Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werk mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

De pre-master Bestuurskunde is ontwikkeld om studenten voor te bereiden op doorstroming naar de masteropleiding Bestuurskunde. In de pre-master staat het aanleren van een academisch denk- en analyseniveau centraal, zodat de student goed voorbereid kan instromen in de VU-master Bestuurskunde.

De samenleving wordt ingewikkelder en daardoor minder gemakkelijk te begrijpen en te besturen. De technologie beïnvloedt in toenemende mate leven en werk en maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, zorg en milieu hangen (internationaal) steeds met elkaar samen. Dat stelt hoge en ook steeds andere eisen aan het bestuur van publieke en private organisaties. Logisch dus dat er een grote vraag is naar deskundigen die deze ontwikkelingen doorzien en de impact hiervan kunnen sturen.

Wil je je graag inschrijven voor de master Bestuurskunde, maar voldoe je nog niet aan alle toelatingseisen? Dan kun je dit pre-masterprogramma volgen.

Ontdek jouw studie Bestuurskunde

Ontdek jouw studie Bestuurskunde

Het pre-masterprogramma Bestuurskunde biedt je kennis, vaardigheden en inzicht in welke processen een rol spelen in de vraagstukken op het gebied van openbaar bestuur.

Ontdek de studie-inhoud
mensen in een kantoor