Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Educatieve minor

VU Lerarenopleiding | per week één collegedag op de VU en 4 tot 5 dagdelen stage op een middelbare school.

Leren lesgeven en leraar zijn, je doet het allemaal tegelijk met de Educatieve minor. Wat je de ene dag leert tijdens het college, breng je de volgende dag al in de praktijk bij je stageschool.

De Educatieve minor wordt gegeven in het eerste semester van het derde studiejaar (vanaf de startweek in augustus t/m januari) en is opgedeeld in twee fases. In beide fases draait het om twee vakken: Didactiek en Praktijk.

Je volgt één dag per week colleges op de VU en loopt in dezelfde periode 4 tot 5 dagdelen stage op een middelbare school. Een efficiënte manier van leren: de lesstof die in de colleges wordt behandeld, pas je direct toe in de praktijk en kun je vaak de week daarna al evalueren.

Hoewel je oefent als leraar in het voortgezet onderwijs komen de vaardigheden die je ontwikkelt goed van pas in tal van andere beroepen.

Colleges

De colleges voor de minor educatie vinden plaats op de VU op maandag. Je volgt het vak Didactiek dat is opgedeeld in drie onderdelen: Algemene didactiek, Vakdidactiek en de peergroup. 

Bij Algemene didactiek leer je wat er komt kijken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Je krijgt handvatten om leerlingen te motiveren en verdiept je in de ontwikkelingsfasen van jongeren, en hoe je een veilig leerklimaat kunt scheppen. Samen met vakgenoten volg je het werkcollege Vakdidactiek waarbij belangrijke vakdidactische concepten en werkwijzen aan bod komen. Tijdens de peergroupbijeenkomsten werk je samen met andere minorstudenten in kleine groepen. Hier bespreek je en analyseer je met medestudenten de ervaringen die je tijdens je stage hebt opgedaan en verbind je je ervaringen met de theorie.

Stage

Je begint de Educatieve minor direct met oefenen in de praktijk, al in de eerste week ga je stagelopen. Maar je start niet meteen voor de klas: eerst kijk je de kunst af bij ervaren docenten. Je loopt een dag met een klas mee en gaat vervolgens in gesprek met de docenten en de leerlingen. Daarna begin je met het geven van deellessen. Je legt bijvoorbeeld een nieuw begrip uit of bespreekt een opdracht met de leerlingen. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en uitvoeren van de lessen en voel je steeds zelfverzekerder als leraar in het voorgezet onderwijs.

Stageplekken via de VU

Je hoeft je geen zorgen te maken over het vinden van een stageplek. Dit doet de VU voor je bij een middelbare school in regio Amsterdam of Noord-Holland. Je bent 4 tot 5 dagdelen per week actief op je stageschool, op dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag. Met de werkplekbegeleider op school maak je afspraken over de invulling van de stage.

Persoonlijke begeleiding

Voor de klas staan is pittig. De VU hecht daarom veel waarde aan begeleiding van studenten en werkt nauw samen met de begeleiders op de scholen. Iedere student heeft een mentor, vaak is dat de vakdidacticus. De lijnen zijn kort en je krijgt gerichte feedback op lesontwerp en lesgeven, aan de hand van videomateriaal en lesbezoek. Samen met de werkplekbegeleider bekijkt en beoordeelt de mentor jouw prestaties en voortgang. Minorstudenten leren ook van elkaar en delen ervaringen in peergroups. In een informele sfeer is er gelegenheid medestudenten om advies te vragen over situaties uit de dagelijkse lespraktijk.

Nieuwsgierig naar onze docenten en opleiders? Bekijk de profielpagina's van de medewerkers van de VU Lerarenacademie

Startweek

We starten de opleiding met de startweek op maandag 26 augustus, donderdag 29 augustus en vrijdag 30 augustus 2024.

Toetsen, reglementen en bevoegdheden

 • Toetsen

  Na fase 1 en na fase 2 worden zowel het vak Didactiek als Praktijk getoetst. Dit gebeurt aan de hand van integrale opdrachten. Je maakt dus geen losse kennistoetsen maar werkt aan het ontwikkelen van lessen(series) waarbij je theorie en praktijk moet vertalen naar goede ontwerpen. Zo laat je zien hoe jouw kennis en vaardigheden zich ontwikkelen. Je stage wordt beoordeeld door je werkplekbegeleider, in samenwerking met de mentor van de VU en de schoolopleider van je praktijkschool.

 • Onderwijs- en examenregeling

  De Educatieve minor is geen aparte opleiding en kent dus ook geen onderwijs- en examenregeling. Wel is er de Onderwijsregeling Educatieve Minor met specifieke artikelen over het onderwijs en de beoordeling van de modules van de minor educatie. Voor het overige geldt de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de bacheloropleiding waarbinnen de Educatieve minor wordt opgenomen.

 • Tweedegraads lesbevoegdheid

  Als je de Educatieve minor behaald hebt en je bacheloropleiding hebt afgerond, heb je beperkte tweedegraads lesbevoegdheid in het gekozen schoolvak en mag je lesgeven in de onderbouw van het havo en vwo en in het vmbo. 

 • Doorstromen naar eerstegraads lesbevoegdheid

  Na je bachelor kun je de tweejarige master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen of Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen volgen om je eerstegraadsbevoegdheid te halen zodat je ook les kunt geven in de bovenbouw van havo en vwo. Je krijgt dan 30 EC vrijstelling.

  Na je bachelor én een master kun je onze eenjarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs volgen om je eerstegraads bevoegdheid te halen. Ook dan krijg je 30 EC vrijstelling.

De uitdaging van Informatica

De uitdaging van Informatica

De docent over Informatica-student Danielle bij de certificaatuitreiking van haar Educatieve minor:

Danielle viel met haar neus in de boter. Omdat Informatica als schoolvak alleen in de bovenbouw wordt gegeven, stond zij de eerste dag al meteen voor een klas die bijna even oud was als zij. Dat was best even spannend, maar door haar enorme vakkennis zagen de leerlingen haar al snel als DE DOCENT. Daardoor ging Danielle zichzelf ook zo zien.