Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijs Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid

De afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid verzorgt onderwijs in brede en disciplinaire bachelor- en masterprogramma’s. Elke opleiding start vanuit een aantal kernvakken en biedt daarnaast de mogelijkheid tot specialisatie. Vooral in de specialisatietrajecten is het onderwijs in de regel kleinschalig, met veel vrijheid om te kiezen voor uiteenlopende vakken en een eigen scriptieonderwerp.

BACHELORPROGRAMMA’S
Het eerste jaar van de bachelorprogramma’s bestaat uit een brede introductie in het vakgebied, ondersteund met een ‘verkenningsmodule’ waarin de studenten vanaf het begin van de studie reflecteren op het academisch leerproces. Na dit ‘funderende’ jaar bieden de opleidingen allerlei keuzeopties.

De minorruimte in het derde jaar biedt ruimte voor verdere specialisatie, maar ook voor stages of voor studie in het buitenland. Voor ambitieuze en getalenteerde bachelorstudenten biedt de faculteit een honoursprogramma waarbinnen studenten kunnen meewerken aan lopende onderzoeksprojecten.

Kunst en Cultuurwetenschappen
Kunst en Cultuurwetenschappen biedt de brede bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA), die vanaf 2021 ook als geheel Engelstalig gevolgd kan worden. Na het gezamenlijke eerste jaar kiezen de studenten naast verdere interdisciplinaire vakken voor specialisatie in één van deze vier domeinen.

Geschiedenis
Geschiedenis verzorgt twee bachelorafstudeerrichtingen: Geschiedenis in het Nederlands en de Engelstalige bachelor History: History and International Studies.

  • De bachelor Geschiedenis biedt een gezamenlijk eerste jaar met een zowel chronologische als thematische benadering van de Europese en wereldgeschiedenis. In het tweede jaar kiezen de studenten voor Politieke Geschiedenis & Cultuurgeschiedenis of voor Global History als afstudeerrichting. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot specialisatie op het gebied van Erfgoed & Herinnering of Oude geschiedenis.
  • Studenten History and International Studies bestuderen globalisering en internationale relaties tussen staten, mensen en culturen vanuit historisch perspectief. Het programma is een unieke combinatie van vakken van Geschiedenis, Internationale Betrekkingen en moderne talen.

Oudheid
Oudheid verzorgt onderwijs op het gebied van Griekse en Latijnse Taal en CultuurArcheologie en Oudheidwetenschappen. Oudheidwetenschappen integreert geschiedenis met talen, cultuur en archeologie, waarbij het accent ligt op de Grieks-Romeinse wereld en het oude Midden-Oosten. Sinds 2020 worden ook de Engelstalige afstudeerrichtingen Archaeology en Ancient Studies aangeboden. Al deze opleidingen worden samen met de UvA aangeboden in het kader van het Amsterdam Centre of Ancient Studies and Archaeology (ACASA)

MASTER- EN ONDERZOEKSMASTERPROGRAMMA’S
De afdeling verzorgt een breed palet aan masterprogramma’s. Belangrijk voor het masteronderwijs is de Graduate School of Humanities, waarin masterstudenten en onderzoeksmasterstudenten direct kennismaken met het lopende onderzoek. De Graduate School organiseert Graduate Lectures, vakkenpresentaties door studenten, seminars voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi en career events.

Sommige masterprogramma’s zijn geheel Engelstalig; andere hebben naast Engelstalige modules een Nederlandse afstudeervariant.

Kunst en Cultuurwetenschappen
Kunst en Cultuurwetenschappen biedt de volgende afstudeerrichtingen aan:

Daarnaast is er de Engelstalige opleiding Heritage Studies en het duale masterprogramma Curating Art & Cultures.

Voor onderzoeksmasterstudenten is er de afstudeerrichting Humanities Research Master: Critical Studies in Art and Culture.

Geschiedenis
Geschiedenis biedt zowel een brede eenjarige masteropleiding Geschiedenis als een tweejarige onderzoeksmaster Humanities Research Master: Global History
In de master Geschiedenis kan worden gekozen voor een van de volgende specialisaties:

Of het tweejarige onderzoeksmasterprogramma:

Daarnaast bestaat aan de VU de onderzoeksmasteropleiding Classics & Ancient Civilizations(Research), waarvoor ook samengewerkt wordt met de UvA.