Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Profielthema's

De VU heeft vier prachtige profielthema’s. Ze zijn nauw verbonden met onze identiteit en verwijzen naar de maatschappelijke domeinen waar we door onderwijs, onderzoek en valorisatie werken aan een betere wereld.

Profielthema’s geven focus en richting
Onze samenleving staat de komende decennia voor grote en steeds complexer wordende uitdagingen. Dat vraagt om A Broader Mind en een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast daagt onze samenleving de wetenschap steeds meer uit. Steeds vaker moeten we onze maatschappelijke rol als universiteit legitimeren. Hoe gaan we met deze ontwikkeling om? Hoe integreren we wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit? Onze multidisciplinaire profielthema’s geven hierbij richting. Ze laten zien welke focus wij kiezen als het gaat om onze kerntaken.

Bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
Om focus aan te brengen in onze activiteiten hebben we op grond van de doelstellingen uit de VU Strategie 2020-2025 de vier profielthema’s verder aangescherpt. Elk profielthema draagt bij aan meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het SDG-dashboard meet van elk van de 17 SDG’s onze maatschappelijke impact. Zo kunnen we nog beter laten zien waar de VU voor staat: een universiteit met een maatschappelijke focus.

Profielthema’s