Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Betere beslissingen voor een betere wereld

Philosophy, Politics and Economics (PPE)

Ben je ambitieus, gemotiveerd, bewogen door en betrokken bij sociaal maatschappelijke uitdagingen? Sta je open voor nieuwe ideeën en ben je internationaal georiënteerd?

Dan is de studie Philosophy, Politics and Economics iets voor jou! 

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Selectie

  PPE is een selectieve opleiding. Dit betekent dat een toelatingscommissie bepaalt of de motivatie en kwalificaties van de kandidaat passen bij het beoogde profiel. Alleen kandidaten die bovengemiddeld presteren worden toegelaten.

  Naast dat je aan specifieke toelatingseisen moet voldoen, vragen we je om het VU Application Form – Bachelor in te vullen. Als onderdeel van de selectie kijkt de toelatingscommissie naar je specifieke motivatie en je internationale oriëntatie. Of je wel of niet een plaats in het programma krijgt toegewezen hangt af van:

  • Je cijfergemiddelde (GPA)
  • Motivatie en geschiktheid om ons intensieve programma te volgen
  • Je toewijding om bij te dragen aan het internationale campus leven van het John Stuart Mill College.

  De laatste twee punten beoordelen we op basis van je cv en de antwoorden die je hebt gegeven op de assessment vragen en een mogelijk opvolgend interview. De toelatingscommissie evalueert je aanmelding als geheel, waarbij ze al deze factoren meeneemt.

  Weet je niet zeker of je voldoet aan de specifieke toelatingseisen voor het programma? Neem dan contact op met de PPE Admissions Officer via dutchadmission.ppe@vu.nl.

 • Toelatingseisen voor een Nederlandse vooropleiding

  Toelatingseisen VWO

  VWO diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen PPE studeren:

  • Natuur en Gezondheid 
  • Natuur en Techniek 
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B

  Cijfergemiddelde van een 7,0
  Het gemiddelde van je cijfers is gelijk of hoger dan een 7,0 (onafgerond) volgens het Nederlandse beoordelingssysteem. Cijferlijsten van 5 en 6 vwo zijn vereiste aanmelddocumenten. Als het eindexamen vwo nog niet is gedaan bij aanmelding, dienen de behaalde resultaten over de afgelopen anderhalf jaar een cijfergemiddelde van een 7,0 te geven om in aanmerking te komen voor selectie. De toelatingscommissie kijkt niet naar de cijfers van de rekentoets en gymnastiek. Je afgeronde eindcijfers voor het vwo-diploma zullen een gemiddelde van 7,0 moeten geven.

  Uitstekende beheersing van Engels
  Omdat alle vakken in het Engels worden gegeven en de PPE community internationaal is, zul je de Engelse taal goed moeten beheersen. Om aan te tonen dat je een voldoende niveau Engels hebt zul je een taaltoets moeten doen. Alleen als je een 8 of hoger als vwo eindexamencijfer Engels hebt behaald of zal behalen ben je hiervan vrijgesteld. 

  Wij accepteren de volgende toetsen met minimale (deel)scores:

  • IELTS (academic): 7.0 met ten minste een  6.5 voor elk van de 4 deelcomponenten
  • TOEFL iBT: 100 met een minimum score van 22 voor elke deelcomponent
  • VU TOEFL ITP: 600 (alleen de TOEFL ITP test van Taalloket VU is geldig*)
  • Cambridge English Qualifications C1 Advanced (CAE): resultaat A of B
  • Cambridge English Qualifications C2 Proficiency (CPE): resultaat C of hoger

  Je kunt je al aanmelden voordat je een taaltoets hebt afgelegd. Je kunt de testresultaten dan op een later tijdstip voor aanvang van je studie naar ons toesturen.

  Goede beheersing van Wiskunde A of B

  Om aan de toelatingseis voor wiskunde te voldoen is Wiskunde A of B op VWO-niveau nodig. Wiskunde C volstaat niet.

  Motivatie
  Bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan het internationale karakter van de opleiding en het JS Mill College.

  Toelatingseisen HBO propedeuse

  HBO propedeuse

  De HBO-resultaten zullen een cijfergemiddelde van een 7 moeten tonen en een introductie bieden op economie, sociale wetenschappen en filosofie. In de beoordeling zal de toelatingscommissie met name kijken naar je resultaten van de vakken die aansluiten bij de PPE opleiding. 

  Hierbij gelden de volgende aanvullende toelatingseisen:

  • Wiskunde A of B op 6 vwo-niveau minimaal een 7
  • Economie op 6 vwo-niveau minimaal een 7
  • Engels op 6 vwo – niveau minimaal een 8 of één van de onderstaande certificaten en bijbehorende (deel)scores;
   • IELTS (academic): 7.0 met ten minste een  6.5 voor elk van de 4 deelcomponenten
   • TOEFL iBT: 100 met een minimum score van 22 voor elke deelcomponent
   • VU TOEFL ITP: 600 (alleen de TOEFL ITP test van Taalloket VU is geldig*)
   • Cambridge English Qualifications C1 Advanced (CAE): resultaat A of B
   • Cambridge English Qualifications C2 Proficiency (CPE): resultaat C of hoger

  Sommige instanties hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor de toetsen. Meld je dus op tijd aan.

  Ouder dan 21?      
  Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om op grond van het toelatingsonderzoek te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Raadpleeg de toelatingsonderzoek pagina voor meer informatie over de aanmelddeadline en de kosten.

  De volgende deelcertificaten dienen behaald te zijn:

  • Engels op 6 vwo-niveau minimaal een 8
  • Wiskunde A of B op 6 vwo-niveau minimaal een 7
  • Economie op 6 vwo-niveau minimaal een 7

  **De behaalde deelcertificaten geven je de mogelijkheid om te worden meegenomen in de reguliere selectieprocedure.

  Deficiënties op 6-vwo wegwerken?           
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  Vragen?

  Als je vragen hebt over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de PPE Admissions Officer via dutchadmission.ppe@vu.nl.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 • Toelatingseisen voor een buitenlandse vooropleiding

  Wil je je aanmelden voor dit programma en heb je een buitenlandse vooropleiding of een internationaal diploma, zoals bijvoorbeeld het IB Diploma?  

  Dan vind je de toelatingseisen en aanmeldprocedure op onze Engelstalige pagina.

  Meer weten?

  Voor vragen over aanmelden met een buitenlandse vooropleiding kun je contact opnemen met de International Student Advisors van dit programma: 

  PPE John Stuart Mill College
  E-mail: admissionsppe@vu.nl

 • Aanmelden

  Ben je enthousiast over deze opleiding en voldoe je aan de toelatingseisen? Volg dan de volgende stappen om je aan te melden voor de Bachelor Philsophy, Politics and Economics.

  Vereiste documenten

  • VU Application Form – Bachelor: het ingevulde application formulier. In het formulier wordt je gevraagd meer informatie te geven over je vooropleiding (cijferlijsten van VWO 5 en VWO 6) en motivatie voor het PPE programma. Vul dit document in het Engels in.
  • Resultaten taaltoets Engels (indien nodig): Als je vwo-examencijfer voor Engels lager is dan een 8.0, moet je een taaltoets Engels doen om aan te tonen dat je een voldoende niveau Engels hebt. Heb je een 8 of hoger, dan ben je hiervan vrijgesteld. De resultaten van de Engelse toets kunnen ook op een later moment worden ingediend. Meer informatie hierover vind je onder Toelatingseisen voor een Nederlandse Vooropleiding.

  Aanmelddeadline

  Als je voor 14 februari 2024 je aanmelding voltooit, streven we ernaar om je over het toelatingsbesluit te informeren binnen 2-4 weken nadat je bevestiging hebt ontvangen dat de aanmelding compleet is voor beoordeling. Houd er rekening mee dat deze tijd toe kan nemen tijdens vakanties of als we meer informatie over je aanmelding nodig hebben. Voor aanvragen die na de Early Bird deadline worden ontvangen is de verwerkingstijd 4-6 weken.

  De uiterste deadline voor non-EU/EEA studenten is 1 april en voor Nederlandse/EU studenten is de uiterste aanmelddeadline 1 mei. Heb je een niet-Nederlandse nationaliteit? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor huisvesting via de International Office Accomodation Services. In dat geval raden we een vroege aanmelding aan.

  Klaar voor je aanmelding?
  Super! Klik hier om je aanmelding te starten. Zorg dat je jouw aanmelding met alle bovengenoemde documenten indient voor de aanmelddeadline. Incomplete aanmeldingen of documenten die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Als je voor de aanmelddeadline nog niet over een eindcijferlijst of de resultaten van een taaltoets Engels bezit, kun je al wel voorwaardelijk worden toegelaten. Zorg dus dat je alle andere documenten wel upload om in behandeling genomen te worden.

  Vragen?

  Heb je vragen over het aanmeldproces of je toelaatbaarheid? Neem dan contact op met de PPE Admissions Officer via dutchadmission.ppe@vu.nl.

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 54 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl o.v.v. je studentnummer

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367.

Heb je vragen over de toelatingseisen?

Stuur dan een mail naar de PPE Dutch Admissions Officer: dutchadmission.ppe@vu.nl. Op maandagen kun je ook telefonisch contact opnemen: 020 59 84573.

Heb je een buitenlands diploma? Neem dan contact op met de International Student Advisors voor PPE: admissionsppe@vu.nl

Contactpersoon