Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hoe is ons bestuur georganiseerd?

Bestuurswetenschap en Politicologie

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie aan de VU is een instelling voor hoogwaardig onderzoek en onderwijs.

Binnen de richting Bestuurswetenschappen wordt onderzoek gedaan naar besturen en het openbaar bestuur. Deze vragen zijn van belang voor de samenleving: Hoe is ons bestuur georganiseerd; hoe komen beslissingen tot stand; wat is de inhoud; worden besluiten ook uitgevoerd; welke belangen worden gediend; worden de doelen bereikt?

Binnen de richting Politicologie worden de drie belangrijkste subdisciplines van het vakgebied bestreken: vergelijkende politicologie, internationale betrekkingen en politieke theorie. Ook hier komen maatschappelijk relevante vraagstukken aan bod: kunnen we ons politieke systeem hervormen; onder welke condities breekt oorlog uit; hoe beïnvloeden internationale organisaties nationale samenlevingen?

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie biedt een keuze aan internationaal geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen met verschillende accenten op de verhouding tussen politiek en bestuur, en nationaal en internationaal beleid. Binnen deze programma’s is bijzondere aandacht voor beleidsthema’s zoals de verzorgingsstaat en sociaaleconomische herverdeling, duurzaamheid, nationale en internationale veiligheid en Europese integratie.

Maak kennis met de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie

Afdelingshoofd Gjalt de Graaf, assistent-professor International Relations Özlem Terzi en assistent-professor Comparative Politics Loes Aaldering vertellen in deze video hoe het is om op de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie te werken.

Gender en politieke berichtgeving

Loes Aaldering is universitair docent binnen onze afdeling en houdt zich bezig met de manier waarop in de media wordt gesproken over politici en hun leiderschapskenmerken. Ze kijkt daarbij naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Onlangs kreeg ze een Veni-subsidie toegewezen om te onderzoeken in hoeverre genderstereotyperingen worden toegepast in berichtgeving over politici en hoe deze de beeldvorming beïnvloedt. 

Meer over

Wil je meer weten over onze afdeling?

Neem contact op met ons afdelingssecretariaat

secretariaat.bop.fsw@vu.nl

Stage aanbieden? Gebruik dit formulier.

Hoofdgebouw VU, kamer 2E-72
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Contactgegevens voor huidige en aankomende studenten

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl