Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Profielthema's

De VU heeft vier prachtige profielthema’s. Ze zijn nauw verbonden met onze identiteit en verwijzen naar de maatschappelijke domeinen waar we door onderwijs, onderzoek en valorisatie werken aan een betere wereld.

Profielthema’s geven focus en richting
Onze samenleving staat de komende decennia voor grote en steeds complexer wordende uitdagingen. Dat vraagt om A Broader Mind en een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast daagt onze samenleving de wetenschap steeds meer uit. Steeds vaker moeten we onze maatschappelijke rol als universiteit legitimeren. Hoe gaan we met deze ontwikkeling om? Hoe integreren we wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit? Onze multidisciplinaire profielthema’s geven hierbij richting. Ze laten zien welke focus wij kiezen als het gaat om onze kerntaken.

Bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
Om focus aan te brengen in onze activiteiten hebben we op grond van de doelstellingen uit de VU Strategie 2020-2025 de vier profielthema’s verder aangescherpt. Elk profielthema draagt bij aan meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het SDG-dashboard meet van elk van de 17 SDG’s onze maatschappelijke impact. Zo kunnen we nog beter laten zien waar de VU voor staat: een universiteit met een maatschappelijke focus.

Profielthema’s

 • Connected World

  Hoe maken we meer betekenisvolle connecties in een wereld waarin niet iedereen profiteert van digitalisering en globalisering? Lees meer over Connected World.

 • Governance for Society

  Hoe dragen we bij aan de weerbaarheid van democratisch bestuur in organisaties en samenlevingen? Lees meer over Governance for Society.

 • Human Health and Life Sciences

  Hoe kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen, met aandacht voor de gehele mens in zijn sociale omgeving? Lees meer over Human Health and Life Sciences.

 • Science for Sustainability

  Hoe creëren we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld, voor generaties nu en in de toekomst? Lees meer over Science for Sustainability.

 • Dream Teams voor profielthema's

  In een Dream Team maken studenten maatschappelijke impact en ontwikkelen hun persoonlijke en professionele vaardigheden. Het team bestaat uit 8 tot 14 bachelor- en masterstudenten van uiteenlopende opleidingen en met een rijk scala aan vaardigheden. Zo vul je elkaar aan, versterk je elkaar, verleg je grenzen en groei je naast academisch ook op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Kortom: je ontwikkelt ‘A Broader Mind’.

  De Dream Teams vertegenwoordigen een profielthema, werken een door VU-academici geformuleerde opdracht zelfstandig uit en leveren een tastbaar eindresultaat op.