 9.00-16.00 uur.

Contactpersoon