Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werk mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Ben jij geïnteresseerd in bestuurlijke vraagstukken? En wil jij met beleid écht het verschil maken?

Dan is de studie Bestuurskunde wat voor jou!

Kandidaten met een inhoudelijk verwante WO-bacheloropleiding (BSc) worden rechtstreeks toegelaten tot de master Bestuurskunde. Dat geldt ook voor kandidaten die - ongeacht hun WO-bacheloropleiding - een minor van 30 EC hebben afgerond op het terrein van de bestuurskunde.

Alle kandidaten met een andere, niet-verwante WO-bacheloropleiding moeten een schakeltraject voltooien. De exacte inhoud en omvang daarvan zijn afhankelijk van de bacheloropleiding of een eventueel al gevolgde masteropleiding. Het schakeltraject bevat minimaal één WO-vak op het terrein van methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek (kwantitatief en/of kwalitatief) en minimaal één WO-vak dat betrekking heeft op de vakinhoud van de master.

Toelating deeltijdmaster
Voor de deeltijdmaster Bestuurskunde gelden dezelfde toelatingseisen als voor het voltijdprogramma. De deeltijdvariant geldt niet voor de researchmaster, deze is voltijd en duurt twee jaar.

Controleer of je aan de toelatingseisen voldoet

 • Ik heb een Nederlandse WO-bachelor

  Rechtstreeks toelaatbaar

  Met een van de volgende afgeronde WO-bacheloropleidingen ben je rechtstreeks toelaatbaar tot de master Bestuurskunde:

  • Bestuurskunde
  • Bestuur en Organisatie
  • Politicologie

  Verder ben je met elke afgeronde WO-bacheloropleiding toelaatbaar tot de master Bestuurskunde, mits je een WO-minor Bestuurswetenschap (30 EC) of een WO-minor Organisatiewetenschap (30 EC) hebt behaald.

  Toelaatbaar onder voorwaarden

  Met een andere WO-bachelor- en masteropleiding ben je toelaatbaar tot de master Bestuurskunde na het afronden van een schakeltraject van max. 30 EC. Afhankelijk van de gevolgde WO-bachelor- of masteropleiding bestaat dit schakeltraject uit een aantal WO-vakken op het terrein van (kwantitatieve en/of kwalitatieve) methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek (12 of 18 EC) en/of bestuurskunde (6 of 12 EC). 

  De Toelatingscommissie van de masteropleiding Bestuurskunde bepaalt per toelatingsverzoek de omvang en inhoud van het eventuele schakeltraject. De vakken van dit aan te wijzen schakeltraject kun je - na goedkeuring van de Toelatingscommissie - zowel aan de VU als aan iedere andere Nederlandse universiteit volgen.

  Aan de VU worden op het terrein van methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek de volgende relevante vakken aangeboden:

  • Methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (S_MTSWO): in dit vak staan kwantitatieve methoden centraal;
  • Methoden en technieken van kwalitatief onderzoek (S_PMMTKOZ) om kwalitatieve onderzoeksmethoden onder de knie te krijgen.

  Aan de VU worden op het terrein van bestuurskunde de volgende relevante vakken aangeboden:

  • Public Management (S_PM
  • Economie, markt en overheid (S_EMO)
  • EU Governance in an International Context (S_EUGIC)
  • Filosofie van besturen en organiseren (S_FBO)
  • Beleid en besluitvorming (S_BLB)
  • Recht voor besturen en organiseren (S_RBO)

  De Toelatingscommissie kan eventueel ook verwijzen naar de pre-master Bestuurskunde of een aantal vakken daarvan.

 • Ik heb een Nederlandse HBO-bachelor

  Als hbo'er kun je starten met de master Bestuurskunde nadat je het bijbehorende pre-masterprogramma met succes hebt afgerond. Ieder hbo-bachelordiploma geeft toegang tot de pre-master, mits aan de eisen van het pre-masterassessment is voldaan. 

  Doorstroomminor SWO van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

  Beschik je over een afgeronde hbo-opleiding inclusief de doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek van de HvA, dan word je toegelaten tot de master Bestuurskunde na het behalen van één van de volgende vakken, onderdeel van de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de VU:

  • Public Management (S_PM
  • Economie, markt en overheid (S_EMO)
  • EU Governance in an International Context (S_EUGIC)
  • Filosofie van besturen en organiseren (S_FBO)
  • Beleid en besluitvorming (S_BLB)
  • Recht voor besturen en organiseren (S_RBO)

  Om dit vak te kunnen volgen moet je je aanmelden als bijvakstudent.
  Je hoeft geen pre-master te volgen en dus ook geen assessment te maken.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  De hierboven genoemde toelatingseisen gelden ook voor studenten met een Internationale vooropleiding. Daarnaast dient aangetoond te worden dat je de Nederlandse taal beheerst door het succesvol afleggen van één van de volgende examens:

  • Het staatsexamen Nederlands als tweede taal programma II (NT2-II),
  • De Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN),
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), [profiel Educatief Professioneel (EDUP) C1] of [Educatief Startbekwaam (SRTR) B2],
  • Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

  Van de taaleis zijn vrijgesteld zij die tot een Nederlandstalige opleiding worden toegelaten op grond van een buitenlands diploma en die tenminste op het niveau van 4 VWO een voldoende hebben behaald voor Nederlands.

Aanmeldprocedure

 • Ik heb een Nederlandse WO-bachelor

  Rechtstreeks toelaatbaar

  1. Meld je voor de master aan in Studielink uiterlijk 1 juli
   Na aanmelding in Studielink ontvang je inloggegevens voor je VU Dashboard.
  2. Rond je aanmelding af in je VU dashboard. Het is niet nodig om je CV, cijferlijst, vakinformatie en motivatiebrief aan te leveren. Je kunt hier kiezen voor "later uploaden" wanneer gevraagd wordt naar deze documenten en je aanmelding alsnog indienen. Je aanmelding wordt pas zichtbaar voor ons nadat je deze hebt ingediend. 
  3. Na ontvangst van je aanmelding wordt je toelatingsverzoek in behandeling genomen en ontvang je bericht of je bent toegelaten of eerst aan aanvullende eisen moet voldoen. 
  4. Regel de betaling van het collegegeld en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus.

  Voor aanvang van de opleiding ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

  Een aanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving. Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven als je daarvan bericht ontvangt van Studielink. Hiervoor moet je uiterlijk 1 juli (of zo snel mogelijk daarna) alle vereiste documenten hebben ingeleverd en uiterlijk 31 augustus de betaling van het collegegeld hebben geregeld.
  Een aanmelding, oftewel toelatingsverzoek, verplicht je tot niets en kan tot 31 augustus kosteloos geannuleerd worden.

  Meer informatie over het inschrijfproces kun je hier vinden.

  Toelaatbaar onder voorwaarden

  Indien je geen van de rechtstreeks toelaatbare bachelors hebt gedaan, zul je je toelaatbaarheid moeten laten beoordelen. Er volgt dan een besluit of je eventueel toch nog rechtstreeks toelaatbaar bent of dat je eerst een schakeltraject moet volgen en welk traject dat precies is.

  Je volgt de aanmeldprocedure zoals hierboven genoemd voor studenten die rechtstreeks toelaatbaar zijn. Enkel dien je (bij stap 2) z.s.m. de volgende documenten aan te leveren in je VU Dashboard:

  • CV
  • gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst
  • relevante inhoudelijke vakinformatie van je vooropleiding (bij voorkeur een beschrijving uit een studiegids met aanduiding van de studielast en eventueel aangevuld met een literatuurlijst).
  • (korte) toelichting op je keuze, in de vorm van een motivatiebrief, waarin je aangeeft op welke wijze je aan de voorwaarden voldoet, zodat de Toelatingscommissie kan bepalen of de master een goede match is.

  De Toelatingscommissie neemt eventueel contact met je op om nadere informatie te vragen of te geven.


  Een aanmelding, oftewel toelatingsverzoek, verplicht je tot niets en kan tot 31 augustus kosteloos geannuleerd worden.

 • Ik heb een Nederlandse HBO-bachelor

  Aanmeldprocedure
  1. Meld je uiterlijk 30 juni in Studielink aan voor het pre-masterprogramma. Let op: De aanmelddeadline voor het pre-masterassessment is 30 juni. Zonder succesvolle afronding van dit pre-masterassessment is het niet mogelijk om te starten met de premaster.*
  2. Rond je aanmelding in je VU Dashboard af, incl. aanmelding voor het pre-masterassessment.
  3. Pre-masterassessment en hbo-bachelordiploma moeten uiterlijk 31 augustus behaald zijn.
  4. Regel de betaling van het pre-mastertarief en rond je inschrijving af uiterlijk 31 augustus.

  * Indien je een minor of pre-master hebt gevolgd waarmee je rechtstreeks toelaatbaar bent (zie informatie over de toelatingseisen eerder genoemd op deze pagina), voeg hiervan dan een bewijsstuk toe aan je VU Dashboard en meld je rechtstreeks aan voor de master.

  Voor aanvang van het pre-masterprogramma ontvang je praktische informatie over de start van de studie.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling

  De gehele aanmeldprocedure en aanvullende informatie zijn hier terug te vinden.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367.

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Wil je weten of je toelaatbaar bent, meld je dan (vrijblijvend) aan in Studielink en voeg de gevraagde documenten toe aan je aanmelding in je VU-aanmeldportal. De Toelatingscommissie zal je n.a.v. jouw aanmelding van een besluit voorzien. Heb je een vraag over je toelaatbaarheid? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur van de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 15.00-16.00 via +31(0)20 59 81071.

De Studentenbalie geeft antwoord op vragen over pre-masterassessment, collegegeld, Studielink, VU Student etc. Het telefoonnummer en openingstijden vind je links onder “Neem gerust contact met ons op!”.