Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Los problemen op met oog voor mensen

Organisatiewetenschappen

Door een wereldwijde explosie van organisaties en organiseren is onze samenleving veranderd in een ‘organisatiesamenleving’. Daarom zijn organisaties de sleutel tot het begrijpen van maatschappelijke dynamiek, net zoals inzichten in de maatschappij cruciaal zijn voor ons begrip van processen van organiseren.

Onderzoek binnen de afdeling Organisatiewetenschappen (ORG) van de Vrije Universiteit Amsterdam concentreert zich op de kruising van organisatie en samenleving. Het laat zien hoe onze manieren van organiseren zijn verweven met, en inwerken op, maatschappelijke ontwikkelingen.

In de kern richt de discipline organisatiewetenschappen zich op verschillende vormen van organisaties en organiseren, op vragen over waarom en hoe organisatieprocessen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd door hun leden, en hoe organisaties worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en vice versa. In een dynamische en steeds meer (digitaal) onderling verbonden samenleving van organisaties zien we de uitdaging om een beter inzicht te krijgen in de verbindingen en dynamieken die typerend zijn voor hedendaagse vormen van organiseren. Daarom is het OPOS (Organisaties en Processen van Organiseren in de Samenleving) onderzoeksprogramma geïnteresseerd in onderlinge afhankelijkheid, conflict en samenwerking, evenals instabiliteit, veerkracht en verandering. Zie de Showcase van Organisatiewetenschappen voor een overzicht van video's met betrekking tot recent onderzoek dat is uitgevoerd door OPOS.

In ons onderzoek hanteren we een uitgesproken sociaal-wetenschappelijke benadering:

  • Wrijving tussen organisatie en disorganisatie
  • Actorgericht en contextgevoelig
  • Sociaal-wetenschappelijke methoden
  • Betrokken wetenschap

Het centrale doel van het onderzoeksprogramma is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop organisaties, groepen, netwerken en individuen met elkaar omgaan en betrekking hebben tot elkaar (d.w.z. onderlinge afhankelijkheid), soms harmonieus, vaak disharmonisch (d.w.z. (in)stabiliteit), om organisatiedoelen te realiseren.

OPOS bestaat uit vier onderzoeksclusters, die verbondenheid en ruimte bieden voor verdere specialisatie binnen specifieke onderzoeksbenaderingen. De vier onderzoeksclusters* zijn: Samenwerking en conflict tussen individuen en binnen teams; Politieke, culturele en emotionele dynamiek van organisatorische actoren; Organisatiedynamiek en inter-organisatorische processen binnen en tussen organisaties, en Culturele dynamiek en organisatorische verandering.

*Raadpleeg voor meer informatie over de onderzoekclusters Onderzoek van de afdeling Organisatiewetenschappen

ON­DER­WIJS: ÉÉN BA­CHE­LOR, TWEE MAS­TERS EN MEER

In de bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) kijk je kritisch naar het functioneren van organisaties. 

De master Beleid, communicatie en organisatie (BCO) leert je meer over ondernemingsstrategieën, relaties tussen organisaties, besluitvormingsprocessen en de rol van mensen in bedrijven en instellingen. 

In de (Engelstalige) master Culture, Organization and Management (COM) onderzoek je de problemen en uitdagingen van cultuur en identiteit in de veranderende wereld van management en organisatie. 

Daarnaast verzorgen we onderwijs in het SBI programma van de Faculteit Exacte Wetenschappen, in de onderzoeksmaster Social Sciences for a Digital Society en binnen VU voor Professionals

Raadpleeg deze pagina voor uitgebreide informatie over onze onderwijsprogramma's.

 

Volg @OrgVu op Twitter!

Onderwijs

In onze verregaand ver-organiseerde samenleving zijn organisaties het middel om dingen gedaan te krijgen, het sociale weefsel voor onze communicatie en de motor achter maatschappelijke processen. Organiseren is een buitengewoon complex sociaal proces en organisaties hebben hun eigen vaak onverwachte dynamiek. Dit vraagt om specifieke sociaalwetenschappelijke kennis en inzicht in het functioneren van organisaties en het proces van organiseren. 

Lees hier meer over ons onderwijs.

Onderzoek

Organisaties en Processen van Organiseren in de Samenleving (OPOS) is het onderzoeksprogramma van de afdeling Organisatiewetenschappen (ORG) binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). De Faculteit der Sociale wetenschappen is een faculteit van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Lees hier meer over ons onderzoek. 

Het Managementteam van Organisatiewetenschappen

Het Managementteam van Organisatiewetenschappen

Sierk Ybema: Afdelingshoofd
Christine Teelken: Opleidingsdirecteur Bachelor B&O
Michiel Verver: Opleidingsdirecteur Master COM
Dick de Gilder: Opleidingsdirecteur Master BCO
Tijs van den Broek: Onderzoeksdirecteur
Elles Bandringa: Assistent coördinator Bedrijfsvoering, ondersteuning Afdelingshoofd en MT

Ontmoet hier ons team

Organisatiegedrag gerelateerd aan samenwerking en concurrentie

Bianca Beersma onderzoekt organisatiegedrag gerelateerd aan samenwerking en concurrentie, bijvoorbeeld in gezondheidszorg. Beersma is hoogleraar aan de afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Meer over