Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Teamcoaching in de dynamische boardroom

De opleiding bestaat uit vijf workshops, elk bestaande uit vijf aaneengesloten dagdelen, verdeeld over twee dagen. In deze workshops creëren we een stevige basis en bewustwording van keuzes in het vak.

Je ontwikkelt je in uiteenlopende coachingsstijlen en ontvangt supervisie. Deze integratieve benadering geeft veel ruimte om te werken aan een eigen stijl die past bij jou en die effectief is de boardroom. Authenticiteit en congruentie zijn daarbij belangrijke begrippen.

Meervoudig kijken staat centraal tijdens de workshops. Iedere workshop start met een 30 minuten durend reflectief proces gericht op zelfbewustzijn, mindfulness en groepsontwikkeling. Tijdens de eerste dag van elke module staat één van de relevante kennisdomeinen centraal. Hierbij werken we met theoretische inleidingen, interactieve oefeningen en experimenteerruimte. De tweede dag staan de leerlijnen interventiekunde en het ontwikkelen van zelfkennis centraal door middel van supervisie. 

Het leren van en met elkaar is een belangrijk element in deze opleiding. Deelnemers aan het programma zijn bereid om hun eigen casuïstiek in te brengen. De supervisie vindt plaats in overzichtelijke groepen en wordt begeleid door supervisiebegeleiders.

Docententeam

Programmaleider is drs. Mieke Reidinga. Alle docenten en begeleiders zijn zeer ervaren executive (team)coaches en als docenten reeds jaren betrokken bij postgraduate onderwijs, onderzoek en publicaties in het vakgebied.

Yvonne Burger

Yvonne Burger

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team)coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. 

Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia.

Bekijk het profiel van Yvonne Burger
Yvonne Burger

Mieke Reidinga

Mieke Reidinga

Mieke Reidinga werkt als zelfstandig organisatieadviseur en executive teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.

Bekijk het profiel van Mieke Reidinga
Mieke Reidinga

Martijn Vroemen

Martijn Vroemen

Martijn Vroemen is zelfstandig gevestigd coach en adviseur en initiatiefnemer van Teamchange, een netwerk van zeer ervaren organisatieprofessionals. In zijn werk is hij altijd bezig met teams in een context van verandering. Martijn is psycholoog, en daarom altijd bezig met vragen die in de onderstroom van groepen leven. Hij begeleidt veranderprocessen bij organisaties die meer teamvriendelijk willen worden en hij verzorgt ontwikkelprogramma’s voor teamleiders en teamcoaches. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en workshopbegeleider. 

Martijn schrijft artikelen, blogs en diverse boeken, zoals het kritische Kantoorlog (2005) en het succesvolle handboek Team op Vleugels (2009), Handboek Teamcoaching Helpen zonder bemoeizucht(2017), Praktijkboek Teamcoaching (2020). Veel artikelen staan op de website van Teamchange.

Bekijk het profiel van Martijn Vroemen
Martijn Vroemen

Arend Ardon

Arend Ardon

Arend Ardon (1967) is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Vanuit zijn onderneming werkt hij met collega’s en opdrachtgevers aan moderne wegen naar vernieuwing. De rode draden: Lead. Inspire. Create. Hij doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker. Van zijn boek Doorbreek de cirkel! werden inmiddels 30.000 exemplaren verkocht. Onlangs werd het boek in het Engels uitgegeven (Break the Cycle!). Ook zijn recente boek Ontketen vernieuwing! is een bestseller. Arend ontwikkelde met Elephant Road zijn online course over Veranderen en Vernieuwen, speciaal voor de smartphone en tablet. Met veel video, interactieve tests en een bibliotheek met verdiepingsmateriaal. 

Bekijk het profiel van Arend Ardon
Arend Ardon

Odette Moeskops

Odette Moeskops

Drs. Odette Moeskops is al ruim 25 jaar zelfstandig organisatieadviseur. Vanuit haar bedrijf RoodPurper b.v. adviseert en begeleidt zij organisaties bij veranderingsprocessen op het gebied van strategie, cultuur, samenwerking en communicatie.

Als adviseur is zij resultaatgericht, analytisch, relationeel en heeft veel oog voor onderstromen en het effect daarvan op de taak en verandering daarin. Zij begeleidt veelvuldig (top)teams die resultaat, rol of samenwerking wil versterken en managementteams (directies of besturen) die een weerbarstig organisatiepatroon willen doorbreken.

Voor zij zich zelfstandig vestigde, werkte Odette in leidinggevende functies bij Rabobank Nederland en bij Postbank N.V. Daar was zij verantwoordelijk voor maatschappelijke-, positionerings- en communicatievraagstukken.

Het specialisme van Odette is “doorbreken van organisatiepatronen”.

Link met Odette via LinkedIn
Odette Moeskops

Luc Verheijen

Luc Verheijen

Luc houdt ervan om de energie die aan verschillende rollen verbonden is te combineren. Als partner bij Kessels & Smit gaat dat over de vraag wat ons vak betekent en hoe we van waarde kunnen zijn voor de wereld waarin we leven en werken.

Als adviseur gaat het over ruimte creëren zodat het team of de organisatie die hij ondersteunt kan werken aan de ontwikkelvraagstukken die er voor hen toe doen. Als auteur en docent staat het bijdragen aan vakontwikkeling centraal.

Luc is mede-auteur van de boeken ‘Van kiem tot kracht’, ‘Waarderend Veranderen’, en ‘Appreciative Inquiry as a Daily Leadership Practice’. Hij is mede-uitgever van AI Practitioner, the International Appreciative Inquiry Journal. Hij is actief als bestuurder in een aantal organisaties, (gast)docent aan de Universiteit Hasselt en associate bij het Taos Institute.

 

Het leven in een groep: sociale psychologie

Drs. Martijn Vroemen treedt op als docent over werken met teams in workshop 1

Topics:

 • leerdoelen en kennismaken
 • de sociale psychologie van teams en groepen
 • contracteren
 • disfunctionele en irrationele groepsprocessen
 • werken met containment
 • supervisie

Het leven in een patroon: systeemdynamica

Dr. Arend Ardon geeft als gastdocent workshop 2 over systeemdynamica.

Topics:

 • (gedrags)patronen in teams en organisaties
 • de effecten van defensieve routines op leren en ontwikkelen
 • diagnosticeren en interveniëren: herkennen en (helpen) doorbreken van disfunctionele patronen
 • patronen tussen coach en team
 • supervisie

Het leven in een structuur: corporate governance & macht

prof. dr. Yvonne Burger gaat in workshop 3 in op de formele en informele macht en spanningen aan de top van organisaties.

Topics:

 • topstructuur en bestuursmodellen: state of the art en ontwikkelingen
 • begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams
 • formele en informele macht 
 • werken met organisatieopstellingen
 • supervisie

Het leven in een systeem: psychodynamica

Drs. Odette Moeskops is gastdocent in workshop 4 over het psychodynamisch perspectief op leiderschap en coaching.

Topics:

 • onderstroom vanuit psychoanalytisch perspectief
 • schaduwzijden van leiders
 • overdracht en tegenoverdracht
 • sociale defensies in organisaties
 • supervisie

Het leven als coach van executive teams

Drs. Luc Verheijen is docent over werken met teams in deze workshop. Prof. dr. Yvonne Burger gaat in deze workshop onder meer in op het thema afscheid nemen.

 

Topics:

 • ontwerpen van interventies en werkvormen in team
 • afscheid nemen van het team
 • presentaties eigen praktijktheorieën
 • supervisie
 • Workshop 1

  Het leven in een groep: sociale psychologie

  Drs. Martijn Vroemen treedt op als docent over werken met teams in workshop 1

  Topics:

  • leerdoelen en kennismaken
  • de sociale psychologie van teams en groepen
  • contracteren
  • disfunctionele en irrationele groepsprocessen
  • werken met containment
  • supervisie
 • Workshop 2

  Het leven in een patroon: systeemdynamica

  Dr. Arend Ardon geeft als gastdocent workshop 2 over systeemdynamica.

  Topics:

  • (gedrags)patronen in teams en organisaties
  • de effecten van defensieve routines op leren en ontwikkelen
  • diagnosticeren en interveniëren: herkennen en (helpen) doorbreken van disfunctionele patronen
  • patronen tussen coach en team
  • supervisie
 • Workshop 3

  Het leven in een structuur: corporate governance & macht

  prof. dr. Yvonne Burger gaat in workshop 3 in op de formele en informele macht en spanningen aan de top van organisaties.

  Topics:

  • topstructuur en bestuursmodellen: state of the art en ontwikkelingen
  • begeleiden van spanningen in bestuurs- en directieteams
  • formele en informele macht 
  • werken met organisatieopstellingen
  • supervisie
 • Workshop 4

  Het leven in een systeem: psychodynamica

  Drs. Odette Moeskops is gastdocent in workshop 4 over het psychodynamisch perspectief op leiderschap en coaching.

  Topics:

  • onderstroom vanuit psychoanalytisch perspectief
  • schaduwzijden van leiders
  • overdracht en tegenoverdracht
  • sociale defensies in organisaties
  • supervisie
 • Workshop 5

  Het leven als coach van executive teams

  Drs. Luc Verheijen is docent over werken met teams in deze workshop. Prof. dr. Yvonne Burger gaat in deze workshop onder meer in op het thema afscheid nemen.

   

  Topics:

  • ontwerpen van interventies en werkvormen in team
  • afscheid nemen van het team
  • presentaties eigen praktijktheorieën
  • supervisie

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Contactpersoon

Lisette Tepe