Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Vul je gespreksrepertoire aan met een lichaamsgerichte benadering

Lichaamsgericht werken in executive coaching

De postgraduate opleiding Lichaamsgericht werken in Executive Coaching is voor executive coaches die gewend zijn om in gesprek te gaan en merken dat dit onvoldoende beweging brengt.

Leidinggeven aan de top van een organisatie vraagt veel van bestuurders en directieleden. De nieuwe generatie bestuurders zoekt steeds vaker externe begeleiding bij reflectie op eigen ontwikkelvraagstukken door middel van executive coaching en executive teamcoaching. Vaak vindt deze coaching plaats door middel van gesprekken. Deze kunnen veel inzicht geven in gedrag en gedragsalternatieven. Maar soms hebben deze gesprekken bij cliënten - die over het algemeen goed zijn in rationaliseren en verbaal vaardig zijn - minder impact dan gehoopt. Dan kan het behulpzaam zijn om naast verbale interventies ook interventies in te zetten waardoor een client zich meer bewust wordt van zijn of haar eigen emoties en/of de signalen die zijn of haar lichaam geeft. En op welke wijze hun non-verbale signalen een rol spelen in de interactie met anderen. Dit kan vooral van belang zijn voor cliënten die moeite hebben om deze emoties of signalen werkelijk te voelen. Als aanvulling op het (gespreks)repertoire van de executive coach hebben we daarom een programma ontwikkeld dat gericht is op lichaamsgericht werken. Een programma dat zowel put uit kennis en ervaring uit de lichaamsgerichte benaderingen in de psychotherapie als uit de bewegingswetenschappen. 

Wat levert de opleiding op?

Doel van het programma is om deelnemers te ontwikkelen in

  • hun kennis over lichaamsgerichte benaderingen in de psychotherapie en de bewegingswetenschappen en over het onderzoek dat daar plaats vindt.
  • een kritisch en weloverwogen gebruik van lichaamsgerichte interventies in executive coaching en executive teamcoaching.
  • de ethiek en de verantwoordelijkheid die het gebruik van lichaamsgerichte interventies met zich meebrengt.
  • hun zelfkennis en repertoire als executive coach.

Lichaamsgericht werken in Executive Coaching in het kort:

  • Startdatum: oktober 2024
  • Duur: 7 maanden (deeltijd) 
  • Lessen: 6 losse dagen van 09.00 tot 17.00 
  • Tijdsinvestering: 1 lesdag per 4-6 weken
  • Kosten: € 4.950, exclusief de aanschaf van vakliteratuur.
  • Locatie: Externe locatie

Accreditaties

Verander je wereld, volg de opleiding Lichaamsgericht werken in Executive Coaching aan de VU

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Contactpersoon

Lisette Tepe