Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leg hét fundament voor jouw juridische carrière

Verdiep je in het recht.

Na je Master Rechtsgeleerdheid kun je veel verschillende kanten op. Kies je bijvoorbeeld voor de specialisatie Arbeidsrecht en bekwaam jij je in juridische perspectieven op actuele thema’s zoals de opkomst van de zzp’er? Of word jij de jurist van de toekomst en kies je voor de specialisatie Conflicthantering, rechtspraak en mediation. De keuze is reuze. Dankzij het brede spectrum aan specialisaties verdiep jij je precies in die thema’s die jou aanspreken. 

De startdata van deze opleiding zijn 1 september en 1 februari.

Welke specialisatie past bij jou?

Ontdek hier de verschillende mogelijkheden binnen de master

Samenvatting

Wil jij een opleiding in een dynamisch rechtsgebied met een grote maatschappelijke relevantie? Jezelf bekwamen in juridische vraagstukken waar vrijwel iedereen mee te maken krijgt en je verdiepen in actuele thema’s? Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van zzp’ers, de rechtspositie van platformwerkers en de mogelijkheden van werkgevers om hun personeel flexibel in te zetten of aan de bescherming van werknemers tegen ontslag en hun aanspraken op sociale zekerheid en pensioen. Zijn dit onderwerpen die jou aanspreken? Dan is de afstudeerrichting Arbeidsrecht aan de VU iets voor jou.

De afstudeerrichting Arbeidsrecht biedt interactief onderwijs, met volop ruimte voor participatie door studenten. De vakken en de opdrachten staan in het teken van hun meerwaarde voor de rechtspraktijk. Waar mogelijk haakt het onderwijs in op actuele thema’s en worden gastdocenten uit de praktijk ingezet. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan advocaten, maar ook aan juristen uit het bedrijfsleven of werkzaam bij de overheid. Voor een gelimiteerd aantal studenten is het mogelijk mee te doen met een labour law clinic. Tijdens de clinic onderzoeken studenten een rechtsvraag uit de praktijk en brengen advies uit aan een maatschappelijke partner, zoals een werkgevers- of werknemersorganisatie. Het curriculum biedt ook ruimte om praktijkervaring op te doen door stage te lopen. Ons stagenetwerk staat daarbij tot je beschikking.

De vakken bereiden je optimaal voor op de arbeidsrechtelijke praktijk. De keuzevrijheid binnen de opleiding biedt je daarnaast de mogelijkheid tot verdere profilering. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in een baan als adviseur in het bedrijfsleven? Kies dan voor extra vakken als Onderneming & Arbeid en Pensioenrecht. Wil je je internationaal oriënteren? Ga dan voor vakken als Europees en Internationaal arbeidsrecht. Wil je voor de overheid aan de slag? Diverse overheidswerkgevers zijn bijzonder geïnteresseerd in juristen met kennis van het Sociale Zekerheidsrecht.

Toekomstperspectief

De afstudeerrichting Arbeidsrecht is sterk gericht op de rechtspraktijk en biedt toegang tot een breed scala aan functies. In de advocatuur en de rechterlijke macht is arbeidsrecht één van de belangrijkste specialisaties. Ook in het bedrijfsleven, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekeraars, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, pensioenfondsen en de overheid bestaan tal van mogelijkheden voor een mooie carrière als jurist arbeidsrecht. Daarnaast kun je in de wetenschap en het hoger onderwijs terecht, bijvoorbeeld als onderzoeker of als docent.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Verdieping arbeidsrecht
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Europees arbeidsrecht

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Woningen, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, dijken die ons beschermen en wegen die ons via tunnels en viaducten van A naar B brengen; de mens heeft altijd gebouwd en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Onze samenleving kan immers niet functioneren zonder  woningen, gebouwen en infrastructurele projecten.

Of het nu architectonische hoogstandjes zijn of niet, als overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers bouwprojecten willen (laten) realiseren, moeten zij rekening houden met het bouwrecht. Bouwrecht omvat zowel regels van privaat- als publiekrecht. Die regels hebben betrekking op de voorbereiding en de uitvoering van bouwprojecten in het kader van tal van private én publieke belangen.

Een juiste toepassing van het bouwrecht vraagt dan ook om overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, advocaten en andere adviseurs die beschikken over goede kennis van de inhoud en de toepassing van die regels. De VU is de enige in Nederland die een opleiding aanbiedt waarin het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk bouwrecht integraal aan bod komt. Kortom, een unieke combinatie dus!

Toekomstperspectief

Bouwjuristen met een publiekrechtelijk profiel kunnen in ieder geval aan de slag bij lokale, regionale en landelijke overheden die verantwoordelijk zijn voor de plan- en besluitvorming met betrekking tot de inrichting van de fysieke leefomgeving. Bouwjuristen met een privaatrechtelijk profiel kunnen kiezen voor een toekomst als bedrijfsjurist of als zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid zijn zij werkzaam voor private dan wel publieke opdrachtgevers van bouwprojecten, of voor ontwerpers en uitvoerders van die projecten zoals architecten- en ingenieursbureaus en bouwbedrijven.

Voor zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke bouwjuristen geldt daarnaast dat er een bloeiende markt bestaat in de commerciële advocatuur. Aan de ene kant kunnen zij aan de slag bij zowel grote als kleine nichekantoren die zich hebben gespecialiseerd in het bouwrecht. Aan de andere kant is bouwrecht in het gehele land ook een zeer gewilde expertise bij grote en kleine kantoren die zich richten op de algemene rechtspraktijk.

Bouwjuridische expertise is ook gewild onder multidisciplinaire adviesbureaus in de bouw (denk aan Arcadis, AT Osborne, Twynstra Gudde, PWC, Brink Groep, Buck Consultants International, Grontmij, Royal Haskoning DHV, Deloitte en Ecorys).

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Verdieping bouwrecht
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Omgevingsrecht en klimaat

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

De opleiding Conflicthantering, rechtspraak en mediation geeft je als aanstaand jurist een nieuwe, brede en creatieve kijk op conflicthantering en leert je dat er vele andere manieren zijn om conflicten op te lossen dan langs de weg van een ‘klassieke’ juridische benadering. Daarnaast is deze opleiding van toegevoegde waarde voor alle denkbare juridische beroepen: als je deze opleiding afrondt, ben je niet alleen jurist, maar ook een breed georiënteerde conflictprofessional.

De afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation is bovendien uniek in Nederland. De afstudeerrichting beoogt jouw horizon te verbreden door de betekenis van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de wijze waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost.

Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, en de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar.

In deze afstudeerrichting krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis te verdiepen en er is veel ruimte om je te richten op een bepaald rechtsgebied. Je maakt kennis met het grote aantal conflictoplossingsmechanismen dat bestaat naast de klassieke gerechtelijke procedure. Tevens is er in de actieve, kleinschalige werkgroepen aandacht voor het kennismaken en oefenen met brede professionele vaardigheden, zoals communicatie-, onderhandelings- en mediationvaardigheden.

Deze afstudeerrichting is rechtsgebiedoverstijgend (de grote rechtsgebieden privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht zijn vertegenwoordigd) en focust zich – naast het verwerven van  theoretische kennis – op de werking van het recht in de praktijk. Met deze afstudeerrichting verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur én word je opgeleid tot een breed georiënteerde conflictprofessional. Kortom: jij wordt de jurist van de toekomst!

Stagemogelijkheden
Wil je graag stage lopen? Een stage is niet verplicht, maar behoort wel tot de mogelijkheden (ipv een keuzevak, 6 EC). Studenten hebben in de afgelopen jaren stage gelopen bij de rechtbank (bijv. betrokken bij het opzetten of uitvoeren van een pilot), advocatenkantoren, mediatorskantoren, bij De  Geschillencommissie en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gastdocenten staan vaak open voor het ontvangen van stagiaires of nemen contact met ons op wanneer ze een vacature hebben.

De scriptieonderwerpen zijn heel divers. Je bent als student behoorlijk vrij om een onderwerp te kiezen binnen je eigen interessegebied. Een greep uit de thema’s:

 • Innovatie in de Rechtspraak
 • Schikken
 • Excuses en andere immateriële behoeften bij conflicten
 • Procedurele rechtvaardigheid
 • De inzet van mediation(technieken) in verschillende procedures
 • Toepassing van alternatieve conflictoplossingsmethoden in traditionele procedures

Toekomstperspectief

De beroepsmogelijkheden van deze afstudeerrichting zijn uitstekend. Je kunt terecht in de rechterlijke macht, de sociale en commerciële advocatuur, het bedrijfsleven, de overheid, het bank- en verzekeringswezen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en in het onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Mediation

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Deze specialisatie is volledig Engelstalig.

Tijdens deze specialisatie bestudeer je de beginselen van het Europees en internationaal recht. Je onderzoekt de invloed van het recht op een globaliserende wereld en probeert de uitdagingen op het gebied van soevereiniteit en democratie te duiden en beter te begrijpen.

Via keuzevakken kun jij je specialiseren in het vakgebied van jouw voorkeur. Ligt je interesse bij mensenrechten, economisch recht, grondwetten, veiligheid en terrorisme, of gelijkheid en gerechtigheid? Of bij issues die voorbij een landsgrens spelen zoals de opwarming van de aarde en de invloed van internet? De afdeling Transnational Legal Studies helpt je bij het halen van je master Law LLM en is de perfecte start van je carrière.

Je gaat onder andere aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Kan internationaal en Europees recht helpen bij het oplossen van zaken als klimaatverandering, migratie, nieuwe technologie en conflicten tussen culturen?
 • Hoe zijn veiligheid en risico gedefinieerd in de internationale wetgeving? Gebruiken landen het recht om de veiligheid te waarborgen of om geweld te rechtvaardigen?
 • Is de EU effectief en democratisch? Zorgt het voor de veiligheid en vrijheid van haar burgers of verzwakt het de soevereiniteit van de lidstaten?
 • Hoe worden economische belangen en mensenrechten tegen elkaar afgewogen binnen het Europees en internationaal recht? Ontwikkelen landen zich door vrije handel of werkt het uitbuiting in de hand?

Op welke manier zijn economische belangen en mensenrechten met elkaar in balans in de Europese en internationale wetgeving? Helpt vrije handel staten zich te ontwikkelen of stimuleert het uitbuiting?

Ambieer je een carrière in het Europees en internationaal recht? En ben je geïnteresseerd in de politieke, economische en sociale context van het recht? Dan is deze eenjarige specialisatie iets voor jou.

Je gaat aan de slag met:

 • European and International Law: dit is een intensieve cursus, gegeven door verschillende wetenschappers van de afdeling.
 • Transnational Human Rights and Globalization: in dit vak onderzoek je innovatieve onderwerpen die ingaan op de bescherming van de mensenrechten en de manier waarop globalisering en mensenrechten elkaar raken en beïnvloeden. 
 • Vrije keuzevakken waarmee je je kunt specialiseren in bijvoorbeeld: 
  • Economisch recht (EU internal market law, competition law, fundamental issues of international economic law). 
  • Mensenrechten en gelijkheid (human rights protection in Europe, EU anti-discrimination law, irregular migration). 
  • Het recht tijdens internationale conflicten (international humanitarian law, politics of international law, international weapons law). 

Het programma biedt de mogelijkheid om een periode in het buitenland te gaan studeren of een stage te lopen. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen op een advocatenkantoor of bij internationale organisaties als de United Nations High Commission for Refugees in Brussel of de VN in New York.

Vaardigheden na je opleiding
Na je opleiding ben je goed op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen in het Europees en internationaal recht. Daarnaast weet je veel over een aantal specifieke onderdelen van EU en internationaal recht, zoals bijvoorbeeld internationaal en EU handelsrecht, Europese eenwording, klimaatbeleid, mensenrechten, oorlogswet of EU discriminatierecht. Je ben in staat onderzoek te doen en kunt de resultaten hiervan zowel mondeling als schriftelijk toelichten. Je kunt op basis van een casus of een situatie een betoog schrijven en wetteksten of maatregelen bekritiseren. Je kunt opdrachtgevers adviseren en helpen bij het samenstellen van nieuwe regelgeving en wetenschappelijk onderzoek doen in je vakgebied.

Voor meer informatie, kan je de studiegids raadplegen.

Meer informatie over het curriculum

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • European and International Law
 • Legal Methodology
 • Transnational Human Rights and Globalisation

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Deze specialisatie is volledig Engelstalig.

Mensen die vanwege de burgeroorlog uit Syrië zijn gevlucht worden geconfronteerd  met complexe en soms tegenstrijdige wet- en regelgeving op nationaal, internationaal en Europees niveau. Datzelfde geldt voor een Filippijnse moeder die herenigd wil worden met haar familie in Europa. Beiden worden geconfronteerd met humanitair recht, mensenrechten en migratierecht in een wirwar aan verschillende jurisdicties.

De master International Migration and Refugee Law bekijkt de vraagstukken vanuit een multidisciplinair standpunt. Deze afstudeerrichting bestudeert de internationale migratie vanuit het perspectief van internationale en Europese wetgeving en focust op de uitwerking hiervan op de nationale wet- en regelgeving. Dit helpt je om de complexiteit te begrijpen van de wisselwerking tussen deze verschillende jurisdicties en rechtsgebieden.

In alle vakken van de opleiding train je belangrijke academische vaardigheden. Je schrijft papers, commentaren op uitspraken, essays en je sluit de master af met het schrijven van een scriptie.

Je spreekvaardigheid train je tijdens pleitoefeningen en werkgroepen waarin je op een uitnodigende en uitdagende manier leert hoe je een betoog opbouwt en onder druk kunt presteren. In het vak Migration and Legal Remedies is pleiten en presenteren een van de centrale vaardigheden. In de Migration Law Clinic bepaal je je eigen leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aan communicatievaardigheden of beter samenwerken. Tijdens dit vak reflecteer te steeds op je eigen ontwikkeling.

Als masterstudent kun je ook deelnemen aan andere activiteiten. Word bijvoorbeeld buddy van een vluchteling of iemand die asiel aanvraagt (project Know your Rights), help mee bij het schrijven van blogs, doe mee aan pleitwedstrijden of deel je werkervaring met andere studenten.

Onderzoek doen

Het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law aan de VU is al vijftien jaar een van de meest vooraanstaande in dit vakgebied (zie www.acmrl.org). Het brengt de multidisciplinaire en complexe problematiek in kaart waar migratiebeleid op mondiaal, Europees en nationaal niveau mee te maken heeft. 

De onderzoeksgebieden variëren van asielaanvragen, vluchtelingenbeleid en familiehereniging, tot het onderzoeken van de kosten die te maken hebben met het bewaken van de landsgrenzen, de relatie tussen familierecht en migratiebeleid, de rol van de rechter, de betekenis van het begrip tijd voor verblijfsaanspraken, de relatie tussen illegale immigratie en de verzorgingsstaat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het principe van wederzijds vertrouwen binnen de EU en het belang van tijd in de migratiewetgeving.

Het onderzoeksprogramma is multidisciplinair met positiefrechtelijk juridisch onderzoek, kwalititatief en kwantitatief sociologisch onderzoek en (rechts)historisch en filosofische analyses

Het programma is van excellente kwaliteit en dat zie je terug in de grote hoeveelheid publicaties, de twee VICI grants die het programma heeft ontvangen van de NWO (Nederlands organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in 2010 (Van Walsum) en 2013 (Spijkerboer), twee NWO VENI grants in 2010 (Brouwer) en in 2018 (Slingenberg), een NWO Research Talent grant in 2012 (Battjes and Stronks) en in 2019 (Spijkerboer and Dez), een NWO Comenius grant in 2019 (Reneman) en een ERC Consolidator Grant in 2017 (De Hart). 

Projectonderzoek werd gedaan voor de EU, het Europese Parlement, UNHCR, WODC en Vluchtelingenwerk. De onderzoeksgroep is goed zichtbaar in het publieke debat en de onderzoekers hebben een rol in verschillende adviescommissies, ngo’s en overheidsorganisaties. Zij publiceren voor een breed publiek over de verschillende aspecten van het migratiebeleid op www.verblijfblog.nl

Toekomstperspectief

Het internationale en nationale migratie beleid hebben constant met elkaar te maken, jij beschikt na afronding van deze master over fundamentele kennis van het internationale migratie en vluchtelingen beleid en de ingewikkelde verhouding van internationale, Europese en nationale rechtsordes.

Je kunt gaan werken bij organisaties die zich specifiek met migratie bezig houden zoals migratie advocatenkantoren, de rechtbank, de (lokale) overheid of ngo’s.

Alumni werken bijvoorbeeld als immigratie advocaat, als griffier bij de rechtbank, als medewerker bij de IND of het ministerie of als onderzoeker bij een universiteit.

Omdat migratierecht zo complex is en veel raakvlakken heeft met internationaal recht is de studie ook geschikt voor het werkveld buiten het migratierecht. Je kunt daarom ook werken in organisaties waar je dagelijks te maken hebt met de uitgangspunten en de invloed van internationaal en Europees recht.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Refugee and Family Migration Law
 • Legal Methodology
 • Migration and Legal Remedies

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

Deze specialisatie is volledig Engelstalig.

De huidige technologie biedt mogelijkheden waar we ons jaren geleden niets bij voor konden stellen. In de meeste wetteksten is dus geen rekening gehouden met het bestaan van robots, biotechnologie, zelfrijdende auto’s, wapens en een onvoorstelbare hoeveelheid data.

Wat betekent het om te midden van deze mogelijkheden te leven? Hoe verandert het ons verhouding tot elkaar en tot de natuur en milieu? Dat zijn vragen die we ons met het oog op de technologische vooruitgang opnieuw moeten stellen. De wet vormt en weerspiegelt de antwoorden die we vinden.

Tijdens de opleiding International Technology Law volg je vakken op het gebied van internationaal technologierecht, big data, mensenrechten en veiligheid. Daarnaast kun je kiezen uit thema’s als internationaal wapenrecht, biotechnologie en recht, robots en kunstmatige intelligentie, blockchain en ontwrichtende technologie.

Je bent onderdeel van een inspirerende, internationale groep docenten en studenten die alles wil weten over de grenzen van regulering en technologie. Je wordt opgeleid tot een specialist in technologie en het recht. Na afloop van deze opleiding beschik je over kennis en vaardigheden waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Toekomstperspectief

Na afronding van je opleiding ben je op de hoogte van de gebieden waar recht en technologie elkaar tegenkomen en beïnvloeden. De wetgeving en juridische principes heb je je eigen gemaakt en je weet goed wat er in de wet staat op het gebied van data en privacy en bijvoorbeeld e-commerce, bio-ethics, cybersecurity, robots en algoritme recht, blockchain recht en de invloed van technologiebedrijven. Je bent in staat om onderzoek te doen, kunt je argumenten schriftelijk en mondeling toelichten en je kunt een betoog voeren. 

Je weet hoe de technologiewetten zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Daarnaast ben je op de hoogte van de mogelijke uitdagingen in de toekomst. Je kunt opdrachtgevers adviseren, hen als juridisch adviseur bijstaan en diepgaand onderzoek doen op het gebied van technologiewetgeving. Je kennis en vaardigheden kun je toepassen in de lidstaten van de EU en je bent tevens op de hoogte van de trends in de wereld en kern verschillen en overeenkomsten met de Verenigde Staten.  

Met je diploma International Technology Law op zak kun je een rol spelen in het ontwikkelen of onderzoeken van de regulering van nieuwe technologieën. De meeste afgestudeerden komen terecht in een functie bij een advocatenkantoor, een internationaal technologiebedrijf, de overheid of een ngo.

Je toekomstperspectief is veelbelovend. Er zijn namelijk nog niet veel advocaten die alles weten over de impact van technologie op de wet en wetgeving. Dit betekent dat je beschikt over specialistische kennis en vaardigheden waar veel vraag naar is.

Na je afstuderen kun je bijvoorbeeld gaan werken bij:

 • Grote commerciële advocatenkantoren of kleinere gespecialiseerde kantoren. Je kunt ook aan de slag bij organisaties die gespecialiseerd zijn in technologie, veiligheid en mensenrechten.
 • Een bank, in het bedrijfsleven of bij commerciële organisaties als advocaat adviseur die gespecialiseerd is in privacy, internetcriminaliteit, data, blockchain, aansprakelijkheid of een ander onderwerp.
 • De overheid en je bezighouden met het in kaart brengen en vastleggen van regels en wetgeving in de technologie business.

Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding promotieonderzoek te doen aan een universiteit of bij een ngo en zo een bijdrage te leveren aan het beter begrijpen en in kaart brengen van technologie en recht.

Aanmelden in Studielink

Tijdens je aanmelding binnen Studielink, kies je voor de master Rechtsgeleerdheid. Later in het toelatingsproces kan je voor een bepaalde specialisatie kiezen.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Technology Law
 • Legal Methodology
 • Data, Privacy, and Human Rights

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

ICT ontwikkelingen, met name ten aanzien van het internet, roepen vrijwel dagelijks nieuwe juridische vragen op. Actuele juridische vraagstukken spelen dan ook een belangrijke rol bij deze afstudeerrichting.

Internetrecht is een discipline die alle bestaande rechtsgebieden doorkruist. Intellectueel eigendomsrecht neemt hierbij een belangrijke plaats in. Dit is dan ook de reden waarom deze afstudeerrichting zich richt op internet, intellectuele eigendom en ICT. Je leert kritisch kijken naar bestaande regelgeving, rechtspraak en literatuur, veelal buiten bestaande kaders.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere privacy, elektronisch contracteren, auteursrecht, vrijheid van meningsuiting, cybercrime, cyberwar, merkenrecht en de elektronische overheid.

De VU heeft een traditie van meer dan 30 jaar op het gebied van internetrecht en intellectuele eigendom: uniek in Nederland. Je krijgt college van docenten die zijn gespecialiseerd in internetrecht en in intellectuele eigendom. Bovendien nodigt de VU regelmatig specialisten uit binnen- en buitenland uit om college te geven.

De bijzondere kijk op het recht en de nieuwe juridische problemen die je daarmee kunt oplossen zijn belangrijke ingrediënten voor deze afstudeerrichting.

Voorbeelden van vraagstukken die in de afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT aan de orde kunnen komen:

Datalekken en handel in persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn het nieuwe goud. Ook aan het recht gaat dit niet voorbij. Zo is er steeds meer regelgeving die verplichtingen oplegt aan providers om het lekken na een cyberaanval of knulligheid van personeel (zoals een verloren laptop of het bedrijfsuitje) te melden. Het legitiem handelen in persoonsgegevens kent zijn juridische grenzen.

Auteursrecht en YouTube

Vloggers en andere artiesten kunnen leven van inkomsten van YouTube. Bij parodieën en ander “transformative use” is niet altijd duidelijk welke rol het auteursrecht speelt. Zo wordt het zonder toestemming gebruiken van bijvoorbeeld muziek in een video door YouTube doorgaans vrijwel direct geconstateerd, zoals bij deze dansvideo op de muziek van Taylor Swift van een Chinese uitwisselingsstudent (zie deze blog). De auteursrechthebbende heeft drie mogelijkheden: zij vindt het prima en laat het erbij; de video wordt offline gehaald of het geluid onderdrukt; de rechthebbende deelt mee met de advertentieinkomsten. Heeft de uploader van de video heeft nog iets over te zeggen?

Toekomstperspectief

De afstudeerrichting Internet, Intellectuele eigendom en ICT biedt uitstekende carrièremogelijkheden binnen de advocatuur, het bedrijfsleven, de (internationale) overheid en de wetenschap. Veel advocatenkantoren hebben een sectie IT/IE. Ook is er grote vraag naar dit specialisme binnen de (e-)overheid, bij banken en webwinkels en bij gespecialiseerde juridische adviesbureaus.

Studenten die belangstelling voor onderzoek hebben, krijgen de mogelijkheid om mee te lopen met onderzoek op de faculteit. Zo zijn deze studenten op de hoogte van de laatste inzichten en wordt lopend onderzoek in het onderwijs geïntegreerd.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Actualiteiten internetrecht
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Intellectuele eigendom in de digitale samenleving

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

De afstudeerrichting Jurist & Overheid is er voor iedereen die “iets” met de rol van de overheid in de samenleving heeft. In deze afstudeerrichting staat de wetgevingsbril voorop: de wet wordt niet uitsluitend beschouwd als een hard gegeven maar ook als een maakbaar ding. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan staats- en bestuursrechtelijke vakken en is er ruimte voor het optreden van de overheid in het privaatrecht. 

Deze afstudeerrichting is niet alleen geschikt voor degenen die namens de overheid willen gaan optreden, maar ook voor degenen die tegen de overheid willen opkomen. Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de praktijk (“law in action”). 

De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid.

Law in action

Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de law in action. De docenten behoren niet alleen tot de wetenschappelijk top van het staats- en bestuursrecht, maar hebben ook jarenlange ervaring in de praktijk. Zij weten als geen ander wat wordt verlangd van een jurist die voor de overheid werkt of tegen de overheid procedeert. Hun netwerk biedt bovendien een grote bron voor een stage bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor. Tijdens de afstudeerrichting Jurist en Overheid is een stage dan ook eerder regel dan uitzondering. Bovendien omvatten de meeste vakken een law clinic of practicum. Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting is kleinschalig, zodat er alle ruimte is voor een persoonlijke benadering en jij het beste tot je recht komt.

Kortom: Je krijg niet alleen onderwijs door wetenschappelijke top van het staats- en bestuursrecht, maar je combineert ook je academische verdieping met law in action. Dankzij de law clinics en practica, het leren procederen voor én tegen de overheid, de stagemogelijkheden bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor en het kleinschalig onderwijs en de persoonlijke benadering maken deze studie meer dan de moeite waard!

Toekomstperspectief

Als je de afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken als jurist voor de overheid, of juist te procederen tegen de overheid. Je bent specialist op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid: de grote advocatenkantoren op de Zuidas hebben veelal een flinke bestuursrechtelijke praktijk, maar ook kleine kantoren specialiseren zich steeds vaker in het bestuursrecht. Ook een functie bij de rechterlijke macht is zeer goed mogelijk. Ten slotte vormt de afstudeerrichting een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld als promovendus, onderzoeker of docent aan een universiteit of een andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling.

Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Europees staats- en bestuursrecht
 • Wetgeving
 • Methoden van rechtswetenschap

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

In de master Privaatrecht aan de VU draait het om de rol van privaatrecht in de maatschappij. Je richt je op vraagstukken als: hoe regel je alimentatie na een echtscheiding? In hoeverre is de werkgever aansprakelijk bij fysieke klachten van werknemers? Is de Nederlandse rechter bevoegd om een uitspraak te doen over een in het buitenland gekochte auto? Welke zeggenschap heeft een hedgefonds dat ook aandeelhouder is in een vennootschap?

Binnen de afstudeerrichting Privaatrecht heb je veel keuzevrijheid. Je volgt drie verplichte vakken: Internationaal Privaatrecht, Methoden van Rechtswetenschap en schrijft een scriptie. Daarnaast kies je een verdiepingsvak, een integratievak en zijn er vrije keuzevakken. Ook is er ruimte om een stage te lopen.

Toekomstperspectief

Na je afstuderen ben je meester in de rechten (LLM of mr.) en heb je veel beroepsmogelijkheden. Zo kun je terecht bij de rechterlijke macht, de sociale en de commerciële advocatuur en in het bedrijfsleven. Ook behoort een baan bij de overheid, een NGO of in het bank- en verzekeringswezen tot de mogelijkheden. Verder kun je kiezen voor een carrière in de wetenschap: als promovendus, onderzoeker of docent.

Vakbeschrijvingen
Om je een beeld te geven van de vakken, zijn hieronder enkele vakken beschreven. Meer informatie over de opbouw van de opleiding vind je in de studiegids.

Internationaal privaatrecht
Bij dit verplichte vak bestudeer je welk rechtsstelsel een internationale rechtsverhouding beheerst. Denk aan een echtscheiding of een (verbroken) overeenkomst. Je leert welke nationale rechter bevoegd is in een dergelijke situatie. 

Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Tijdens dit vak ontdek je de relatie tussen aansprakelijkheid en verzekering. Zo leer je welke rol verzekeringen spelen bij ziekten, brand en andere ongevallen. 

Verdieping bouwrecht
In dit vak staat het privaatrechtelijke bouwcontractenrecht centraal. Daarnaast raak je vertrouwd met de feitelijke en maatschappelijke context van een bouwproces. Er wordt ingegaan op zowel de individuele belangen van de betrokken actoren als de belangen van de samenleving als geheel die met de realisatie van een bouwproject zijn gemoeid.

Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
Met dit vak richt je je op echtscheiding en de gevolgen daarvan. Denk aan gezag en omgang met kinderen, het relatievermogensrecht en alimentatierecht. Hierbij leer je niet alleen het Nederlandse recht kennen, maar bijvoorbeeld ook het Turkse en Joodse recht.

Hieronder vind je een overzicht van de verplichte vakken.

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Internationaal privaatrecht
 • Verdieping arbeidsrecht
 • Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
 • Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Verdieping bouwrecht
 • Verdieping ondernemingsrecht

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Samenvatting

In de masteropleiding Strafrecht houd je je bezig met de werking van het Nederlandse straf(proces)recht. Je leert het strafrecht kritisch te analyseren tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld van zo’n actueel onderwerp is het gebruik van digitale methoden in de opsporing of het vervolgen van Nederlandse jongeren die naar Syrië zijn afgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd.

In de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU kijk je verder dan de wettelijke regels. De werking van het strafrecht in de praktijk staat centraal en er is aandacht voor inzichten vanuit andere disciplines zoals de (rechts)psychologie, criminologie of (rechts)filosofie.

Daarnaast ga je aan de slag met het schrijven van processtukken en wetenschappelijke artikelen. Omdat ons strafrecht in een internationale context functioneert, is er in de afstudeerrichting ook veel aandacht voor  mensenrechten, het recht van de Europese Unie en Europese samenwerking en de werkzaamheden van internationale strafhoven.

Inhoud 

Tijdens de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU volg je vier verplichte vakken:

 • Verdieping formeel en materieel strafrecht
 • Internationaal en Europees strafrecht
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Scriptie

Er is veel keuzeruimte. Deze kun je inrichten aan de hand van één van de drie profielen: De commune strafrechtspraktijk, Strafrecht in internationaal perspectief of Strafrecht in publiek-privaat domein. Deze profielen geven sturing, maar hebben geen verplichtend karakter. Zo kun je de keuzeruimte invullen naar eigen interesse.

Profielen

Commune Strafrechtpraktijk
In dit profiel komen verschillende aspecten van het Nederlandse materiële en formele strafrecht en het sanctierecht aan de orde. Vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk staan centraal. Zo wordt in het vak Sanctierecht bijvoorbeeld stilgestaan bij de TBS-regeling. Het profiel is geschikt voor studenten met interesse in de klassieke togaberoepen, de dagelijkse strafrechtspraktijk of de strafrechtswetenschap. 

Strafrecht in internationaal perspectief
Je richt je op diverse grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht. Zo is er aandacht voor de berechting van internationale misdrijven (genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven) en de bestrijding van terrorisme en cybercrime.
Met dit profiel op zak ben je extra voorbereid op een baan bij bijvoorbeeld instanties die zich bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit.

Strafrecht in publiek-privaat domein
Het strafrecht in het publiek-private domein staat centraal. Er bestaat zowel aandacht voor strafrechtelijke rechtshandhaving als voor nieuwere vormen van handhaving. Dit profiel is bij uitstek geschikt voor studenten die zich breder willen oriënteren dan op de klassieke togaberoepen. 

Toekomstperspectief
Na afronding van de afstudeerrichting Strafrecht ben je klaar voor een carrière in het strafrecht. Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige strafrechtsjurist met een onderzoekende houding en academisch denkniveau. Je hebt niet alleen brede kennis van het strafrechtssysteem, maar bent ook erop voorbereid die kennis in de praktijk in te zetten. Daarnaast kun je kritisch over het recht nadenken en ben je je bewust van de huidige maatschappelijke context. Je verkrijgt het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Ook voor andere werkgevers, zoals de overheid, ben je een aantrekkelijke kandidaat. Strafrecht aan de VU is bovendien een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie. In de opleiding is er namelijk bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken.

Togaberoepen
Je kunt bij de rechterlijke macht aan de slag als gerechts- of parketsecretaris of als beleidsmedewerker bij het OM. Deze functies zijn een goede opstap naar een baan als rechter of officier. In het strafrecht zijn ook veel advocaten werkzaam. 

Overheid  
Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie kun je aan de slag in juridische en beleidsmatige functies. Ook kun je gaan werken bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen.
Andere voorbeelden van overheidsorganisaties waar je terecht kunt zijn: Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nationale Ombudsman, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Tweede Kamer of de gemeente(politiek) of Handhavende instanties.

Internationaal georiënteerde organisaties  
De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk aan Europol, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s zoals Amnesty International.  

Onderzoek  
Je kunt na je afstuderen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het geven van onderwijs en het verrichten van (promotie)onderzoek. 

Vakken

 • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
 • Verdieping formeel en materieel strafrecht
 • Methoden van rechtswetenschap
 • Internationaal en Europees strafrecht

Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Arbeidsrecht

  Samenvatting

  Wil jij een opleiding in een dynamisch rechtsgebied met een grote maatschappelijke relevantie? Jezelf bekwamen in juridische vraagstukken waar vrijwel iedereen mee te maken krijgt en je verdiepen in actuele thema’s? Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van zzp’ers, de rechtspositie van platformwerkers en de mogelijkheden van werkgevers om hun personeel flexibel in te zetten of aan de bescherming van werknemers tegen ontslag en hun aanspraken op sociale zekerheid en pensioen. Zijn dit onderwerpen die jou aanspreken? Dan is de afstudeerrichting Arbeidsrecht aan de VU iets voor jou.

  De afstudeerrichting Arbeidsrecht biedt interactief onderwijs, met volop ruimte voor participatie door studenten. De vakken en de opdrachten staan in het teken van hun meerwaarde voor de rechtspraktijk. Waar mogelijk haakt het onderwijs in op actuele thema’s en worden gastdocenten uit de praktijk ingezet. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan advocaten, maar ook aan juristen uit het bedrijfsleven of werkzaam bij de overheid. Voor een gelimiteerd aantal studenten is het mogelijk mee te doen met een labour law clinic. Tijdens de clinic onderzoeken studenten een rechtsvraag uit de praktijk en brengen advies uit aan een maatschappelijke partner, zoals een werkgevers- of werknemersorganisatie. Het curriculum biedt ook ruimte om praktijkervaring op te doen door stage te lopen. Ons stagenetwerk staat daarbij tot je beschikking.

  De vakken bereiden je optimaal voor op de arbeidsrechtelijke praktijk. De keuzevrijheid binnen de opleiding biedt je daarnaast de mogelijkheid tot verdere profilering. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in een baan als adviseur in het bedrijfsleven? Kies dan voor extra vakken als Onderneming & Arbeid en Pensioenrecht. Wil je je internationaal oriënteren? Ga dan voor vakken als Europees en Internationaal arbeidsrecht. Wil je voor de overheid aan de slag? Diverse overheidswerkgevers zijn bijzonder geïnteresseerd in juristen met kennis van het Sociale Zekerheidsrecht.

  Toekomstperspectief

  De afstudeerrichting Arbeidsrecht is sterk gericht op de rechtspraktijk en biedt toegang tot een breed scala aan functies. In de advocatuur en de rechterlijke macht is arbeidsrecht één van de belangrijkste specialisaties. Ook in het bedrijfsleven, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekeraars, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, pensioenfondsen en de overheid bestaan tal van mogelijkheden voor een mooie carrière als jurist arbeidsrecht. Daarnaast kun je in de wetenschap en het hoger onderwijs terecht, bijvoorbeeld als onderzoeker of als docent.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Verdieping arbeidsrecht
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Europees arbeidsrecht

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Bouwrecht

  Samenvatting

  Woningen, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, dijken die ons beschermen en wegen die ons via tunnels en viaducten van A naar B brengen; de mens heeft altijd gebouwd en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Onze samenleving kan immers niet functioneren zonder  woningen, gebouwen en infrastructurele projecten.

  Of het nu architectonische hoogstandjes zijn of niet, als overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers bouwprojecten willen (laten) realiseren, moeten zij rekening houden met het bouwrecht. Bouwrecht omvat zowel regels van privaat- als publiekrecht. Die regels hebben betrekking op de voorbereiding en de uitvoering van bouwprojecten in het kader van tal van private én publieke belangen.

  Een juiste toepassing van het bouwrecht vraagt dan ook om overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, advocaten en andere adviseurs die beschikken over goede kennis van de inhoud en de toepassing van die regels. De VU is de enige in Nederland die een opleiding aanbiedt waarin het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk bouwrecht integraal aan bod komt. Kortom, een unieke combinatie dus!

  Toekomstperspectief

  Bouwjuristen met een publiekrechtelijk profiel kunnen in ieder geval aan de slag bij lokale, regionale en landelijke overheden die verantwoordelijk zijn voor de plan- en besluitvorming met betrekking tot de inrichting van de fysieke leefomgeving. Bouwjuristen met een privaatrechtelijk profiel kunnen kiezen voor een toekomst als bedrijfsjurist of als zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid zijn zij werkzaam voor private dan wel publieke opdrachtgevers van bouwprojecten, of voor ontwerpers en uitvoerders van die projecten zoals architecten- en ingenieursbureaus en bouwbedrijven.

  Voor zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke bouwjuristen geldt daarnaast dat er een bloeiende markt bestaat in de commerciële advocatuur. Aan de ene kant kunnen zij aan de slag bij zowel grote als kleine nichekantoren die zich hebben gespecialiseerd in het bouwrecht. Aan de andere kant is bouwrecht in het gehele land ook een zeer gewilde expertise bij grote en kleine kantoren die zich richten op de algemene rechtspraktijk.

  Bouwjuridische expertise is ook gewild onder multidisciplinaire adviesbureaus in de bouw (denk aan Arcadis, AT Osborne, Twynstra Gudde, PWC, Brink Groep, Buck Consultants International, Grontmij, Royal Haskoning DHV, Deloitte en Ecorys).

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Verdieping bouwrecht
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Omgevingsrecht en klimaat

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Conflicthantering, rechtspraak en mediation

  Samenvatting

  De opleiding Conflicthantering, rechtspraak en mediation geeft je als aanstaand jurist een nieuwe, brede en creatieve kijk op conflicthantering en leert je dat er vele andere manieren zijn om conflicten op te lossen dan langs de weg van een ‘klassieke’ juridische benadering. Daarnaast is deze opleiding van toegevoegde waarde voor alle denkbare juridische beroepen: als je deze opleiding afrondt, ben je niet alleen jurist, maar ook een breed georiënteerde conflictprofessional.

  De afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation is bovendien uniek in Nederland. De afstudeerrichting beoogt jouw horizon te verbreden door de betekenis van recht en juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de wijze waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost.

  Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, en de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar.

  In deze afstudeerrichting krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis te verdiepen en er is veel ruimte om je te richten op een bepaald rechtsgebied. Je maakt kennis met het grote aantal conflictoplossingsmechanismen dat bestaat naast de klassieke gerechtelijke procedure. Tevens is er in de actieve, kleinschalige werkgroepen aandacht voor het kennismaken en oefenen met brede professionele vaardigheden, zoals communicatie-, onderhandelings- en mediationvaardigheden.

  Deze afstudeerrichting is rechtsgebiedoverstijgend (de grote rechtsgebieden privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht zijn vertegenwoordigd) en focust zich – naast het verwerven van  theoretische kennis – op de werking van het recht in de praktijk. Met deze afstudeerrichting verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur én word je opgeleid tot een breed georiënteerde conflictprofessional. Kortom: jij wordt de jurist van de toekomst!

  Stagemogelijkheden
  Wil je graag stage lopen? Een stage is niet verplicht, maar behoort wel tot de mogelijkheden (ipv een keuzevak, 6 EC). Studenten hebben in de afgelopen jaren stage gelopen bij de rechtbank (bijv. betrokken bij het opzetten of uitvoeren van een pilot), advocatenkantoren, mediatorskantoren, bij De  Geschillencommissie en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gastdocenten staan vaak open voor het ontvangen van stagiaires of nemen contact met ons op wanneer ze een vacature hebben.

  De scriptieonderwerpen zijn heel divers. Je bent als student behoorlijk vrij om een onderwerp te kiezen binnen je eigen interessegebied. Een greep uit de thema’s:

  • Innovatie in de Rechtspraak
  • Schikken
  • Excuses en andere immateriële behoeften bij conflicten
  • Procedurele rechtvaardigheid
  • De inzet van mediation(technieken) in verschillende procedures
  • Toepassing van alternatieve conflictoplossingsmethoden in traditionele procedures

  Toekomstperspectief

  De beroepsmogelijkheden van deze afstudeerrichting zijn uitstekend. Je kunt terecht in de rechterlijke macht, de sociale en commerciële advocatuur, het bedrijfsleven, de overheid, het bank- en verzekeringswezen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en in het onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Mediation

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • European and International Law

  Samenvatting

  Deze specialisatie is volledig Engelstalig.

  Tijdens deze specialisatie bestudeer je de beginselen van het Europees en internationaal recht. Je onderzoekt de invloed van het recht op een globaliserende wereld en probeert de uitdagingen op het gebied van soevereiniteit en democratie te duiden en beter te begrijpen.

  Via keuzevakken kun jij je specialiseren in het vakgebied van jouw voorkeur. Ligt je interesse bij mensenrechten, economisch recht, grondwetten, veiligheid en terrorisme, of gelijkheid en gerechtigheid? Of bij issues die voorbij een landsgrens spelen zoals de opwarming van de aarde en de invloed van internet? De afdeling Transnational Legal Studies helpt je bij het halen van je master Law LLM en is de perfecte start van je carrière.

  Je gaat onder andere aan de slag met de volgende vraagstukken:

  • Kan internationaal en Europees recht helpen bij het oplossen van zaken als klimaatverandering, migratie, nieuwe technologie en conflicten tussen culturen?
  • Hoe zijn veiligheid en risico gedefinieerd in de internationale wetgeving? Gebruiken landen het recht om de veiligheid te waarborgen of om geweld te rechtvaardigen?
  • Is de EU effectief en democratisch? Zorgt het voor de veiligheid en vrijheid van haar burgers of verzwakt het de soevereiniteit van de lidstaten?
  • Hoe worden economische belangen en mensenrechten tegen elkaar afgewogen binnen het Europees en internationaal recht? Ontwikkelen landen zich door vrije handel of werkt het uitbuiting in de hand?

  Op welke manier zijn economische belangen en mensenrechten met elkaar in balans in de Europese en internationale wetgeving? Helpt vrije handel staten zich te ontwikkelen of stimuleert het uitbuiting?

  Ambieer je een carrière in het Europees en internationaal recht? En ben je geïnteresseerd in de politieke, economische en sociale context van het recht? Dan is deze eenjarige specialisatie iets voor jou.

  Je gaat aan de slag met:

  • European and International Law: dit is een intensieve cursus, gegeven door verschillende wetenschappers van de afdeling.
  • Transnational Human Rights and Globalization: in dit vak onderzoek je innovatieve onderwerpen die ingaan op de bescherming van de mensenrechten en de manier waarop globalisering en mensenrechten elkaar raken en beïnvloeden. 
  • Vrije keuzevakken waarmee je je kunt specialiseren in bijvoorbeeld: 
   • Economisch recht (EU internal market law, competition law, fundamental issues of international economic law). 
   • Mensenrechten en gelijkheid (human rights protection in Europe, EU anti-discrimination law, irregular migration). 
   • Het recht tijdens internationale conflicten (international humanitarian law, politics of international law, international weapons law). 

  Het programma biedt de mogelijkheid om een periode in het buitenland te gaan studeren of een stage te lopen. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen op een advocatenkantoor of bij internationale organisaties als de United Nations High Commission for Refugees in Brussel of de VN in New York.

  Vaardigheden na je opleiding
  Na je opleiding ben je goed op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen in het Europees en internationaal recht. Daarnaast weet je veel over een aantal specifieke onderdelen van EU en internationaal recht, zoals bijvoorbeeld internationaal en EU handelsrecht, Europese eenwording, klimaatbeleid, mensenrechten, oorlogswet of EU discriminatierecht. Je ben in staat onderzoek te doen en kunt de resultaten hiervan zowel mondeling als schriftelijk toelichten. Je kunt op basis van een casus of een situatie een betoog schrijven en wetteksten of maatregelen bekritiseren. Je kunt opdrachtgevers adviseren en helpen bij het samenstellen van nieuwe regelgeving en wetenschappelijk onderzoek doen in je vakgebied.

  Voor meer informatie, kan je de studiegids raadplegen.

  Meer informatie over het curriculum

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • European and International Law
  • Legal Methodology
  • Transnational Human Rights and Globalisation

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • International Migration and Refugee Law

  Samenvatting

  Deze specialisatie is volledig Engelstalig.

  Mensen die vanwege de burgeroorlog uit Syrië zijn gevlucht worden geconfronteerd  met complexe en soms tegenstrijdige wet- en regelgeving op nationaal, internationaal en Europees niveau. Datzelfde geldt voor een Filippijnse moeder die herenigd wil worden met haar familie in Europa. Beiden worden geconfronteerd met humanitair recht, mensenrechten en migratierecht in een wirwar aan verschillende jurisdicties.

  De master International Migration and Refugee Law bekijkt de vraagstukken vanuit een multidisciplinair standpunt. Deze afstudeerrichting bestudeert de internationale migratie vanuit het perspectief van internationale en Europese wetgeving en focust op de uitwerking hiervan op de nationale wet- en regelgeving. Dit helpt je om de complexiteit te begrijpen van de wisselwerking tussen deze verschillende jurisdicties en rechtsgebieden.

  In alle vakken van de opleiding train je belangrijke academische vaardigheden. Je schrijft papers, commentaren op uitspraken, essays en je sluit de master af met het schrijven van een scriptie.

  Je spreekvaardigheid train je tijdens pleitoefeningen en werkgroepen waarin je op een uitnodigende en uitdagende manier leert hoe je een betoog opbouwt en onder druk kunt presteren. In het vak Migration and Legal Remedies is pleiten en presenteren een van de centrale vaardigheden. In de Migration Law Clinic bepaal je je eigen leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aan communicatievaardigheden of beter samenwerken. Tijdens dit vak reflecteer te steeds op je eigen ontwikkeling.

  Als masterstudent kun je ook deelnemen aan andere activiteiten. Word bijvoorbeeld buddy van een vluchteling of iemand die asiel aanvraagt (project Know your Rights), help mee bij het schrijven van blogs, doe mee aan pleitwedstrijden of deel je werkervaring met andere studenten.

  Onderzoek doen

  Het Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law aan de VU is al vijftien jaar een van de meest vooraanstaande in dit vakgebied (zie www.acmrl.org). Het brengt de multidisciplinaire en complexe problematiek in kaart waar migratiebeleid op mondiaal, Europees en nationaal niveau mee te maken heeft. 

  De onderzoeksgebieden variëren van asielaanvragen, vluchtelingenbeleid en familiehereniging, tot het onderzoeken van de kosten die te maken hebben met het bewaken van de landsgrenzen, de relatie tussen familierecht en migratiebeleid, de rol van de rechter, de betekenis van het begrip tijd voor verblijfsaanspraken, de relatie tussen illegale immigratie en de verzorgingsstaat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het principe van wederzijds vertrouwen binnen de EU en het belang van tijd in de migratiewetgeving.

  Het onderzoeksprogramma is multidisciplinair met positiefrechtelijk juridisch onderzoek, kwalititatief en kwantitatief sociologisch onderzoek en (rechts)historisch en filosofische analyses

  Het programma is van excellente kwaliteit en dat zie je terug in de grote hoeveelheid publicaties, de twee VICI grants die het programma heeft ontvangen van de NWO (Nederlands organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in 2010 (Van Walsum) en 2013 (Spijkerboer), twee NWO VENI grants in 2010 (Brouwer) en in 2018 (Slingenberg), een NWO Research Talent grant in 2012 (Battjes and Stronks) en in 2019 (Spijkerboer and Dez), een NWO Comenius grant in 2019 (Reneman) en een ERC Consolidator Grant in 2017 (De Hart). 

  Projectonderzoek werd gedaan voor de EU, het Europese Parlement, UNHCR, WODC en Vluchtelingenwerk. De onderzoeksgroep is goed zichtbaar in het publieke debat en de onderzoekers hebben een rol in verschillende adviescommissies, ngo’s en overheidsorganisaties. Zij publiceren voor een breed publiek over de verschillende aspecten van het migratiebeleid op www.verblijfblog.nl

  Toekomstperspectief

  Het internationale en nationale migratie beleid hebben constant met elkaar te maken, jij beschikt na afronding van deze master over fundamentele kennis van het internationale migratie en vluchtelingen beleid en de ingewikkelde verhouding van internationale, Europese en nationale rechtsordes.

  Je kunt gaan werken bij organisaties die zich specifiek met migratie bezig houden zoals migratie advocatenkantoren, de rechtbank, de (lokale) overheid of ngo’s.

  Alumni werken bijvoorbeeld als immigratie advocaat, als griffier bij de rechtbank, als medewerker bij de IND of het ministerie of als onderzoeker bij een universiteit.

  Omdat migratierecht zo complex is en veel raakvlakken heeft met internationaal recht is de studie ook geschikt voor het werkveld buiten het migratierecht. Je kunt daarom ook werken in organisaties waar je dagelijks te maken hebt met de uitgangspunten en de invloed van internationaal en Europees recht.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Refugee and Family Migration Law
  • Legal Methodology
  • Migration and Legal Remedies

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • International Technology Law

  Samenvatting

  Deze specialisatie is volledig Engelstalig.

  De huidige technologie biedt mogelijkheden waar we ons jaren geleden niets bij voor konden stellen. In de meeste wetteksten is dus geen rekening gehouden met het bestaan van robots, biotechnologie, zelfrijdende auto’s, wapens en een onvoorstelbare hoeveelheid data.

  Wat betekent het om te midden van deze mogelijkheden te leven? Hoe verandert het ons verhouding tot elkaar en tot de natuur en milieu? Dat zijn vragen die we ons met het oog op de technologische vooruitgang opnieuw moeten stellen. De wet vormt en weerspiegelt de antwoorden die we vinden.

  Tijdens de opleiding International Technology Law volg je vakken op het gebied van internationaal technologierecht, big data, mensenrechten en veiligheid. Daarnaast kun je kiezen uit thema’s als internationaal wapenrecht, biotechnologie en recht, robots en kunstmatige intelligentie, blockchain en ontwrichtende technologie.

  Je bent onderdeel van een inspirerende, internationale groep docenten en studenten die alles wil weten over de grenzen van regulering en technologie. Je wordt opgeleid tot een specialist in technologie en het recht. Na afloop van deze opleiding beschik je over kennis en vaardigheden waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.

  Toekomstperspectief

  Na afronding van je opleiding ben je op de hoogte van de gebieden waar recht en technologie elkaar tegenkomen en beïnvloeden. De wetgeving en juridische principes heb je je eigen gemaakt en je weet goed wat er in de wet staat op het gebied van data en privacy en bijvoorbeeld e-commerce, bio-ethics, cybersecurity, robots en algoritme recht, blockchain recht en de invloed van technologiebedrijven. Je bent in staat om onderzoek te doen, kunt je argumenten schriftelijk en mondeling toelichten en je kunt een betoog voeren. 

  Je weet hoe de technologiewetten zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Daarnaast ben je op de hoogte van de mogelijke uitdagingen in de toekomst. Je kunt opdrachtgevers adviseren, hen als juridisch adviseur bijstaan en diepgaand onderzoek doen op het gebied van technologiewetgeving. Je kennis en vaardigheden kun je toepassen in de lidstaten van de EU en je bent tevens op de hoogte van de trends in de wereld en kern verschillen en overeenkomsten met de Verenigde Staten.  

  Met je diploma International Technology Law op zak kun je een rol spelen in het ontwikkelen of onderzoeken van de regulering van nieuwe technologieën. De meeste afgestudeerden komen terecht in een functie bij een advocatenkantoor, een internationaal technologiebedrijf, de overheid of een ngo.

  Je toekomstperspectief is veelbelovend. Er zijn namelijk nog niet veel advocaten die alles weten over de impact van technologie op de wet en wetgeving. Dit betekent dat je beschikt over specialistische kennis en vaardigheden waar veel vraag naar is.

  Na je afstuderen kun je bijvoorbeeld gaan werken bij:

  • Grote commerciële advocatenkantoren of kleinere gespecialiseerde kantoren. Je kunt ook aan de slag bij organisaties die gespecialiseerd zijn in technologie, veiligheid en mensenrechten.
  • Een bank, in het bedrijfsleven of bij commerciële organisaties als advocaat adviseur die gespecialiseerd is in privacy, internetcriminaliteit, data, blockchain, aansprakelijkheid of een ander onderwerp.
  • De overheid en je bezighouden met het in kaart brengen en vastleggen van regels en wetgeving in de technologie business.

  Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding promotieonderzoek te doen aan een universiteit of bij een ngo en zo een bijdrage te leveren aan het beter begrijpen en in kaart brengen van technologie en recht.

  Aanmelden in Studielink

  Tijdens je aanmelding binnen Studielink, kies je voor de master Rechtsgeleerdheid. Later in het toelatingsproces kan je voor een bepaalde specialisatie kiezen.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Technology Law
  • Legal Methodology
  • Data, Privacy, and Human Rights

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Internet, Intellectuele eigendom en ICT

  Samenvatting

  ICT ontwikkelingen, met name ten aanzien van het internet, roepen vrijwel dagelijks nieuwe juridische vragen op. Actuele juridische vraagstukken spelen dan ook een belangrijke rol bij deze afstudeerrichting.

  Internetrecht is een discipline die alle bestaande rechtsgebieden doorkruist. Intellectueel eigendomsrecht neemt hierbij een belangrijke plaats in. Dit is dan ook de reden waarom deze afstudeerrichting zich richt op internet, intellectuele eigendom en ICT. Je leert kritisch kijken naar bestaande regelgeving, rechtspraak en literatuur, veelal buiten bestaande kaders.

  Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere privacy, elektronisch contracteren, auteursrecht, vrijheid van meningsuiting, cybercrime, cyberwar, merkenrecht en de elektronische overheid.

  De VU heeft een traditie van meer dan 30 jaar op het gebied van internetrecht en intellectuele eigendom: uniek in Nederland. Je krijgt college van docenten die zijn gespecialiseerd in internetrecht en in intellectuele eigendom. Bovendien nodigt de VU regelmatig specialisten uit binnen- en buitenland uit om college te geven.

  De bijzondere kijk op het recht en de nieuwe juridische problemen die je daarmee kunt oplossen zijn belangrijke ingrediënten voor deze afstudeerrichting.

  Voorbeelden van vraagstukken die in de afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT aan de orde kunnen komen:

  Datalekken en handel in persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn het nieuwe goud. Ook aan het recht gaat dit niet voorbij. Zo is er steeds meer regelgeving die verplichtingen oplegt aan providers om het lekken na een cyberaanval of knulligheid van personeel (zoals een verloren laptop of het bedrijfsuitje) te melden. Het legitiem handelen in persoonsgegevens kent zijn juridische grenzen.

  Auteursrecht en YouTube

  Vloggers en andere artiesten kunnen leven van inkomsten van YouTube. Bij parodieën en ander “transformative use” is niet altijd duidelijk welke rol het auteursrecht speelt. Zo wordt het zonder toestemming gebruiken van bijvoorbeeld muziek in een video door YouTube doorgaans vrijwel direct geconstateerd, zoals bij deze dansvideo op de muziek van Taylor Swift van een Chinese uitwisselingsstudent (zie deze blog). De auteursrechthebbende heeft drie mogelijkheden: zij vindt het prima en laat het erbij; de video wordt offline gehaald of het geluid onderdrukt; de rechthebbende deelt mee met de advertentieinkomsten. Heeft de uploader van de video heeft nog iets over te zeggen?

  Toekomstperspectief

  De afstudeerrichting Internet, Intellectuele eigendom en ICT biedt uitstekende carrièremogelijkheden binnen de advocatuur, het bedrijfsleven, de (internationale) overheid en de wetenschap. Veel advocatenkantoren hebben een sectie IT/IE. Ook is er grote vraag naar dit specialisme binnen de (e-)overheid, bij banken en webwinkels en bij gespecialiseerde juridische adviesbureaus.

  Studenten die belangstelling voor onderzoek hebben, krijgen de mogelijkheid om mee te lopen met onderzoek op de faculteit. Zo zijn deze studenten op de hoogte van de laatste inzichten en wordt lopend onderzoek in het onderwijs geïntegreerd.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Actualiteiten internetrecht
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Intellectuele eigendom in de digitale samenleving

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Jurist en Overheid

  Samenvatting

  De afstudeerrichting Jurist & Overheid is er voor iedereen die “iets” met de rol van de overheid in de samenleving heeft. In deze afstudeerrichting staat de wetgevingsbril voorop: de wet wordt niet uitsluitend beschouwd als een hard gegeven maar ook als een maakbaar ding. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan staats- en bestuursrechtelijke vakken en is er ruimte voor het optreden van de overheid in het privaatrecht. 

  Deze afstudeerrichting is niet alleen geschikt voor degenen die namens de overheid willen gaan optreden, maar ook voor degenen die tegen de overheid willen opkomen. Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de praktijk (“law in action”). 

  De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid.

  Law in action

  Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de law in action. De docenten behoren niet alleen tot de wetenschappelijk top van het staats- en bestuursrecht, maar hebben ook jarenlange ervaring in de praktijk. Zij weten als geen ander wat wordt verlangd van een jurist die voor de overheid werkt of tegen de overheid procedeert. Hun netwerk biedt bovendien een grote bron voor een stage bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor. Tijdens de afstudeerrichting Jurist en Overheid is een stage dan ook eerder regel dan uitzondering. Bovendien omvatten de meeste vakken een law clinic of practicum. Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting is kleinschalig, zodat er alle ruimte is voor een persoonlijke benadering en jij het beste tot je recht komt.

  Kortom: Je krijg niet alleen onderwijs door wetenschappelijke top van het staats- en bestuursrecht, maar je combineert ook je academische verdieping met law in action. Dankzij de law clinics en practica, het leren procederen voor én tegen de overheid, de stagemogelijkheden bij een ministerie, gemeente of advocatenkantoor en het kleinschalig onderwijs en de persoonlijke benadering maken deze studie meer dan de moeite waard!

  Toekomstperspectief

  Als je de afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes hebt afgerond, beschik je over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken als jurist voor de overheid, of juist te procederen tegen de overheid. Je bent specialist op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

  De afstudeerrichting bereidt je voor op een carrière bij de overheid: als wetgevingsjurist, juridisch adviseur (contracten, aanbestedingen, beschikkingen), jurist bezwaar en beroep, of als gemachtigde voor de overheid in gerechtelijke procedures. Daarnaast zijn veel advocatenkantoren op zoek naar juristen gespecialiseerd in het procederen voor of tegen de overheid: de grote advocatenkantoren op de Zuidas hebben veelal een flinke bestuursrechtelijke praktijk, maar ook kleine kantoren specialiseren zich steeds vaker in het bestuursrecht. Ook een functie bij de rechterlijke macht is zeer goed mogelijk. Ten slotte vormt de afstudeerrichting een goede opstap voor een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld als promovendus, onderzoeker of docent aan een universiteit of een andere (wetenschappelijke) onderzoeksinstelling.

  Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Jurist en Overheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Europees staats- en bestuursrecht
  • Wetgeving
  • Methoden van rechtswetenschap

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Privaatrecht

  Samenvatting

  In de master Privaatrecht aan de VU draait het om de rol van privaatrecht in de maatschappij. Je richt je op vraagstukken als: hoe regel je alimentatie na een echtscheiding? In hoeverre is de werkgever aansprakelijk bij fysieke klachten van werknemers? Is de Nederlandse rechter bevoegd om een uitspraak te doen over een in het buitenland gekochte auto? Welke zeggenschap heeft een hedgefonds dat ook aandeelhouder is in een vennootschap?

  Binnen de afstudeerrichting Privaatrecht heb je veel keuzevrijheid. Je volgt drie verplichte vakken: Internationaal Privaatrecht, Methoden van Rechtswetenschap en schrijft een scriptie. Daarnaast kies je een verdiepingsvak, een integratievak en zijn er vrije keuzevakken. Ook is er ruimte om een stage te lopen.

  Toekomstperspectief

  Na je afstuderen ben je meester in de rechten (LLM of mr.) en heb je veel beroepsmogelijkheden. Zo kun je terecht bij de rechterlijke macht, de sociale en de commerciële advocatuur en in het bedrijfsleven. Ook behoort een baan bij de overheid, een NGO of in het bank- en verzekeringswezen tot de mogelijkheden. Verder kun je kiezen voor een carrière in de wetenschap: als promovendus, onderzoeker of docent.

  Vakbeschrijvingen
  Om je een beeld te geven van de vakken, zijn hieronder enkele vakken beschreven. Meer informatie over de opbouw van de opleiding vind je in de studiegids.

  Internationaal privaatrecht
  Bij dit verplichte vak bestudeer je welk rechtsstelsel een internationale rechtsverhouding beheerst. Denk aan een echtscheiding of een (verbroken) overeenkomst. Je leert welke nationale rechter bevoegd is in een dergelijke situatie. 

  Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
  Tijdens dit vak ontdek je de relatie tussen aansprakelijkheid en verzekering. Zo leer je welke rol verzekeringen spelen bij ziekten, brand en andere ongevallen. 

  Verdieping bouwrecht
  In dit vak staat het privaatrechtelijke bouwcontractenrecht centraal. Daarnaast raak je vertrouwd met de feitelijke en maatschappelijke context van een bouwproces. Er wordt ingegaan op zowel de individuele belangen van de betrokken actoren als de belangen van de samenleving als geheel die met de realisatie van een bouwproject zijn gemoeid.

  Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
  Met dit vak richt je je op echtscheiding en de gevolgen daarvan. Denk aan gezag en omgang met kinderen, het relatievermogensrecht en alimentatierecht. Hierbij leer je niet alleen het Nederlandse recht kennen, maar bijvoorbeeld ook het Turkse en Joodse recht.

  Hieronder vind je een overzicht van de verplichte vakken.

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Internationaal privaatrecht
  • Verdieping arbeidsrecht
  • Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen
  • Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Verdieping bouwrecht
  • Verdieping ondernemingsrecht

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

 • Strafrecht

  Samenvatting

  In de masteropleiding Strafrecht houd je je bezig met de werking van het Nederlandse straf(proces)recht. Je leert het strafrecht kritisch te analyseren tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld van zo’n actueel onderwerp is het gebruik van digitale methoden in de opsporing of het vervolgen van Nederlandse jongeren die naar Syrië zijn afgereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd.

  In de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU kijk je verder dan de wettelijke regels. De werking van het strafrecht in de praktijk staat centraal en er is aandacht voor inzichten vanuit andere disciplines zoals de (rechts)psychologie, criminologie of (rechts)filosofie.

  Daarnaast ga je aan de slag met het schrijven van processtukken en wetenschappelijke artikelen. Omdat ons strafrecht in een internationale context functioneert, is er in de afstudeerrichting ook veel aandacht voor  mensenrechten, het recht van de Europese Unie en Europese samenwerking en de werkzaamheden van internationale strafhoven.

  Inhoud 

  Tijdens de afstudeerrichting Strafrecht aan de VU volg je vier verplichte vakken:

  • Verdieping formeel en materieel strafrecht
  • Internationaal en Europees strafrecht
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Scriptie

  Er is veel keuzeruimte. Deze kun je inrichten aan de hand van één van de drie profielen: De commune strafrechtspraktijk, Strafrecht in internationaal perspectief of Strafrecht in publiek-privaat domein. Deze profielen geven sturing, maar hebben geen verplichtend karakter. Zo kun je de keuzeruimte invullen naar eigen interesse.

  Profielen

  Commune Strafrechtpraktijk
  In dit profiel komen verschillende aspecten van het Nederlandse materiële en formele strafrecht en het sanctierecht aan de orde. Vraagstukken uit de dagelijkse strafrechtspraktijk staan centraal. Zo wordt in het vak Sanctierecht bijvoorbeeld stilgestaan bij de TBS-regeling. Het profiel is geschikt voor studenten met interesse in de klassieke togaberoepen, de dagelijkse strafrechtspraktijk of de strafrechtswetenschap. 

  Strafrecht in internationaal perspectief
  Je richt je op diverse grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht. Zo is er aandacht voor de berechting van internationale misdrijven (genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven) en de bestrijding van terrorisme en cybercrime.
  Met dit profiel op zak ben je extra voorbereid op een baan bij bijvoorbeeld instanties die zich bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteit.

  Strafrecht in publiek-privaat domein
  Het strafrecht in het publiek-private domein staat centraal. Er bestaat zowel aandacht voor strafrechtelijke rechtshandhaving als voor nieuwere vormen van handhaving. Dit profiel is bij uitstek geschikt voor studenten die zich breder willen oriënteren dan op de klassieke togaberoepen. 

  Toekomstperspectief
  Na afronding van de afstudeerrichting Strafrecht ben je klaar voor een carrière in het strafrecht. Je hebt je ontwikkeld tot een zelfstandige strafrechtsjurist met een onderzoekende houding en academisch denkniveau. Je hebt niet alleen brede kennis van het strafrechtssysteem, maar bent ook erop voorbereid die kennis in de praktijk in te zetten. Daarnaast kun je kritisch over het recht nadenken en ben je je bewust van de huidige maatschappelijke context. Je verkrijgt het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en de advocatuur. Ook voor andere werkgevers, zoals de overheid, ben je een aantrekkelijke kandidaat. Strafrecht aan de VU is bovendien een goede voorbereiding op een baan bij een internationale organisatie. In de opleiding is er namelijk bijzondere aandacht voor internationale strafrechtelijke vraagstukken.

  Togaberoepen
  Je kunt bij de rechterlijke macht aan de slag als gerechts- of parketsecretaris of als beleidsmedewerker bij het OM. Deze functies zijn een goede opstap naar een baan als rechter of officier. In het strafrecht zijn ook veel advocaten werkzaam. 

  Overheid  
  Op het Ministerie van Veiligheid en Justitie kun je aan de slag in juridische en beleidsmatige functies. Ook kun je gaan werken bij de politie of bij justitiële inrichtingen, zoals gevangenissen en tbs-instellingen.
  Andere voorbeelden van overheidsorganisaties waar je terecht kunt zijn: Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nationale Ombudsman, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Tweede Kamer of de gemeente(politiek) of Handhavende instanties.

  Internationaal georiënteerde organisaties  
  De toenemende samenwerking binnen Europa en de vervolging van internationale misdrijven vraagt om mensen met kennis van Europees en internationaal strafrecht. Denk aan Europol, het Commissariaat van Justitie, Grondrechten en Burgerschap van de Europese Commissie, het Internationaal Strafhof in Den Haag, of NGO’s zoals Amnesty International.  

  Onderzoek  
  Je kunt na je afstuderen ook terecht op universiteiten en hogescholen voor het geven van onderwijs en het verrichten van (promotie)onderzoek. 

  Vakken

  • Scriptie Master Rechtsgeleerdheid
  • Verdieping formeel en materieel strafrecht
  • Methoden van rechtswetenschap
  • Internationaal en Europees strafrecht

  Raadpleeg de studiegids voor meer informatie.

Stagemogelijkheden

Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je straks je kans op een baan.

De opleiding Rechtsgeleerdheid kent geen verplichte stage. Wel word je gestimuleerd om stage te lopen, bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor, het parket, de griffier van een rechtbank, een notariskantoor, de politie, een bedrijf of overheidsinstelling. Je kunt ook in het buitenland stage lopen. In het algemeen neem je zelf het initiatief voor een stage. De stage vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een begeleider vanuit de faculteit. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een begeleider van de organisatie of instelling.

Kijk voor meer informatie op de Career Portal van de VU!

Combineren van afstudeerrichtingen

Het is mogelijk om twee afstudeerrichtingen naast elkaar te volgen. Hoe dit in zijn werk gaat en wat hierbij komt kijken, lees je op Combineren van afstudeerrichtingen. Daar lees je ook wat je kunt doen als je een extra afstudeerrichting wilt volgen nadat je bent afgestudeerd.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de studieadviseurs (alleen voor ingeschreven studenten). Ben je een aankomend student en heb je nog vragen? Neem dan contact op via Studentenbalie@vu.nl .

Let op: als je twee afstudeerrichtingen binnen één master combineert, betekent dat dat je één bul krijgt waarop beide worden vermeld.

Research Talent Track

Zoek je nóg meer academische uitdaging en heb je interesse in onderzoek? Dan is de Research Talent Track iets voor jou. Het is een selectief programma bedoeld voor gemotiveerde en talentvolle masterstudenten die hun onderzoeksvaardigheden verder willen ontwikkelen en/of hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken. Je leert en ervaart hoe wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Zo kom je er achter of een carrière in de wetenschap iets voor jou is en heb je betere kansen op de arbeidsmarkt. 

Meer informatie

Verander je toekomst met de studie Rechtsgeleerdheid

Verander je toekomst met de studie Rechtsgeleerdheid

Met de masteropleiding zet je een belangrijke stap in de verdere voorbereiding van je carrière. Het masterdiploma is niet alleen vereist om toegelaten te kunnen worden tot de opleidingen tot rechter, advocaat of officier van justitie, maar ook buiten deze zogenoemde togaberoepen is een masterdiploma vaak een vereiste. Tijdens de masteropleiding Rechtsgeleerdheid scherp je je juridische vaardigheden verder aan. Je hebt alle ruimte om je eigen accenten te leggen in de opleiding.

Ontdek je toekomstperspectief
Studenten praten en lachen met elkaar op de campus