Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leg hét fundament voor jouw juridische carrière

Heb je interesse in maatschappelijke en diepgaande juridische vraagstukken? Wil jij een verschil maken binnen het juridische speelveld?

Dan is de studie Rechtsgeleerdheid iets voor jou.

Check of je aan de toelatingseisen voldoet en meld je aan.

 • Ik heb een Nederlandse WO bachelor (VU-bachelordiploma, VU pre-master of bachelor bij andere universiteit)

  Juridische bachelor

  Met een universitaire juridische bachelor (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht of Fiscaal Recht ben je direct toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

  Brede bachelor met juridische track

  Met een brede bachelor met een juridische track (zoals Liberal Arts and Sciences of PPLE) kan je ook voor toelating in aanmerking komen, indien je tenminste 60 EC aan juridische vakken hebt behaald. 

  Andere bachelor

  Heb je een universitaire bachelor die relevant is voor de afstudeerrichting die je wilt doen? Dan kan je voor toelating in aanmerking komen, indien je:
  - tenminste 60 EC aan juridische vakken hebt behaald; en
  - daarmee kennis en inzicht op een voor de afstudeerrichting relevant deelgebied van het recht verkregen hebt op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid.
  In uitzonderlijke gevallen kan relevante werkervaring in het juridische veld meegewogen worden voor de 60 EC vereiste. 

  Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent? Stuur ons de volgende documenten (zie Contactgegevens):

  • scan (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • geef aan welke afstudeerrichting je wilt volgen

  Met een bachelor die niet relevant is voor de afstudeerrichting kom je niet in aanmerking voor toelating, ook niet als je 60 EC aan juridische vakken hebt behaald.

  VU pre-master

  Indien je de pre-master SchakelzoneRecht VU hebt afgerond, ben je toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen. Deze pre-master staat uitsluitend open voor studenten met een HBO-bachelor Rechten (Nederlands recht) en wordt aangeboden via de Open Universiteit.

 • Ik heb een Nederlandse HBO bachelor (pre-master)

  Toelating tot de master is mogelijk voor onderstaande HBO-bachelordiploma’s in combinatie met een relevant schakelprogramma (pre-master).

  HBO-Rechten plus VU SchakelzoneRecht
  De faculteit biedt via de Open Universiteit de pre-master SchakelzoneRecht aan. Op basis van deze pre-master ben je toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

  HBO-Rechten met doorstroomprogramma HvA-VU
  Volg je aan de HvA de HBO-Rechten opleiding inclusief het VU doorstroomprogramma, dan ben je toelaatbaar tot de master, voor alle afstudeerrichtingen.

  HBO-Rechten plus Rechten pre-master met Civiel effect (niet VU)
  Heb je een hbo-diploma Rechten en een andere pre-master (of pakket aan juridische vakken) met dezelfde inhoud en hetzelfde niveau als de VU SchakelzoneRecht, dan kan je de toelatingscommissie vragen of je toelaatbaar bent. Je moet in elk geval een Nederlandstalige track gevolgd hebben; een HBO Rechten met Engelstalige track biedt geen toelating. 

  Stuur ons de volgende documenten (zie Contactgegevens):

  • scan HBO-diploma
  • scan gewaarmerkte (voorlopige) cijferlijst pre-master
  • inhoudelijke vakinformatie van alle pre-master vakken

  Het is mogelijk dat je eerst extra vakken dient te behalen om toelaatbaar te zijn.

  Andere hbo-bacheloropleidingen bieden geen toelating tot de master Rechtsgeleerdheid, ook niet in combinatie met een relevante pre-master.

 • Ik heb een buitenlands diploma

  Juridische bachelor

  Je bent toelaatbaar tot de master indien je diploma geëvalueerd is als gelijkwaardig aan een Nederlandse universitaire juridische bachelor en je voldoende juridische vakken hebt behaald die relevant zijn voor de afstudeerrichting(en) van je keuze.

  We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.

  Andere bachelor

  Heb je een universitaire bachelor die relevant is voor de afstudeerrichting die je wilt doen? Dan kan je voor toelating in aanmerking komen, indien je diploma is geëvalueerd als gelijkwaardig aan een Nederlandse academische bachelor en je:
  - tenminste 60 EC aan juridische vakken hebt behaald; en
  - daarmee kennis en inzicht op een voor de afstudeerrichting relevant deelgebied van het recht verkregen hebt op tenminste het niveau van de eindtermen van de VU-bachelor Rechtsgeleerdheid.

  In uitzonderlijke gevallen kan relevante werkervaring in het juridische veld meegewogen worden voor de 60 EC vereiste.  

  We gebruiken o.a. de vergelijkings- en validatieprogramma's van de Nuffic om je diploma te evalueren.

  Wil je vooraf weten of je toelaatbaar bent? Stuur ons de volgende documenten (zie Contactgegevens):

  • scan diploma (indien reeds behaald)
  • scan (voorlopige) cijferlijst
  • inhoudelijke vakinformatie van de relevante vakken
  • geef aan welke afstudeerrichting je wilt volgen

  Met een bachelor die niet relevant is voor de afstudeerrichting kom je niet in aanmerking voor toelating, ook niet als je 60 EC aan juridische vakken hebt behaald.

  Op basis van een bachelor van een University of Applied Sciences ben je niet toelaatbaar.

  Taaleis Nederlands of Engels

  Voor de Nederlandstalige afstudeerrichtingen moet je aantoonbaar over een voldoende niveau Nederlands beschikken. Voor de Engelstalige afstudeerrichtingen is beheersing van de Engelse taal op tenminste C1 niveau nodig. 

  Let op : het is mogelijk dat voor de aanvraag van een visum en/of verblijfsvergunning aanvullende taaleisen gelden.

 • Aanmelden

  Check eerst of je toelaatbaar bent voor deze opleiding.

  Aanmelden kan vanaf 1 oktober. De aanmelddeadlines zijn:

  voor instroom per 1 september:

  1 december voor internationale studenten die een beurs willen aanvragen 

  1 april voor internationale studenten die VU huisvesting willen aanvragen

  1 april voor studenten van buiten de EU/EEA

  15 Juli voor EU/EEA studenten 

  voor instroom per 1 februari:

  1 november  voor studenten van buiten de EU/EEA

  1 januari voor EU/EEA studenten

  Volg deze aanmeldprocedure.

  Let op : op Studielink meld je je aan voor de master Rechtsgeleerdheid. Op VU Dashboard geef je aan welke afstudeerrichting(en) je wilt volgen. 

  Wil je je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden, lees dan eerst wat de vereisten zijn bij het combineren van twee afstudeerrichtingen.  Je kunt tijdens je studie je afstudeerrichting nog wijzigen of je voor een tweede afstudeerrichting aanmelden. 

  Voor deze master dien je de volgende document(en) te uploaden op je VU Dashboard  (PDF):

  • geen juridische bachelor : je (voorlopige) officiële cijferlijst
  • internationaal diploma: je (voorlopige) officiële cijferlijst + CV

  Ben je een student van buiten de EU/EEA dan kun je via het online formulier op je VU Dashboard je visumaanvraag indienen. Heb je geen toegang tot het formulier of heb je vragen, neem dan contact op met het International Office via studentimmigration@vu.nl.

 • Coronavirus: extra informatie toelating

  Heb je jouw bachelor of schakeltraject op 31 januari 2023 bijna afgerond, dan kun je onder voorwaarden mogelijk toch met de master starten. Je moet dan de missende vak(ken) tijdens collegejaar 2022-2023 alsnog afronden. 

  Denk goed na of dit voor jou een studeerbare optie is. Twijfel je of je de extra studielast aankan? Vraag advies aan je studieadviseur. Je kunt er ook voor kiezen om in te stromen per 1 september 2023.

  Studeer je nu niet in Nederland, dan is het afronden van de bachelor moeilijk te combineren met het volgen van de master. Wij raden daarom af om gebruik te maken van de regeling en in plaats daarvan in te stromen per 1 september 2023. Ben je een student met een diploma van buiten de EER, dan kom je helaas niet in aanmerking voor de corona regeling.

  Voor de regeling moet je uiterlijk op 31 januari 2023 voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  - je studievertraging is corona gerelateerd ; én

  bij een juridische bachelor :
  - je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding.

  bij een andere academische bachelor :
  - je hebt minimaal 162 ec behaald van het curriculum van je bacheloropleiding; én
  - je voldoet aan de vereiste van minimaal 60 ec aan behaalde juridische vakken.

  bij HBO-Rechten :
  - je hebt minimaal 55 ec behaald van je schakeltraject, inclusief de schakelscriptie.

  Verder gelden de volgende afspraken:
  - deze provisionele toelating geldt uitsluitend voor studiejaar 2022-2023;
  - voordat je met de masterscriptie kunt beginnen moet je bij de scriptiecoördinator aantonen dat je de bachelorscriptie met succes hebt afgerond;
  - het master examen kan uitsluitend behaald worden nadat het toelatinggevend diploma (bacheloropleiding of schakeltraject ) formeel is afgerond;
  - heb je op 31 augustus 2023 je toelatinggevend diploma niet behaald, dan mag je niet verder met de masteropleiding totdat je dat diploma behaald hebt; behaalde vakken blijven geldig als je de master binnen vier jaar alsnog afrondt.

  Ben je een student met een diploma van buiten de EER, dan kom je helaas niet in aanmerking voor de corona regeling.

  Verzoek indienen:
  Voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan kun je uiterlijk 2 januari 2023 een verzoek indienen bij de toelatingscommissie via dit formulier. Stuur een scan mee van je officiële cijferlijst(en) waarmee je aantoont te voldoen.
  Voldoe je pas in januari aan de voorwaarden, vermeld dan wanneer je verwacht te voldoen. Je zult dit uiterlijk 31 januari 2023 moeten aantonen via je officiële cijferlijst(en), tot die tijd houden we je verzoek in beraad.

  Als je op 31 januari 2023 niet kunt voldoen aan de voorwaarden, dan heeft het geen zin om een verzoek in te dienen.

  Let op: als je in het studiejaar 2021-2022 al onder voorwaarden (dus zonder volledig afgeronde vooropleiding) bent ingestroomd, dan is het niet mogelijk in het studiejaar 2022-2023 opnieuw van deze regeling gebruik te maken.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Stuur een mail naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Voor vragen over collegegeld, Studielink, VU Dashboard etc. neem contact op met de Centrale Studentenbalie

Voor algemene informatie kan je een mail sturen naar contact@vu.nl