Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werk mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Bestuurskunde studeren

De pre-master Bestuurskunde biedt een divers programma waar je inzicht en kennis verwerft in de theorieën, begrippen en benaderingen op het terrein van sociaalwetenschappelijk denken over hoe onze maatschappij georganiseerd is. Je leert kritisch kijken naar hoe bestuur functioneert in de praktijk.

Tijdens de pre-master Bestuurskunde leg je een sterke theoretische basis in de bestuurskunde en leer je kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Het pre-masterprogramma Bestuurskunde dient binnen een studiejaar te worden voltooid. Om deze reden is het niet mogelijk om je voor een tweede keer in te schrijven voor de pre-master.

Het pre-masterprogramma

In het pre-masterprogramma wordt in voorbereiding op de master veel aandacht besteed aan het schrijven van academische papers, aan methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en aan bestuurskundig onderzoek.

Na het succesvol afronden van het pre-masterprogramma ben je toelaatbaar tot de master Bestuurskunde in het aansluitende studiejaar.

 • Het pre-masterprogramma telt 30 EC.
 • De studielast van de pre-master is verspreid over het studiejaar.
 • De colleges en werkgroepen vinden plaats op vrijdag.
 • Elk studiepunt staat gelijk aan 28 uur studie. Een vak van 6 studiepunten staat dus voor 168 uur studie.
 • De pre-master moet binnen één studiejaar worden afgerond. De behaalde resultaten van de pre-master zijn geldig tot 1 september van het volgende studiejaar.
 • Het tarief is gelijk aan de helft van het wettelijke collegegeld.

Vakken

 • Pre-master Public Management
 • PM Methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek
 • Pre-master werkgroep academisch schrijven Bestuurskunde
 • Pre-master Beschrijvende en inferentiële statistiek
 • Pre-master Bestuurskundig onderzoek

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.