Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Teamcoaching in de dynamische boardroom

Werk jij als teamcoach met managementteams, directieraden en besturen en wil jij je verder professionaliseren?

Deze postgraduate opleiding Executive Teamcoaching is bedoeld voor teamcoaches die hun kennis willen actualiseren, hun eigen werkwijzen tegen het licht willen houden, zich meer bewust willen zijn van de keuzes die ze maken tijdens de teaminterventies en graag de eigen ervaring willen toetsen aan die van ervaren collega’s. 

Werken met ‘zware’ teams vraagt veel van jezelf als begeleider. Hoe zorg je dat je stevig staat, wat doe je als je onzeker wordt? De postgraduate opleiding Executive Teamcoaching is een programma voor reflectieve teamcoaches die zich verder willen professionaliseren in de volle breedte van het vak.

De VU is de enige universiteit in Nederland met een Center for Executive Coaching waarin opleidingen op masterniveau worden aangeboden voor executive coaches en executive teamcoaches. Toetsing vindt plaats aan de hand van presentaties over de eigen praktijktheorie en eigen stijl als teamcoach, reflectieverslagen en een casestudy.

Wat levert deze postgraduate opleiding tot Executive Teamcoaching op?

 • Je ontwikkelt theoretische kennis over het leven aan de top van organisaties. We onderscheiden hierbij een aantal relevante kennisgebieden namelijk: sociale psychologie, systeemdynamica, corporate governance, psychodynamica en leiderschapstheorie
 • Je leert bestaande teamcoachingsmodellen en theorieën kritisch evalueren
 • Je ontwikkelt vermogen om kritisch en weloverwogen coachingsstijlen te gebruiken en andere (ook niet alledaagse) vaardigheden
 • Je ontwikkelt je in de ethiek en verantwoordelijkheid van de executive teamcoach
 • Je ontwikkelt meer zelfkennis en zelfreflectie als één van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve teamcoaching
 • Je ontvangt een door de Vrije Universiteit erkend certificaat
 • Je wordt onderdeel van het alumninetwerk waardoor je na succesvolle afronding van de opleiding kunt blijven leren en reflecteren met anderen alumni

Executive Teamcoaching in het kort

 • Startdatum: 11 november 2024
 • Duur: 9 maanden (deeltijd) 
 • Lessen: 5 x 2 workshopdagen met avondprogramma in november, januari, maart, mei, juni/juli
 • Tijdsinvestering: 1 dagdeel per week voorbereiding
 • Kosten : € 10.900 
 • Locatie: Ouderkerk aan de Amstel

Bekijk alle toelatingseisen, kosten & praktische informatie 

Aanleiding en ontwikkeling vakgebied

Werken aan de top vraagt veel van bestuurders en directieleden. De nieuwe generatie bestuurders zoekt steeds vaker externe begeleiding bij reflectie binnen het directieteam in de vorm van executive teamcoaching.

Executive teamcoaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, om het team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen en om conflicten vroegtijdig aan te pakken. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met herhalende communicatie- en interactiepatronen in het directieteam. Bestuurders en directieleden krijgen niet meer zo vaak feedback op hun eigen functioneren en onderlinge samenwerking. En zelfs als ze er om vragen is het niet zeker dat de mensen om hen heen zich veilig genoeg voelen om deze feedback te geven. Er wordt veel geprojecteerd op leiders in organisaties. Een blik van buiten is daarom een waardevolle aanvulling, mits een teamcoach over voldoende lef, scherpte, nieuwe perspectieven en kennis over groepsprocessen beschikt.

Visie op teamcoaching

Het coachen van directieteams is een manier van werkgerelateerd leren waarbij reflectie op de samenwerking centraal staat. Niet als doel op zich, maar om het functioneren van de organisatie verder te versterken en de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Door teamcoaching worden teams én de individuele leden van die teams ondersteund in het vergroten van hun professionaliteit, door hun eigen relatie tot ervaringen en vraagstukken te bespreken. De teamcoach werkt aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Deze zijn vaak terug te voeren op de fase waarin het directieteam zich bevindt. Een startend directieteam vraagt om andere interventies dan een team dat al jaren vastloopt op herhalende patronen. Teamcoaches kunnen verschillende stijlen en methodieken inzetten, afhankelijk van de vraag en de context, en zetten vooral ook zichzelf in. De relatie tussen teamcoach en team is van essentieel belang voor de effectiviteit van de coaching. In het programma krijgt deze relatie dan ook veel aandacht.


Certificaat en route naar de Master in Executive Coaching

Op dit moment zijn er twee vervolgopleidingen mogelijk na het volgen van de postgraduate opleiding Executive Teamcoaching: VU  Executive Master in Coaching en Master in Executive Coaching.

VU  Executive Master in Coaching
Voor professionals die op zoek zijn naar een door de VU erkende beroepskwalificatie ontwikkelden wij de opleiding tot VU Executive Master in Coaching. Het diploma wordt op gezag van de Vrije Universiteit uitgereikt. In deze variant volg je zowel de postgraduate opleiding Executive Coaching als deze postgraduatie opleiding Executive Teamcoaching. Daarna volgt in het derde jaar een eindopdracht in de vorm van een publicabel artikel. Gedurende het derde jaar vinden vier workshops plaats die in het teken staan van verschillende fases in het onderzoeksproces. Tijdens deze workshops behandelen we verschillende fases van het onderzoeksproces. Daarnaast ga je tijdens deze workshops samen met de docenten en andere deelnemers aan de slag om jouw eigen onderzoeksvraag/artikel verder aan te scherpen en te verrijken.


MSc VU
Voor professionals die op zoek zijn naar een geaccrediteerde Master in Science en ook breder geïnteresseerd zijn in de bedrijfskundige context waarin veel cliënten werken bestaat er de mogelijkheid om de deeltijd Master in Business Administration te volgen.
Dit programma leidt op tot een MSc in Bedrijfskunde met specialisatie Management Studies. De module Executive Coaching of Executive Teamcoaching kan als invulling van deze specialisatie gekozen worden. Deelnemers schrijven in deze variant ook hun thesis over (team)coaching.

Accreditaties

Ontdek het programma van Executive Teamcoaching

Ontdek het programma van Executive Teamcoaching

In het programma maak je kennis met ervaren docenten en begeleiders die werkzaam zijn als executive teamcoach en die graag hun kennis en ervaring delen en samen met jou verder willen ontwikkelen. Doel is om een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling als teamcoach te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren teamcoaches te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Bekijk de opleidingsinhoud

Verander je wereld, volg de postgraduate in Executive Teamcoaching

Alumni aan het woord

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Contactpersoon

Lisette Tepe