Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leg hét fundament voor jouw juridische carrière

Heb je interesse in maatschappelijke en diepgaande juridische vraagstukken? Wil jij een verschil maken binnen het juridische speelveld?

Dan is de studie Rechtsgeleerdheid iets voor jou.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan.

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma, VU pre-master of bachelor bij andere universiteit)

  Juridische bachelor

  Met een universitaire juridische bachelor (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht ben je direct toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

  Brede bachelor met juridische track

  Met een brede bachelor met een juridische track (zoals Liberal Arts and Sciences of PPLE) kan je ook voor toelating in aanmerking komen, indien je tenminste 60 EC aan juridische vakken hebt behaald. 

  Andere bachelor

  Heb je een universitaire bachelor die relevant is voor de afstudeerrichting die je wilt doen? Dan kan je voor toelating in aanmerking komen, indien je:
  - tenminste 60 EC aan juridische vakken hebt behaald; en
  - daarmee kennis en inzicht op een voor de afstudeerrichting relevant deelgebied van het recht verkregen hebt op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid.
  In uitzonderlijke gevallen kan relevante werkervaring in het juridische veld meegewogen worden voor de 60 EC vereiste. 

  Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent? Stuur ons de volgende documenten (zie Contactgegevens):

  • scan (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • geef aan welke afstudeerrichting je wilt volgen

  Met een bachelor die niet relevant is voor de afstudeerrichting kom je niet in aanmerking voor toelating, ook niet als je 60 EC aan juridische vakken hebt behaald.

  VU pre-master

  Indien je de pre-master SchakelzoneRecht VU hebt afgerond, ben je toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen. Deze pre-master staat uitsluitend open voor studenten met een HBO-bachelor Rechten (Nederlands recht) en wordt aangeboden via de Open Universiteit.

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (pre-master)

  Toelating tot de master is mogelijk voor onderstaande HBO-bachelordiploma’s in combinatie met een relevant schakelprogramma (pre-master).

  HBO-Rechten plus VU SchakelzoneRecht
  De faculteit biedt via de Open Universiteit de pre-master SchakelzoneRecht aan. Op basis van deze pre-master ben je toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

  HBO-Rechten met doorstroomprogramma HvA-VU
  Volg je aan de HvA de HBO-Rechten opleiding inclusief het VU doorstroomprogramma, dan ben je toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

  HBO-Rechten plus Rechten pre-master met Civiel effect (niet VU)
  Heb je een hbo-diploma Rechten en een andere pre-master (of pakket aan juridische vakken) met dezelfde inhoud en hetzelfde niveau als de VU SchakelzoneRecht, dan kan je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent. Je moet in elk geval een Nederlandstalige track gevolgd hebben; een HBO Rechten met Engelstalige track biedt geen toelating. 

  Stuur ons de volgende documenten (zie Contactgegevens):

  • scan HBO-diploma
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst pre-master
  • inhoudelijke vakinformatie van alle pre-master vakken

  Het is mogelijk dat je eerst extra vakken dient te behalen om toelaatbaar te zijn.

  Andere hbo-bacheloropleidingen bieden geen toelating tot de master Rechtsgeleerdheid, ook niet in combinatie met een relevante pre-master.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Juridische bachelor

  Je bent toelaatbaar tot de master indien je diploma geëvalueerd is als gelijkwaardig aan een Nederlandse universitaire juridische bachelor en je voldoende juridische vakken hebt behaald die relevant zijn voor de afstudeerrichting(en) van je keuze.

  We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.

  Andere bachelor

  Heb je een universitaire bachelor die relevant is voor de afstudeerrichting die je wilt doen? Dan kan je voor toelating in aanmerking komen, indien je diploma is geëvalueerd als gelijkwaardig aan een Nederlandse academische bachelor en je:
  - tenminste 60 EC aan juridische vakken hebt behaald; en
  - daarmee kennis en inzicht op een voor de afstudeerrichting relevant deelgebied van het recht verkregen hebt op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid.

  In uitzonderlijke gevallen kan relevante werkervaring in het juridische veld meegewogen worden voor de 60 EC vereiste.  

  We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.

  Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent? Stuur ons de volgende documenten (zie Contactgegevens):

  • scan diploma (indien reeds behaald)
  • scan (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • geef aan welke afstudeerrichting je wilt volgen

  Met een bachelor die niet relevant is voor de afstudeerrichting kom je niet in aanmerking voor toelating, ook niet als je 60 EC aan juridische vakken hebt behaald.

  Op basis van een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

  Taaleis Nederlands of Engels

  Voor de Nederlandstalige afstudeerrichtingen moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken. Voor de Engelstalige afstudeerrichtingen is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. 

  Let op : het is mogelijk dat voor de aanvraag van een visum en/of verblijfsvergunning aanvullende taaleisen gelden.

 • Aanmelden

  Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding.

  Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

  voor instroom per 1 september:

  1 december voor internationale studenten die een beurs willen aanvragen 

  1 april voor internationale studenten die VU huisvesting willen aanvragen

  1 april voor studenten van buiten de EU/EEA

  15 Juli voor EU/EEA studenten 

  voor instroom per 1 februari:

  1 november  voor studenten van buiten de EU/EEA

  1 januari voor EU/EEA studenten

  Volg deze aanmeldprocedure.

  Let op : op Studielink meld je je aan voor de master Rechtsgeleerdheid. Op VU Dashboard geef je aan welke afstudeerrichting(en) je wilt volgen. 

  Wil je je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden, lees dan eerst wat de vereisten zijn bij het combineren van twee afstudeerrichtingen.  Je kunt tijdens je studie je afstudeerrichting nog wijzigen of je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden. 

  Voor deze master dien je de volgende document(en) te uploaden op je VU Dashboard  (PDF):

  • geen juridische bachelor : je (voorlopige) officiële cijferlijst
  • internationaal diploma: je (voorlopige) officiële cijferlijst + CV

  Ben je een student van buiten de EU/EEA dan kun je via het online formulier op je VU Dashboard je visumaanvraag indienen. Heb je geen toegang tot het formulier of heb je vragen, neem dan contact op met het International Office via studentimmigration@vu.nl.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur een mail naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Voor vragen over collegegeld, Studielink, VU Dashboard etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Voor algemene informatie kun je een mail sturen naar studentenbalie@vu.nl.