Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ontwikkel je tot coachende begeleider

De opleiding bestaat uit zes dagdelen verspreid over drie maanden en daaropvolgend drie intervisiebijeenkomsten, waarbij op momenten naar keuze aangesloten kan worden.

In elk van de zes dagdelen staat één bijeenkomst van de Lesson Study cyclus centraal.

Bijeenkomst 1
- Kennismaken met Lesson Study
- Rol van de procesbegeleider
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 2
- Drielagen-preventiemodel
- Onderwijsbehoeften
- Lesdoelen formuleren
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 3
- Differentiatie
- Activerende werkvormen
- Lesontwerp
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 4
- Onderzoekende houding
- Observatievaardigheden
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 5
- Onderzoekende houding
- Teamontwikkeling, veiligheid en weerstand
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Bijeenkomst 6
- Onderzoekende houding
- Evalueren en reflecteren
- Begeleidings- en coachingsvaardigheden

Werkwijze
De bijeenkomsten zijn interactief en dynamisch. Kennisoverdracht wordt afgewisseld met praktische opdrachten en simulaties. Aan de opleiding nemen cursisten uit verschillende scholen en instituten deel, waardoor er veel onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt.
De opleiding bestaat onder meer uit: 

  • Inhoudelijke verdieping: Lesson Study, gedifferentieerd lesontwerp, activerende didactiek,
    onderzoekende houding 
  • Trainingsmodulen: coachings-, begeleidings-  en observatievaardigheden
  • Praktijkopdrachten: begeleiden van een Lesson Study team 
  • Reflectie en intervisie

In de intervisiebijeenkomsten brengen cursisten casussen in en bespreken zij opgedane ervaringen bij het begeleiden van een Lesson Study team, waardoor zij zich verder ontwikkelen als procesbegeleider.

Instroomeisen
Cursisten dienen tenminste over een hbo-bachelor te beschikken. Ervaring in het begeleiden of aansturen van een team (op school of elders) wordt aanbevolen.

Studielast
De studielast, exclusief het begeleiden van een team in de eigen praktijk, bedraagt in totaal 52 uur (30 contacturen en 12 uur zelfstudie).

Toetsing en afronding
De opleiding wordt na het voltooien van de opleidings- en intervisiebijeenkomsten afgerond met een portfolio, waarin de procesbegeleidingsvaardigheden worden aangetoond en de eigen praktijkervaring geanalyseerd wordt vanuit de literatuur.

Meer over deze opleiding
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heb je vragen over de opzet of inhoud van de opleiding? Neem dan contact op met docent Tirza Bosma via t.bosma@vu.nl 

Of bel Tirza op 020 598 51 62

Praktische vragen

Heb je vragen over plaatsing of betaling? Mail dan lerarenacademie@vu.nl

Of bel op maandag en woensdag tussen 9.00 en 16.00 uur naar 020 59 89279.