Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werk mee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Bestuurskunde, een bevlogen kijk op besturen

In de master Bestuurskunde aan de VU richt je je vanuit diverse invalshoeken op bestuurlijke vraagstukken. Je zoekt actief  naar mogelijkheden om het openbaar bestuur beter te laten functioneren. Daarbij kijk je niet alleen naar inhoudelijke oplossingen, maar ook naar methoden van bestuurskundige analyse en advies. De theorie staat nooit los van de praktijk van beleid, management en organisatie.

Bestuurlijke ethiek
De masteropleiding Bestuurskunde aan de VU schenkt als enige bestuurskundige master in Nederland specifiek aandacht aan integer en goed bestuur. De docenten zijn toonaangevende onderzoekers van de normen en waarden in het openbaar bestuur.

Intensieve begeleiding
Binnen de opleiding is er veel contact tussen studenten en docenten. Je wordt intensief begeleid bij het schrijven van werkstukken en je thesis en krijgt op de juiste momenten feedback. Zo word je opgeleid tot een professional van belang voor de publieke sector.

Deeltijd
Werk je in of rond het openbaar bestuur en ben je op zoek naar wetenschappelijke verdieping? Alle afstudeerrichtingen worden in deeltijd aangeboden.

De startdatum van deze opleiding is 1 september.

Welke specialisatie past bij jou?

Ontdek hier de verschillende mogelijkheden binnen de master

Samenvatting

Veiligheid door een bestuurlijke bril

Veiligheid is een hot topic. Van criminaliteit en overlast tot rampen, crises en terrorisme: mensen maken zich er zorgen om. Omdat het allerlei sectoren in de samenleving raakt, is veiligheid niet alleen meer een zaak van politie, justitie en leger, maar ook van het bredere openbaar bestuur en van het bedrijfsleven. En van burgers zelf. Hoe ga je met veiligheid om? In de masteropleiding Besturen van veiligheid staan sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken centraal.

Tijdens deze master maak je kennis met de belangrijke theorieën uit de bestuurskunde en veiligheidsstudies. Die theorieën pas je toe op voorbeelden uit de praktijk. Bij politie en justitie bijvoorbeeld, maar ook bij beveiligingsbedrijven en brandweerkorpsen.

Door de combinatie van wetenschap en werkveld word je een professional op het gebied van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan (beleids)functies bij een ministerie, een gemeente, de politie of bij een beveiligingsbedrijf. Je verbreedt je horizon en leert over de grenzen van je beroep te praten, denken en te handelen. Daardoor kun je mensen uit de praktijk helpen en een strategisch veiligheidsbeleid ontwikkelen.

Jouw studie in het kort:
Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuur en samenleving: kritische perspectieven en Goed bestuur.
Daarnaast volg je drie seminars in je eigen afstudeerrichting:

 • Veiligheid, criminaliteit en vertrouwen
 • Samenwerking in veiligheid
 • Veiligheid in de samenleving

Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Vakken

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Samenwerking in veiligheid
 • Veiligheid, criminaliteit en vertrouwen
 • Goed besturen
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek
 • Veiligheid in de samenleving

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Kijk kritisch naar openbaar bestuur en overheidsfunctioneren

Werken aan een goed functionerende overheid

In deze richting staat niet een specifiek beleidsterrein centraal, maar gaat het om de een brede blik op de gehele overheid. Besturen is problemen oplossen, en het publieke bestuur lost publieke problemen op. Maar wie of wat bepaalt eigenlijk welke dat zijn?

Er is niet één overheid: het Rijk, provincies, gemeenten en Europa hebben zo hun eigen waarden en belangen. Tegelijkertijd spelen burgers en allerlei private partijen een steeds grotere rol in het openbaar bestuur. Bij deze afstudeerrichting leer je complexiteit te (door)zien en hoe ermee om te gaan. Dat doe je door te leren puzzelen en te reflecteren op complexe situaties vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt je opgeleid tot een professional die een bijdrage kan leveren aan oplossingen van complexe maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld het klimaatbeleid.

In deze afstudeerrichting besteden we veel aandacht aan de normatieve kant van besturen. Wanneer is er sprake van goed bestuur? Welke antwoorden geven we op de vraag wat goed is? Welke consequenties heeft dat voor het besturen van de samenleving? Ook kijken we kritisch naar de kennis waarop beleid gebaseerd wordt. Waar baseert de overheid zich bijvoorbeeld op bij het oplossen van het stikstofvraagstuk?

Kortom, tijdens deze master onderzoek je de rol van de overheid in brede zin. Je kijkt ook naar de inbreng van burgers, bijvoorbeeld bewoners die zelf beslissingen nemen over hun wijk. Via onderzoek leer je meedenken over visieontwikkeling en strategie.

Heb je deze afstudeerrichting succesvol afgerond, dan ben je een bestuurskundige bruggenbouwer, zowel in denken als doen. Je bent multi-inzetbaar. Afstudeerders gaan dan ook aan de slag bij verschillende overheidsorganisaties of consultancybureaus waar ze zich bezighouden met het vormgeven en uitvoeren van beleid, of het adviseren daarover.

Jouw studie in het kort:
Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuur en samenleving: kritische perspectieven en Goed bestuur.
Je volgt drie seminars binnen je afstudeerrichting

 • Dynamiek van interbestuurlijke verhoudingen in het Nederlands openbaar bestuur
 • Openbaar bestuur en kennis
 • Organiseren van goed bestuur

Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Vakken

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Dynamiek van interbestuurlijke verhoudingen in het Nederlands openbaar bestuur
 • Openbaar bestuur en kennis
 • Goed besturen
 • Organiseren van goed bestuur
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Hoe leid je veranderingen in de zorg in goede banen?

Samen op weg naar betere zorg

De zorgsector is in ontwikkeling. Zo moet zorg nu dichter bij de ontvanger staan. Om dat voor elkaar te krijgen, is er meer samenwerking nodig met partijen op lokaal niveau. Ook hebben verschillende zorgaanbieders steeds meer met elkaar te maken in bijvoorbeeld ketenzorg en integrated care. Hoe werken die partijen optimaal samen? En wordt de zorg er uiteindelijk ook beter van? Binnen deze afstudeerrichting bestudeer je veranderingen in de zorg en hoe je die in goede banen leidt.

Je leert achtergronden en kenmerken van de veranderingen in de zorg te doorgronden. Met die inzichten kun je verschillende visies, belangen en posities op elkaar afstemmen. Je wordt opgeleid tot een professional die snel kan schakelen, verschillende gezichtspunten kan innemen en oplossingsgericht werkt

Tijdens deze master maak je kennis met theorieën over sociale verandering, governance en verandermanagement. Je leert en gebruikt onderzoeksmethoden om zelf een vraagstuk te analyseren en te onderzoeken. Daarnaast breng je de theorie en de praktijk van het veranderende zorgdomein met elkaar in verband in een eigen masterthesisonderzoek.

De deeltijdstudenten in deze afstudeerrichting werken vaak al in de zorgsector en zien daar mogelijkheden tot verbetering van het bestuur en het management. Ben je voltijdstudent, dan heb je vanzelfsprekend belangstelling voor de zorg. Je verleent zelf geen zorg, maar wilt bijdragen aan een goed functionerende zorgsector. Eenmaal afgestudeerd kun je aan de slag bij bestuurs- en beleidsafdelingen van zorgorganisaties, bij gemeenten of het Rijk in afdelingen waar over zorg wordt nagedacht of bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars of patiëntenorganisaties.

Jouw studie in het kort:
Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuur en samenleving: kritische perspectieven en Goed bestuur.
Daarnaast volg je drie seminars binnen je afstudeerrichting:

 • Zorgstelsel in kaart
 • Zorg in de samenleving
 • Besturen van Zorgvernieuwing

Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis

De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

Vakken

 • Masterthesis Bestuurskunde
 • Beleid en management
 • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
 • Zorg in de samenleving
 • Zorgstelsel in kaart
 • Goed besturen
 • Besturen van zorgvernieuwing
 • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Deze track is volledig in het Engels. Lees meer op de Engelstalige pagina.

 • Besturen van Veiligheid

  Samenvatting

  Veiligheid door een bestuurlijke bril

  Veiligheid is een hot topic. Van criminaliteit en overlast tot rampen, crises en terrorisme: mensen maken zich er zorgen om. Omdat het allerlei sectoren in de samenleving raakt, is veiligheid niet alleen meer een zaak van politie, justitie en leger, maar ook van het bredere openbaar bestuur en van het bedrijfsleven. En van burgers zelf. Hoe ga je met veiligheid om? In de masteropleiding Besturen van veiligheid staan sociale en fysieke veiligheidsvraagstukken centraal.

  Tijdens deze master maak je kennis met de belangrijke theorieën uit de bestuurskunde en veiligheidsstudies. Die theorieën pas je toe op voorbeelden uit de praktijk. Bij politie en justitie bijvoorbeeld, maar ook bij beveiligingsbedrijven en brandweerkorpsen.

  Door de combinatie van wetenschap en werkveld word je een professional op het gebied van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan (beleids)functies bij een ministerie, een gemeente, de politie of bij een beveiligingsbedrijf. Je verbreedt je horizon en leert over de grenzen van je beroep te praten, denken en te handelen. Daardoor kun je mensen uit de praktijk helpen en een strategisch veiligheidsbeleid ontwikkelen.

  Jouw studie in het kort:
  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuur en samenleving: kritische perspectieven en Goed bestuur.
  Daarnaast volg je drie seminars in je eigen afstudeerrichting:

  • Veiligheid, criminaliteit en vertrouwen
  • Samenwerking in veiligheid
  • Veiligheid in de samenleving

  Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Samenwerking in veiligheid
  • Veiligheid, criminaliteit en vertrouwen
  • Goed besturen
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek
  • Veiligheid in de samenleving

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Kwaliteit van besturen

  Samenvatting

  Kijk kritisch naar openbaar bestuur en overheidsfunctioneren

  Werken aan een goed functionerende overheid

  In deze richting staat niet een specifiek beleidsterrein centraal, maar gaat het om de een brede blik op de gehele overheid. Besturen is problemen oplossen, en het publieke bestuur lost publieke problemen op. Maar wie of wat bepaalt eigenlijk welke dat zijn?

  Er is niet één overheid: het Rijk, provincies, gemeenten en Europa hebben zo hun eigen waarden en belangen. Tegelijkertijd spelen burgers en allerlei private partijen een steeds grotere rol in het openbaar bestuur. Bij deze afstudeerrichting leer je complexiteit te (door)zien en hoe ermee om te gaan. Dat doe je door te leren puzzelen en te reflecteren op complexe situaties vanuit verschillende perspectieven. Zo wordt je opgeleid tot een professional die een bijdrage kan leveren aan oplossingen van complexe maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld het klimaatbeleid.

  In deze afstudeerrichting besteden we veel aandacht aan de normatieve kant van besturen. Wanneer is er sprake van goed bestuur? Welke antwoorden geven we op de vraag wat goed is? Welke consequenties heeft dat voor het besturen van de samenleving? Ook kijken we kritisch naar de kennis waarop beleid gebaseerd wordt. Waar baseert de overheid zich bijvoorbeeld op bij het oplossen van het stikstofvraagstuk?

  Kortom, tijdens deze master onderzoek je de rol van de overheid in brede zin. Je kijkt ook naar de inbreng van burgers, bijvoorbeeld bewoners die zelf beslissingen nemen over hun wijk. Via onderzoek leer je meedenken over visieontwikkeling en strategie.

  Heb je deze afstudeerrichting succesvol afgerond, dan ben je een bestuurskundige bruggenbouwer, zowel in denken als doen. Je bent multi-inzetbaar. Afstudeerders gaan dan ook aan de slag bij verschillende overheidsorganisaties of consultancybureaus waar ze zich bezighouden met het vormgeven en uitvoeren van beleid, of het adviseren daarover.

  Jouw studie in het kort:
  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuur en samenleving: kritische perspectieven en Goed bestuur.
  Je volgt drie seminars binnen je afstudeerrichting

  • Dynamiek van interbestuurlijke verhoudingen in het Nederlands openbaar bestuur
  • Openbaar bestuur en kennis
  • Organiseren van goed bestuur

  Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis.

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Dynamiek van interbestuurlijke verhoudingen in het Nederlands openbaar bestuur
  • Openbaar bestuur en kennis
  • Goed besturen
  • Organiseren van goed bestuur
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Besturen van zorgvernieuwing

  Samenvatting

  Hoe leid je veranderingen in de zorg in goede banen?

  Samen op weg naar betere zorg

  De zorgsector is in ontwikkeling. Zo moet zorg nu dichter bij de ontvanger staan. Om dat voor elkaar te krijgen, is er meer samenwerking nodig met partijen op lokaal niveau. Ook hebben verschillende zorgaanbieders steeds meer met elkaar te maken in bijvoorbeeld ketenzorg en integrated care. Hoe werken die partijen optimaal samen? En wordt de zorg er uiteindelijk ook beter van? Binnen deze afstudeerrichting bestudeer je veranderingen in de zorg en hoe je die in goede banen leidt.

  Je leert achtergronden en kenmerken van de veranderingen in de zorg te doorgronden. Met die inzichten kun je verschillende visies, belangen en posities op elkaar afstemmen. Je wordt opgeleid tot een professional die snel kan schakelen, verschillende gezichtspunten kan innemen en oplossingsgericht werkt

  Tijdens deze master maak je kennis met theorieën over sociale verandering, governance en verandermanagement. Je leert en gebruikt onderzoeksmethoden om zelf een vraagstuk te analyseren en te onderzoeken. Daarnaast breng je de theorie en de praktijk van het veranderende zorgdomein met elkaar in verband in een eigen masterthesisonderzoek.

  De deeltijdstudenten in deze afstudeerrichting werken vaak al in de zorgsector en zien daar mogelijkheden tot verbetering van het bestuur en het management. Ben je voltijdstudent, dan heb je vanzelfsprekend belangstelling voor de zorg. Je verleent zelf geen zorg, maar wilt bijdragen aan een goed functionerende zorgsector. Eenmaal afgestudeerd kun je aan de slag bij bestuurs- en beleidsafdelingen van zorgorganisaties, bij gemeenten of het Rijk in afdelingen waar over zorg wordt nagedacht of bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars of patiëntenorganisaties.

  Jouw studie in het kort:
  Je volgt drie algemene bestuurskundige vakken (werkgroepen en hoorcolleges): Beleid en management, Bestuur en samenleving: kritische perspectieven en Goed bestuur.
  Daarnaast volg je drie seminars binnen je afstudeerrichting:

  • Zorgstelsel in kaart
  • Zorg in de samenleving
  • Besturen van Zorgvernieuwing

  Je volgt één vak in methoden en technieken van onderzoek en je doet eigen onderzoek en je schrijft vervolgens een afrondende masterthesis

  De master is ook in deeltijd te volgen. Je volgt dan op vrijdag overdag college en doet verder aan zelfstudie.

  Vakken

  • Masterthesis Bestuurskunde
  • Beleid en management
  • Bestuur en samenleving: kritische perspectieven
  • Zorg in de samenleving
  • Zorgstelsel in kaart
  • Goed besturen
  • Besturen van zorgvernieuwing
  • Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Artificial Intelligence and Governance

  Samenvatting

  Deze track is volledig in het Engels. Lees meer op de Engelstalige pagina.

Verander je toekomst met de studie Bestuurskunde

Verander je toekomst met de studie Bestuurskunde

Met een master Bestuurskunde is het meestal niet moeilijk om een passende baan te vinden. Je kunt gaan werken als beleidsmedewerker, bestuurs- of organisatieadviseur, projectleider, voorlichter, manager of onderzoeker.

Professionele bestuurskundigen kunnen bij alle organisaties terecht. Van overheidsorganisaties, de non-profit sector tot het bedrijfsleven. Ruim 30% van alle afgestudeerde bestuurskundigen belandt in de zakelijke dienstverlening.

Ontdek je toekomstperspectief
mensen in een kantoor