Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Juridische update omtrent de zieke werknemer

Na het volgen van deze masterclass bent u weer up-to-date met de rechten en plichten in de omgang met zieke werknemers.

U kent het ziektebegrip in zowel het BW als de ZW en u weet welke verplichtingen op werkgever en werknemer rusten in geval van situatieve arbeidsongeschiktheid. Verder bent u na deze cursus bekend met de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie inzake de regels rondom re-integratie van de zieke werknemer. U heeft kennisgenomen van de belangrijkste actuele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep die van belang zijn op dit terrein, bijvoorbeeld over de praktische schatting en de loonsanctie. Ook bent u op de hoogte van de (on)mogelijkheden die bestaan de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer (gedeeltelijk) te ontslaan en van de recente ontwikkelingen inzake de transitievergoeding bij o.a. het slapend dienstverband. Ten slotte kent u de bijzondere rol van de eigenrisicodrager bij de uitvoering en rechtsbescherming van de ZW.

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen:
- Het begrip ziekte en situatieve arbeidsongeschiktheid in BW en ZW
- Re-integratie en loonsanctie
- Ontslag en ziekte
- Transitievergoeding bij slapende dienstverbanden
- Aandachtspunten bij eigenrisicodragen

Cursusleider    
Deze cursus staat onder leiding van Mr. Lucy van den berg, universitair docent sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Docenten
Prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Mr. dr. Lucy van den berg, universitair docent sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Mr. dr. Vivian Bij de Vaate, universitair hoofddocent Arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Mr. Erica Wits, advocaat arbeidsrecht bij AWVN.

Meer informatie over deze masterclass
Inleiding
Data, kosten en contact

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten