Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Laat computers voor ons werken

Ben jij iemand die interesse heeft in computers, programmeren en applicaties bouwen? Ben je een logische denker, creatieve maker en bovendien sterk in Wiskunde B? Ontwikkel je graag mee aan de techniek van morgen?

Dan is de studie Computer Science iets voor jou. Check hier of je voldoet aan de toelatingseisen en lees hoe je je aanmeldt.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan

 • Selectie – Numerus Fixus

  Voor het collegejaar 2023-2024 hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus). Voor de bacheloropleiding Computer Science zijn er in totaal 400 plaatsen beschikbaar. Je kunt je vanaf 1 oktober 2022 tot uiterlijk 15 januari 2023 (23.59 uur CET) aanmelden voor collegejaar 2023-2024. Nadat je je hebt aangemeld in Studielink rond je je aanmelding af in het aanmeldportaal. Naast Computer Science aan de VU kun je je voor één andere Numerus Fixus-opleiding in Nederland aanmelden. Wanneer je twee plaatsen aangeboden krijgt mag je er slechts één accepteren.

  Hoe ziet de selectie eruit?
  Als je je aanmelding hebt afgerond in je aanmeldportaal, kun je deelnemen aan de selectieprocedure. Je ontvangt hier van de opleiding per e-mail meer informatie over.

  Wij hanteren twee criteria om studenten te selecteren:

  1. Gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding
  Het eerste criterium is de cijfers die je in je vooropleiding hebt behaald.

  Nederlandse vooropleiding

  • Momenteel in 6 vwo: lever een cijferlijst in volgens het verstrekte sjabloon voor je SE-cijfers, gevalideerd door je instelling op 13 januari 2023. Let op: alleen documenten die correct zijn gedateerd, worden als geldig beschouwd. Je kunt dit sjabloon mailen naar selection.cs.beta@vu.nl. 

  Als je jezelf hebt aangemeld voor de opleiding Computer Science met een van de volgende Nederlandse opleidingsniveaus, vul dan dit formulier in om je cijfers en/of diploma te uploaden, vóór 15 januari 2023.

  • 6 vwo afgerond
  • 5 vwo afgerond en bezig met overige verplichte vakken via verschillende routes zoals roc, vavo etc.: bewijs van de cijfers voor 5 vwo inleveren.
  • havo afgerond en bezig met hbo-propedeuse, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: gevalideerde kopie havo-diploma met eindcijferlijst inleveren.
  • havo afgerond en hbo-propedeuse behaald, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: gevalideerde kopie havo-diploma met eindcijferlijst en hbo-propedeusecijferlijst inleveren.
  • mbo afgerond en momenteel bezig met hbo-propedeuse, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: gevalideerde kopie mbo-diploma met eindcijferlijst inleveren.
  • mbo afgerond en hbo-propedeuse afgerond, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: inleveren cijferlijst hbo-propedeuse.

  Internationale vooropleiding

  • Als je je hebt aangemeld voor de opleiding Computer Science met een internationale vooropleiding, moet je tijdens het aanvraagproces de benodigde documenten uploaden via het Bachelor Application File.

  2. Selectietoets, bestaande uit een combinatie van kennis- en inzichtvragen
  De selectietoets is een zelfontworpen toets met kennisvragen over aangeleverd studiemateriaal en een online college (weging 70 procent). Het studiemateriaal is representatief voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Computer Science aan de VU Amsterdam.

  Afname selectietoets
  De selectietoets vindt plaats op 7 maart 2023, 13.00 tot 17.00 uur. Als je met goed gevolg je eindcijfers van je vooropleiding naar ons hebt gestuurd, ontvang je ongeveer twee weken voor de toets een e-mail met de uitnodiging voor de toets.

  Tentamenvoorzieningen selectietoets
  Indien je vanwege een functiebeperking een voorziening (denk aan bijvoorbeeld extra tijd) nodig hebt, registreer dat dan bij de aanmelding voor je opleiding. Zorg ervoor dat je de voorziening uiterlijk 4 weken voordat de selectietoets plaatsvindt hebt aangevraagd zodat deze op tijd beoordeeld kan worden. Zonder (medische) verklaring kan je aanvraag niet beoordeeld worden. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd ontvang je daarover bericht. Mocht het niet lukken om een voorziening aan te vragen of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de tentamenvoorziening, mail dan naar selection.cs.beta@vu.nl.

  Literatuur- en oefenopdrachten
  Twee weken voorafgaand aan de toets ontvang je per e-mail toegang tot de benodigde studiestof en oefenmateriaal. Wij verwachten dat je ongeveer 6 uur nodig hebt voor het doornemen van de studiestof.

  Hoe wordt de uitslag bepaald?
  Het resultaat van de selectie wordt als volgt bepaald. Het gemiddelde cijfer van je vooropleiding telt mee voor 30 procent. De scores op basis van jouw resultaten op de selectietoets tellen mee voor 70 procent. Deze twee scores bepalen samen jouw positie in de ranking. Op 15 april 2023 ontvang je de uitslag van de selectie (je rangnummer en eventueel bewijs van plaatsing). Binnen een week krijg je ook uitleg over je opgegeven rangnummer.

  Plaats accepteren
  De opleiding heeft in totaal 400 plaatsen per jaar beschikbaar. Als je een plaats aangeboden krijgt, heb je twee weken de tijd om deze aan te nemen. Als je het aanbod niet accepteert, word je in studiejaar 2023-2024 niet meer toegelaten en wordt je plaats aangeboden aan de volgende persoon in de ranglijst. Krijg je op 15 april 2023 geen plek aangeboden, dan bestaat de kans dat je de komende maanden alsnog een plek krijgt aangeboden.

  Belangrijke data

  • 13 januari 2023 voor 6 vwo scholieren: laat je cijferlijst valideren
  • 15 januari 2023, 23.59 uur CET: uiterste inschrijfdatum in Studielink
  • 15 januari 2023, 23.59 uur CET: (Nederlandse vooropleiding) Diploma en/of cijferlijsten uploaden via formdesk formulier of cijferijst sjabloon
  • 31 januari 2023, 23.59 uur CET: (Buitenlandse vooropleiding) goedgekeurd Bachelor Application File en voltooide aanmelding 
  • 31 januari 2023, 23.59 uur CET: Deadline inleveren juiste persoonsgegevens (kopie paspoort/ID)
  • 7 maart 2023, 13.00 – 16.30 uur CET: afname selectietoets
  • 15 april 2023: uitslag selectieprocedure via studielink
  • 16-22 april 2023: toelichting uitslag selectieprocedure vanuit de opleiding
  • 15 juli 2023: voldoen aan toelatingseisen en collegegeld betalen

  Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem dan contact met ons op via selection.cs.beta@vu.nl.

 • Updates Selectie 2023

  De selectietoets voor BSc Computer Science vindt plaats op 7 maart 2023, 13.00 – 16.30 uur. De selectietoets vindt plaats op de campus, binnen de Digitent. Online deelname aan de selectietoets is mogelijk voor kandidaten die op het moment van de selectietoets buiten Nederland wonen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De kandidaat woont buiten Nederland.
  • De kandidaat doet op eigen risico, op basis van een vrijwillige keus en eigen verantwoordelijkeheid mee aan de online toets.
  • De kandidaat is op de hoogte van de privacyverklaring omtrent online deelname. Zie voor meer informatie VU Amsterdam Student Guide Online Proctoring
  • De kandidaat is verantwoordelijk voor een stille ruimte, een computer met een goede stabiele internetverbinding en een webcam.
  • De kandidaat dient zich uiterlijk 2 februari 2023 voor online deelname aan de toets aan te melden door een e-mail te sturen naar selection.cs.beta@vu.nl met daarin de volgende gegevens; naam, studentnummer, het verzoek tot deelname aan de online toets.

  Online Proctoring (OLP)
  De online selectietoets vindt plaats met behulp van online proctoring (OLP). Omdat onze kandidaten zo'n grote verscheidenheid aan nationaliteiten hebben en in verschillende landen wonen, gaan we OLP toepassen in landen buiten Nederland. Daarom moeten we ons niet alleen houden aan de Europese en Nederlandse privacywetgeving, maar ook aan de lokale privacywetgeving.

  Helaas hebben de volgende zes landen privacywetten die te veel afwijken van de Nederlandse of Europese privacywetten, dat het gebruik van OLP momenteel niet mogelijk is. Het is daarom niet mogelijk om deel te nemen aan de online selectietoets als je op het moment van de selectietoets in deze landen verblijft:

  • China
  • Israël
  • Rusland
  • Turkije
  • Egypte
  • Angola

  Als je je in een van de volgende landen bevindt terwijl je deelneemt aan de online selectietoets, zijn er geen beperkingen op basis van lokale privacywetten.

  • Europese Economische Ruimte + Verenigd Koninkrijk
  • BES-Eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  • Suriname
  • India 
  • Iran
  • Pakistan
  • Oekraïne
  • Servië
  • Zwitserland
  • Verenigde Staten
  • Canada
  • Australië

  Studenten met Chinese, Israëlische, Russische, Egyptische, Angolese of Turkse nationaliteit kunnen natuurlijk nog steeds deelnemen aan de on-campus selectietoets in Nederland.

 • Toelatingseisen

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Computer Science studeren: 

  • Natuur en Gezondheid, aangevuld met wiskunde B
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij, aangevuld met wiskunde B 
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met wiskunde B

  Hbo propedeuse
  De volgende deelcertificaten dienen aanvullend te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Engels
  • Wiskunde B

  Hbo bachelor
  De volgende deelcertificaten dienen aanvullend te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Wiskunde B
  • Engels

  Ouder dan 21?
  Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om op grond van het toelatingsonderzoek te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Raadpleeg de toelatingsonderzoek pagina voor meer informatie over de aanmelddeadline en de kosten.

  De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

  • Engels
  • Wiskunde B

  Deficiënties op 6 vwo-niveau wegwerken? 
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. Doe dit uiterlijk 15 juli 2023.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, de bacheloropleiding Computer Science is een numerus fixus-opleiding. Meld je aan via Studielink, houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines. Rond daarna direct je aanmelding tot 100% af via je persoonlijke dashboard op VU.nl.

 • Toelatingseisen met een buitenlandse vooropleiding

  Wil je je aanmelden voor dit programma en heb je een buitenlandse vooropleiding of een internationaal diploma, zoals bijvoorbeeld het IB Diploma?  Dan vind je de toelatingseisen en aanmeldprocedure op onze Engelstalige pagina.

  Meer weten?
  Voor vragen over aanmelden met een buitenlandse vooropleiding kun je contact opnemen met de International Student Advisors van dit programma: 

  E-mail: bachelors.fs@vu.nl

 • Bindend Studie Advies (BSA)

  Om een positief studieadvies te krijgen, moet een student ten minste 42 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving van de opleiding.

  Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een tentamen inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt tevens over een overzicht van de behaalde resultaten.

 • Aanvullende kosten

  Studenten moeten rekening houden met bijkomende kosten van 200 euro per jaar voor de aanschaf van studieboeken. Van studenten wordt ook verwacht dat ze een laptop bezitten met Windows 10 of Mac OSX (p/m 200 euro per academisch jaar).

 • FAQ Selectie - Numerus Fixus

  Als ik me wil aanmelden voor de opleiding, moet ik dan ook deelnemen aan de selectieprocedure?
  Alle kandidaten die zich willen aanmelden voor bachelor Computer Science moeten deelnemen aan de selectieprocedure. De aanmelddeadline is op 15 januari 2023, 23:59 uur. Om deel te nemen aan de selectie dien je ervoor te zorgen dat je je aanmelding in Studielink hebt afgerond en alle benodigde documenten voor deze deadline hebt geüpload.

  Ik doe mee aan de selectieprocedure met een internationale vooropleiding. Hoe upload ik de benodigde documenten?
  Als je je hebt aangemeld met een internationale vooropleiding, moet je tijdens het aanmeldproces de benodigde documenten uploaden via het Bachelor Application File. De uiterste deadline voor het uploaden van dit document is 15 januari, 23:59 CET.

  Ik doe mee aan de selectieprocedure met een Nederlands vooropleiding. Hoe upload ik de benodigde documenten?
  Als je je hebt aangemeld met een Nederlandse vooropleiding, upload dan de benodigde documenten als volgt:

  Nederlandse vooropleiding
  Momenteel in 6 vwo: lever een cijferlijst in volgens het verstrekte sjabloon voor je SE-cijfers, gevalideerd door je instelling op 13 januari 2023. Let op: alleen documenten die correct zijn gedateerd, worden als geldig beschouwd.

  Als je jezelf hebt aangemeld voor de opleiding Computer Science met een van de volgende Nederlandse opleidingsniveaus, vul dan dit formulier in om je cijfers en/of diploma te uploaden, vóór 15 januari 2023.

  • 5 vwo afgeronde en bezig met overige verplichte vakken via verschillende routes zoals roc, vavo etc.: bewijs van de cijfers voor 5 vwo inleveren.
  • havo afgerond en bezig met hbo-propedeuse, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: gevalideerde kopie havo-diploma met eindcijferlijst inleveren.
  • havo afgerond en hbo-propedeuse behaald, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: gevalideerde kopie havo-diploma met eindcijferlijst en hbo-propedeusecijferlijst inleveren.
  • mbo afgerond en momenteel bezig met hbo-propedeuse, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: gevalideerde kopie mbo-diploma met eindcijferlijst inleveren.
  • mbo afgerond en hbo-propedeuse afgerond, let op: hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: wiskunde B en Engels: inleveren cijferlijst hbo-propedeuse.

  Moeten kandidaten een motivatiebrief uploaden om deel te nemen aan de selectieprocedure?
  Studenten die zich aanmelden voor deze opleiding hoeven tijdens de selectieprocedure geen motivatiebrief te uploaden.

  Wanneer ontvang ik het studiemateriaal voor de selectietoets?
  De selectietoets vindt plaats op 7 maart 2023, 13.00 – 16.30 uur CET. Als je met goed gevolg je eindcijfers van je vooropleiding naar ons hebt gestuurd, ontvang je ongeveer twee weken voor de toets een e-mail met de uitnodiging voor de toets. In deze e-mail wordt uitgelegd hoe je toegang krijgt tot de TestVision selectietoets en benodigde studiestof.

  Het is me niet gelukt om mijn cijferlijst te uploaden voor de deadline van 15 januari. Kan ik me nog aanmelden voor deze bachelor?
  De deadline voor het uploaden van de vereiste documenten is op 15 januari, 23.59 uur. Kandidaten hebben sinds 1 oktober de tijd gehad om zich aan te melden voor de opleiding en om de benodigde documenten te uploaden. Als je je cijfers niet op tijd hebt kunnen uploaden, kun je helaas niet deelnemen aan de selectieprocedure voor de bachelor Computer Science. 

  Hoe ‘definitief’ is het accepteren van je plaats?
  De opleiding heeft in totaal 400 plaatsen per jaar beschikbaar. Als je een plaats aangeboden krijgt, heb je twee weken de tijd om deze aan te nemen. Als je het aanbod niet accepteert, word je in studiejaar 2023-2024 niet meer toegelaten en wordt je plaats aangeboden aan de volgende persoon in de ranglijst. Krijg je op 15 april 2023 geen plek aangeboden, dan bestaat de kans dat je de komende maanden alsnog een plek krijgt aangeboden.

  Bepaalt de selectie- en plaatsingsprocedure ook of ik toelaatbaar ben?
  De selectieprocedure bepaalt niet of je toelaatbaar bent: je moet nog steeds bewijzen dat je voldoet aan alle vereisten om deel te nemen aan de bacheloropleiding. Sommige studenten zijn nog niet direct toelaatbaar bij aanmelding, bijvoorbeeld als ze nog niet klaar zijn met de middelbare school. Je kunt echter nog steeds deelnemen aan de procedure. Houd er rekening mee dat je voor de start van de bacheloropleiding in september aan de eisen moet voldoen.

  Ik heb mijn definitieve rangnummer ontvangen op 15 april 2022, maar ik begrijp niet helemaal hoe mijn rangnummer is berekend.
  De berekening van je rangnummer is niet gebaseerd op een gemiddelde van de twee rangnummers, maar wordt berekend op basis van je werkelijke GPA voor vooropleiding en score op de selectietoets.

  Je krijgt het rangnummer van je gemiddelde cijfer van je vooropleiding en het rangnummer van je toetsscore om een indicatie te hebben van je scores in vergelijking met de rest van het cohort. Je kunt deze rangnummers niet gebruiken om het uiteindelijke rangnummer te berekenen. Je kunt het uiteindelijke rangnummer niet zelf berekenen omdat je dan de scores van de rest van het cohort zou moeten hebben en we kunnen dit vanwege privacyredenen niet delen.

  Hoe vaak kan ik me aanmelden voor een numerus fixus-opleiding?
  Je mag je in totaal (landelijk) drie keer aanmelden voor eenzelfde opleiding met selectie, verdeeld over verschillende jaren. De opleidingen kunnen ervoor kiezen om het aantal deelnames te beperken. Voor Computer Science mag je in totaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

  Gebruikte selectiepogingen

  • Wanneer je niet of niet volledig hebt deelgenomen aan de selectieprocedure, maar jouw aanmelding niet vóór 15 januari hebt ingetrokken via Studielink, verbruik je een deelnamekans. 
  • Als je wél mee hebt gedaan aan de selectie, maar niet slaagt voor je eindexamen, kan je vóór 1 september een verzoek indienen om de verbruikte deelnamekans(en) ongedaan te maken. Stuur je verzoek per e-mail naar studentenbalie@vu.nl met als onderwerp ‘Selectiepoging ongedaan maken’. Je dient bewijsstukken mee te sturen waaruit blijkt dat je gezakt bent. Dien je geen verzoek in vóór 1 september, dan verbruik je een deelnamekans. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op

Bel +31 (0)20 59 85000 (ma t/m vr: 10:00 - 16:00)

Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Of stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367

Heb je een vraag over de toelatingseisen?

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Stuur ons een bericht via de online chat (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00).

Bel +31 (0)20 59 85020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00)